Cinska studie protiproudDalší kolečko v boji nepříjemné pravdy s rakovinným byznysem: Nejen laboratorní myši mohou být zdravé! Temná kouzla statistiky. Výživa a životní styl jako klíč k obraně. Publikace, která zachraňuje životy

ERIKA MAGDALENA PEPRNÁ si všímá jedné “drobné nepřesnosti”, kterou se nám snaží podprahově propašovat do hlav byznys kolem mamografů, a upozorňuje na beznadějně vyprodaný bestseller, který je na chvilku znovu zpět na pultech.

Tak už to tu máme zase: reklamy na mamografický screening. Hurá! Nejenže prý snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a vůbec, ale navíc vůbec ale vůbec nebolí. Bolestivostivost a zhmožděniny jsou jen “mýty”, ujišťuje paní doktorka Skovajsová v článku na ženské sekci serveru idnes, který je alespoň naštěstí jako jeden z mála v českém tisku na toto téma výslovně označen jako komerční. A tak pěje bez uzardění ódy:
„Od té doby, co v Česku běží screeningový program nádorů prsu, úmrtnost na rakovinu prsu přestala narůstat a teď už dokonce klesá,“ předkládá pádný důkaz o prospěšnosti preventivního vyšetřování žen primářka Mamma centra Háje MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. Během dvanácti let screeningového programu poklesla úmrtnost na rakovinu prsu v České republice o více než 30 procent, což je třetí nejlepší výsledek v Evropě „Ve Švédsku po 30 letech screeningu klesla úmrtnost žen dokonce o 40 %,“ dodává MUDr. Skovajsová.”

Mamograf nic nemění...
Paní doktorku i autory zmíněného článku by asi bylo záhodno upozornit na to, že mýty obvykle vznikají lidovým podáním praktické zkušenosti. Když vám řekne několik žen z vašeho okolí, že je vyšetření a stlačení prsu během něj velmi bolelo, je mýtus již téměř na světě. Mýty totiž mají obvykle pravdivé jádro. Opačně je tomu ovšem se lží.
Bylo by zajímavé zjistit, jestli MUDr. Skovajsová četla studii výzkumníků z univerzit Harvard a Dartmouth z roku 2015, která analyzovala data celkem 16 milionů žen a nenašla, cituji, “žádnou zřejmou korelaci mezi rozsahem screeningu a úmrtností na rakovinu”. Dále její autoři zjistili, že: “vzestup počtu vyšetření o 10% představoval nárůst diagnóz rakoviny prsu o 16%, ale žádný zaznamenatelný úbytek úmrtnosti na rakovinu prsu.” Jinými slovy - více se toho našlo, ale bylo nám to k něčemu? Ani ne. Nalezený, nenalezený, léčený, neléčený - umírá se stejně.
Nebo přece ne?

...leda k horšímu
Když už jsme u toho, bylo by také zajímavé zjistit, zda četla paní primářka studii, publikovanou v roce 2011 v časopise The Lancet Oncology. Její výsledky ukazují, že ženy ve skupině, která podstupovala více mamografických screeningů, měly větší incidenci invazívních nádorů prsů, než kontrolní skupina, která tolik vyšetření neabsolvovala.

Předpokládám ale, že paní primářka podobné články nečte. Nejspíš má příliš mnoho práce se studiem účetních závěrek. Mamografie je totiž skvělý a stále se rozvíjející byznys, částečně nedobrovolně spolufinancovaný i daňovými poplatníky a kosmetickými koncerny. Skvěle propagovaný také nebohými zmanipulovanými účastníky “růžových pochodů smrti”, které každoročně ťapou ulicemi českých měst ve víře, že tak dělají něco podstatného pro obecné dobro. Toto zneužívání zbytků krásných lidských vlastností, které se ve veřejném prostoru ještě projevují, je na celé věci asi nejohavnější.

Leč paní doktorka píská, mystifikovaní tancují - a studium odborných textů tedy zůstává na nás, laicích. Závěry jsou jednoznačné a dosažitelné “kuchyňskou logikou”: mamografie je dobrý byznys nejen pro ty, jež vyšetření provádějí, ale i pro “rakovinnou mašinerii”, do jejíhož soukolí se pacientka v případě onkologického nálezu dostane. Ženám nejenže nijak nepomáhá - spíše je do nebezpečné oblasti vtahuje - a připravuje si tak další pacientky.  Kruh peněz se mění ve spirálu.

Statistická kouzla podle Járy Cimrmana
A drastický pokles úmrtnosti na nádory u nás? Není to spíše tak, že za poklesem (pokud nejde jen o hru s čísly) nestojí jiné faktory, například ty, týkající se životní úrovně a životního stylu? Nebo kouzla statistiky samotné? Se statistikou v oblasti karcinomu prsu je to totiž docela "zajímavé". Jeden příklad za všechny: tento spolu s dalšími uvádí T. Colin Campbell, PhD., ve své Čínské studii. Týká se včasné diagnózy rakoviny, která je “mainstreamem” (odborným i mediálním) často citována jako jeden z hlavních důvodů, proč chodit na mamografické vyšetření:
“Jedna ze statistik, která je uváděna jako důkaz pro podporu časné diagnózy a následné léčby, vychází z analýzy ukazující, že osoby, u nichž je včas diagnostikována rakovina prsu, mají daleko vyšší pravděpodobnost přežít alespoň pět let. Ve skutečnosti je díky kampani za pravidelné screeningové vyšetření u mnoha žen rakovina objevena v “počátečních” stádiích. V tomto případě je však pravděpodobné, že takto časně objevená nemoc nás do pěti let neusmrtí, i kdyby mezitím léčena nebyla. V konečném důsledku se u žen tedy může zvyšovat míra přežívání pěti let od určení diagnózy, ale pouze proto, že rakovinu u nich objevíme dříve; nezvyšuje se tedy významně z důvodů zdokonalené či úspěšnější léčby.”

Že by to byl případ oné slavné “úmrtnosti”, kterou cituje dr. Skovajsová? Že by strmě padající statistika byla prostě důsledkem toho, že mamograf najde - a následně podrobí šílené a potenciálně smrtící léčbě - daleko více nádorů, které jinak jeho nositelky nezaznamenaly, což “rozředí” celková čísla? A jak dlouho se ta “úmrtnost” vůbec sleduje? Pět let? Není to trochu málo, Antone Pavloviči, řekl by našinec s klasikem Járou Da Cimrman…?

Co s tím - doopravdy?
Toť otázka. Jediná skutečná, která se nám nabízí. Řeší ji dnes množství žen - vlastně všechny, zvláště ale ty, které “po vzoru” Angeliny Jolie zjistily, že mají některou genetickou mutaci, jež může ke vzniku rakoviny prsu přispět.
Záměrně říkám přispět, ne vyvolat ji. Velmi zajímavou odpověď na otázku “co s tím” totiž nabízí právě slavná Čínská studie (lze ji koupit i v českém překladu), která  mimo jiné dokazuje jedno: genetika není zdaleka tak podstatná, jak je nám sugerováno. Rozhodující jsou jiné faktory. Především výživa. 

Mamutí čínská studie přináší odpověď
cinska studieDr. T. Colin Campbell v této knize publikuje výsledky bezprecedentně rozsáhlé studie z oblasti výživy, při níž byly výzkumy, podniknuté nejprve v laboratorních podmínkách v USA a ověřené na Američanech, ověřovány na velikém statistickém vzorku (6.500 sledovaných jedinců) v Číně. Jejím cílem bylo mimo jiné odpovědět na otázku: proč Číňané netrpí stejnými nemocemi, jako lidi v USA?
V Číně je vůbec všechno obrovské. Celá práce byla "vystavěna" na základech starší práce, takzvaného Atlasu rakoviny. Ten zahrnoval zkoumání dat 880 milionů (!) jedinců. Závěry byly ve své době ohromující. Bylo vidět, že rakovina je rozvrstvená krajově, a obrovské rozdíly ve výskytu nádorů ukazovaly na jednoznačný závěr: rakovina je primárně záležitostí životního stylu. Čínská studie pak na základě dalších výzkumů dodává: a především výživy.

Podle zkoumání, publikovaného ve stejnojmenné knize Colina Campbella, genetika hraje u rakoviny prsu jen roli předpokladu. Tím, co skutečně spouští zhoubné bujení, je to, co jíme. Pouze strava bohatá na živočišné proteiny umožní expresi genů - a vznik karcinomu prsu. Speciálně pak vadí jedna složka potravy - kasein. Tedy bílkovina, obsažená v sýrech a mléčných výrobcích. 

Výživa!!!

Rakovina prsu je “produktem” organismu s vysokou hladinou ženských hormonů, estrogenů. A jejich úroveň právě stravování krajně významně ovlivňuje. Campbell cituje studii, která ukázala, jak zásadní roli výživa vzhledem k hormonální hladině hraje: 

“Dívkám ve věku od osmi do deseti let byla nasazena strava s mírně sníženým obsahem tuků a nízkým podílem živočišných složek. Po sedmi letech její konzumace bylo zjištěno, že u těchto dívek došlo po nástupu puberty k 20 - 30% (u progesteronu dokonce až k 50%) snížení hladiny ženských pohlavních hormonů… takto významných změn bylo dosaženo pouze skromnými posuny ve složení konzumované stravy a… tyto změny se týkaly klíčového životního období mladých dívek, v němž se často objevují zárodky rakoviny prsu…"

Ženy s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu mají tři možnosti: čekat, nebo užívat tamoxifen (“antiestrogenovou” drogu se závažnými potenciálními nežádoucími účinky, pozn. EMP) po zbytek života, nebo podstoupit preventivní mastektomii (odstranění prsů). Ale je zde zřejmě ještě jedna možnost: konzumace stravy s omezeným obsahem živočišných produktů (do 10%) a s velmi nízkým obsahem rafinovaných sacharidů (cukrů) spolu s pravidelným sledováním jedinců s vysokým rizikem.”

Zdraví, které lze koupit?
Na rozdíl od dr. Campbella nesoudím (zvláště pod vlivem shora citované studie a mnoha dalších), že by traumatizující mamografické vyšetření bylo možno komukoli doporučit. Obzvlášť, když existují alternativy. Nemluvě o tom, že na rakovině (nejen) prsu se podílejí ještě jiné faktory, než ty čistě měřitelné - třeba emoce, geneticky neodhalitelné rodové zátěže a podobné opomíjené záležitosti. Ale o tom jindy. 
Jinak je každopádně Čínská studie knihou, která stojí za přečtení, a ne jen jednou. Donedávna šlo ovšem o naprosto nedostatkové zboží - až nyní v listopadu vyšel český dotisk, na nějž čekaly netrpělivě zástupy objednatelů. Mimochodem, je to skoro neuvěřitelné, ale Čínské studie se zatím prodalo jeden a čtvrt milionu výstiků.

Svitani bannerČínská studie je prostě knihou, kterou by měla mít doma bez nadsázky každá česká rodina. Campbell  v ní totiž nejen přehledně a pro laika srozumitelně popisuje postup a závěry mnohaletého vědeckého zkoumání, nejen podrobně rozklíčovává hrátky se statistikou, tak typické pro onkologické výzkumy (i proto, aby mohl vysvětlit, v čem se jeho zkoumání dramaticky od “kouzel” statistiků liší), ale především učí, jak se v houštině “zaručených odborných rad” vyznat. (Knihu vydalo nakladatelství Svítání www.svitani.eu poznámka redakce Příznaky transformace TV.)
Navíc přidává praktické a extrémně jednoduché recepty, jak na prevenci i léčení nejen rakoviny, ale i “chorob blahobytu”, jimiž jsou civilizační onemocnění typu cukrovky, nadváhy, či autoimunitních onemocnění. Nedivila bych se, kdyby tato výjimečná publikace z knihkupectví i e-shopů zase rychle zmizela - je to totiž ideální dárek, zvláště co se týče doby povánoční a dobrých předsevzetí na začátku roku.
Myslet si, že si tuto knihu koupí a prostuduje paní primářka Mammacentra, je asi naivní. Proč by si komplikovala svůj byznys nějakými otázkami?
Všem ostatním to ale lze jedině doporučit - dokud je kniha dostupná na pultech a ne jako tolik dobrých a zdravých věcí (zakázaných nařízeními farmaceutické lobby EU) už zase jenom pod nimi.

Autorka článku: ERIKA MAGDALENA PEPRNÁ 

Napsáno pro magazín: PROTIPROUD

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

Nejnovější články na našem portálu

leden 27, 2023 27
„…Jde o stav, kdy se zcela reálně ocitnete mimo své vlastní tělo, a to při plném vědomí, kdy jste...
leden 23, 2023 434
20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie, kterými jsme...
leden 20, 2023 430
Zlomené srdce máme, když nás někdo opustí a přestane milovat, ale možná i tehdy, když nám končí...
leden 16, 2023 2391
Dne 21.1.2023 v 21.53 h nastane první letošní novoluní na 1.stupni vzdušného znamení Vodnáře. Jeho...
leden 15, 2023 1807
Naše duše si musí urazit dlouhou cestu k osvícení. Procházejí si několikerými světlými i temnými...
leden 14, 2023 656
EMOCE Můžete být bolestně plaší a nejistí si tím, kde ve světě stojíte. Dosáhli jste bodu, kdy...
leden 10, 2023 939
Úzkost je nepříjemný pocit související s obavami o budoucnost. Je jiný než strach, který je...
leden 03, 2023 2398
Dne 7.1.2023 v 00:07 h nastane první letošní úplněk ve znamení Raka. Říká se mu také vlčí, protože...
leden 02, 2023 2802
Dne 8.1.2023 vstupuje ve 14:42 h Černá Luna po 9. letech do ohnivého znamení Lva. V tomto znamení...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1669005
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 511222
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 441091
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 350772
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 281934
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 271942
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 268434
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 247517
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238301
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 232401
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 230670
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 224433
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210663
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 200626
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183848
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181775
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 177201
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173339
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 162412
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160726
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158666
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139937
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125544
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122355
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...