Pro všechny z Vás, koho zajímá osobní rozvoj, jsem si připravila na každý měsíc rozbor jednotlivých znamení. Na tyto rozbory používám už jen pouze karty intuitivní, protože jsou neomezené a nekonečné, tak jako MY. Ať vám rozbor slouží k osobnímu růstu.


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorBERAN (21.3. - 20.4.)

Energie klesá, sedá si na ZEM a odpočívá. Je čas nabrat sílu, je čas k odpočinku. Berani by se měli v únoru zastavit – podívat se kolem sebe a tiše naslouchat, být jen pozorovateli, všem a všemu co se bude kolem odehrávat. Přijdou bouře, velké energetické změny, jen nechte projít tu vlnu přes své tělo, jakmile se člověk zaplete do debat, horlivě něco obhajuje nebo se něčeho zastává, pak je vtažen do energií, z kterých pak neví kudy kam a vinu svádí na sebe nebo ostatní. Jen v tichu a poklidu můžeme slyšet odpověď na vše co se nám v našich životech děje.

„Jen tiše sedni ke stromu, a vyčkej s tichem v sobě, až přejde bouře, budeš kráčet moudře.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorBÝK (21.4. - 21.5.)

Velká potřeba lásky, velká potřeba odejmutí, je tento měsíc silná. Svíráte tolik lásky, jen ji nedáváte sobě, záříte a svítíte pro všechny, ale JÁ je nějak opomíjené. Hledáte v tom to měsíci lásku více než kdy jindy, hledáte útočiště, hledáte spojence, hledáte parťáka – ať je to v pracovním nebo osobním životě, na tom nezáleží – je to potřeba cítit lásku od druhých, cítit lásku přes druhé. Tento měsíc bude citový, emočně vypjatý. Obejměte své děti, své partnery, rodiče ale hlavně SAMI SEBE. Je tu také velká energie mateřství, narozených dětí, lásky, která nezná hranic. Láska vychází z nás, toužíme-li po lásce, dívejme se na sebe očima lásky. Milujte se v tento měsíc, ať se děje co se děje, jste báječní a krásný taková jaký jste.

„Světlo v Tobě objímá vše i Tebe, miluj své tělo, miluj sebe, ať už se ti nelíbí cokoliv, je to jen bludná myšlenka – jsi perfektní, jak jsi, jsi úžasná bytost plná lásky, která ji nejen dává, ale také přijímá, neboť její srdce je jí plné.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorBLÍŽENCI (22.5. - 21.6.)

Tento měsíc je ve znamení bludných kruhů, bludných myšlenek – bloudíte a nevíte už kudy kam – vše co vykonáte, Vám nepřinese příliš odpovědí – je zde pocit točení se v kruhu. Někdy je lepší nezabývat se samotným kolotočem, bludným kruhem, protože to mu dodává energii a velikost. Je to jen pocit, že něco nám nejde, nebo že nejsme schopni se pohnout – je to jen nedostatečný vztah k sobě a ocenění se. V únoru, je třeba držet svou pozornost na tom, po čem toužíte, nikoliv na tom co nechcete. Bludné kruhy si způsobujeme sami, určité scénáře, které se nám opakují v partnerství nebo v jiné oblasti mají pořád stejný závěr – nejste schopni žít, to co víte. Je potřeba začít v tomto měsíci činit kroky toho co máte načtené, toho co víte do praxe, jinak se budete motat dál v bludných kruzích.

„Bludný kruh je obávaným strachem. Zakončíš - li věci jinak a stejně bloudíš, bludičko – pak jsi nevystoupila ze svého kruhu uvnitř sebe – pamatuj, vždy se zaměřuj, co vychází zevnitř ven.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorRAK (22.6. - 22.7.)

Toto období bude ve znamení, vnitřní moudrosti, vnitřního vedení – je to čas, kdy je třeba otáčet se k sobě a doslova ke svému tělu, tento měsíc bude zaměřený na tělo. Naše těla jsou naším domovem, zde na zemi, je Vaším korábem, chovejte se tento měsíc k němu hezky, hýčkejte si ho, hlaďte ho, milujte ho a poděkujte mu, za vše co pro Vás dělá – i když je zrovna nemocná – dejte mu najevo, že jste tu s ním a naučte s jeho milovat takové jaké je – se všemi jizvami, nedokonalostmi. Dokonalost neexistuje, je to jen strach z jedinečnosti. Napojte se na své tělo, komunikujte s ním a ono Vám ukáže svou moudrost. Tento měsíc začněte s cvičením dýchání – je důležité dýchat správně, komunikujte s orgány a pomocí zaměření pozornosti jej zahřívejte tam, kde to nejvíce potřebuje.

„Ponoř se do sebe a pluj na vlně svého těla. Probouzej se uvnitř, důvěřuj sobě, že jsi bytost, která nejlépe porozumí svému tělu.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorLEV (23.7. - 22.8.)

Tento čas je vhodný na meditace, meditovat lze však při mnoha činnostech. Hraní na nějaký hudební nástroj, při poslouchání hudby, při vaření, uklízení – meditace pokud Vám nejde plně prožít, zkuste u toho dělat nějakou činnost – někdy je snazší začít touhle cestou. Mozek zapněte tak, aby byl zaměřen jen na tu jednu činnost a pomalu prociťujte tělo, a brzy se utiší i mysl. Kreativita, vlastní nápady – jsou pro Vás nejvhodnějším místem, kde najít své odpovědi, které hledáte – ve své vlastní hře – hrajte si jako děti, hrajte si jako by to bylo naposledy – sejměte ze sebe co se má a nemá a pusťte se do hry. Buďte jako děti, probuďte své vnitřní dítě.

„Taková síla v tobě dřímá a pořád jen spí, to proto, že se ukrývá v dítěti, co nezná hranic, nezná omezení. Je ukrytá v hudbě, malbě. Hra Tě napojuje na Tvé JÁ.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorPANNA (23.8. - 22.9.)

Velká energie kroužící kolem Vás je v oblasti mluvení – neustále ptaní, mluvení slyšet pravdu, znát pravdu je místem, kde se nic nedozvíte. Tento měsíc je pro Vás měsícem TICHA. Ponořit se hluboko do sebe a nemít na vše odpověď, neznat na vše odpověď a nechtít znát na vše odpověď – prostě i nevědět a nemít co říct je dobře. Utište se, zastavte se – nadechněte se a jen poslouchejte. Slova jsou velká magie, umí velké věci, nepoužívejte nic negativního ve smyslu - JÁ. Když už musíte něco říct, mluvte o pocitu – cítím se špatně, nervózně – nikdy nespojujte sebe s něčím – já jsem nervózní, já jsem špatná/ý.

„Dej si pozor na to co vypustíš ven ze svých úst, to jest velká magie. Zamysli se, co říkáš a jak často to říkáš. Až dojdeš k poznání, že jsi to ty sám, pak budeš volit svá slova s velkou úctou k sobě i ostatním.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorVÁHY (23.9. - 23.10.)

Milování a spojení s druhými je pro tento měsíc důležité. Vztahy to je velké téma pro všechny, nejen v nějakém měsíci ale celoživotní. Pro tento měsíc a pro Váhy je tu ale krásné sdělení – někdy máme určité představy na to, jak by měl vztah vypadat, jaký by měl být a máme mnoha představ – nezapomeňte se v tomto měsíce dívat na druhé jako na druhou stranu své váhy – vztahy jsou o rovnováze – ale o rovnováze v nás samých a pokud Vy odmítáte určitou část, pak přijde ten, kdo nám ji dodá, abychom ji byli schopni plně vidět. Váš protiklad je jen Vaše vlastní nerovnováha – nechtějme po lidech, aby se ohýbali, chtějme po sobě, abychom byli schopni ohnout své hranice, ohnout sami sebe. Rovnováha ve vztahu k sobě je pro tento měsíc klíčová.

„Pozoruj druhého s láskou, protože pozoruješ sebe a svou vlastní rovnováhu.“ 


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorŠTÍR (24.10. - 22.11.)

Někdy jsme zahaleni stínem a nejsme schopni vidět vůbec, co máme a nedokážeme vnímat to světlé. To ale nevadí, tento měsíc si dovolte být i smutní. Jít do soukromí a dát si čaj, kávu vše co Vás pohladí duši. I tohle je potřeba, jít do ústraní a podívat se na svůj stesk, smutek – vše co se nám děje je ohromně láskyplné a i ve stínu nalezneme pochopení. Zeptejte se stínu, co potřebuje, zeptejte se sami sebe – buďte na sebe v tomto měsíci laskavý a plní lásky. Nezlobte se na sebe, když se Vám nebude dařit, pohlaďte se za to. Ono to vše zase bude dobré – lepší je stín uvidět a poznat ho, než se mu vyhýbat a dělat, že není. Naberte tento měsíc sílu a podívejte se smutku, stínu do očí. Uvidíte, že je tu jen pro Vaši transformaci.

„Bez strachu kráčej stínem, vždyť kráčíš sám sebou, buď laskavý.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorSTŘELEC (23.11. - 21.12.)

Jednota, to je téma pro Vás, milý střelci. Tento měsíc bude pro Vás více duchovní – určité poznání sebe sama, skrze druhé nebo skrze Vaše duchovní průvodce, anděla to už je zcela na každém. Duchovní učitel je na každém kroku, jsou to většinou ti, co nás nejvíce rozčilují nebo je z nějakého důvodu nemáme úplně v lásce. Jednota má velký význam proto, že je to uvědomění, že jste vším a zároveň je vše i Vámi. Každý v našem životě nás něčemu učí – rozhodnutí je na Vás co si z toho vezmete a zda necháte energie plynout k Vašemu růstu nebo je prostě utnete.

„Tiše naslouchej, hlavně těm, kde naskočí bouře. Bouře se uklidní až ve chvíli, kdy ji uvidíš, že je tvou součástí. Pak už není třeba žít bouři, pak už je čas jít dál.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorKOZOROH (22.12. - 20.1.)

Stojíte na místě, kde jste dlouho nebo nechcete být a žádáte nahoru Boha, aby Vám poslal odpověď nebo jen navedl kam jít? Pak je třeba k tomu všemu přidat vlastní energii a vlastní konání. Víra je skvělá, obracet se k nebi to je taky fajn, ale někdy pokud dlouho nedostáváme odpověď, je lepší hledat BOHA v sobě, obracet se s takovou důvěrou a láskou jako tam nahoru k sobě – to je cesta zde na ZEMI. Buďme v rovnováze se zemí i s nebem – neobracejme se ven, hledejme vše v sobě.

„Já jsem Bůh, k sobě se vždy obracím a s láskou a důvěrou kladu sobě otázky a nacházím v sobě moudrost, kterou potřebuji, vše mám v sobě."


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorVODNÁŘ (21.1. - 20.2.)

Cítíš to spojení s matkou zemí? Tento měsíc bude ve spojení se zemskou energií – určitou rodinou karmou, až doslova s něčím pradávným. Jste ovlivněni vším, co Vám rodiče řekli i tím co máte v rodě nebo vrozené. Tento měsíc to bude takové téma – rodinná karma, rodová karma a dědičnost. Ať už budete řešit cokoliv, nezapomínejte – že se nemusíte vracet tisíce let zpátky, že vše můžete vyřešit přímo zde a to tím, že zrušíte onen program a důvěru, že nemáte svůj život ve svých rukách. Můžete zrušit vše – stačí si to jen dovolit, z každé lekce si vzít to dobré a vrátit tam odkud to přišlo. Nic víc nic míň, nehledejte v tom zbytečně vědu, nevracejte se do minulosti – žijte přítomností a buďte vděční.

„Pradávná energie je tu s vámi, je ve Vaší mysli, žije ve Vašem těle, poděkujte ji a odevzdejte ji do pradávných časů, tam kam patří, Vám již neslouží.“


Lenka Vlášková léčivý výklad na únorRYBY (21.2. - 20.3.)

Odpočívejte, ušli jste obrovský kus cesty, buďte vděční za to, jak jste úžasní a co vše máte za sebou. Odpočívejte a relaxujte – hodně pijte vodu, cvičte jógu. Jste ve stavu, kdy je třeba nabrat navou sílu a tu nabíráte zrovna nyní. Rybky jsou takové emoční, je třeba být i více v tichu, soustředit se na sebe a netrápit se zbytečnostmi. Je tu také důraz na péče o tělo – masáže, bazén, koupel – cokoliv milujete tak tento měsíc si udělejte čas na sebe, je to potřeba, budete potřebovat energii na další měsíce. Poděkujte sobě i tělu a s láskou se o něj starejte.

„Po mnoha životech jsi na cestě změny, nemůžeš chtít ale hned vše, vše má svůj čas a vše má své tempo, nebuď k sobě přísná/ý. Miluj ten proces, miluj nyní odpočinek.“


Obrázky ve článku, jsou mé malby vytvořené pomocí tabletu, které je možné tisknout na plátno, dle Vašeho přání.

Autorka článku: Lenka Vlášková Lenka Vlášková

Průvodce, zabývající se léčivými automatickými tarotovými texty a energetickou prací. Své klienty provází na cestě i v podobě energetických maleb a šperků. Miluje svou práci, je to pro ní velké naplnění. Je jí ctí růst s každým klientem.
 
Tento článek poskytla osobně pro server Příznaky transformace autorka článku. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je zakázáno. Chcete-li jej zveřejnit na svém webu, získejte si souhlas autora. Ke sdílení článku na sociálních sítích využijte výše uvedené tlačítko sdílet. Děkujeme.

 • Simple Item 40
 • Simple Item 37
 • Simple Item 42
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Soňa Sofi: Jak vybrat ideální datum svatby dle numerologie?

  Soňa Sofi: Jak vybrat ideální datum svatby dle numerologie? Svatební den je jedno z nejdůležitějších dat v životě člověka. Je to velká oslava lásky a vzájemného závazku dvou lidí. Jde o výjimečný den, proto je dobré si správně vybrat z hlediska příznivých vibrací a podpořit vhodné energie k fungování zdárnému průběhu vývoje manželství. VÝPOČET Číst dál
 • Vendula Kociánová: Končím s hubnutím!

  Vendula Kociánová: Končím s hubnutím! Jsme naprosto šílené! A to skoro všechny!A už toho mám dost. Přestávám hubnout a vyhovovat trendům.Před pár lety v nějakém zábavném pořadu dávali na ulici otázku mužům „Jak byste reagovali, kdyby vaše žena nebo přítelkyně měla celulitidu?” Odpovědi mě velmi překvapily. Většina mužů odpověděla, že Číst dál
 • Vendula Kociánová: Chci být těhotná! Chci pozornost a jistotu!

  Vendula Kociánová: Chci být těhotná! Chci pozornost a jistotu! Včera jsme s kamarádkou Zuzankou seděly v čajovně. Zuzanka je těhotná, čeká své první děťátko a velmi se na něj těší. Po té co jsme se pobavily o velikosti a váze miminka, sáhly na bříško, jsme se začaly bavit o tom, CO JE VLASTNĚ NA Číst dál
 • Adéla Chytilová: Samota může být lék

  Adéla Chytilová: Samota může být lék Samota není zlá, je to jen způsob, jak se sblížit sám se sebou. Vždy jsem se samoty bála. Byla pro mě symbolem úzkosti, nudy a prázdnoty.Připadala jsem si sama, když jsem měla být bez druhých. Neuměla jsem samotu správně pochopit ani využít. Děsila mě. Nesebeláska Číst dál
 • Alessandra Lanzafame: O čem je SKUTEČNĚ cesta dvojplamenů?

  Alessandra Lanzafame: O čem je SKUTEČNĚ cesta dvojplamenů? V tomto článku bych chtěla opět připomenout a vyzdvihnout pár důležitých věcí, které je potřeba si uvědomit na cestě s tvým dvojplamenem. Bude to dlouhé, takže se doporučuju pohodlně usadit a vzít si třeba popcorn. Já sama jsem na této cestě téměř 7 let, a Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

20čec
20.07.2018 22:00 - 23:00
ŽIVĚ: Pozitivní zprávy 3. díl
Zprávy mají v dnešní době depresivní podtext a to bychom chtěli změnit! Kdo říká, že zprávy musí být negativní, smutné a nepříjemné? Na světě se děje tolik krásného a my Vás o tom chceme informovat! Také potřebujeme Vaší pomoc. Pokud uvidíte nějakou pozitivní zprávu nebo článek o tom, co se děje ve světě nebo v duchovní sféře, pošlete nám ho pro sdílení s ostatními v našem novém vysílání. Pro zaslání odkazu na pozitivní zprávu nebo článek do redakce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5 = 'zpravy' + '@'; addy190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5 = addy190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5 + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz'; var addy_text190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5 = 'zpravy' + '@' + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5').innerHTML += ''+addy_text190a1d245d8bd5bed007edbbbcffdfa5+''; " id="dp-module-upcoming-default-136-events-334-334-description">
21čec
Vysílání na téma Vlákna stvoření. Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. Ptejte se na co chcete!" id="dp-module-upcoming-default-136-events-354-354-description">
22čec
Soňa Sofi, špičková kartářka a numeroložka, předá v tomto vysílání své jedinečné znalosti jak vykládat mariášové karty." id="dp-module-upcoming-default-136-events-355-355-description">
25čec
Další zajímavé vysílání z naší hvězdou Astroložkou Helenou Heclovou Téma Mayský kalendář a probereme také aktuální energie, mnoho příběhů z praxe terapeutky a náhledy na současnou společenskou situaci." id="dp-module-upcoming-default-136-events-356-356-description">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association