Vynálezy Nikoly Tesly - Část II

Nikola Tesla byl čestným hostem na vybraných společenských událostech, a sám pak na oplátku pořádal večeře v hotelu Waldorf-Astoria. Protože Tesla nesnášel polovičatá řešení, dával si záležet úplně na všem - dekoraci, pití, jídle atd. Byl členem Ward Mac Allisterovy „400“, elitářské skupiny tvořené význačnými osobnostmi města.

Proudy o vysoké frekvenci a napětí

V roce 1873 James Clerk Maxwell, profesor na Univerzitě v Cambridge, zveřejnil pojednání o elektromagnetické teorii světla, v němž dokázal existenci obrovského spektra elektromagnetických vibrací vyšších i nižších než viditelné světlo-vibrací mnohem delší a mnohem kratší vlnové délky. Fyzikální reálnost Maxwellovy teorie potvrdil roku 1888 německý fyzik Heinrich Hertz tím, že byl schopen pomocí své cívky obdobné vlny vytvářet. Tesla si uvědomil, že Hertzův objev otevírá zcela novou oblast bádání, kterého se chtěl účastnit. Vynálezcovy kroky se ubíraly směrem ke třem širokým okruhům, jež chtěl dále rozvíjet: systému bezdrátového přenosu energie, novému typu osvětlení, a bezdrátovému přenosu informací. Přál si pracovat na všech současně. Tesla byl přesvědčen, že kdyby se mu podařilo zvýšit frekvenci elektrických vibrací, mohl by vytvářet světlo relativně jednoduchým a vysoce efektivním způsobem, namísto extrémně nehospodárného procesu uplatňovaného v Edisonově žárovce, která efektivně zužitkovala asi jen 5% energie. Tesla poměrně rychle vyvinul rotační dynama generující proudy o rychlosti až 10 000 cyklů za sekundu.

Obdobný typ zařízení následně zabudoval Ernst F. W. Alexanderson do výkonného bezdrátového vysílače, který na počátku 19. století umožnil přenos zpráv za Atlantik. Tesla rovněž zkonstruoval vysokofrekvenční transformátor (Teslovu cívku), a to bez užití jakéhokoliv železného prvku.

Šlo o aparát se vzduchovým jádrem sestávající z primární a sekundární cívky. Velké obtíže při izolaci vysokého napětí Tesla překonal tak, že zařízení ponořil do oleje, aby z něj odčerpal vzduch. Zvolená technika posléze našla ohromné komerční uplatnění. V rámci každodenní laboratorní činnosti si Tesla povšiml mimořádného jevu. Zatímco byla jedna z cívek v provozu, začaly některé jiskřit. Tesla pochopil, oč jde, načež si naplánoval velkolepou demonstraci nového principu.

Aby realizoval svůj záměr, nachystal si dvě, asi 90 cm dlouhé a 1 cm široké, skleněné trubice. V každé postupně utěsnil jeden konec, lehce odsál vzduch a zacpal druhý okraj. Ještě předtím oznámil dělníkům, že musí vypnout světla, neboť bude potřebovat naprostou tmu, a že na sjednaný povel někdo z nich zapne oscilátor. Tesla rozkázal, aby zhasla všechna světla. Rozlehlé prostory laboratoře v mžiku zaplavilo podivné modro-bílé světlo. Uprostřed této nádhery bylo možné spatřit Teslu, jak vehementně mává něčím, co připomínalo dva hořící meče. Obě skleněné trubice jasně zářily a on s nimi podnikal výpady, jako by se právě účastnil šermířského zápasu. Zatímco dříve, když Tesla rozsvěcoval své elektrické vakuové žárovky, byly připojeny k cívkám, v tomto pokusu z roku 1890 nebyl potřeba žádný viditelný spojovací mezičlánek.

Elektrický obvod umístěný na stropě se nacházel pod permanentním napětím, a pokud někdo potřeboval světlo, vzal si skleněnou trubici, kterou položil na příslušné místo.

TeslaKdyž se Tesla ujal vývoje nového druhu elektrického světla, šel za inspirací ke Slunci. Byl si vědom, že jeho světlo vytvářejí vibrace molekul ve sluneční fotosféře. Zatímco však v případě Slunce měly molekuly vibrovat díky teplu, Tesla uvažoval o elektřině. Věřil, že jiskry a elektrické plameny produkované vysokonapěťovými cívkami, ovlivňují vibrace molekul vzduchu. Metoda aktivace molekul plynu pomocí elektřiny umožnila Teslovy zkonstruovat čtyř zcela nové druhy elektrického světla. Tesla plnil trubice nejrůznějšími plyny, a pozoroval zvláštní barvy a další efekty, které skýtaly. Pomocí tohoto zvláštního záření byl později schopen pořizovat tzv. stínografie. Své experimenty provedl roku 1889, ale dále je nerozvíjel.

Zcela samostatnou kapitolu představovala Teslova „Uhlíková lampa“, která vyzařovala dvacetkrát více světla než Edisonova, za užití stejného množství proudu. Šlo o zhruba 7,5 až 5 cm širokou dutou skleněnou kouli, jež obsahovala kus pevné nehořlavé látky upevněné středovým drátem vyčnívajícím ven a sloužícím jako spojení se zdrojem vysokofrekvenčního proudu. Ve skleněné kouli dokázal Tesla navozovat extrémně vysoké teploty, při nichž se vypařovaly i knoflíky z diamantů či rubínů. Jako nejvhodnější se nakonec ukázal karbid křemíku (carborundum), jenž se neodpařoval tak rychle a nevytvářel usazeniny na vnitřní straně koule. Svoji lampu připodobnil ke Slunci, jakožto rozžhavené hvězdě nesoucí vysoký elektrický náboj a vydávající spršky malých vysokoenergeticky nabitých částeček. Dle Tesly uvedené částice vyplňují veškerý prostor a neustále bombardují Zemi, stejně jako v lampě, kde jsou i ty nejodolnější látky vlivem elektricky nabitých částic rozdrceny na atomární prach. Za jeden z projevů uvedených částic považoval Polární záři.

Rádio

Během své přednášky konané ve Franklinově institutu ve Philadelphii a na následujícím sjezdu NATIO, NAL ELECTRIC LIGHT ASSOCIATION uspořádaném v St. Louis, Tesla představil základní součásti rádia. Vědcem, který se vyjma Tesly asi nejvíce zasloužil o vynález rádia, je sir Oliver Lodge, který zkraje roku 1894 využil Hertzova jiskřiče k přenosu signálu pomocí velmi krátkých elektromagnetických vln. Nicméně ani Lodge nedokázal pochopit základní obraz, který Tesla předložil. Tesla zopakoval Hertzovy pokusy, dosažené výsledky vzájemně porovnal a upozornil na některé metodologické nedostatky, jichž se německý fyzik dle jeho názoru dopustil. Opakované pokusy prokázaly, že největšího využití naleznou délky v rozpětí od sto metrů dále.

nikola

Počátkem léta 1894 Tesla zkonstruoval přenosnou rádiovou vysílací stanici nepatrných rozměrů, kterou po zbytek roku neustále zkoušel a vylepšoval. Během jednoho zimního testu vyšplhal na střechu hotelu Gerlach, kde bydlel, aby odtud zachytil signály vysílané jeho zaměstnancem z vrchu přes dva kilometry vzdálené laboratoře. Až na řece Hudson povolí ledy, zamýšlel pronajmout si loď a vydat se na sever zjistit, do jaké vzdálenosti jeho vysílač dosáhne.

Během jara 1897 byl Tesla konečně připraven provést tolik očekávané testy bezdrátové sady, které musel kvůli požáru jeho laboratoře o dva roky odložit. Svým zařízením umístěným na lodi brázdicí vody řeky Hudson, dokázal zachytit signál z 40 km vzdálené laboratoře na Houston Street. O úspěchu těchto zkoušek se Tesla prvně zmínil již v červencovém rozhovoru pro časopis ELECTRIC REVIEW, ale teprve v září podal dvojici základních patentů (č. 645.576 a 649.621) zastřešujících technologii bezdrátového systému. Demonstrace nového objevu proběhla na podzim roku 1898 v MADISON SQUARE GARDEN při příležitosti konání prvního ročníku Elektrotechnické výstavy.

Tesla zde představil dálkově (rádiově) ovládaný člun, který mohl uskutečňovat i ty nejsložitější manévry. Jen málokdo si však tehdy uvědomil význam tohoto zařízení, které znamenalo revoluci v automatizaci strojů.

3. července 1899 učinil objev, který znamenal obrovský význam pro rozvoj lidstva. Na západě se utvořil chuchvalec hustých mraků a navečer se strhla prudká bouřka. Oblohou šlehaly děsivé dlouhé blesky. Celou dobu sledoval záznamové zařízení, které indikovalo stále slabší intenzitu bouře, až se zastavilo úplně. Dychtivě pak očekával, zda přístroj znovu zachytí rostoucí sílu bouře po její odeznění. Ačkoli to nikdo nepředpokládal, naše planeta v dané chvíli vystupovala jako vodič. Tesla si okamžitě uvědomil význam této skutečnosti pro přenos energie pomocí jeho systému.

Další, ještě větší událost, nastala v okamžiku, kdy Tesla během jedné noci zachytil neznámý signál, který později označil za projev mimozemské komunikace.

„Nikdy nezapomenu na první pocity, které jsem zažil, když mi došlo, že jsem zaznamenal něco, co může mít nedozírné následky pro lidstvo. Cítil jsem se jako bych byl u zrodu nového vědění nebo odhalení velké pravdy…Bylo tam přítomno něco tajemného, nadpřirozeného…v té době mě však ještě nenapadlo, že by tato rušení mohla být signály od inteligentní formy života. Ačkoli jsem nedokázal rozluštit jejich význam…Neustále ve mně roste pocit, že jsem byl první, kdo slyšel pozdrav zaslaný z jedné planety na druhou“.

Závěrečná léta svého života strávil Nikola Tesla v ústraní a zabýval se převážně návrhy („paprsky smrti“ aj.) v souvislosti s nastupující 2. světovou válkou. Vybudoval si také blízký vztah k holubům, kteří mu snad ve chvílích osamění nahrazovali chybějící přátele a rodinu.


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 162
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3669
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 297
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 358
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 666
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 345
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1480
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 403
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 736
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1759
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1217
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2286
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1931757
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514263
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454524
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290062
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279628
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271600
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256928
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245431
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244739
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241270
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238135
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214042
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204994
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185907
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185638
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183700
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175806
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165741
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162711
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160342
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141892
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127556
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123778
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121487
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...