Samapatt Toschi: Horoskop rok 2022

Jupiter tranzituje znamením Ryb až do 10. května, a pak od 29. října do 20. prosince 2022.
Tím bude vytvářet aspekt kvadratury, což bude mít za následek přehánění, zvýraznění každého gesta, slova, myšlenky… mohl by na vás mít chaotický účinek, tisíc nápadů, ale nic reálně uskutečnitelné na praktické úrovni.
Od 11. května se dočasně přesune do Berana, kam pak vstoupí definitivně 21. prosince a zůstane tam do 16. května 2023.
Při průchodu přátelským znamením Berana se bude vytvářet krásný sextil na Slunce, nebo jiné planety a elementy, které máte v tomto znamení.
Archetypy, které Jupiter představuje, jsou expanze, optimismus, důvěra, hojnost, bohatství, rozšířená vize, štěstí, blahobyt, ale také přehánění, rozrůstání, někdy až nekontrolovatelné.
Ale nejdřív si něco řekneme o kvadrantu Jupitera na vaše znamení.
Primární funkcí Jupitera je expandovat a rozšiřovat to, co již existuje, i nepříjemnosti a zdůraznit nedostatek, nebo problém, kterému je třeba čelit.
Při kvadrantu si energie dvou planet navzájem překáží, blokují se a nespolupracují mezi sebou tak, jak bývá obvyklé při harmonických aspektech.
Tady právě expanzivní funkce Jupitera může být nekontrolovaná a nekontrolovatelná: vytváří se grandiózní, utopické a nerealistické projekty; hovoří se o nereálném optimismu, který nás vede k tomu, abychom udělali delší krok, než můžeme, především na ekonomicko-finanční úrovni, vrháme se do záležitostí, které jsou větší, než naše síly a schopnosti, nebo přijímáme nemožné výzvy, nebo začneme s nadšením nějaký projekt a po nějaké době ho necháme být a vydáme se za dalším zájmem, prostě děláme příliš mnoho věcí naráz. Necháme se unést rozšířenou energií Jupitera a často máme tendenci slibovat něco, co nemůžeme dodržet a utrácíme více peněz, než jsme čekali… je to něco jako bulimie, kdy pozřeme všechno kolem sebe a nemyslíme na následky.
Až do 10. května a od 29. října do 20. prosince budou tento kvadrant pociťovat všichni narození ve znamení.
Bude potřeba umět dobře vyhodnotit věci, přijmout příležitosti, ale s opatrností a velkým citem pro limity, především vlastní limity, bude to něco jako zkušební stolice vašich schopností odhadu osob a situací.
Účinek Boha Olympu je velmi psychologický, ukazuje nám všechno s optimismem a velkou důvěrou, cítíme se pod ochranou a políbeni štěstím.
Negativní účinek takovéhoto tranzitu je spojen právě s touto přehnanou a někdy nerealistickou pozitivitou.
Jaké budou tyto situace a jakých oblastí se budou týkat, to lze přesně zjistit pouze z individuálního horoskopu.
Přejdeme na sextil Jupitera z Berana.
Od 11. května do 28. října a od 21. do 31. prosince 2022 se bude sextil dotýkat pouze narozených od 22. května do 1. června. Ostatní narození ve znamení Blížence budou tento krásný sextil pociťovat v roce 2023.
Aspekt sextilu je pozitivní a iniciativní; je to aspekt patřící k elementu Vzduchu, stejně jako vaše znamení, takže je pro vás velmi příznivý. Může být nositelem nových a brilantních nápadů, nových projektů, jak na profesní, tak individuální úrovni – to záleží na tom, kterých astrologických domů se dotýká v individuálním horoskopu – může ukazovat na expanzi v oblastech, kterých se právě tranzit týká, je to ukazatel optimistické vize a přání, která budou splněna.
Když to shrneme, v průběhu výše uvedených období a pro narozené ve specifických datech, se otevře období veselosti, lehkosti, dobrých vztahů, dobrých výdělků, cest, různých výměn a vynikající komunikace na všech úrovních.
Nyní přejdeme k Saturnu, který pokračuje ve svém tranzitu ve Vodnáři a vytváří pilný a brilantní trigon Vzduchu, který vyrovnává tendenci k přehánění a dává stabilitu situacím, které nyní prožíváte.
Trigon je aspekt, který mluví o spolupráci mezi zúčastněnými energiemi, o synergii, plynulosti a otevřenosti.
Větší mentální jasnost a nové nápady se objevují na prahu vědomí, jiná perspektiva, odkud se dívat na život, nové projekty, které se objeví na světle a budou dotaženy do konce s houževnatostí a rozhodností, širší vize, možnost plánování budoucích rozhodnutí s klidem.
Saturn nám dává pevnost a konkrétnost, kterou jste si až doteď neuvědomovali, že máte, a která vás bude postrkovat k moudrým a prozíravým rozhodnutím.
Tuto pozitivní a konkrétní energii bude možno cítit v  oblastech života symbolizovaných astrologickými domy a planetami v individuálním horoskopu.
Příznivý Saturn postrkuje k budování pevných struktur, které vytrvají v čase, a které ustojí různé zkoušky, které samotná planeta cyklicky nabízí. Každých 7 let Saturn zkouší pevnost vybudovaných struktur.
Saturn je “pán Karmy”; to, co se děje v průběhu jeho tranzitů, má zcela jistě co do činění s „osudem“.
Je to něco, co jde mimo naši vědomou vůli; nakonec se stane pouze a jenom to, co nám dovolí růst, i proti našim egoistickým přáním, která jsou více či méně vědomá. Působení Saturnu se někdy zdá být kruté, ale to co získáme v okamžiku, kdy necháme odejít to, co už nám neslouží, má mnohem větší hodnotu než to, o co přicházíme.
V roce 2022 se trigon Saturnu dotýká přímo narozených od 1. do 19. června.
Neptun ve kvadrantu z Ryb klade nějaké překážky do vaší cesty.
Neptun v Rybách zhoršuje, nebo zvýrazňuje potřebu spojení se s širší a hlubší realitou vlastního malého Já, hluboká touha vrátit se k prameni, kde všechno začalo, propojit se s primárním zdrojem, s božským Otcem a Matkou, ke kterému může dojít pouze prostřednictvím otevření se k druhým, soucitem a hlubokou láskou.
Mýtus spojený se znamením Blíženců je Kastor a Polux – už jsem se o nich zmiňovala v předchozích horoskopech, a pokud tento mýtus neznáte, můžete si ho přečíst v horoskopu 2021 – tento mýtus hovoří u narozených ve znamení o hledání ztracené části, která představuje Duši, jako vzpomínku na ztracenou celistvost, chybějící část, spřízněnou duši.
Odsud pramení hluboká a upřímná aspirace k božskému, stejně jako u protilehlého a doplňujícího znamení Střelce, to je možný účinek tranzitu Neptuna v Rybách. Vzhledem k vaší analytické a racionální povaze s vládcem planety Merkurem, toto otevření se říši duchovna by mohlo být skutečně velkým přínosem, skutečně ten nejcennější dar, který vám tranzit Neptuna nabízí.
Kromě mystickonáboženských konotací vás však Neptun v kvadratuře může vést v každodenním životě k tomu, že budete žít ve stavu chaosu a stanete se obětí iluzí a nesplnitelných snů.
Kontakt s materiální realitou se stane labilnější, už nevíme co je reálné, a co ne. Disonantní Neptun u křehčích osob může vyvolat zmatek, strachy, úzkosti, fobie.
S Neptunem v disonanci je podvod hned za rohem; může mít podobu skutečného podvodníka, ale také ekonomické rady, které se ukáže jako zcela chybná, nebo podobu drahé osoby, která vás tak či onak "zradila".
Když Neptun tranzituje v aspektu se Sluncem narození, rozpouští hranice ega, vědomé identity, a to se všemi důsledky, které z toho plynou.
Všechny tranzity Neptuna mohou vyvolat pocity nostalgie po božském domově nebo po stavu blaženosti, který jsme zažívali před narozením.
Tyto touhy mohou být velmi silné a někdo bude mít silné pokušení uniknout pomocí drog a alkoholu, aby překonal své oddělené já a omezení spojená s fyzickým tělem.
Během tohoto tranzitu budete mnohem zranitelnější, a to jak psychicky, tak fyzicky, a dokonce i léky předepsané lékařem na vás mohou mít škodlivý vliv!
V roce 2022 se Neptunova disonance ze znamení Ryb dotkne pouze osob narozených od 9. do 19. června.
Vaše zvýšená empatie a citlivost vás může dovést k činnostem věnovaným jiným osobám v těžkostech, k péči o ně a k pomoci druhým. Toto by mohl být pozitivní způsob, jak použít energie tohoto tranzitu.
A to vše je pravděpodobnější a možnější než kdy jindy ve výše zmíněných obdobích, kdy se Jupiter rovněž pohybuje ve znamení Ryb.
CHIRON je stabilní v přátelském znamení Berana a vytváří krásný sextil pro narozené od 28. května do 9. června.
Chiron, zraněný léčitel představuje jak zranění, tak cestu k jeho vyléčení.
Zranění může být bráno jako proces inkarnace sebe samého po pádu z božské jednoty směrem k dualitě. Cesta léčení je cesta zpět, která nás povede k větší integritě, jednotě a lásce k sobě samému a k druhým.
Sextil Chirona by mohl přinést řešení nepříjemností jak fyzického, tak psychologického původu. Zraněný léčitel, i v harmonickém tranzitu, i když méně traumaticky, přináší na světlo to, co je popíráno, nebo potlačováno a leží pod prahem slunečního vědomí: větší uvědomění si sebe sama a hlubokých motivů, které stojí za každodenními činy nebo životními rozhodnutími.
Zranění, které Chiron představuje se vyléčí v okamžiku, kdy se dostaneme do kontaktu se svými talenty a zdroji.
Je to jako světlo, které osvětluje zevnitř něco, co ti připomíná, kdo jsi skutečně: mohlo by to znamenat znovu-objevení talentů spojených s celostním léčením a učením, nebo přehodnocení těchto témat, pokud již pracujete v těchto oblastech, a mohli byste je prohloubit pod postrčením tohoto tranzitu Chirona.


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.

Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

srpen 14, 2022 8679
Kartářka a vědma Helen Stanku: Jak se odmilovat? Můžete na to jít klasicky a dát si čas, anebo to...
srpen 13, 2022 156196
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
srpen 12, 2022 3005
Přišel mi dotaz: jak vnímáte strach z bolesti, proč před ní utíkáme a nedovolíme si ji prožít?...
srpen 11, 2022 1534
Zamyslete se nad tím, co se objevilo kolem 14. června, kdy svítil Super Úplněk. Právě od června...
srpen 10, 2022 285
„Když se dožne žito, ječmen a pšenice, slaví se dožínka (dožínky, obžínky, dožatá, dóženek)“, tedy...
srpen 09, 2022 366
„Vážným krokem obchází hrad se svazkem klíčů za pasem, otvírá a opět zavírá tu či onu komnatu, a...
srpen 08, 2022 17706
Dne 12.8.2022 v 3:35 nastane na 19.stupni vzdušného znamení Vodnáře úplněk. Uzavírá se nám Lví...
srpen 07, 2022 109218
Já vím, jsem žena, měla bych psát o ženských touhách, ale právě proto, že mám denně na terapiích...
srpen 05, 2022 13702
„Pokud má dívka akné, neměla by chodit na slunci, protože se jí udělají pigmentové skvrny. „ Řekla...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1500262
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509273
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 436684
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348017
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 275827
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 266747
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 266558
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 242403
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 236383
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 226677
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 223467
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 208689
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 203857
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 195229
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182696
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180646
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 173166
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 171767
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 159394
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 159151
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
13 srpen 2022 156196
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138612
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124362
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121574
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...