Anthea Réa: PORODNÍ KONTRAKCE NOVÉ ZEMĚ

INSTALACE KÓDŮ VĚČNÉ LÁSKY A VYTLAČENÍ STARÝCH PROGRAMŮ STRACHU ZE SMRTI

Drazí přátelé, po otevřeném sdílení mého vlastního přerodu (na osobním profilu) mi Zdroj zaktivoval světelný kanál a předal mi pro vás posleství se šibalským mrknutím, že prý nejsem sama, komu se děly, či dějí zajímavé věci:). Přeji vám, kéž vás tyto informace, a hlavně hřejivá vlna Světla za nimi, podpoří a uklidní v procesu.

S láskou přijala: Antrhea Réa (Margot Gabrielle) / 21. 5. 2021
------------------------------------------------------------------
Milovaní Tvůrci,
Chceme vás informovat ohledně dění na Zemi v současné době, neboť vidíme, že mnozí nechápete, čím procházíte a ztrácíte víru v to, že jdete správným směrem. Vlna světla a pochopení vaší fáze vývoje vám však pomůže jí snáze projít a vytěžit z ní sladké plody.

Jak společenský systém po celém světě prochází pozvolným bořením starých struktur a budováním nových, zdravých základů, totéž se děje i ve vás.

PRÁVĚ PROCHÁZÍTE PORODNÍMI BOLESTMI: RODÍTE NOVOU ZEM VE VÁS, A TÍM I KOLEM VÁS. NENÍ TO NIC, CO SE DĚJE VÁM – DĚJE SE TO PRO VÁS, PROTOŽE VY SAMI JSTE SI ZVOLILI, ŽE SE TÉTO UDÁLOSTI BUDETE ÚČASTNIT, JAKMILE ČASOVÝ SPOUŠTĚČ NA ZEMI BUDE AKTIVOVÁN A VAŠE DUŠE BUDE PŘIPRAVENA.

Můžete cítit stavy, které se opravdu velmi podobají porodním vlnám kontrakcí. Vlnu intenzivní síly, tíhy, nebo bolesti střídá vlna hlubokého uvolnění, míru a blaženosti.

Během vlny blaženosti se ve vás ukotvují světelné kódy Nové Země, a posilují vás na další kontrakci, během které tyto nové programy rodíte do své reality.

To s sebou přináší, stejně jako u fyzického porodu dítěte, také to, že současně se zrozením čistého světla ze sebe vytlačujete hutné, tíživé programy starého paradigma.

Porod se z energetického hlediska velmi podobá výbuchu sopky: láva, která propuká ze spící země, může působit děsivě. Můžete mít strach, že vás pohltí a spálí. Ale pokud se ztotožníte se sopkou i s lávou a stanete se všemi fázemi procesu, řeknete životu-smrti-životu své ,,ANO“, pak se z bolestí a křečí rázem stane intenzivní síla.

Síla, u které máte pocit, že vás roztrhne, a přesto vás nebolí. Protože vy jste tou silou, která se rozpíná, a tak můžete místo strachu, který bolest násobí, zažívat úžas z expanze, kterou zažívá sama Láska.

Porodní vlny jsou u každého z vás jinak intenzivní a dlouhé. Někdo je může prožívat intenzivně během jedné hodiny, někdo během celého týdne ve slabých návalech. Mohou se vracet ve vlnách, aby vám připomněly, že je potřeba neulpívat na tom, čeho všeho jste už dosáhli, protože nová a nová zrození jsou stále před vámi.

JAK VÍTE, POROD JE MYSTICKÁ ZKUŠENOST, KTERÁ JE TÍM NEJINTIMNĚJŠÍM, PŘÍMÝM PROŽITKEM, DOTEKEM NA HRANĚ MEZI ŽIVOTEM A SMRTÍ. JSTE VÝDECHEM I NÁDECHEM, UMÍRAJÍCÍM I RODÍCÍM SE.

ČÍM MÉNĚ LPÍTE, TÍM MÉNĚ TO BOLÍ. ČÍM VÍCE SE UVOLŇUJETE, TÍM VÍCE SI TO UŽÍVÁTE. PROTO VÁM RADÍME: KDYŽ VÁS PŘEPADNE VLNA KONTRAKCÍ, MÍSTO POCITU, ŽE JE NĚCO ŠPATNĚ (,,UŽ ZASE? CO JSEM UDĚLAL? PROČ SE MI TO DĚJE?“), JEDNODUŠE PODĚKUJTE.

MILOVANÝ ŽIVOTE, MILOVANÁ SMRTI, DĚKUJI, ŽE JSI MĚ NAVŠTÍVILA. ŽIVOT A SMRT JE JEDNÍM DECHEM, JÁ JSEM TÍMTO DECHEM. DĚKUJI, ŽE SE CÍTÍME. UVIDÍTE SAMI, CO SE PAK STANE.

Vaše společnost je silně naprogramovaná na strach ze smrti, z konečnosti, ze zániku ega. Můžete být překvapeni, jak moc jste tímto strachem ovládáni i vy, kteří jste již prošli dlouhou cestu, na níž jste zakusili doteky věčnosti a krátké záblesky osvícení.

Tyto prožitky však nestačí na to, aby se natrvalo usídlily ve vašem těle. K tomu je potřeba nejdříve vytlačit z buněčné paměťi staré programy, které ovládají vaše nervové dráhy. Proto požehnejte svému porodnímu procesu a dovolte si být v něm odevzdaní v důvěře, že vše se děje přesně tak, jak má.

I z mnohých vyspělých bytostí se v současnosti vymývá nainstalovaný strach ze smrti – smrti své kariéry, smrti své identity, smrti vztahu, smrti svého těla, smrti těla vašich milovaných.. Rozpuštění strachu z jakékoli formy smrti je hlavní, vstupní branou do ukotveného stavu vědomí Nové Země.

DOKUD TENTO STRACH ŽIJE VE VAŠICH BUŇKÁCH, MŮŽETE SVŮJ RÁJ DUŠE ZAŽÍVAT VE VLNÁCH, ALE NE NATRVALO. A PROTOŽE VY JSTE ZE SVÉ PODSTATY VĚČNÍ, ZASLOUŽÍTE SI SVOU VĚČNOST ŽÍT I V POZEMSKÝCH, DOČASNÝCH TĚLECH.

MÉNĚ SE RMOUTIT, KDYŽ VAŠI DRAZÍ ODEJDOU DO JINÉ FORMY BYTÍ, A VÍCE SE RADOVAT Z NOVÉ DIMENZE VAŠEHO LÁSKYPLNÉHO PROPOJENÍ, KTERÉ NADÁLE TRVÁ.

JE TO TAK MOC DŮLEŽITÉ, PROTOŽE SE NACHÁZÍTE V DALŠÍ VLNĚ MASIVNÍCH ODCHODŮ DUŠÍ, KTERÉ ZDE JIŽ MAJÍ NAPLNĚNÝ ÚČEL VTĚLENÍ.

Pro účinný přepis vám doporučujeme procítit si všechny emoce, které ve vás vyvolává slovo ,,smrt“.

Jakmile se všechny nahromaděné vrstvy z tohoto slova uvolní, uvidíte sami, že to slovo nadobro zmizí z vašeho slovníku.

Místo něj začnete používat slovo ,,přechod“, ,,přerod“, ,,cesta“, ,,láska“, ,,věčnost“, ,,objetí univerza“, ,,náruč velké matky“, a mnohé další, co vás napadnou.

Stanete se spojenci, přáteli, a nektar věčnosti se vlije do vaší DNA. Pak už nemůžete být ovladatelní nikým a ničím.

Jakékoli bouře se budou dít ve společnosti, vás osobně se to nedotkne, protože začnete vibrovat na úplně jiné frekvenci. Jako byste pro lidi řídící se strachem ze smrti byli neviditelní.

Když se nemáte čeho bát, nemáte se čeho bát. Je to tak prosté, a přesto, plně chápeme a hluboce soucítíme s tím, jak silné pro vás toto přerození je.

JAKMILE DOSÁHNETE ÚROVNĚ PROBUZENÍ VĚČNOSTI NEJEN VE VAŠEM VĚDOMÍ, ALE I NA ÚROVNI BUNĚČNÉ PAMĚŤI, ZAČNE DALŠÍ FÁZE ROZVOLŇOVÁNÍ – OSVOBOZOVÁNÍ ZEMĚ, KTERÁ SE PROJEVÍ EXPLICITNÍM KONTAKTEM S VAŠÍ SKUTEČNOU PLANETÁRNÍ RODINOU DUŠE – S VAŠIMI HVĚZDNÝMI BRATRY A SESTRAMI, KTEŘÍ KDYSI PROŠLI STEJNOU ÚROVNÍ VÝVOJE JAKO VY, A TEĎ JSOU O PÁR KROKŮ PŘED VÁMI, ALE ZAS TAK MOC SE OD VÁS NELIŠÍ.

Milují vás a podporují každým dnem, jak jim to jen vy sami dovolíte. Ale nemohou k vám, dokud kód strachu ze smrti (z neznámého, z nebezpečí, apod.) blokuje jejich přístup k vám.

Jak si mnozí z vás uvědomují, jde o to, že jakmile se zviditelní kontakty s mimozemskou rodinou na globální úrovni, osvobození země od parazitických systémů otroctví už bude na spadnutí. Veškeré zdroje vám budou k dispozici zdarma, protože to je vaše vrozené dědictví a božské právo.

Na to si však ještě chvíli počkáte. Než se tak stane, je potřeba abyste v důvěře prošli porodem nové země ve vás, a to v co největším možném měřítku ve všech zemích světa.

Samozřejmě, máte svobodnou volbu kdykoli tento proces zastavit a vystoupit z něj, z jakéhokoli důvodu. Pokud však v hloubi srdce cítíte, že jste zde proto, abyste už nepodporovali virové programy strachu, které byly po tisíciletí na Zemi aktivní, a cítíte, že vaší úlohou na zemi je přeprogramovat vaše buňky na podstatu Lásky, pak doporučujeme vytrvat.

Požádejte vaše tělo, ať reset vašeho systému a jeho přeladění na Novou Zem probíhá v takových vlnách a takové intenzitě, kterou si přejete zažívat, abyste nešli zbytečně přes hranice vašeho zdraví a psychického komfortu.

Může se zdát, že takové přání je samozřejmé. Na vědomé úrovni ano - nikdo přece nechce trpět bolestmi a zdravotními potížemi. Nezapomínejte však, že rozhoduje vaše podvědomé vyzařování, které může být stále ovlivněno přesvědčením, že je přirozené procházet změnami v bolestech.

Proto je potřeba své podvědomí o novém nastavení láskyplného procesu informovat. Přijměte všechny odstíny lidských zkušeností, aby na vaši pozornost nemusely tlačit tzv. bolestí. Čím méně odporu, tím více úlevy vás čeká.

MNOHÉ ŽENY PROCHÁZÍ SYMPTOMY PODOBNÝMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU, JAKO JSOU:

 Emoční výkyvy a změny nálad
 Velká únava a potřeba ,,zimního spánku“
 Bolavá, nateklá prsa
 Plné, zvětšené břicho a potřeba sahat si a hladit si podbřišek, přestože fyzicky nejste těhotné
 Nebývale silné krvácení, kterým se čístí staré programy strachu
 Nevolnosti, motání hlavy, pocit lehkosti pod nohama

MUŽI MOHOU CÍTIT TLAK SVÉ VNITŘNÍ ŽENY - VELKÉ MATKY, KTERÁ JE ŽÁDÁ O POZORNOST A PROČIŠTĚNÍ JEJICH VZTAHU K NÍ. MŮŽE SE TAK DÍT SKRZE:

 Silné vzedmutí hněvu a vzteku
 Rozcitlivělost, potřebu být sám se sebou
 Touhu objevit novou dimenzi vztahů, kde je bezpečné sdílet do hloubky a důvěrně
 Potřebu dovolit si plakat a skrze slzy zesílit své spojení s intuicí

MŮŽETE MÍT TAKÉ POCIT, ŽE JSTE NEZVYKLE SNADNO OVLIVNITELNÍ KARMICKÝMI ENERGIEMI RODINNÝCH PŘÍŠLUŠNÍKŮ, PŘESTOŽE JSTE Z JEJICH VLIVU JIŽ VYSTOUPILI A NEPROŽÍVALI JEJICH GENETICKÉ OTISKY SKRZE SEBE.

JE TO DANÉ TÍM, ŽE V PROCESU PORODU NOVÉ ZEMĚ JE VAŠE POLE ZCELA OTEVŘENÉ A NESMÍRNĚ ZRANITELNÉ. PROTO DOPORUČUJEME, SNAŽTE SE NA ČAS OMEZIT KONTAKT S LIDMI, KTEŘÍ S VÁMI SDÍLÍ KARMICKOU MINULOST, ABYSTE DO SEBE NENASÁVALI TO, CO UŽ NENÍ TŘEBA ODŽÍVAT.

Chápeme však, že ne vždy je to možné. V takovém případě doporučujeme zaměřovat se často do svého vnitřního galaktického Slunce a napojovat svou pupěční šňůru do srdce země a kosmu, aby vaše pole bylo promýváno a udržováno světlem vaši rodiny duše.

Nebojte se, nespadli jste tam, kde jste už byli. Vaše tělo pouze potřebuje dočasně specifické podmínky. Když mu to ulehčíte, nebude vás tolik zatěžovat.

Proto si, prosíme, dopřejte co nejvíce odpočinku a ,,nicnedělání“, kdy Světlo může pracovat za vás, zatímco si užíváte pocit prostého bytí.

Pijte hodně čisté, pramenité vody, vyhledávejte bytosti studánek, řek a stromů, dopřejte si koupele se solí, co nejvíce čerpejte sílu ze slunce, a to obzvlášť tehdy, když je zataženo a prší. Rozsviťte své vnitřní slunce, aby mohlo opět zazářit i na obloze.

KDYŽ VÍTE, O CO SE JEDNÁ A PROČ SE TYTO STAVY VE VÁS ODEHRÁVAJÍ, AUTOMATICKY SE ROZSVĚCÍ VLÁNO VAŠÍ DUŠE, KTERÉ VÁS UVÁDÍ DO PŘÍMÉHO SPOJENÍ S VYŠŠÍMI ČÁSTMI VAŠEHO VEDENÍ A TÍM CELÝ PROCES USNADŇUJE A STÁVÁ SE PRŮCHOZÍM. PROTO SE, PROSÍME, NELEKEJTE SE A POKRAČUJTE DÁLE.

Prožívejte i v těžkých chvílích porod nové země jako událost, na kterou jste se těšili. Budte trpěliví, než se plody vašeho úsilí projeví ve hmotě. Dejte jim vyživující sílu pozornosti a vděčnosti už nyní, i když je ještě nevidíte, protože až vyrostou, budou sladké.

Jsme s vámi a hluboce vás milujeme. Na úrovni, kterou nelze vyjádřit slovy. Na úrovni, kde se důvěrně známe a jsme Jedním Dechem.

S láskou, Zdroj a Rodina Světla


Nejnovější články na našem portálu

září 28, 2023 276722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
září 23, 2023 514
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 540
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 450585
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37519
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84994
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1371
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16476
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1189
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11399
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10670
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22412
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1890420
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513779
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 450585
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 288469
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 276722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270257
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254685
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242768
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 242106
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240619
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236967
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213583
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204286
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185555
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184545
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183193
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175421
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165230
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162430
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160028
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141563
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127245
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123453
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120929
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...