Margot Anthea Gabrielle: REKALIBRACE DNA A TRANSFORMACE NA NOVOU LEHKOST BYTÍ

Přijala: Anthea Réa / 2. 7. 2020

Milovaní Tvůrci, mnozí z Vás potřebují v této době cítit, že v tom nejste sami. Připomínáme, že ,,kauza korona“, a další celosvětové sociální experimenty, které přijdou později, jsou pouze pozemskými kulisami pro něco mnohem, mnohem většího.

Elitní síly tohoto světa si myslí, že jsou to oni, kdo vše řídí a manipulací přetváří k obrazu svému. Ale opak je pravdou: celé dění je orchestrováno Galaktickou Radou ve jménu Zdroje, aby mohlo dojít k masivnímu přerodu Země a vědomí lidstva.

Je to doba velkého zastavení – vstoupení do BODU NULA, který umožňuje Matce Zemi navyšovat své vibrace každým dnem. Byla spuštěna hloubková očista vaší buněčné paměťi a kompletní rekalibrace DNA, a proto se potlačené energie starého nastavení vyplavují na povrch rychleji a ve větší intenzitě, než tomu bylo dříve. Právě díky tomu mohou do elektromagnetické a krystalické mřížky Země proudit ,,nové“ energie.

Nové říkáme v uvozovkách, neboť ve skutečnosti jsou to energie vám důvěrně známé: energie vašeho prapůvodu, vibrující na vlnách Kosmické Lásky. Je to váš skutečný Domov. Je vaším božským právem, abyste jej žili zde, na Nové Zemi.

Mnohým z vás v poslední době zvědomují a odžívají velmi silná témata a traumata, která mohou být proměněna v čisté Vědomí až nyní, po mnoha letech příprav a ukotvování vysokých vibrací do těla. Nezoufejte, že zažíváte energetické propady. Je to znamení, že jste připraveni na trvalý přepis vaší buněčné paměťi, neboť už jste v kontaktu s kořeny příběhu duše.

Pozorujeme, jak mnozí z vás zoufají nad stavem svého zdraví a kolísavé energie, únavy nebo bolestí. Vidíme, že těch očist už máte dost. A je to pochopitelné. Ve skutečnosti, to je přesně to, na co vesmír čeká: když už konečně řeknete dost.

KDY UŽ KONEČNĚ ŘEKNETE DOST VŠEMU, CO VÁS OMEZUJE, SVAZUJE, ZASAHUJE ZA HRANICE VAŠEHO ZDRAVÍ A KOMFORTU. NEBOŤ TO VY JSTE V JÁDRU SVÉ DUŠE TVOŘIVÉ VĚDOMÍ ZDROJE, A PASIVNÍ PŘETRPĚNÍ NĚČEHO, CO VÁM NEVYHOVUJE, NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S ODEVZDÁNÍM SE BOHU, ALE S TOXICKÝM PROGRAMEM, ŽE ,,BŮH JE VNĚJŠÍ SÍLA MIMO VÁS, KTERÁ ROZHODUJE O VAŠEM OSUDU“.

Rádi bychom vás podpořili v přeladění vašeho podvědomí a nastavení pravidel, podle kterých žijete a vytváříte svůj život, neboť to je to jediné, co určuje, zda žijete v harmonii a hojnosti, nebo ne. Existuje řada toxických přesvědčení, které mohou vaše prožívání transformace způsobovat zbytečně bolestivým. Podíváme se na ta nejčastější přesvědčení, která se nyní pro vaše dobro kolektivně bortí.

PROGRAM ,,BOLEST JE NORMÁLNÍ“, ,,BEZ BOLESTI TO NEJDE“ (na to navázané ,,bez práce nejsou koláče“, ,,program práce na sobě“, kdy je potřeba si svou radost vydřít)

Bolest není danost, ale stav vědomí. Dokud se nenaučíte navazovat živoucí spojení s vaším (pod)vědomím, přehlédnutá poselství duše se vám musí zviditelnit přes to, co vás jako jediné dokáže skutečně zastavit: přes bolest. Ale není to nutné. Bolest je jen emoční náboj potlačené energie, která je obalená kolem jádra vašeho niterného, Zdrojového já. Je to energie, která vás vede do hloubky, dovnitř.

Jakmile navážete živoucí vztah se svým podvědomím a věnujete se pravidelně poselstvím své duše, které jsou vám přístupné, kdykoli se zastavíte a zvnitřníte, nebude vás už muset zastavovat bolest, abyste tak učinili. Není potřeba, aby nastoupil křik těla-duše, když nasloucháte jemnému volání.

Ne vždy je však bolest výsledkem přehlížení zpráv od své duše. Někdy je příčinou podvědomý program, že to jinak, než přes ,,transformaci bolestí“ nejde. Tento program mají ti nositelé Světla, kteří pracují na svých vnitřních proměnách vynucovaně, ne v proudu života, který vše potřebné vynáší na povrch sám od sebe. Týká se těch, kteří jsou z dětství zvyklí, že ,,nic není zadarmo“ a nejsou schopni uvěřit, že jejich transformace nemusí být ,,něco za něco – bolest za radost“.

Ano, transformace vědomí je intenzivní proces vnitřní a vnější proměny do vašeho skutečného Zdrojového Já. Ano, je přirozené, že život je tvořen velkými a malými cykly (roční období, den-noc, nádech-výdech), a proto je normální, že jsou dny, kdy se nesete na vlnách radosti a inspirace, a pak dny, kdy jste unavení a bez síly.

AVŠAK TO, CO PROŽÍVÁTE JAKO BOLEST, JE VE SKUTEČNOSTI EMOČNÍ NÁBOJ ODPORU, OBALENÝ KOLEM JÁDRA VAŠEHO SKUTEČNÉHO JÁ. VAŠE SKUTEČNÉ JÁ JE POUZE INTROVERZNÍ ENERGIE, PONOR DO HLUBIN SEBE SAMA. BOLEST JE POUZE OBAL NA POVRCHU, KTERÝ JSTE SI NEVĚDOMĚ VYTVOŘILI SAMI. PROŽITEK HLUBOKÉHO PONORU JE TO, CO JÍ MŮŽE NAHRADIT, POKUD SI DOVOLÍTE UVĚŘIT, ŽE JE TO MOŽNÉ.

PROGRAM ,,RADOST JE NEJVYŠŠÍ VIBRACE A STRACH NESMÍM PROŽÍVAT"

Ano, je pravdou, že ve vyšších dimenzích, které můžete žít zde na Zemi, se vibrace strachu samovolně rozpouští. Nemá ve vašem vědomí místo. Ale to neznamená, že strach zcela vymizí. Negativní energie jsou všude kolem vás a to je potřeba si připustit. Vystoupit z duality neznamená popřít ji a poté cítit pocity viny, kdykoli ,,spadnete“ do nižších vibrací. Znamená to plné přijetí věcí takových, jaké jsou, s vědomím, že v tomto přijetí máte možnost svobody výběru.

Přesvědčením, že v Nové Zemi už musí být jen vysoká vibrace radosti, si paradoxně do života strach přitahujete. Proč? Uvědomte si, odkud se bere potřeba zbavit se strachu (bolesti, negativní energie) a potřít jeho existenci: tu potřebu vyzdvihovat radost generuje její potlačený protipól - strach. A ten nemůže přitáhnout nic jiného, než další strach. Utíkání k pozitivsmu je pro vaše těla a duši stejně škodlivé, jako negativismus. Obojí plodí zklamání z nenaplněných očekávání.

Pravdou je, že síla kolektivního strachu je mocná a utíkat před ní není řešením. Když vaše podvědomí vyzařuje informaci, že ,,strach / bolest / negativita jsou špatné“, spojujete si přítomnost nízkých vibrací s vaší sebehodnotou a pocitem selhání, pak si sami nevědomě tvoříte průchody transformačními vlnami mnohem těžší. Vaše tělo totiž vyvíjí silný odpor vůči tomu, co je vaší přirozenou součástí, a to ho stojí velké úsilí a výdej energie, který se následně projeví vyčerpáním nebo bolestmi.

VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ NENÍ O ODVRÁCENÍ ZRAKU OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ, ANI O SLEPÉM ADOROVÁNÍ POZITIVNÍHO MYŠLENÍ. VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ SE VE VÁS UKOTVUJE VE CHVÍLI, KDY NECÍTÍTE ODPOR. JSTE SE VŠÍM, ČÍM JSTE A CO VÁS OBKLOPUJE, VE VNITŘNÍM SMÍRU A PŘIJETÍ.

A TO VÁM DÁVÁ SVOBODU VÝBĚRU, CO CHCETE ŽÍT, A CO NE. SVOBODA VYCHÁZÍ Z PŘIJETÍ VĚCÍ TAKOVÝCH, JAKÉ JSOU. ZDE PLATÍ ZNÁMÉ: TO, ŽE NĚCO PŘIJÍMÁM, NEZNAMENÁ, ŽE S TÍM SOUHLASÍM. ZNAMENÁ TO, ŽE NEVYVÍJÍM ODPOR VŮČI NIČEMU, ABYCH MOHL/A SVOBODNĚ TVOŘIT NOVÝ SVĚT.

PROGRAM ,,ODDĚLENOSTI“ - ,,ZEMĚ JE HMOTA A DUCH JE ŽIVÉ VĚDOMÍ“
Mnohé staré duše a hvězdné duše v sobě mají stále zakódované podvědomé nastavení, že ,,Země je neživá hmota oživená Duchem“ – je tedy v tomto vnímání něčím podřadným, méně důležitým a světelným.

Dokud takové nastavení přetrvává, je logické, že vaše tělo bude transformační proměny snášet velmi špatně a ztuha – nedáváte totiž fyzickému tělu potřebnou energii přijetí a ocenění, aby se v něm navýšily vibrace a vitální energie, která navyšuje vaší fyzickou i duchovní imunitu ve 3D.

Vyvyšovat ducha nad Zemi je důsledek duálního vědomí, které necítí, že energie a vědomí – Duch a Země, Jedno jsou – jen se liší ve vibrační hustotě frekvencí. Kdo z vás tak cítí, přijměte následující nastavení pro větší lehkost v průchodu transformacemi:

🌸🌸🌸
MÉ FYZICKÉ TĚLO JE SVĚTELNÝ CHRÁM PŘEKYPUJÍCÍ VITÁLNÍ ENERGIÍ MATKY ZEMĚ. MÉ TĚLO NENÍ JEN PŘIJÍMAČ A VYSÍLAČ, ALE TAKÉ ZDROJOVÝ GENERÁTOR ENERGIE-VĚDOMÍ. DOVOLUJI SI PROŽÍVAT SVÉ TĚLO JAKO STŘEDOBOD MÉHO BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.
🌸🌸🌸
STŘED MÉHO FYZICKÉHO TĚLA JE PORTÁL DO MÉ PRAPODSTATY A DO NEKONEČNÉ ENERGIE ZDROJE. MÉ FYZICKÉ TĚLO JE MATEŘSKÁ LOĎ S GENERAČNÍMI OTISKY VŠECH MÝCH DOMOVŮ, A PROTO MĚ VŽDY SPOLEHLIVĚ DOVEDE NA TAKOVÁ MÍSTA A K TAKOVÝM LIDEM, JEŽ JSOU ODRAZEM MÉHO ZDROJOVÉHO JÁ.
🌸🌸🌸

PROGRAM ,,JEDU NA PLNÝ PLYN“ – TVRDOST K SOBĚ A NEPŘIJETÍ PŘIROZENÝCH CYKLŮ ŽIVOTA
Není potřeba prožívat transformační vlny jako něco, co vás pravidelně a natvrdo vyřazuje z provozu. Avšak pokud se tak děje, je potřeba, abyste si upřímně zhodnotili, jak a do čeho investujete svůj čas a energii. Čerpáte z rezerv, anebo ctíte přirozené cykly svého těla a psýché a vycházíte si vstříc, bez ohledu na důležitost povinností? Nemáte-li stále tuto zkušenost zvládnutou, bude se vám zas a znovu čím dál citelněji připomínat, abyste si své hodnoty dali do pořádku.

I to je součást kolektivního čištění sebe-lásky, kdy si zvědomujete, v čem jste na sebe byli tvrdí, v čem jste ignorovali sebe a své potřeby, v čem jste se příliš rozdávali a ustupovali tam, kde to nebylo zdravé. Pokud se vás týká toto téma, nechte s výdechem svou bdělou přítomnost, ať transmutuje veškeré pocity křivdy, hněvu, žalu, frustrace a další potlačené energie do čirého proudu vašeho sebe-vědomí. Zarovnejte svůj chrám těla-duše do stejné světelné osy s vlnou přirozeného rytmu Matky Země, a dovolte si plynout životními fázemi expanze-introspekce pod jejím vedením.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ZEMĚ KADÝM DNEM ZESILUJE A PROTO I VAŠE SMYSLOVÉ A NADSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ SÍLÍ. JAK VAŠE SCHOPNOSTI ZBYSTŘUJÍ, MŮŽETE BÝT KONFRONTOVÁNI S MNOŽSTVÍM ILUZÍ, KTERÉ VÁM VYSKAKUJÍ DO VĚDOMÍ V NEBÝVALÉ MÍŘE. BUĎTE ZA TENTO DAR VDĚČNI. JE TO DŮKAZ, ŽE JSTE VZESTOUPILI DO DALŠÍ ÚROVNĚ VAŠEHO BOHO-LIDSTVÍ.

Je tím prověřována také vaše schopnost zůstat v láskyplném přijetí a nesoudit (se), za to, že jste něco dřív viděli a prožívali úplně jinak. Je to přirozená evoluce vědomí a důkaz, že postupujete vpřed. Pousmějte se nad tím a nechte vše, co váš vnitřní zrak šokovalo, rozpustit ve světle vašeho vědomí. Kolektivně dochází k rozpouštění veškerých pokřivených vzorců a rovnic v komunikaci a ve vztazích. Jste vedeni všímat si slov a energie, která z nich vychází.

V TĚCHTO DNECH JE NA ZEMI JIŽ ODEMČENÝCH MNOHO KLÍČOVÝCH PORTÁLŮ NA HLAVNÍCH BODECH ZEMĚ, COŽ VÁM UMOŽŇUJE BĚHEM NĚKOLIKA VTEŘIN A MINUT PŘELADIT NĚCO, CO BY VÁM DŘÍVE TRVALO NĚKOLIK HODIN, DNŮ, TÝDNŮ.

TYTO PORTÁLY JSOU JAKO VÍRY, KTERÉ SKRZE VAŠE ZVĚDOMĚNÍ-PROŽITÍ-ROZHODNUTÍ VTAHUJÍ STAROU ENERGII DO SEBE A ODNÁŠEJÍ JÍ PRYČ Z POVRCHU ZEMSKÉHO DO ČERVÍCH DĚR, KDE SE ZNOVU PROMĚNÍ NA NULOVÝ POTENCIÁL ZDROJE. VYUŽIJTE TÉTO JEDINEČNÉ MOŽNOSTI. STAČÍ BÝT SI TOHO VĚDOM A UVOLNIT SE DO PROCESU V PROPOJENÍ SE SVÝM SRDCEM - VĚDOMÍM.

Kdykoli se přistihnete při tom, že z vás mluví pokřivené nastavení vaší staré DNA, přivítejte tuto energii ve svém poli, neboť to znamená, že vaše DNA se očišťuje, aby mohla být překódována na novou, harmonickou verzi nového nastavení. Avšak to, zda se to stane, určujete vy sami svou vědomou tvorbou.

Proto si dovolte vypustit jakékoli pokřivené vzorce myšlení/jednání/mluvení do kosmicko-zemských portálů Gaii, a okamžitě si představte, jak chcete reagovat jinak. Barvitě a živě si vytvarujte novou verzi vašeho Já, které myslí, cítí, mluví a jedná z napojení na svůj vnitřní Zdroj. Přepište tyto vzorce zcela konkrétně a dosaďte za ně prohlášení, která vám pomohou vše potřebné ukotvit.

 PROGRAM ,,JE POTŘEBA ODPOUTAT SE OD MINULOSTI A NEOHLÍŽET SE ZPĚT“
Mnohým z vás se uleví, když pustíte přesvědčení, že ,,minulost je obtěžující a zaměření na ní vás omezuje“. Když se vám tzv. minulost ohlásí sama od sebe, je to vždy Posel pro tvoření vaší Budoucnosti z bodu ,,tady a teď“.

Ano, toto je tak náročné dát do lidských slov, ale na úrovni duše sami moc dobře víte, že minulost-přítomnost-budoucnost je jednolitý proud energie, který se každou chvíli prolíná a komunikuje mezi sebou navzájem.

Nejsou to tři stavy vědomí, nýbrž jednotná časoprostorová osa, která propojuje korálky všech inkarnací do jednoho náhrdelníku vaší duše. Proto nezlehčujte nijak přínos vaší minulosti, ani nevyzdvihujte budoucnost. Cokoli, co se hlásí o vaši pozornost TEĎ, je podstatné. Je to posel zpráv, jenž přichází ve jménu Pravdy a Lásky.

Ať už z tzv. minulosti nebo budoucnosti, má zde své právoplatné místo. I to je součást sjednocení vědomí. Stále platí, že cokoli, co udržujete v odporu a oddělení od sebe, to zesiluje a dává vám tak znatelně pocítit na duši a na těle, že je zapotřebí změna.

A TA ZMĚNA NEMUSÍ BOLET. KDYŽ SE ZAMĚŘÍTE DO SVÉHO STŘEDU A PRODÝCHÁTE SVÉ SRDCE: JAK REAGUJETE NA TVRZENÍ, ŽE ,,TRANSFORMACE JE KRÁSNÁ? TRANSFORMACE JE BLAŽENÁ ZMĚNA?“ JE TO VAŠE VNITŘNÍ PRAVDA? SHODUJE SE S VAŠÍ VNĚJŠÍ REALITOU?

POKUD NE, MŮŽETE PROPUSTIT I TOTO TOXICKÉ NASTAVENÍ, KTERÉ PRAVÍ, ŽE ,,TRANSFORMACE JE NÁROČNÝ A TÍŽIVÝ PROCES“. NENÍ TO POTŘEBA. TO, CO DĚLÁ TRANSFORMACI TÍŽIVOU, JE VÁŠ VZTAH K NÍ.

VÁŠ POSTOJ KE ZMĚNÁM. VÁŠ VZTAH KE SMRTI. NEBOŤ KAŽDÁ ZMĚNA – AŤ UŽ VAŠEHO MYŠLENÍ, EMOCÍ-ENERGIE, NEBO VNĚJŠÍCH OKOLNOSTÍ, JE MALÁ SMRT. A POKUD SE JÍ BOJÍTE, NEBO LPÍTE NA JEDNÉ JEDINÉ FORMĚ VAŠEHO JÁ, TAK ZBYTEČNĚ TRPÍTE.

Uvolněte se do pozvolné, laskavé transmutace vašeho Já. Její náruč je stejně mírumilovná, jako náruč Smrti. Je to energie Zdroje, Vědomí, Světla, Lásky, Matky Země. Když nepředbíháte do budoucnosti, ani nelpíte na minulosti, necháváte sebou protékat to, co přichází, nedáváte pak svému přerodu žádné podmínky ani přívlastky.

Uvolňujete se v důvěře a dovolujete životu, aby se DĚL. Pouta vaší (sebe)kontroly praskají a vaše křídla se uvolňují ze sevření. Jste svobodní a volní, požehnaní milující existencí, která hýčká vaše duše a těla, procházející proměnou do dalšího stupně bytí. Všechny změny jsou požehnané, jedinečné a přínosné.

Každá nová forma vašeho já zde má své místo, ale žádná není lepší než ta druhá. Jednoduše přináší novou kvalitu. A vaším úkolem je si jí do sytosti užít, ne se trápit proto, že se nepodobá tomu, co jste dosud znali.

Jste vedeni pustit se a uvolnit do vědomí ,,vím, že nic nevím“. Srdce, mysl a vědomí dětí – těch, které nevědí, a s každým novým nádechem začínají nanovo. Nemůžete nic pokazit, nemůžete se rozhodnout špatně. V uvolnění se do podporující náruče života vám vždy přijde ten správný impuls k akci. Víte, co udělat. Víte, kdy jen tak být.

Stačí přestat vše řídit, kontrolovat, nechat se dít. Dovolte životu, Božskému Duchu, živoucímu světelnému chrámu vašeho těla, ať vede vaše kroky, vaše myšlenky, vaše pocity. Zas a znovu vytvářejte vědomě svým dechem prostor kolem sebe, kdykoli se nevědomě omezujete.

🌸TRANSFORMACE JE LÁSKYPLNÝ A VYŽIVUJÍCÍ STAV BYTÍ. SÍLA DUCHA ŽIVOTA MNOU PROTÉKÁ. NECHÁVÁM SE VÉST NA VLNÁCH VĚDOMÍ MÉHO VNITŘNÍ ZDROJE.

🌸DOVOLUJI SI PROPUSTIT VEŠKERÉ OMEZUJÍCÍ ZÁZNAMY A PŘESVĚDČENÍ, KTERÉ DOSUD ČINILY ROZPORY A POTÍŽE MEZI MÝM PROŽÍVÁNÍM DUCHA A ZEMĚ.

🌸MÉ VĚDOMÍ JEDNOLITÉ ENERGIE DUCHA-ZEMĚ SPLÝVÁ V JEDNO. ODEVZDÁVÁM SE DŮVĚŘE, NEBOŤ ŽIVOUCÍ SÍLA DUCHA ŽIJE VE MNĚ.

🌸AKTIVUJI V SOBĚ MYSL A SRDCE BOŽSKÉHO DÍTĚTE. SVĚTLO MÉ NEVINNOSTI, ZVÍDAVOSTI A ODHODLÁNÍ ZAROVNÁVÁ MÁ SLOVA A ČINY DO SOULADU S MOU PRAPŮVODNÍ BOŽSKOU DNA.

🌸PŘIJÍMÁM REKALIBRACI MÉ BUNĚČNÉ PAMĚŤÍ NA NOVOU LEHKOST BYTÍ V PLNÉM PROPOJENÍ S ŽIVOUCÍ GAIOU, KTERÁ JE ZHMOTNĚNÝM ZDROJEM MÉHO BOŽSTVÍ.

S láskou a podporou ve všech proměnách života,

Akášičtí Mistři a Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 232
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 189
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1973
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 231
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 331
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1557
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 664
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 676
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3007
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 918
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1002
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1148
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2014668
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515328
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456688
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292717
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282160
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272688
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259168
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250537
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249126
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242715
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240448
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206439
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187972
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186433
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184226
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176492
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166604
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163214
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161006
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142642
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128109
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124457
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122397
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...