• Simple Item 1
 • 1

Tady ve hmotě 3D, to je teď doslova "boj" o naše energie" ! 

Tyhle energetické střety neprobíhají v rovině fyzické, ale v rovině mentální a emocionální. Proto se také chráníme tou nejúčinnější zbraní - silou lásky z našeho srdce. Sílou lásky a pozitivní myšlenkou, můžeme mnohého změnit. Druhá strana toto moc dobře ví a pokouší se nás v tom zastavit, proto ty silné tlaky na naše vědomí.

Z komentáře a dotazu od jednoho z přátel:
" Vedle firmy kde pracuji je obchod se zbraněmi a poslední dobou tam chodí stále vic a vic lidí. Co se to děje? "
Přátelé, jako vždy, odpovím tak, jak to vidím ze svého úhlu pohledu, jak to energeticky vnímám. Takže, jak si to kdo v sobě zpracuje zůstává už na něm. 

Co se to děje ? No spíše, co se v těch lidech děje ? 

Strachy ? Obavy ? Nejistá budoucnost ? 
Tak toto si k sobě ani nepřipouštěj(me), nechej(me) být...

Události posledních dní hýbou světem a děje se toho už tolik, že lidi z toho až blázní. Do informací je vnášen takový chaos, že se v tom začínají ztrácet. Hotový Babylón. Povětšina to vidí, jako ze všech stran valící se nebezpečí a na svou ochranu si pořizují střelnou zbraň. Ano, obyčejní lidé, bez vojenské příslušnosti, si kupují zbraně, protože budoucnost světa vidí černě. Co kdyby byli v ohrožení života, tak ať se mají čím bránit, že? Jenže ke zbraní si pořídili i svůj strach, svého vnitřního nepřítele. Zahalili se tak velkým strachem, obavami o svůj život, o život svých blízkých, že zapomínají kým jsou, proč tu jsou a co mají pro to udělat. 
A není se jim ani co divit, není jednoduché se vymanit z područí nízkých energií, z manipulace nefunkčního systému. 

Ignorujme veškeré lži, štvavé kampaně, pomluvy a negativní zprávy. 

Poslední dobou je toho moc, čeho se na nás valí z tv médií a nejen z tv, ale také už i z internetu. 
Jsou vytvářeny obludné a neskutečné monstróznosti, klamy a podvody na lidi, a kdo se nechá zmanipulovat, lehko pak tomu uvěří. Mediální lži se pro ně stanou skutečností, ze které si pak tvoří svou realitu. V Duši člověka to tak akorát udělá pořádný chaos. Sami ale dobře víme, že o nic jiného té druhé straně nejde, než o to aby systém udržoval lidi ve strachu, nenávisti, ale i chaosu a bezmoci. A právě mediální manipulace je vytvářena k tomu, aby se davy lidí utápěli ve strachu a aby uvěřili, že to co se jim předkládá, je jejich skutečný svět ve kterém žijí. 
A ten kdo uvěří, ani netuší, že se stává obětí odpudivé davové psychologie, která je šířena v cizích zájmech. 

Nenechejme se proto ukolébávat řečmi, že svět je přesně takový, jaký je nám ukazován (projektován). Ignorujme média a jděme svou vlastní cestou, ne cestou těch, co vyvíjejí na nás nátlaky, utvářejí strachy a nenávist. Oni sami se uvrhli do těchto vibrací a tak sami mají teď strach. Bojí se otevřít lásce. Klíčem k srdci je láska a bez lásky v sobě, své srdce neodemknou.

Věřme, že i oni najdou ten správný klíč - LÁSKU. Čím více bude otevřených srdcí, tím silnější Světlo bude zářit na Zemi. 

Máme-li v sobě strach, potlačujeme tím svou Duši, máme-li v sobě lásku, vyzdvihujeme pravdivost své Duše. Čím více se oprostíme od strachu, tím svobodnější bude naše Duše. Nebudeme-li se zabývat myšlenkou, že nám hrozí nebezpečí, nebudeme zahlceni strachem. 

Láska v našem srdci je i láska v naší Mysli. Když použijeme duchovní energii, lásku ze svého srdce, změníme tak fyzickou realitu kolem nás. 

Naše myšlenky, emoce a činy, utvářejí naší realitu. 

Existuje mnoho realit, jen záleží, pro co se rozhodneme. Vždy máme možnost si vybrat, je to na nás. Neříkám, že se nic nekalého ve světě neděje a že vše je růžové, aby si to zas někdo nesprávně nevyložil, ale pozitivním myšlením a vírou v dobro, můžeme mnohého změnit. 

Nacházej(me) se pouze ve svém srdci. V lásce, Tady a Teď, Kristových energiích, si svým Světlem tvoříme vlastní ochrany. 

Neopomínej(me), že vesmír, tedy vesmírný zákon přitažlivosti neustále reaguje na naše myšlenky a stále si utváříme vlastní realitu. Zlo vždy přitáhne k sobě zlo a naopak dobro si přitáhne jen dobro. Lidé by neměli zapomínat, že vše kolem nás je energií, že vše je se vším energeticky propojené a nese si svou vibraci.
Nic se nám neděje náhodou, přitahujeme si vše bez výjimky.
To, co je s námi ve shodě, si také i přitáhneme.

Všechno je energeticky v pohybu a nestojí na místě. Energie tak neustále vibrují. Každá myšlenka, emoce, pocit anebo skutek jsou provázeny vibracemi různých frekvencí a působí dle své síly a schopností. Co zaséváme, to také i sklízíme. Energie nás budou vždy tlačit tam, kde to v sobě nemáme zpracované. Jakou energii vyšleme, taková se nám navrátí zpět. Síla myšlenky je veliká.
Aby byla zachovávána harmonie, je k tomu potřebná rovnováha, soulad, vyváženost energií. Ničeho nepřebývá a ani není málo.
Využijme této jedinečné příležitosti k zrychlené změně, meditujme, komunikujme se svým pravým Já. 
Vnímej(me) sebe a ostatní lidi kolem. Buď(me) více vnímaví energiím. Vnímejme se jako Duše, které Tady a Teď pracují na změnách, bez časových posunů, minulosti či budoucnosti.
Nejsme tam, co se už stalo, a ani, tam, co ještě nenastalo, jsme TADY A TEĎ. :-)

S láskou a Světlem <3 PLEJA 
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

 • Adéla Chytilová: Jste ve vztazích závislí?

  Adéla Chytilová: Jste ve vztazích závislí? „Hledat štěstí okolo nás, je jako hledat jehlu v kupce sena.“Dobře, možná je to jednodušší, ale ten, kdo hledá štěstí ve vnějším světě, nebude trvale šťastný. Čím to je? Vnější svět je totiž vrtkavý, nikdy nevíme, co druzí udělají, jak se zachovají nebo jestli s Číst dál
 • Ivana Valová: Jak poznáte, že jste původně z Lemurie?

  Ivana Valová: Jak poznáte, že jste původně z Lemurie? Spojit se s částí duše, které je Lemurie blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, ale i to nepříjemné, co z něj plyne. Můžeme rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily... Číst dál
 • Taisha Tauma: PODZIMNÍ ROVNODENNOST 22.9.2020

  Taisha Tauma: PODZIMNÍ ROVNODENNOST 22.9.2020 HLAVNÍ FÁZE HRY-znamená, že se energie promění, dostoupí vrcholu hry a jak mi duchové řekli, od teď bude vesmír sledovat ostřížím zrakem jak tu životní hru hrajeme.. Nejde o to kdo zvítězí, vůbec ne! Jde o to, kdo jak hru hraje. Zda dodržuje pravidla, zda Číst dál
 • Radka Tara Svobodová: DNES CÍTÍM, JAK PADÁM VOLNÝM PÁDEM

  Radka Tara Svobodová: DNES CÍTÍM, JAK PADÁM VOLNÝM PÁDEM Do otevřeného prostoru neznáma. Čím větší informační chaos vzniká ve vnějším světě, tím větší cítím potřebu zůstávat v tiché jednoduchosti ve svém vlastním středu. Informace zvenčí a zdravý rozum jsou už v takovém rozporu, že člověka to čím dál více vede k tomu, čerpat z Číst dál
 • Jsme daleko mocnějšími bytostmi, než si dovedeme představit

  Jsme daleko mocnějšími bytostmi, než si dovedeme představit Představte si ten nejkrásnější svět jaký dovedete a on se stane realitou. Sílou svých představ máme schopnost si vytvořit svět o jakém sníme, jediný problém je v tom, že nejsme ochotni připustit, že to dokážeme. Drazí přátelé,Pro současný systém je největším nebezpečím, když o něčem Číst dál
 • Antalii: Rovnodennost 2020: Projdi bránou

  Antalii: Rovnodennost 2020: Projdi bránou 4 - 9 - 4 /22.9.2020/ - devítka se nachází uprostřed čtyřek. Ukončování, uzavření, dokončení cyklů se projeví ve hmotě. Můžeme vše, co končí, cítit ve svém fyzickém těle. Vstupuješ do brány /dva sloupce s obloukem/, ve které probleskují blesky, elektrika, jiskry. Vše, co již nepotřebuješ, rozbíjí na Číst dál
 • Veronika Barkoci: Laryngitida - psychosomatické a emoční příčiny

  Veronika Barkoci: Laryngitida - psychosomatické a emoční příčiny EMOCE Vaše pravda je potlačována ovlivňujícími lidmi. Obáváte se souzení a kritiky druhých, pokud vyjádříte, co opravdu potřebujete říci. To, co chcete říci se stalo naléhavé, ale nikdo vás neposlouchá nebo vám nevěnuje pozornost. Váš hlas a pravda se obrazně stala potlačována po dostatečně dlouhou Číst dál
 • NOVÝ MĚSÍC V PANNĚ - ZÁKLADY SE MĚNÍ

  NOVÝ MĚSÍC V PANNĚ - ZÁKLADY SE MĚNÍ Cítíte, jak se kolem vás rozpadají a kolísají staré časové osy, dokonce i ty, které jste vybudovali cihlu po cihle v naději, že vytvoříte nový robustní základ ... ... ukáže se, že nic není tak, jak se zdálo ... staré se odlupuje jako vrstva levné barvy k odhalení Číst dál
 • Ondřej Brož: Inkarnační cesta (1) - Rozdíl mezi 3D a 5D

  Ondřej Brož: Inkarnační cesta (1) - Rozdíl mezi 3D a 5D Nebojte, nebudu tady nadávat na 5D jak byste čekali, rád bych vysvětlil rozdíly, mezi těmito dimenzemi pro lepší pochopení a uchopení naší inkarnace. Rád bych teď udělal několik článků takového cyklu, kde bych rád nabízel svůj pohled a zkušenosti na duchovní teorii a praxi. Nejprve Číst dál
 • Jitka Bičíková: Proč ženy trpí na CYSTY, VÝTOKY A BOLESTIVOU MENSTRUACI? ~ psychospirituální příčina

   Jitka Bičíková: Proč ženy trpí na CYSTY, VÝTOKY A BOLESTIVOU MENSTRUACI? ~ psychospirituální příčina V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to dané? Podívejme se nejdříve, kde je zakořeněná prapůvodní příčina: v našem podvědomí plynoucím z života našeho prapokolení ženské linie. Jak žily naše babičky? Byly vychovávané v patriarchátu, v Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Navštivte náš transformační eshop