Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022 - element OHEŇ

Jupiter vyšel z konfliktní opozice ve Vodnáři a už toto je pro všechny Lvy příjemná novinka… ale tady to nekončí… od 11. května do 28. října bude Jupiter tranzitovat v přátelském a spojeneckém znamení Berana, a bude odsud tvořit krásný trigon Ohně.
Tento přechod se bude opakovat následně od 21. prosince 2022 do 16. května 2023.
V průběhu roku 2022 se bude pozitivní tranzit Jupiteru dotýkat pouze narozených od 24. července do 3. srpna. Ostatní budou mít prospěch z trigonu Jupitera až v roce 2023.
Jupiter představuje proces růstu a rozvoje, zrání, seberealizace, pozitivního, cílevědomého a sebevědomého začlenění do existence a její vliv bude působit na všechny planety a astrologické domy dle individuálního horoskopu, se kterými vstoupí do kontaktu v průběhu tranzitu, kam přinese teplé a blahodárné energie.
Obohacení nejen materiální, ale i duchovní, morální, filozofické a nezapomeňme, že největší bohatství jsou dobré zdraví, vnitřní mír, pohoda a schopnost užívat si dary, které nám život nabízí.
Jupiter je brán v klasické astrologii jako velký dobroděj, který přináší do života osob, které přijímají jeho pozitivní tranzit štěstí, úspěch, bohatství, dary a věhlas.
Ale primární funkce Jupitera je expanzivní, vše rozšiřuje a zesiluje všechno to, co je již přítomné v životě lidí, kterých se samotný tranzit týká.
Trigon Jupitera z Berana je brán jako extrémně pozitivní a šťastný tranzit, i když by mohl spustit důležité události jako rozchody, nebo změny v práci, právě díky tomu, že je vyzdviženo to, co nefunguje a postaví vás naproti potřebě udělat reset ve vašem životě.
Změny, které se uskuteční pod záštitou trigonu Jupitera, jsou vždy dobře přijaty a přináší prospěch.
V průběhu pozitivního tranzitu Jupitera, jako je trigon, pokud budete reagovat, když uděláte jasné rozhodnutí, pokud zasejete, nevyhnutelně se dostaví výsledky. Jupiter je určitě nositel růstu a expanze: v mýtu je pánem bohů známý tím, že měl mnoho dětí s různými ženami, jak božskými, tak lidskými.
Pokaždé, když si podmanil nějakou ženu, tak ji oplodnil… a toto dělá Jupiter v průběhu svých tranzitů: oplodňuje, sází semínka, která porostou, ale jen pokud jsou vyživována a opečovávána.
Kdo by chtěl prohloubit informace k tomuto krásnému tranzitu Jupitera, bude se muset podívat na svůj individuální horoskop, na které astrologické domy a planety bude tento tranzit působit.
Saturn zůstane ještě krátkou dobu ve znamení Vodnáře, odkud vytváří aspekt opozice k vašemu Slunci narození, nebo na jiné planety, které se nachází ve znamení Lva, na Ascendentovi, nebo Střední Nebe, vždy podle individuálního horoskopu.
Opozice Saturnu se bude v roce 2022 dotýkat pouze narozených od 3. do 21. srpna.
Disharmonický aspekt Saturnu ukazuje, že se blíží období krize. Připomínám znovu, že slovo krize v čínských ideogramech znamená zároveň příležitost.
Nechci to přikrášlovat, ale Saturn je evolutivní a odnímací planeta, která odřezává suché větve a postrkuje nás, abychom udělali skok směrem k něčemu novému a nechali odejít staré, které již člověka nepředstavuje, i když si toho není vědom.
Saturn představuje obecně restrikce ekonomické a emotivní, dále povinnosti, nastavená pravidla, i pravidla, která si nastavujeme sami, také samotu, ale i moudrost a schopnost být sami.
Transit Saturnu v opozici může ukazovat na namáhavé období, kdy je potřeba se obětovat, ale je to také ukazatel přijetí zodpovědnosti, schopnosti ponořit se až na dno věcí, je to disciplína, sebe disciplína, schopnost seberozhodnosti, být samostatní a dovádět do cíle projekty, které musí být naprogramovány a sledovány s rozhodností a trpělivostí.
Obecně platí, že opozice Saturnu na Slunce narození předurčuje obtížné období, někdy nedůvěru a pesimismus, nízkou životní energii, kdy se můžete cítit neschopni postavit se nepřízni, která může pocházet z různých zdrojů, především záležitosti, které by mohly přijít od zaměstnavatele, nebo nadřízených, nebo od jiných osob, které jsou pro vás autoritou.
Saturn představuje i archetyp otce, může tedy vynést na světlo vztahy s muži, které by mohly být nepřátelské a konfliktní, jak pro ženy, tak pro muže.
V průběhu disharmonických tranzitů Saturnu se někdo může cítit v pasti nějakého vztahu, který je omezující a dusivý; tento tranzit často přivodí konec takového vztahu.
Ale pokud má vztah pevné kořeny, po překonání momentální krize vztah znovu začne s větším vědomím vlastních potřeb a potřeb toho druhého.
Saturn v opozici na Slunce narození může ukazovat na okamžik velké samoty, i co se týká některých přátelství, které někdy skončí tak, jako vztahy lásky.
Taky pro vás platí stejné pravidlo, o kterém jsem už vícekrát mluvila: vraťte se a podívejte se na začátek roku 1991 až do začátku roku 1994, což jsou roky, kdy se Saturn nacházel přesně tam, kde je nyní, ve Vodnáři, abyste mohli vidět, ve kterých oblastech života opozice Saturnu na Slunce narození – nebo jiné planety ve znamení Lva, nebo Ascendent, nebo Střední Nebe, projevila svoji evolutivní tendenci.
Pravděpodobně zde budou situace, na první pohled podobné, ale pamatujte vždy, že mezi tím jste vyzráli, změnili se a tím pádem jste schopni prožívat krize-příležitosti s úplně jinými dispozicemi, než tenkrát.
Často se v průběhu tohoto tranzitu stává, že se cítíme starší, někdy i náš vzhled se změní, jsme vážnější, přísní, změní se i náš způsob oblékání, a i když děláme stejné věci, námaha se zdá dvojnásobná.
To jsou všechno možné účinky střídmé a přísné energie Saturnu, který potlačuje vitalitu a nadšení Slunce a dává nám pocítit veškerou tíhu světa na našich ramenou!
Opozice na Slunce narození je konec jednoho cyklu. Může tedy představovat období změny, která zpochybní struktury života vybudované za posledních 14/15 let, k okamžiku konjunkce Slunce - Saturn, nebo předchozí opozice, asi před 28-30-ti lety.
Co mám na mysli, když mluvím o strukturách? Především identita, já, základ personality, se kterou se identifikujeme, pak práce, nebo profese, vztahy.
Saturn představuje právě tyto struktury a jeho tranzity se vždy dotýkají forem, jak psychologických, tak vztahových.
Období opozice Saturnu na Slunce narození tedy není příznivé období pro rozvoj a expanzi, ale spíš okamžik rozjímání a meditace, kdy je potřeba udělat určitou bilanci vlastního života, abychom do něj přinesli změny, které jsou nezbytné pro rozvoj.
Pokud si toho člověk není vědom, Saturn bude sklízet úrodu i proti vaší vůli. Odtud se rodí nehezká fáma Saturnu: přijmout a uctít boha je správný postoj, odkud může vzejít něco skutečně konstruktivního, i když na první pohled to vypadá přesně naopak.
Použít pozitivní kvality Saturnu, jako je trpělivost, disciplína, ještě lépe sebe-disciplína, zodpovědnost a závazek, jsou nejlepší zbraní, které má člověk k dispozici, aby z tohoto tranzitu byl tranzit úspěšný.
Strach, který se v průběhu podobného tranzitu může aktivovat, je pouze negativní vyjádření energie planety, která neumí vyjádřit lépe své kvality.
Pouze až Saturn dokončí svoji pouť Vodnářem, tedy v březnu 2023, bude člověk schopen podívat se zpět a vidět změny, které se udály uvnitř v něm a novou cestu, po které se vydal.
Uran, stále ve znamení Býka vytváří disharmonický aspekt kvadrantu, který bude trvat až do roku 2025. Zcela jistě není Uran snadnou planetou k ovládání, jeho energie jsou nepředvídatelné, neobvyklé, ale zvladatelné, pokud jsou vědomě podporovány a řízeny.
Kvadrant je aspekt, který vytváří napětí mezi zapojenými energiemi. V průběhu těchto období je těžké udržet si určitý odstup, opravdu se jde z extrému do extrému, protože se tyto dvě energie nedokáží vyjádřit souběžně; někdy jedna převáží druhou, někdy jsou otevřeně v protikladu.
V roce 2022 se bude kvadrant Uranu na Slunce narození dotýkat pouze narozených od 1. do 13. srpna, ale i ti, kteří mají Ascendent, nebo Střední Nebe na dotčených stupních znamení, se budou muset konfrontovat s touto explozivní energií.
Archetyp Uranu mluví o revolucích, zemětřesení, radikálních změnách, ale i o originalitě, kreativitě, anti konformismu, o skutečných záblescích génia, neomezené schopnosti vynalézavosti, o hluboké potřebě svobody.
Je to jako blesk, který otevře skuliny v lidském vědomí, a který ukazuje to, co bylo předtím očím neviditelné.
Tranzit Uranu, především disharmonický, je jako hlas vyššího Já, té části v nás, která má jasný směr kudy jít a zná potřebné změny pro vydání se cestou vývoje.
Tranzity Uranu aktivují tu část, která potřebuje obnovu, pohyb a změnu.
Pokud jsme v průběhu tranzitu Uranu chyceni v pasti omezujících situací, které jsou v protikladu s tím, co vyšší Já bere jako potřebné pro nás a náš osobní růst, pokud nebude vědomě změněn stav věcí, vnější události a okolnosti pravděpodobně člověka přimějí k hluboké změně.
V průběhu důležitého tranzitu Uranu je vždy dobré se sami sebe zeptat, co v našem životě nefunguje, nebo alespoň jaká oblast života by potřebovala obnovu… není nutné vyhodit všechno do vzduchu, ale je třeba uctít boha jasnými signály obnovy, někdy stačí jen nový střih vlasů, nebo změna vybavení domova, například.
Pokud příliš dlouho ignorujeme hlas boha, v průběhu tohoto tranzitu je v podstatě nemožné zůstat stát staticky a beze změny, jak v práci, tak v mezilidských vztazích. Něco uvnitř nás cloumá a neurvale žádá o vyslyšení.
Když neposloucháme hlas boha, zrodí se „Fúrie“ mytologické bytosti zrozené z krve údu Uranu, který mu Saturn uřízl, a tyto Fúrie se neuklidní, dokud je neposlechneme.
Moudré použití tříštivých uranských energií může být způsob, jak změkčit slepý tlak na změnu, abychom zbrzdili vítr Uranu. Také zde, kdo chce prohloubit tento argument, musí se podívat na přesné časy tranzitu a jakých oblastí života se bude tranzit přímo týkat.
Nakonec Chiron, zraněný léčitel, který je v Beranu až do dubna 2027. Chiron vytváří pozitivní aspekt trigonu na vaše Slunce, nebo ostatní planety, které jsou ve Lvu.
I když se jedná o harmonický aspekt, každopádně bude aktivovat zranění; Chiron představuje v individuálním horoskopu zranění, které si sebou neseme od narození, nebo z prenatálního života, nebo z minulých životů.
Každopádně je to něco nevyřešeného, s čím se máme konfrontovat v tomto životě, a není to nic jiného, než odraz toho, co nebylo v minulých inkarnacích dovedeno ke konci.
Pro někoho to může být neopakovatelná možnost stát se vědomým svých zranění, jak tělesných, tak psychických.
Pod karmickým zraněním podřimují skryté a nepoužívané skutečné talenty; ty zdroje, ke kterým můžeme mít přístup pouze, pokud budeme mít odvahu postavit se tomu, co nám stále způsobuje utrpení a co nám brání vyjádřit náš potenciál naplno.
Chiron v harmonickém aspektu na Slunce nám připomíná, že jsme nekonečně tvořivé bytosti, vitální, bujaré, nadšené, velkorysé, optimistické, důvěřivé, láskyplné a s velkou lidskou hodnotou.
Trigon Chironu z Berana se v roce 2022 dotýká pouze narozených od 30. července do 11. srpna.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 11, 2022 947
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 187
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 264
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 16207
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 108813
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13555
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
srpen 03, 2022 803
Již od dávných časů lákalo člověka tajemství vzniku „Slunečního kamene, jantaru“ . Jeho vznik...
srpen 02, 2022 16188
Vítejte v srpnu. Nejdříve si řekneme krátké shrnutí nadcházejících událostí a pak se ponoříme do...
srpen 01, 2022 40237
Milá ženo, vím, že tyhle řádky se ti možná nebudou číst snadno, ale … Vážím si každého příběhu,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1493752
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509199
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436490
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347893
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275614
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266644
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266240
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242228
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226506
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223015
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208581
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203163
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 194974
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182629
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180600
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 172969
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171680
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159004
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 154044
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138567
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124308
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121542
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...