Původní Slovanství a spojení s našimi Předky

Naše současná Kultura má pradávné kořeny, spojené se Slovanským světonázorem, tedy nám vlastním systémem životních hodnot, způsobem života v souladu s Přírodou a podle Principů (Konů) stavby Světa.

Slovanství dnesV okamžicích, kdy osud Národa vyvstává do popředí, kdy lidé hledají oporu a inspiraci ve svém životě, často se opírají do pokladů svých vlastních, slavných a téměř zapomenutých dějin. Z tohoto důvodu nás těší vzrůstající zájem o naše dějiny a o pravdivější obraz života našich slovanských Předků.

Protože po pádu poslední velké svobodné Državy Velké Moravy bylo rozhodnuto o restartu evropské kultury na jiných základech, zůstalo jen velmi málo informací zachováno. Dnešní doba je společností výhradně zaměřenou na hmotný blahobyt a na technický pokrok, jež se stále více vzdaluje od souladu s přírodními zákony a od souladu s Matkou Zemí. Modlou současnosti je omezené vzdělání, vyhovující především zákonům peněžní společnosti.

Pojďme tedy odkrýt roušku posledních 1 000 let a podívat se nejméně do doby knížete Mojmíra I. a Rostislava. To, co je nám nyní skryto, je potřeba odkrýt a poskládat dochované střípky do smysluplnějšího obrazu našich dávných dějin. A vskutku byly velmi slavné!

OltářNastupující Západní civilizace šířila své hodnoty a principy nesmlouvavě a nejčastěji skrze kruté podmaňující války. Schovávala se za nastupující křesťanství, a přitom však šlo především o mocenské ovládnutí nezávislých Držav Slovanů. Výmluvné jsou mapy z doby impéria Římské říše a Marobudovy říše, kdy do roku 107 n.l. římské legie pouze bezmocně přešlapovaly pod tokem Dunaje. Nad ním bylo stále území Slovanů, tedy svobodných Držav.

Bohatost a hojnost na našem území je stále dochována v několika tehdejších záznamů kupců a cestovatelů, kteří procházeli našim územím. Ve Slovanské kronice z roku 1170 popisuje své zážitky ze života u Slovanských kmenů kněz Helmold:

„…sám jsem zkusil, co jsem věděl z doslechu, že totiž žádný jiný národ si pokud se jedná o pohostinnost, nezaslouží větší uznání než Slované – ti jsou k hostům nezvykle velkorysí, u nich nikdo nesmí o pohostinství prosit.A kdyby někoho usvědčili, že se zdráhá přijmout cizince, mohou mu vypálit dům i s veškerým majetkem. Provinilce veřejně potupí a opovrhnou jím, protože se nestyděl cizinci odepřít chléb…“

Naše dějiny jsou bytostně spojeny s naším vlastním světonázorem, ukrytým ve Védských textech, jež se znovu začínají v knižní podobě vydávat. Obsahují mnohou moudrost, jež často v poznání přesahuje tehdejší znalosti Západního světa.

Zkusme jen pro vzbuzení zájmu zmínit Hlas našich Předků, jenž stále zní jednoznačně a inspirativně:

„TAK HOVOŘÍME MY, ŽE MÁME PŘEKRÁSNÝ VĚNEC NAŠÍ VIERY
A NEMÁME CO PŘIJÍMAT CIZÍ.“

V dávných Zápovědích našich Bohů najdeme mnohou, dnes již téměř zapomenutou moudrost, tedy naší, ne cizí. Připomeňme Přikázání Boha Dažďboga:

"VĚZTE,
LIDÉ RODŮ RASY VELKÉ,
ŽE JE TŘEBA SE S LÁSKOU A DOBROTOU CHOVAT KE VŠEMU ŽIVÉMU,
VYTVOŘENÉMU NA MIDGRAD-ZEMI.“

TotemMoc se rozpomenout a živě napojit na Rodovou paměť mají původní tzv. pohanské obřady. Vychází z magie resp. Duchovních principů, při kterých určité postupy, úkony, tance, použité symboly a zpěv vytváří unikátní energo-informační pole.

Je to naladění se na ukryté informace v neviditelném poli energií a informací, na které se tisíce let napojovali naši Předci. Jejich úkolem bylo využívat výjimečné časové okamžiky Vesmíru a silových přírodních míst, kdy kontakt s Rodovou pamětí je přímo hmatatelný.

Při obřadech se otevírají smysli do jemnohmotných úrovní, ze kterých přichází léčivá energie, schopnost hluboké očisty těla, Duše a Ducha. Proto si těchto obřadů naši předci tak velmi vážili.

Mezi nejdůležitější slavené slovanské svátky patřily:

  • svátek Boha Kupaly začátkem července,
  • letní den Boha Peruna začátkem srpna,
  • den Kolady kolem 23.12.,
  • zimní den Boha Peruna kolem 13. ledna.

SlovanéMnohé obřady byly téměř zapomenuty, či byl pozměněn jejich průběh, aby Slované byli odtrženi od napojení na Rod a jeho Rodovou paměť. Proto se v okamžiku rozpamatování se novodobí Slované opět navracejí k tomu, co nás může ukotvit v tomto uspěchaném světě k opravdovým hodnotám, zdravému myšlení a způsobu života.

To vše znamená naději, že neutone naše vskutku slovanská Duše v mišmaši současné civilizace.

SlovanéProto ten, kdo se s úctou znovu obrací k moudrosti Předků, postupně bude aktivovat svou genetickou paměť. A s úžasem si uvědomí, že pomoc a vedení na duchovní Cestě přichází z Rodové paměti našich Předků. Je mnohem starší, než posledních tisíc let nadvlády společnosti západního typu. Jsme Slované, a Slovany budeme, jakož i naše území bylo tisíce let předtím slovanské a v Geniu Loci této nádherné krajiny české, moravské a slezské je toto posvátným způsobem uloženo.

Weby, které se věnují původnímu Slovanství, jsou www.SlovanskaKultura.cz, SlovanskaKosile.cz, Drzava-moravaslezsko.cz a Tartaria.sk.

Sláva Bohům a Předkům našim, Mojmír Mišun

Doplňující informace pro článek:

Zlatá Cesta Duchovního vzestupu

Všichni, kteří mluvíme naší mateřskou češtinou, máme ke své Kultuře blízko. Přes Rody si tuto informaci předáváme v genech.

Je to naše paměť, ukrytá v DNK. Říká se, že kdo zůstane ve spojení s Rodem, nezahyne a neztratí svou niť duchovního putování po „Zlaté Cestě Duchovního vzestupu“.

Současným návratem „domů“ je vytváření Slovanských Občin, tedy společenství lidí vyznávající společný systém hodnot. Tedy je to úcta k Předkům a Védské moudrosti, dále udržení a rozvíjení své RODiny, rozvíjení svého poslání a povolání, soulad s přírodními a vesmírnými zákony. Je to tedy Světonázor, jehož hluboká moudrost umožní budovat vizi pozitivní a příznivé budoucnosti a to pro všechny.

A pokud vyvstává otázky, proč se zabývat Slovanstvím, pak odpověď je jednoznačná: Navracíme se k naší vlastní tradici a skutečným hodnotám, které ze současné západně orientované společnosti zcela vyprchaly. Chceme mít zdravé myšlení, cítění a jasnou vizi Budoucnosti. Takové, ve které se můžeme věnovat rozvoji ve svém Rodu a RODině.

Sspolečenství Občin má svou webovou prezentaci na Drzava-moravaslezsko.cz.


Pozvánka na BUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum 28.-29.4.2018

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč