1. Solární plexus, břichozastupuje potřebu cítit se jistě a schopnost přijímat podporu. Je centrem osobní síly a zastupuje schopnost postavit se za sebe. Souvisí s tématem osobnosti, klidu, moudrosti, nezávislosti, organizovanosti, motivace, dobrého emočního spojení a přizpůsobení. Je centrum naší intuitivní síly a mentálního konkrétního uvědomění.

LevPři její správné funkci jsme empatičtí, máme o sobě dobré mínění a dobré využití energie, jsme zodpovědní, užíváme logické myšlení, máme schopnost činit rozhodnutí, jsme schopni intimního vztahu a máme odvahu odevzdat se. Představte si, že v celém centru solárního plexu máte silného lva, který vás ochraňuje, a který vám pomáhá se znovu dostat ke své síle.  Afirmace: Posiluji.

Při její nesprávné funkci máme chabé využití energie, neseme v sobě citovou zátěž, cítíme se bezmocní, jsme nejistí, ostýchaví a máme trému - to jsou projevy sociálních obav, že nezapadneme a budeme společností zavrženi. Naše myšlenky přehlušují vnímání svých pocitů, namlouváme si, že nevíme, co chceme a sami si bráníme dosáhnout svých cílů. Namlouváme si, že jsme líní, přebíráme emoce a problémy jiných, máme pocit viny a neustále o sobě pochybujeme. Užíváme reakce - bojuj nebo uteč. Také jsme se naučili chránit před drsným světem venku a vytvořili si nepřátele, kteří existují pouze v naší mysli.

Když potlačíme svou přirozenou energii, hledá si uvolnění jiným způsobem. Například osoba, která neumí vyjadřovat své pocity, si může vybrat velmi citově založeného partnera a potom někde hluboko uvnitř cítí úlevu, když její partner vyjadřuje emoce, jako hněv, i když ho za to navenek může dokonce kritizovat. Jedná se o negativní projekci. U pozitivní projekce si člověk idealizuje toho druhého a promítá vlastní krásu, sílu a moudrost, kterou sám nežije, do někoho jiného. Pokud však takový člověk nebude schopen získat zpět svou neprožitou pozitivní energii, bude nakonec objekt svého uctívání nesnášet. Žárlivost je další žhavý způsob projekce. Pokud jí člověk trpí, potřebuje přesně zjistit, jak by projevoval svou životní energii, kdyby k tomu měl dostatek svobody.

Když budeme schopni žít svůj život spontánně a bez potlačování, nebudeme už potřebovat projekce do druhých. Naše podvědomí se vždy snaží udržet si zdravé tělo. Je důležité, abyste se pozorovali a zjistili, jaké ochranné programy aktivujete, když máte strach nebo když se setkáte s jinou stresovou situací. Vaše podvědomí pak začne ihned reagovat, aby stresové hormony opět odbouralo, a chránilo tak tělo před újmou. Pokud to chcete změnit, je podstatné najít cestu do podvědomí tím, že se naučíte komunikovat s vlastním podvědomím. Každý z nás je schopen komunikovat se svými buňkami. Například si představte kvalitu slova klid, nebo uzdravení, jak proudí buňkami.

Jaké bylo vaše období od 4 – 6 let? Jste člověkem, který má silnou vůli? Kdy jste naposledy pocítil, že máte slabou vůli? Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste měl silnou vůli? Který člověk kolem vás má dobře vyváženou vůli? Kolik znáte lidí, kteří se snadno vzdávají? Ve kterých situacích ve vašem životě se nejvíce cítíte jako neschopný člověk? Kde v těle nejvíce cítíte úspěch/ztrátu? Cítíte se dobře, když máte úspěch, nebo máte pocit viny? Jak snášíte svůj neúspěch? Jak byste projevovali svou životní energii, kdybyste měli dostatek svobody? K čemu chcete svou sílu, lásku a zdraví? Až budete obeznámeni a propojeni se svou silou, jakému cíli ji zasvětíte? 

Vnitřní duch zastupuje směr východ, živel oheň a spirituální tělo. Mezi úlohy vnitřního ducha patří meditace, modlitba, čtení knih, pobyt v přírodě, váš spirituální rozvoj, ale také sexualita, tvořivost, magie, tanec, hudba a spojení se sebou samým, ostatními a božským. Při nevyváženosti vnitřního ducha v sobě cítíte pocity beznaděje, poraženectví a marnosti, protože věnujete příliš mnoho pozornosti ostatním stránkám života a příliš málo duchu, nebo naopak. Buď se v životě staráte jen o to, oč musíte, ale nezažíváte kouzlo, nebo pořád meditujete a nikdy se nedostanete do kontaktu se svými emocemi a sexuální povahou. Duchovní poustevnictví může být jen záminka, aby si člověk nepřipadal tak společensky nepřijatelný. Jste příliš stoičtí na to, abyste tančili, oceňovali či vytvářeli umění či hudbu nebo se milovali pod úplňkem? Slavíte úspěchy ostatních, nebo jim závidíte a cítíte se jimi ohrožení? Když se milujete, je to kvůli pocitu sexuálního uspokojení, nebo máte druhou osobu opravdu rádi a dáváte mu/jí stejně jako přijímáte? Provádíte svou sexuální energii čakrami a využíváte sex jako způsob otevření se hlouběji a zranitelněji vůči sobě, vašemu partnerovi a JÁ JSEM? Umíte se odevzdat? Jste ze životních lekcí inspirování, nebo se snažíte udržet status quo?

 1. Žlutá nám dává zářivý, svítivý a příjemně hřejivý pocit, radost a svěžest. Je to barva slunce, nejmocnější barva světla. Ve své nejvyšší čistotě s sebou nese podstatu jasna.  Ztělesňuje základní požadavek, vůli vyvíjet se a je prodchnuta touhou po naplnění a štěstí. Uvádí ducha do pohybu a podněcuje k pracovnímu výkonu, obzvlášť v duchovní oblasti. Dává novou energii. Je také symbolem moudrosti, vysoké inteligence a myšlení, svobody a osvícení. Podporuje paměť, schopnost učení a kontaktu. Žlutá barva naplňuje každou buňku vašeho těla svou září a jasností. 

zlutaOdmítání této barvy může vyjadřovat pocit ukřivděnosti nebo pocitu, že člověk musí vstoupit s ostatními do konkurenčního boje. Přitom se necítí dostatečně schopní, nebo že na to nestačí. Může také poukazovat na komunikační potíže, uzavřenost svého nitra, jelikož se bojí, že by jejich pohnutka byla zamítnuta, nebo jimi bylo pohrdáno. Žlutý paprsek harmonicky vyrovnává poruchy nervového systému a žláz, pomáhá při depresi a zmatku. Pomáhá odvádět toxiny, podporuje produkci trávících šťáv, pomáhá při revmatismu, anorexii, při podpoře jater a všech vnitřních orgánů trávicího systému, při cukrovce, problémech s kůží.

Každý člověk má svou životní barvu. Je to jako mít na sobě barevné roucho. Každá barva vykazuje podobné osobnostní rysy, vyjadřování, archetypy a způsoby chování. Žlutá osobnost je dětinská osobnost mající hravé povahové rysy. Je naplněná humorem, ráda se směje, vidí život jako radost a nebere ho příliš vážně, nýbrž zcela volně a s humorem. Vnáší do života lehkost a spontánnost. Chce se líbit a chce, aby si jí okolí všímalo. Je to přítel pro všechny. Zároveň je to osobnost citlivá, lehce zranitelná a nesmělá. Je podnikavá a potřebuje hodně pohybu a her, jinak jí hrozí nebezpečí závislosti. Žlutá osobnost je kreativní a umělecky nadaná. Zvířata je milují. Žlutá osobnost vycítí, že má někdo starosti, nechce se ale do nich nechat vtáhnout. Působí léčivě svým intuitivním kontaktem. Rebeluje, nemá vlastní disciplínu, má strach ze zodpovědnosti.

 1. Chuť. U chuti musíme přijímané látce vyjít vstříc. Záleží vždy na nás, co se rozhodneme ochutnat. Chutí přijímáme do sebe úsudek, zážitek, kterým se stáváme. Chuť souvisí se schopností člověka přijmout do sebe jenom tolik, kolik snesu, a to jak ve smyslu potravy, tak ve smyslu duševním.  Chuť k jídlu= chuť do života, souvisí s chutí žít, dokud je chuť k jídlu, je všechno v pořádku. Jíst stejně jako dýchat znamená otevřít se životu. Když člověk prožívá velký stres, jeho chuť k jídlu se zmenšuje. Jakmile najde řešení nebo se stresu zbaví, hned vidíme, jak chuť k jídlu roste, což znamená, že naše tělo je ve stavu, kdy je parasympatický systém aktivován, což odpovídá fázi obnovy a opravy. Proto není třeba se znepokojovat. Problémy nastávají při:

Nechutenství – vychutnávat jídlo znamená vychutnávat život. Nevychutnávat potravu může znamenat odříkání nebo trestání sebe sama, například člověk po rozvodu ztratil chuť k jídlu, protože si vyčítá, že ukončil vztah. Jídlo je zároveň potřebou (živit naše tělo) i radostí (jíst dobré věci). Obojí koresponduje s životem. Značí také touhu osvobodit se od všeho špatného, nízkého a tělesného, mít vysoké ideály a odmítat blízké vztahy a vazby, přílišnou péči o vlastní ochranu a nedůvěru v život. Neprožil jsem silné emoce, které mi vzaly chuť do života? Mám tak málo chuti do života? Nadměrná chuť k jídlu – strach, potřeba ochrany, přílišné rozebírání emocí. 

Anorexie – ztráta chuti k jídlu, způsobená emocionálními starostmi. Značí ztrátu chuti do života, strach, že ztloustneme, nenávist k sobě, pocit viny, že „zabíráme příliš mnoho místa“, a tak hubneme, potřeba udržet se pod kontrolou, ztrátu naděje a radosti ze života. Trápí mě představa, že ztloustnu? Cítím potřebu určit limity svému tělu, abych měla pocit, že mám život pod kontrolou? Necítím se natolik odmítaná, nepochopená, nemilovaná, že ztrácím důvěru v život a nemám už motivaci žít? Bulimie – člověk nemírně jí a spolyká bez rozdílu vše, co se namane, a pak všechno vyzvrací, buď z obav, že by ztloustli, nebo že jim bude špatně. Je to forma sebedestrukce spojená s pocitem opuštěnosti nebo provinilosti. Nemám pocit, že nejsem hoden lásky? Nemám dojem, že svým blízkým způsobuji jen problémy?

Vhodná výživa pro vás. Jídlo může způsobit, že se cítíme lépe. Mnoho z našich nutkavých chutí představuje nevědomou touhu po samoléčbě. Každé jídlo, po němž toužíme, nám upravuje náladu a stav energie a ovlivňuje chemii mozku, krevní tlak a srdeční tep. Když toužíme po nějakém typu jídla nebo pití, je to často proto, že si naše tělo uvědomuje, že jsme v nerovnováze. Naše tělo se dožaduje jídla, které v něm vytvoří rovnováhu. Z jídla, po jakém toužíte, se dá poznat, jak bude pokračovat váš život. Existují předvídatelná schémata, jež spojují touhu po určitém jídle s životními problémy. Nutkavou chuť na určité jídlo vyléčíme tak, že budeme věnovat pozornost přímo problému.

Cheeseburger - strach zjistit vnitřní prázdnotu nebo pocit neschopnosti, deprese, strach z neúspěchu. Pikantní sýr - pocit vyčerpání, touha po pohodlí a obrození, únava. Brambůrky - jste ve stresu a nervózní, chcete se zbavit svých starostí. Hranolky - pocit nejistoty a prázdnoty. Čokoláda - touha po romantice a lásce. Zmrzlina - snaha uklidnit se a osvěžit se kvůli depresi. Káva - ubývá vám energie, protože se zabýváte aktivitami, které jsou pro vás bezvýznamné, syndrom vyhoření, odpor ke své práci a nespokojenost s ní. Kola - snažíte se zůstat motivováni a plni energie a bojujete s vnitřním stresem. Návyk jíst oříšky - příliš mnoho stresu a nedostatek zábavy, touha po hravosti. Pivo - touha po zapuzení strachu, potřeba více lásky, legrace a uznání.

 1. Slinivka břišní je žlázou umístěnou za žaludkem. V exokrinních buňkách tvoří trávicí enzymy. Každý den vzniká ve slinivce asi 1,5 litrů trávicí šťávy s enzymy, které štěpí tuky, bílkoviny a cukry. Šťáva pak odtéká do dvanácterníku. Ve tkáni slinivky je roztroušeno kolem 1 milionu Langerhansových ostrůvků, což jsou shluky buněk produkujících hormony, které se podílí na řízené hladiny glukózy v krvi, hlavního zdroje energie. Buňky beta vyrábějí inzulin, který hladinu cukru v krvi snižuje tím, že podporuje příjem glukózy buňkami a urychluje přeměnu glukózy v glykogen, určený k ukládání v játrech. Jiný hormon. Buňky alfa vylučují glukagon, který hladinu cukru v krvi zvyšuje, když je příliš nízká - má opačné účinky než inzulín. Buňky delta pak vylučují somatostatin, který ovládá buňky alfa a beta.

citrínSlinivka břišní je centrem viny a hanby, nepřijetí, sebe-odsuzování, sebe-kritizování, nezasloužení si toho dobrého na světě, neschopností přijímat. Slinivka nám umožňuje čerpat emocionální a mentální sladkosti, tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt. Při problémech dochází k rezignaci a poruchy hodnocení lásky. Jantar (na obrázku) prosvětluje slinivku, vnáší do ní teplo, učí nás přijímat lásku a milovat, přijímat svá rozhodnutí, svobodně se rozhodovat, prožívat život s otevřeným srdcem, všude nacházet lásku, cítit toleranci, soucítění a lásku ke všem lidem, i k sobě.

Zánět slinivky břišní – příčinou je často nadměrný příjem velkého množství alkoholu, žlučníkové kameny nebo infekce. Zánět je spuštěn trávicími enzymy, které slinivka sama vyrábí - ty pak začnou trávit vlastní tkáň. Provází jej velká bolest. Souvisí s velkým hněvem, smíšeným se smutkem a revoltou vůči nějaké situaci, která nám přijde nepřijatelná a na pomezí zrady. Co mi připadalo nepřijatelné? Není podle mě život nespravedlivý?  Zhoubný nádor slinivky břišní – karcinomy se nacházejí v celé slinivce, nebo jen v části slinivky.

Hlavním zdrojem energie je glukóza (hroznový cukr), kterou k buňkám přivádí krevní řečiště, a kterou vstřebávají z krve pomocí hormonu inzulín. Veškeré přebytky se skladují v játrech, svalových a tukových buňkách, odkud se pak v případě potřeby uvolňují. Organismus musí udržovat stálou hladinu krevního cukru. Když příliš klesne, nebudou mít buňky dostatek energie, zatímco nadbytek glukózy v krvi může vyvolat autoimunní poruchy a zánět slinivky.

Vysoká hladina krevního cukru – po každém jídle se hladina glukózy v krvi zvyšuje. Nadbytek glukózy podněcuje buňky beta ve slinivce k uvolňování inzulinu, který umožňuje uskladnit přebytky glukózy v podobě glykogenu a mastných kyselin. Díky tomu se pak hladina krevního cukru vrátí do normálu. Nízká hladina krevního cukru – když tělo po několik hodin nedostane potravu, hladina krevního cukru klesne. Tento pokles stimuluje buňky alfa ve slinivce, aby vylučovaly glukagon, který organismus umožní uvolnit glukózu z uložených zásob. Hladina cukru se opět vrátí do normálu. Vyjadřuje pocit osamění, smutku, nedostatku radosti v životě. Necítím se nedostatečně podporován?

Při cukrovce tento proces řádně nefunguje, takže buňky nepřijímají dost glukózy a příliš mnoho jí zůstává v krvi. Cukrovka je způsobena nedostatkem nebo neúčinností inzulínu vylučovaným slinivkou břišní. Přitom se abnormálně zvyšuje hladina glukózy v krvi (hyperglykémie), což vede k nadměrnému vylučování moči, intenzivní žízní a hladu. Když hladina glukózy příliš klesne, nebudou mít buňky dostatek energie, zatímco nadbytek glukózy v krvi může vyvolat:

Cukrovka 1. typu je autoimunní porucha, která se objevuje, když imunitní systém mylně identifikuje buňky beta jako cizí a ničí je. Poškozené buňky beta nemohou uvolňovat inzulín a buňky v organismu nemohou zužitkovat glukózu, hladina krevního cukru příliš stoupá. Tělo nedostatek glukózy v buňkách zaregistruje a podnítí produkci glukagonu, což hladinu glukózy v krvi zvedne ještě více. Cukrovka 2. typu vzniká, když se u buněk v těle objeví inzulínová rezistence. Slinivka břišní inzulín produkuje, ale buňky organismu na něj nejsou schopny přiměřeně reagovat. Trvale zvýšená hladina krevního cukru může vést k poškození drobných krevních cév po celém těle, ateroskleróze. Je to nejběžnější forma cukrovky, je spojena s obezitou. Příznaky jsou žízeň, únava a časté močení. Cukrovka 3. typu, těhotenská cukrovka - některé hormony, které placenta během těhotenství produkuje, působí proti inzulinu. Pokud tělo nedokáže vytvořit dost inzulinu na to, aby jejich účinek vyrovnalo, hladina krevního cukru se příliš zvedne a rozvine se těhotenská cukrovka. K jeho příznakům patří žízeň, únava a časté močení, kvasinkové infekce i infekce močového měchýře. Dá se zvládnout dietou s omezením cukrů a po porodu obvykle vymizí.

Cukrovka souvisí s velkým smutkem, že nemůžeme žít podle svých představ nebo musíme existovat v poměrech, jaké jsou dány. Musíme dělat to, co chtějí rodiče, což v nás může budit hněv a hořkost. Je to výraz velkého nedostatku náklonnosti a zároveň neschopnost ji požadovat nebo vyjadřovat. Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti. Výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe. Netrpím nedostatkem radosti, pocitem nenaplnění v práci, v partnerském životě? Nezažil jsem situaci, která mi zkalila štěstí nebo mě připravila o naději na lepší budoucnost?

 1. Trávicí soustava a význam nemocí.Trávicí soustava se skládá z dlouhé trávicí trubice a jater, žlučníku a slinivky břišní. Trávicí trubice začíná dutinou ústní, kde je potrava zuby rozkousána a rozžvýkána. Sousto pak prochází hltanem a jícnem do žaludku. Z něj pokračuje tenkým a tlustým střevem k řitnímu otvoru. V tenkém střevě je potrava chemicky rozkládána na molekuly tak malé, aby mohly být vstřebány do krve.

nestravitelné zbytkyNestravitelné zbytky jsou v tlustém střevě zahušťovány a jako stolice odcházejí pryč. Posun potravy obstarává smršťování svaloviny trávicí trubice neboli peristaltika. Potrava je při průchodu trávicí trubicí rozmělňována a vstřebávají se živiny, zatímco nepotřebné látky jsou odváděny pryč. Živiny se předávají do jater. Velké žlázy zajišťují optimální zužitkování produktů trávení. Celé trávicí ústrojí je 9 metrů dlouhé. Zdravé trávení závisí na řádném fungování nervového a imunitního systému a je ovlivněno psychickým stavem člověka.

Metabolismus je souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro činnost organismu. Metabolismus je látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin. Podle směru probíhající změny rozdělujeme metabolismus na anabolismus, což je výstavba komplexních molekul z jednoduchých. Například jednotlivé aminokyseliny se spojují dohromady a vytvářejí peptidové řetězce, které se pak slučují za vzniku bílkovin.

Katabolismus je rozklad složitých molekul na molekuly jednoduché. Je součástí procesu tvorby energie, třeba v případě štěpení glukózy a tuků kvůli uvolnění energie. Pojem živiny zahrnuje všechny látky, které tělo potřebuje. Patří sem látky štěpené pro uvolnění energie, hlavně sacharidy a tuky, bílkovina potřebné jako stavební materiál buněk a vitamíny a minerály, které zabezpečují správnou funkci.

 Během cesty trávicím systémem jsou živiny vstřebávány do krve a lymfy. Krev je pak odváděna vrátnicovou žilou do jater. Játra jsou hlavním zpracovatelem živin. V závislosti na potřebě organismu rozkládají játra určité živiny na menší jednoduché molekuly, některé skladují a jiné uvolňují do oběhu. Vitamíny jsou organické látky včleněné do molekul, které pomáhají enzymům v kontrole metabolických procesů. Minerály jsou anorganické látky, jako např. vápník, železo, chloridy a jód. Je jich potřeba pro metabolismus obecně, tak ve speciálně využitých (železo pro hemoglobin v červených krvinkách). Enzym je biologický katalyzátor – látka, která zvyšuje rychlost biochemických reakcí, ale sama zůstává nezměněna. Většina enzymů jsou bílkoviny. Ovlivňují reakce během trávení a také chemické proměny, při kterých dochází k uvolňování energie a vzniku materiálu pro stavbu buněk a tkání.

Galaktosemie je vrozená vada metabolizmu (galaktózy), která je obsažena především v mléce. Při tomto dědičném onemocnění organizmus nedokáže galaktózu odbourávat. Dochází k jejímu hromadění v oční čočce, játrech, mozku a tím k poškození jejich funkce.

Ústa plní funkci příjmu potravy, dále dýchací, protože spolu s nosem zajišťují vstup a výstup vzduchu, fonační, protože spolu s jazykem, rty a hlasivkami zajišťují mluvení a zpěv, a citovou, protože polibkem vyjadřujeme city. Buňky ústní sliznice se rychle množí, aby nahradily ty, které jsou odírány při kousání, žvýkání a polykání. Ústa představují otevřenost a interakci, přijímání nových myšlenek a výživy, přijímat a vyjadřovat. Při potížích máme neměnné názory, uzavřenou mysl, nemáme schopnost přijímat nové myšlenky.

Afty, vředy v dutině ústní mohou být výsledek frustrace a smutku, že nás odmítá někdo, s nímž máme nebo bychom chtěli mít blízký kontakt. Mohou být také důsledkem hněvu, který v sobě stále přemíláme. Slinné žlázy produkují sliny s cílem udržet vlhkost v ústech, usnadnit pohyb stravy a rozpouštět ji, abychom cítili její chuť. Je jich šest, dvě příušní, dvě podjazykové, dvě podčelistní. Sliny rovněž spouštějí trávení moučných a sladkých potravin. Obsahují enzymy, které začínají potravu štěpit. Jazyk je velmi pohyblivým orgánem, je tvořen 17 svaly a sehrává důležitou roli při žvýkání, polykání a vydávání hlasu. Kořen jazyka je připoután k dolní čelisti a na krku k jazylce. Problémy s jazykemsouvisí se schopností vyjádřit své myšlenky, tak i s nechutí k jídlu nebo se strachem jíst, abychom neztloustli. Nezazlíval jsem si svá slova? Nedržím v sobě něco, co se neodvažují říct? Nezlobím se na sebe, že se neubráním mlsání? 

Patro je ústní klenba tvořená dnem nosní dutiny a vrchní části úst. Strop dutiny ústní tvoří výběžky kostí lebky, a to horní čelisti a kosti patrové, nazývané tvrdé patro. Směrem dozadu pokračuje měkké patro, které hraje důležitou roli při polykání, protože uzavírá ústní dutinu, aby potrava a tekutiny nešly do nosu. Na patře se spojuje čich a chuť. Patro představuje oporu ve smyslových požitcích. Problémy s patrem mohou být výsledkem nesnází s uchováním něčeho, co je příjemné, když si upíráme právo na potěšení, kvůli pocitu viny. Dávám průchod potěšení svých smyslů? Co mě znechucuje? 

Čelisti, zuby a dásně představují naši schopnost se zakousnout do života a pustit se do nových myšlenek. Když máme strach, když nám chybí důvěra v sebe sama nebo ve svém počínání, mohou nás bolet čelisti, zuby nebo dásně. Dásnětvoří část ústní sliznice, která kryje čelisti, v nichž jsou umístěné zuby. Pochyby a váhání, chybí vnitřní stabilita, sebejistota, důvěra a životní síla, neschopnost dospět k rozhodnutí a zdůvodnit ho. Jaké pochyby mi brání přejít v akci? Nehněvám se na někoho, kdo ve mně neustále budí pochyby? Čelisti – hněv a vztek, které nás nutí stisknout zuby, abychom nevybuchli, touha po pomstě. Nehněvám se či nevztekám, že mě využívají, manipulují se mnou nebo mě zneužívají? 

Zuby. Mléčný chrup má 20 a trvalý chrup má 32 zubů. U dospělého člověka jsou v každé polovině horní i dolní čelisti 2 řezáky (odřezávají potravu), 1 špičák (jsou určené k trhání), 2 zuby třenové (potravu drtí a rozemílají) a 3 stoličky (někdy se některé zuby neprořežou, to se týká 2 zadních stoliček na každé straně, označujeme je jako zuby moudrosti). Část zubu vyčnívající z dásně je korunka, část uložená v čelisti se nazývá kořen, úsek mezi nimi, krytý dásní, je krček zubu. Na povrchu korunky je sklovina, pod ní je tkáň, která absorbuje otřesy, uvnitř zubu je měkká zubní dřeň a v ní jsou cévy a nervy. Na povrchu kořene se nachází cement kořen, který upevňují v čelisti vazy. Zuby jsou symbolem vitality a výrazem vůle prokousat se něčím. Pravá strana se týká toho, co má jasné obrysy, je konkrétní, mužské, racionálna. Levá se týká toho, co je neurčité, abstraktní, ženské, emocí. Problém se zubyukazuje naši dlouhodobou nerozhodnost, neschopnost analýzy problému, aby bylo možno dospět k rozhodnutí. Strach zakousnout se do života. Nemám strach, že si špatně vyberu? Nemám strach z výsledků? 

Zub moudrosti  - nedostatečný duševní prostor pro vybudování pevného základu, potřeba změny. Zubní kaz – nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty, vyhýbání se obtížím a problémům, velké napětí. Co je zdrojem mého emočního napětí?  Paradentóza je onemocnění dásní, které má vliv i na další ústrojí včetně kostí. Toto onemocnění může skončit až ztrátou zubů, často jinak zdravých. Onemocnění je většinou zánětlivého původu, a příčinou je působení mikroorganismů, jejichž množení zas podporuje zubní plak a zubní kámen. Znamená chybějící vnitřní oporu, schopnost prokousat se, chybějící důvěru. Je výzvou vzchopit se. Jaké pochyby mě hlodají nebo mi brání se pořádně zakousnout do toho, co jsem si zvolil? Nemám vedle sebe někoho, kdo mě nutí, abych sám o sobě neustále pochyboval? 

Příklopka hrtanová – chrupavka ve tvaru klapky, při polykání uzavírá vchod do hrtanu. Hltan je součástí trávicí a dýchací soustavy. Při dýchání slouží k průchodu vzduchu a při polykání průchodu potravy, tekutin a slin. Při vdechnutí potravy podráždění dýchacích cest spouští kašlací reflex, čímž se vypudí vdechnuté částečky a zabrání dušení. Polykání je automatický reflex, kdy se smršťují svaly hltanu a posouvají sousto dozadu a dolů a vtlačí je do začátku jícnu. Hltan je místem, kde se potrava z dutiny ústní pomocí smršťováním svalů posouvá do jícnu a žaludku. Představuje komunikaci a přechod myšlenek z hlavy do srdce. Nejsem zavalen pocity hněvu?  

Jícen je trubicí od hltanu po žaludek, jejímž úkolem je doprava rozžvýkané potravy do žaludku. Je dlouhá 25 asi cm. Představuje naši schopnost přijímat a nechat procházet potravu, ale také myšlenky a situace. Problém s přijetím nějaké situace, nutnost konfrontace s nepříjemnou situací. Gastroezofageální reflex, pálení žáhy – kyselý žaludeční obsah může téct zpět do jícnu a být příčinou pálení žáhy. Pálení žáhy se často objeví při přejedení nebo vypití většího množství alkoholu nebo u těhotných žen. Déle trvající reflex může způsobit v jícnu zánět. Leze nám něco krkem. Necítil jsem se souzen, zesměšňován nebo ponižován před skupinou osob? Nemám z toho strach? Kterou situaci nemohu přijmout? Jícnové varixy – Nemám pocit, že všechno mé úsilí mi místo uznání přináší jen problémy?Pobřišnice je tenká lesklá blána, která vystýlá břicho a trávicí orgány, které se v něm nacházejí. Jeho úkolem je držet břišní orgány, produkovat tekutinu k promazávání útrob, aby mohly klouzat jedna přes druhou a po břišní stěně. Jeho ochranná funkce spočívá i ve schopnosti absorbovat některé tekutiny. Zánět pobřišnice – člověk má pocit dřevěného břicha. Příčinou může být velký hněv.

Žaludek je vak ve tvaru písmene J, který se nachází vlevo nahoře v břišní dutině, chráněn dolními žebry. Potrava se zde rozmělňuje, štěpí a shromažďuje, je promíchána s žaludeční šťávou, kterou produkuje žaludeční sliznice (až 3 litry denně), a pak mechanicky a chemicky zpracována. Žaludeční šťáva obsahuje trávicí enzymy a kyselinu chlorovodíkovou, která nejen rozkládá potravu, ale také ničí potencionálně škodlivé mikroby. Svalová kontrakce ve vlnách posunuje potravu trávicí trubicí. Cirkulární svalovina se postupně smršťuje a povoluje a vzniká postupující vlna, peristaltika. Potrava je po malých dávkách, asi velikosti čajové lžičky, vstřikována vrátníkem do dvanácterníku. Polknutí vyvolává povolení svalů na přechodu jícnu do žaludku a umožňuje, aby potrava vstoupila z jícnu do žaludku. Vlny kontrakcí hladké svaloviny ve stěně žaludku promíchávají a posunují potravu žaludkem.

Mnohé jícnové a žaludeční potíže mají souvislost s vlastnostmi kyselého žaludečního obsahu. Zdravý žaludek představuje naši schopnost akceptovat, naučit se přijímat a strávit situace v našem životě. Zobrazuje umění vytvářet si bezpečnou a stabilní realitu založenou na nezávislosti na cizích zdrojích a souhlasech. Při problémech se člověk vyhýbá konfliktům, raději rychle všechno spolkne. Je třeba se naučit postavit problémům, řešit je vědomým zpracováním, naučit se přijímat kritiku a strávit ji. Být schopen se obhájit před sebou, druhými lidmi a bohem. Co vám stahuje žaludek? Co vás zakyseluje? Kterou situaci nemohu strávit? Co mi dělá starosti a co mě znepokojuje?

Vředy jsou zanícené oblasti v žaludku nebo dvanácterníku, působící bolest. Dochází k narušování vrstvy hlenu, která normálně chrání sliznici před působením kyselé žaludeční šťávy v žaludku a na začátku dvanácterníku. Nízká sebedůvěra, hněv vůči okolnostem, které pokládáme za nespravedlivé, ale které nejsme schopni změnit. Hněv vyvolaný takovou situací ožije pokaždé, když na to přijde řeč. Přetrvávající hněv v nás nepřestává hlodat, až se z něho nakonec vyvine zášť a nenávist. Jaké situace ve mně neustále probouzí hněv? Co jsem dosud nepřijal a nestrávil? Nevolnost a zvracení – odmítáme situaci, přejeme si raději něco nevidět, bráníme se, jsme v nesouladu s okolím. Kolika, bolest břicha – situaci pokládáme za nespravedlivou, máme strach stát za svým názorem, jsme neprůbojní, vyhýbáme se sporům, nemůžeme něco nebo někoho strávit.

Gastritida – zánět žaludeční sliznice, tlak nebo bolest v nadbřišku, nauzea a zvracení. Bývá důsledkem opakovaného dráždění sliznice alkoholem, tabákem nebo léky. Zažívání nespravedlnosti. Neprožil jsem situaci, kterou pokládám za nespravedlivou nebo nepřijatelnou? Jakou situaci nemohu zvládnout, a vyvolává ve mně velký hněv? Co mám ještě na srdci? Alimentární infekce – následek konzumace kontaminovaných potravin nebo tekutin může být průjem, zvracení nebo bolest břicha. Hiátová kýla – oslabení bránice v místě otvoru, kterým prochází jícen, dovolí části žaludku vysunout se do dutiny hrudní.

játraJátra jsou největším orgánem v těle, vážícím 1,5kg, který vyplňuje pravou horní část břišní dutiny pod bránicí. Játra jsou tvořena větším pravým a levým lalokem. Stavebními jednotkami jater jsou lalůčky, tvořené trámci jaterních buněk, drobnými větvemi jaterní tepny a žíly a žlučovody. Živinami bohatá krev ze střev přichází cestou jaterního portálního oběhu a protéká lalůčky. Játra zpracovávají vstřebané živiny, detoxifikují škodlivé látky a tvoří žluč (asi 1 litr denně). Odbourávají škodlivé látky na méně škodlivé – detoxifikují škodliviny v krvi, např. alkoholu a dalších jedů. Tvoří žluč, která je pak odváděna do žlučníku, kde je skladována. Skladují a uvolňují krevní cukr (glukózu) jako zdroje energie – podílejí se na udržení hladiny glukózy v krvi.

Vychytávají živiny z krve a zpracovávají a uskladňují minerály a vitamíny. Podílí se na syntéze bílkovin tím, že jsou v játrech vytvářeny faktory pro srážení krve a plazmatické bílkoviny. Mají obrannou funkci - jsou eliminovány bakterie a obecně cizí částice. Jsou zde odbourávány červené krvinky a jejich složky znovu využívány. Játra zadržují jedovaté látky vstřebané ve střevech a nepustí je dál do těla. Játra také ovlivňují kvalitu zraku. Při pravidelné očistě jater se obnoví i čistota vidění. Pročištěná játra zvyšují sílu obranného systému a zabraňují spuštění závažných onemocnění.  Zdravá játra také zabrání vzniku akné a některých atopických ekzémů. Citronová šťáva a olivový olej nejlépe zabírá na očistu jater a žlučníku. 

Jaterní portální oběh. Játra jsou neobvyklá tím, že do nich přitéká krev ze dvou zdrojů. Jaterní tepna přivádí krev okysličenou. Kromě toho vrátnicová žíla zásobuje játra krví kyslíkem chudou, ale bohatou na živiny z trávicí trubice. Z jater se krev vrací do srdce, které ji prohání tělem. To umožňuje játrům zadržet jedovaté látky vstřebané ve střevech, nepustit je dál do těla, a regulovat hladinu dalších látek v krvi. Žíly ze střev, slinivky, žaludku a sleziny odvádějí krev do vrátnicové žíly. Průtok se zvyšuje po jídle, ale klesá během fyzické aktivity, kdy je krev přesouvána z břišních orgánů do kosterních svalů. Játra jsou centrem hněvu a zuřivosti – hněvu na ostatní, hněvu na sebe, závisti, vzteku a neumírněnosti. Problémy s játry souvisí s emocemi nedostatku, protože úkolem jater je vytvářet rezervy a rozvádět živiny po organismu. Nemám už plné zuby života v odříkávání, v omezování, ve strachu, že nebudu mít něčeho dostatek? Zavřete oči a dejte si ruce na svá játra. Vnímejte je. Co potřebují? Jak jim můžete ulevit? Do jater směřuje láska a vaše pozornost. Jsou prosvětlená.  

Hepatitida je zánět jaterní tkáně způsobený množstvím různých virů. Akutní hepatitida se může vyléčit během několika týdnů, nebo může přejít do chronické formy. Nejběžnější typem je hepatitida A, jejíž příčinou je požití kontaminovaného jídla nebo vody. Hepatitida B se šíří krevní cestou nebo spermatem. Virus hepatitidy C se přenáší krví a mnoho lidí se jím nakazilo při transfuzi krve. Může znamenat příliš velké ideály, pocit, že je život nespravedlivý. Vědomě, otevřeně se vypořádat s tím, co mi škodí, vyvíjet větší aktivitu na duševní rovině, aby se odlehčilo játrům a žaludku, omezit se při vydávání energie, najít v sobě klid. Necítím hněv vůči nějakému člověku nebo systému, jež pokládám za nespravedlivé?  Žloutenka – žluté zabarvení kůže a očního bělma způsobené zvýšeným obsahem žlučového barviva bilirubinu. Vnitřní a vnější předsudky, nevyrovnaná mysl, hněv pociťovaným v důsledku situace, kterou nemůžeme přijmout. Neživím v sobě zlost a hněv?

Poškozená jater alkoholem – dochází ke hromadění tuku v játrech. Při štěpení alkoholu na různé složky vzniká tuk, který se ukládá v jaterních buňkách, které tím zduří, což později vede k zánětu jater. Játra jsou zanícená, prostoupená bílými krvinkami. Jaterní buňky bývají těžce poškozené a odumírají. Konečným stádiem alkoholového poškození jater je cirhóza, kdy poškození buněk je trvalé a játra nemohou plnit svou funkci. Jednou z komplikací jaterní cirhózy je portální hypertenze - zvýšený tlak v cévách zásobujících játra je příčinou rozšíření cév v dolní části jícnu. Vrátnicová žíla přivádí krev do jater z trávicí trubice a dalších orgánů. Jaterní cirhóza blokuje průtok krve a zvyšuje tlak v portální žíle. Ten se zpětně přenáší na žíly, které se do ní vlévají (např. v jícnu), a ty se rozšiřují. Je to forma autodestrukce spojená s pocitem viny nebo záští. Alkoholici vědí, že se ničí, ale vinu za to svádějí na někoho jiného. Je to chyba otce, matky, potom chyba jeho ženy. Neživím v sobě zášť vůči někomu? Necítím vinu, že mým alkoholismem trpí ti, které mám rád? Jaterní absces – hnisem vyplněné dutiny ve tkáních jater, většinou je to důsledek šíření infekce z břišní dutiny.

Žluč pomáhá při trávení tuků v tenkém střevě. Ze dvou laloků jater je vedena pravým a levým jaterním vývodem, do společného jaterního vývodu, ke kterému se připojuje vývod žlučníku. Tím se pak žluč dostává do žlučníku. Žlučovod je konečnou částí žlučových cest. Žlučník skladuje žluč vytvořenou v játrech. Žluč je v něm zahušťována a připravena k uvolnění v případě příjmu potravy. Ze žlučníku odtéká žluč vývodem do dvanácterníku. Žlučník a žlučové cesty představují naši schopnost přizpůsobit se. Problémy souvisí s neklidem a nervozitou, s hněvem, záští a zatrpklostí. ŽlučNeznepokojuje mě nějaká očekávaná situace (zkouška, konkurz)? Neprožil jsem něco, co mě rozhněvalo? Nechovám vůči někomu blízkému zášť? Žlučové kameny – ve žlučníku se mohou objevit malé tvrdé hmoty vzniklé ze žluče. Dostanou-li se do vývodů a uváznou tam, objeví se bolest, nevolnost a mohou být příčinou žloutenky. Většina kamenů je složena z cholesterolu, tukové substance, kterou tvoří játra a která je skladována ve žlučníku jako jedna ze složek žluče. Kameny vznikají, je-li změněná skladba žluče a obsah cholesterolu je vysoký. Potlačená agrese, nevyjádřená zlost, tvrdošíjně stát na svém. Je třeba najít způsob, jak uvolnit agresivní energii. Vůči komu cítím zlost? Nepřipomněl mi někdo svým počínáním někoho z mé blízkosti, jehož už léta nenávidím za zlo, které způsobil mně nebo těm, které jsem miloval?  

tenkém střevě probíhá hlavní část trávení a vstřebávání potravy do krve a lymfy. Skládá se z dvanácterníku, lačníku a kyčelníku. Potrava je tu chemicky rozkládána na molekuly tak malé, aby mohly být vstřebány do krve a lymfy, čemuž také pomáhá šťáva ze slinivky břišní a žluč. Svalovina střeva vykonává pohyby, které slouží k promíchání a posunu potravy. Některé z živin přecházejí do pomalu tekoucí mízy, zatímco jiné vstupují do krve, která je odnáší do jater. Střevní klky jsou výběžky sliznice, jen v tenkém střevě je jich na 5 miliónů. Problémy se střevy souvisejí se strachem, že pochybíme nebo se znelíbíme. Nezažívám každý den situaci, která mě nutí k odříkání a budí ve mně hněv a frustraci? Nezažil jsem situaci, která byla pod mou důstojnost? Dvanácterník je dlouhý asi 25 cm, přichází zde zpracovaná trávenina ze žaludku, ale také žluč z jater a trávící šťávy ze slinivky břišní. Představuje naši schopnost zadržovat a nechat jít. Existují dobré věci, které je záhodno si ponechat, a nežádoucí věci, které je lepší pustit. Potlačovaná zlost, stres, spěch, tedy následky neproběhlého nebo nedostatečného střetu. Situace nás vnitřně hryžou, člověk příliš analyzuje, příliš se zaměřuje na detaily, kritizuje, je puntičkářský.

Tlusté střevo je zásobník, kde se shromažďují nestravitelné zbytky z potravy. Skládá se ze slepého střeva, tračníku a konečníku. Je posledním důležitým místem štěpení a vstřebávání živin včetně minerálů, solí a některých vitamínů do krve a mízy a vytváří se zde stolice. Z tenkého střeva přijímá tekutý obsah a mění ho v hutnější stolici. Výstelkou tračníku jsou vstřebávány do krve a mízy sodík, chlorid a voda, výměnou za sodík a chlorid jsou v tračníku vylučovány bikarbonát a draslík. Vláknina, např. pektin a celulóza, zvětšují objem zbytků trávení a zlepšují tím pohyblivost stěny střeva, což vede k lepšímu posunu a vypuzování stolice.

Střevní flóra - v tračníku jsou přítomny také miliardy přátelských bakterií. Jde o střevní flóru, která je neškodná, pokud se nedostane do ostatních částí těla. Bakterie vyrábějí enzymy rozkládající určité složky potravy, zvláště celulózu, kterou lidské enzymy nedokážou natrávit. Tímto způsobem bakterie spotřebovávají nestravitelné zbytky potravy, poskytují živiny, které mohou být vstřebány do těla, a pomáhají snižovat množství stolice. Střevní flóra také produkuje vitamíny B a K a plyny vodík, oxid uhličitý, sirovodík a metan. Také pomáhá potlačovat škodlivé mikroby, které by se mohly dostat do zažívacího systému, a pomáhá imunitnímu systému bojovat s chorobami podporou tvorby protilátek a aktivity lymfatické tkáně ve výstelce tlustého střeva. Obsah v tlustém střevě se posunuje pomaleji než v tenkém střevě a tím je umožněno zpětné vstřebávání vody do krve v množství až 2 litrů denně. Tlusté střevo souvisí s naší schopností pustit nebo nechat být to, co už nepotřebujeme. Vztahuje se k podvědomí, strach z toho, že na svět vyjdou nevědomé obsahy. Neuzavřel jsem se před city? Nemám pocit neúspěchu, že veškeré mé úsilí vedlo jen k žalostnému selhání? 

Apendix je výběžek slepého střeva, jehož stěna obsahuje lymfatickou tkáň, která slouží jako lokální mízní uzlina. Nachází se na pravé straně těla. Apendicitida – zanícený apendix působí akutní bolest, vyskytující se nejčastěji u dětí a dospívajících. Neléčený zánět může vést k zánětu pobřišnice a abscesu. Znamená strach stát si za vlastním přesvědčením, špatné prosazování moci, uhýbání, bezvýchodnost, museli jsme se podrobit vůli někoho. Neocitl jsem se ve slepé uličce, takže jsem se vzbouřil proti příkazům, které mi někdo vnucoval?

Průjem – nedostatečná pružnost, vysoké nároky, nepřijetí, vzpoura, díky níž vše zavrhujeme bez rozdílu a nejraději bychom se nějaké osoby nebo situace co nejrychleji zbavili. „Můžeme se z něčeho posrat.“ Jaké situace bych se chtěl co nejrychleji zbavit? Nepokládám nějakou situaci za nespravedlivou?  Zácpa -  něčeho se příliš držíme, neschopnost si vytvořit odstup, člověk není schopný od něčeho upustit, něco vydat nebo vyjádřit své pocity. Nelpím na idejích, na víře, na principech či nějaké vzpomínce, jež mi brání uvolnit se? Nezdráhám se jednat ze strachu, jak budou reagovat nebo co si pomyslí druzí? Neovládám se ze strachu, že ztratím někoho, koho miluji?  

Paraziti střev souvisejí s pocitem, že jsme opuštění, využívaní, nebo obětí situace, s níž jsme se potkali. Necítil jsem se zajatcem nějakého místa nebo osoby? Necítil jsem se využívaný? Nadýmání – plynatost. Plyny ve střevech svědčí o tom, že lpím na někom nebo na něčem, co už mi nic nepřináší, ale co pro mě představuje citovou nebo materiální jistotu. Plyny mohou být následkem strachu a obav. Čeho se bojím? Na čem lpím? Střevní neprůchodnost - obstrukce střeva vyvolá bolest a rozepnutí břicha, zástavu odchodu plynů a stolice, zvracení a dehydrataci. K příčinám patří tlak nádoru nebo těžký zánět, např. u Crohnovy choroba, zužující střevo, které je pak neprůchodné, nebo při kýle, nebo selhání svalové kontrakce. Syndrom dráždivého tračníku je kombinace občasných bolestí břicha, zácpy a průjmu postihuje během života až 20% osob, hlavně mezi 20 – 30 rokem, je častější u žen. Bolest je často lokalizovaná v levé dolní části břicha a zmírňuje se při odchodu plynů nebo stolice.  Střevní kolika – bolesti se stupňující intenzitou způsobované kontrakcemi. Stres, když se chceme zalíbit. Nejsou koliky výsledkem náklonnosti, kterou bych rád vyhledal? 

Divertikulitida je zánět drobných vychlípenin, které se tvoří ve střevní sliznici, kde se snadno zachytí bakterie a mohou způsobit zánět. Cítíme se uvězněni v osidlech určitých vztahů, z nichž bychom rádi unikli, ale zároveň se bojíme, že když celou situaci ukončíme, někomu ublížíme. Necítím hněv ve vztahu, kde si připadám, že mě drží jako vězně? Ulcerózní kolitida je zánět sliznice tlustého střeva s poruchou imunitního systému, který napadá vlastní střevní tkáň. Zánět a vředy mohou postihnout konečník, část tračníku nebo celá tračník. Příznaky: bolest břicha, průjem, ztráta chuti k jídlu, krvácení do střev. Nezranil mě hluboce postoj někoho, koho miluji? Nežádám od sebe vždy absolutní dokonalost, abych si byl jistý, že nebudu odmítnut? Nemám strach z nějaké autority?

Crohnova nemoc je zánětlivé onemocnění střev, porucha imunitního systému, který napadá vlastní střevní tkáň. Zánětlivé plochy s vředy se mohou objevit kdekoliv v trávicí trubici. Dochází také k zúžení střeva. Příznaky: bolest břicha, průjem, ztráta chuti k jídlu, krvácení do střev. Člověk má pocit, že musí splňovat očekávání svých blízkých, a proto kolísá mezi revoltou a podrobením. Je tu nepřijetí a vzpoura, díky níž vše zavrhujeme. Nezažil jsem v rodině situaci, která mě silně naštvala nebo mě nutí ke vzpouře, protože se cítím nucen plnit očekávání druhých, jež mě připravují o svobodu? Střevní polypy  jsou pomalu rostoucí, většinou nezhoubné slizniční výčnělky v tlustém střevě. Zhoubný nádor tlustého střeva – často začínají jako polypy střevní sliznice. Pravděpodobnost vzniku nádoru zvyšuje strava s vysokým obsahem tuků a malým obsahem vlákniny, alkohol, nedostatek pohybu, obezita. 

Konečník je asi 12 dlouhý a je většinou prázdný. Hromadí se v něm stolice před odchodem z těla. Ve stěnách análního otvoru jsou vnitřní a vnější svěrač. Řitní otvor se otevírá při odchodu stolice. Reprezentuje konec nějakého procesu. Nenaplňuje mě hněvem, že nějaká situace končí, ale jinak, než bych si přál?  Hemoroidy jsou uzlovité překrvené rozšířené žíly, které vystupují pod výstelkou konečníku nebo řitního otvoru. Příčinou bývá zácpa způsobená malým obsahem vlákniny ve stravě a námaha při tlačení na stolici, kdy dochází k rozšiřování cév konečníku. Nevědomý tlak, do něčeho se nutíme, nahromaděná a zadržovaná vitalita, nemožnost se prosadit, jsme v situaci, která nám nevyhovuje. Uchovávat energii pro sebe a nasazovat je pro sebe, opět umožnit energii proudit. Nemám pocit, že se celý život jen namáhám? Nutím se do něčeho? Svědění na konečníku – Nechám strach nechat odejít něco či někoho, s kým/čím se nechci rozloučit (dítě, rodiče, podnik, své výtvory)?

Afirmace k podpoře trávicího ústrojí. Zbavit se něčeho je snadné. Minulost je pryč a já vítám nové. Mám schopnost z toho, co přijímám, něco vytvořit pro sebe. Přijímám to, co je pro život důležité a vylučuji vše přebytečné. Mám smysl pro realitu a dívám se na život střízlivě. Přeměňuji nepotřebné věci v potřebné. Nejsem v roli oběti a nemusím obětovat vlastní vitalitu pro druhé. Realizuji vlastní osobnost. Nemám potřebu se zříci svého osobního života ve prospěch symbolické jednoty s někým jiným. Nemusím se podřizovat. Nemusím se bát osamělosti a přebírám zodpovědnost sám za sebe. Místo skrývání svých pocitů viny jsem schopen ukázat lítost. Odpovídám na požadavky každodenního života. Neodkládám řešení. Mám odvahu k tomu, abych se přizpůsobil současným životním podmínkám. Říkám ANO a NE, když to tak myslím. Rozlišuji, co je pro mne dobré a co je špatné. Jsem svobodný a milovaný. Důvěřuji vnitřnímu hlasu.

 1. KrystalyKrystaly a emoce. Krystaly vyplavují na povrch potlačené emoce, skrytou zranitelnost, jemně nás na ně upozorní a ukážou nám, jaký dar nám přinášejí. Nevyjádřené  emoce mohou být uloženy na různých místech v těle a energetickém poli . Uvádím zde emoci; čakru, se kterou emoce souvisí;  vhodný krystal pro vstřebání emoce; protichůdnou emoci.

  krystalyBezmoc – čakra Země – záhněda – Podpora. 
  Nejistota – 1. čakra. – červený jaspis – Bezpečí. 
  Odmítání – 1. a 4. čakra – rodonit – Ocenění. 
  Stud – 1. čakra – rodochrozit - Přijetí. 
  Nízké sebevědomí – 2. čakra – karneol – Sebevědomí. 
  Nadřazenost – 3. čakra – žlutý jaspis – Empatie. 
  Žárlivost – 4. čakra – zelený avanturin – Soucit. 
  Závislost – čakra vyššího srdce – růženín – Bezpodmínečná láska. 
  Neupřímnost – 5. čakra – modrý achát – Upřímnost. 
  Zmatek – 6. čakra – sodalit – Jasnost. 
  Arogance – 7. čakra – křišťál – Radost.
  Celkové zklidnění – dát 8 zelených avanturinů kolem těla.

Krystaly na břicho: základní krystaly na orgány v oblasti břicha jsou jantar a citrín (na obrázku), dále tygří oko, žlutý jaspis, pyrit, žlutý vápenec, jantar, žlutý opál, alabastr. 
Podpora jater (při skrytém vzteku) - vytvoření pyramidy kolem jater z červených krystalů. 
Podpora solárního plexu (při emočním vyčerpání) - pyramida ze žlutých krystalů.

Podpora metabolismu - ametyst, sodalit, tyrkys
Trávicí systém – chryzokol, žlutý jaspis
Žaludek - achát, tyrkys, zelený fluorit, achát ohnivý, lazurit, žlutý jaspis, citrín, jantar
Játra - ametyst, akvamarín, heliotrop, beryl, jaspis, jadeit, topas, čaroid
Žlučovod, žlučník - jaspis, kalcit, citrín, chalcedon, jadeit, karneol, topaz, achát zelený
Slinivka břišní - jantar, citrín, opál růžový, serpentin
Střeva - jaspis, beryl, jantar, rubín, křišťál, heliotrop, pyrit

Sebevědomí. Sebevědomí je hluboce položené přesvědčení o sobě a svých schopnostech. Vytvořte si síť z krystalů podle návrhu, pusťte si relaxační hudbu a 10 - 15 minut nechte krystaly působit. 
1. Jasnost mysli – při nedostatku pojetí o sobě nebo situaci, ve které se nacházíte. Vyjasňující kvality křemene a citrínu vyjasní jakékoli nejednoznačnosti a přinesou vás zpátky k vašim osobním potřebám, zvláště když se cítíte zahlceni silnými názory ostatních – citrín (doprostřed čela) a 2 křemeny (na vnitřní stranu zápěstí)
2. Síť sebevědomí. Pokud energie plynně proudí solárním plexem, jsme sebevědomí. Zelený fluorit pomáhá vyjasnit hranice, které jsou mezi vámi a druhými, a mezi míněním, které máte o sobě a osobou, kterou doopravdy jste – 1 záhněda (mezi chodidla), 1 růženín (na srdeční čakru), 1 zelený fluorit na solární plexus. 
3. Krystaly k podpoře sebevědomí. Krystaly na krční (kunzit, akvamarín nebo modrý achát), vyšší srdeční (tyrkys, citrín nebo karneol) a srdeční čakru (turmalín, rodochrozit, rodonit, labradorit) pomáhají určit sebevědomí a sebejistotu. Sugilit, čaroit, tugtapit, rubín jsou vhodné k podpoře sebevědomí v práci nebo ve skupině lidí. Turmalín, hematit, záhněda uvolňují úzkost.

Strach a úzkost. 1. Síť Druidů. Pěticípá harmonie neboli pentagram představuje schopnost udržet si, ovlivňovat a vést energii přes vědění a sílu vůle – harmonie a ochrana. Tento rozvrh kamenů spojuje vnímavost mysli (třetím okem) se silou ovládání (rukama) a schopností akce (chodidla). Toto propojení uvolňuje strach a úzkost. 5 uzemňujících (černý turmalín, hematit, záhněda uklidní mysli) nebo červených kamenů (granát, zirkon, železo energizují tělo a obnovují důvěru, abychom se vypořádali s těžkostmi života). 
2. Techniky napomáhající se vypořádat s obavami. Žluté a zlaté kameny umístěné na solární plexus pomáhají uvolnit napětí a úzkost, posílí sebevědomí, smysl pro kontrolu, smysl pro odhad, schopnost se uvolnit.

Transformace vzteku. 1. Síť Pluta jemným způsobem uvolňuje napětí, která může vést ke vzteku. Obsidián pomáhá skrytým aspektům osobnosti, aby našly pozitivní vyjádření – charakteristika, která je spojena s planetou Pluto. 5 černých obsidiánů (1 nad hlavu, 2 po stranách krku, 2 pod patu). 
2. Mřížka solárního plexu – vypořádat se s pocity zranitelnosti a bezmoci, zmírnění vzteku, pozitivní pohled na sebe. 3 citríny (do trojúhelníku s vrcholem nahoru, kolem pupku), 1 kámen vašeho výběru (do středu trojúhelníku) 3 granáty nebo jiné červené kameny (do trojúhelníku s vrcholem dolů).

Přecitlivělost. Nedostatek uzemnění, špatně definované osobní hranice a oslabení smyslu pro osobní bezpečí vede k úzkosti a zranitelnosti. Znamená to, že je pro tělo těžké ukládat přebytečnou energii, a proto ztrácíme rovnováhu dokonce i pod slabším tlakem. Projevuje se to nesnášenlivostí k určitému druhu jídla a k silným emocím lidí, alergiemi, únavou, podrážděním, zmatkem v davu či neschopností myslet jasně. 
1. Návrat k vlastní síle – kombinace zelených krystalů (k udržení osobní rovnováhy) a červených krystalů (k podpoře vitality) podpoří a posílí naše energetické pole a schopnost jednat. 5 heliotropů (1 na kostrč, 1 na vyšší srdeční čakru, 1 vedle každého ucha, 1 doprostřed čela). 
2. Síť Saturnu – Saturn zastupuje řízené chování, disciplínu, odhodlání, vytrvalost, zůstat praktický a uzemněný, mít jasno, najít konstruktivní cestu k překonání problému, vytrvalost čelit tlakům z vnějšku – 4 růženíny (2 na každé chodidlo) a 4 křemeny (1 pod stydkou kost, 1 doprostřed čela, 2 do dlaně).

 1. Pohyb. V břichu se odehrává naše vnitřní realita, současnost a rozhodování, jak budeme reagovat na vnější svět. Při hledání vyvážené moci a síly jsou důležité otázky: „K čemu svou sílu a moc chcete? Až budete propojeni a obeznámeni se svou osobní mocí a silou, jakému cíli ji zasvětíte?“Máme moc, ale zdá se, že nám chybí moudrost k tomu, abychom ji užívali vědomě. Žádá se po nás, abychom provedli evoluční kvantový skok vědomí, a nalezli tak moudrost, která by se přidružila k naší moci. To znamená rozvinout způsob myšlení, cítění a jednání, které zahrnuje individualitu, kolektiv i Zemi jako celek. Potřebujeme najít pokoru pro to, abychom se učili jeden od druhého, a sebedůvěru k tomu, abychom sdíleli to, co jsme objevili.

Být přítomný znamená být svědkem tance života a zároveň se na něm plně podílet. A být propojen v těle, srdci a mysli. Znamená to mít minulost za sebou jako oporu a před sebou budoucnost zářivou a žádoucí jako čerstvě napjaté plátno. Potřebujeme být ukotvení v esenciálních pravdách, které nás udrží zaměřené v přítomnosti a zároveň nás budou motivovat k činnosti pro budoucnost. Nejsme ostrovy. Jsme v čase a prostoru propojeni v komplexní síť mnohaúrovňových vztahů. V zodpovědnosti za sebe spočívá velká moudrost, ale zároveň ji potřebujeme vyvažovat uvědoměním toho, nakolik jsme vzájemně propojeni.

Zpřítomňování – spojit to, co je uvnitř, s tím, co je venku, a to, co je venku, s tím, co je uvnitř. "Jsem tu. Mé tělo je tu doma a já jsem doma ve svém těle. Mé srdce je tu doma a já jsem doma ve svém srdci. Moje mysl je tu klidná a já jsem se svou myslí v míru."

Rozvíjení svědka – být svědkem toho, co se děje teď, s laskavostí a soucitem, být schopen žít způsobem, který je zakořeněný v přítomném okamžiku. Výprava za moudrostí svědka, který má přehled o vašem životě a žije v přítomném okamžiku. Svědek s vámi byl v průběhu celého života. Vidíte jeskyni, kde je milý, tichý, milující, mírumilovný, dobrotivý, moudrý muž. Uprostřed jeskyně je oheň - cítíte s ním propojení přes srdce. Vidíte krajinu, kde jsou důležití lidé, místo a situace, které jste ještě neporozuměli. Svědek vám k této situaci promlouvá. Koupete se v porozumění, lásce, soucitu. Dáváte mu dárek a přijímáte dárek od něj.

Akce – uvědomte si tři věci, které chcete udělat, jimiž se chcete stát nebo jichž chcete dosáhnout. Ke každé z nich si napište první tři kroky. Které z nich byste mohli udělat teď? Pokud nic, tak je rozdělte do dalších malých kroků. Ty, které můžete udělat teď, udělejte hned. Prociťujte zemi pod nohama, dýchejte a dejte si čas na obnovení orientace v nové realitě.

21 díků – pocítit vděk a kultivovat podstatu skutečného štěstí, zaměřit pozornost na vděčnost, zrození nového stavu mysli. Poděkujte svému tělu - "Děkuji za své srdce, které uhodí více než 100 tisíckrát denně a udržuje mě naživu, děkuji za své oči, které vidí, děkuji za své uši, které slyší, děkuji za výzvy, kterým teď čelím, děkuji za to, že mám možnost se učit milovat...."

 1. Zvuk a hlasProměna pomocí zvuku. Procházíme proměnou od připoutanosti k možnosti volby. Přečtěte si tyto kvality a uvědomte si, k čemu jste stále připoutaní a jaké protichůdné kvalitě se chcete otevřít. Co chcete ve svém životě vyjadřovat?

LightStrach, Láska. Nadřazenost, Rovnost. Soutěžení, Spolupráce. Problémy, Výzvy. Oběť, Vítěz. Nejistota, Sebevědomí. Soud, Soudnost. Vina, Nevinnost. Negativní angažovanost, Objektivita. Ovládání, Podpora. Závislost, Preference. Netrpělivost, Trpělivost. Reagovat, Vnímat. Hřích, Chyba. Žárlivost, Odstup. Být sebetrestající, Být sebenaplňující. Automatický pilot, Vědomé tvoření. Požitek, Rovnováha. Osamocení, Jednota. Obavy, Víra. Závist, Hojnost. Chudoba, Prosperita. Neznalost, Pokora. Nuda, Nadšení. Podmíněná láska, Bezpodmínečná láska. Iluze, Pravda. Zoufalství, Naděje. Mučednictví, Vlastní rovnováha. Lekce, Dary. Ostýchavost, Volnost. Nadávání, Žehnání. Zdráhavost, Odpuštění. Nemohoucnost, Síla. 
Lenost, Disciplinovanost. Bezmocnost, Mistrovství.  
Deprese, Vyjádření.

Vnímejte svůj dech, proud energie ve své páteři, spojení se zemí a nebesy. Nalaďte se na své srdce. 3x tónujte ÁÁÁ do svého srdce. Vnímejte tón své duše uvnitř hrudi. 3x tónujte OM - tón prochází celým bytím. Jakou kvalitu chcete přeměnit? Vnímejte ve svém těle kvalitu, kterou chcete nechat odejít. Tato energie se zintenzivňuje, až nakonec ustupuje a nakonec odchází. Už se ve vašem životě projevila. Proměňuje se na protichůdnou kvalitu, pocit. 3x tónujte ÁÁÁ a 3x tónujte OM.

Každý orgán v těle zní svou tóninou. Naším úkolem je být šťastnými a rozeznít svou trávicí soustavu, aby hrála překrásnou symfonii. Uvolnit brnění, které jsme si postavili vůči okolnímu světu, což nám zamezuje, abychom z něj čerpali. Otevřeme se a začněme hrát svou symfonii a slaďme svou symfonii se symfoniemi lidí v našem okolí.

Hodně štěstí a inspirace při léčení!
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


Související články:

Ivana Valová: Pohlavní soustava

Ivana Valová: Je období sklizně. Sklízíme to, co jsme zaseli...

Ivana Valová: Lymfatická soustava
Videa s Ivanou:

 
Napsala Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Ivana ValováJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 169
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 191
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 275
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 402
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 192
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 679
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 715
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 806
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 695
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 606
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2441
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 592
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2042430
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515732
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457365
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293383
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282971
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273080
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259960
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252141
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250543
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243141
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241250
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215387
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206883
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188686
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186636
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184392
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176817
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166906
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163466
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161216
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142966
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128297
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124717
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122681
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...