Jak probíhá vzestup neboli duchovní probuzení?

Vzestup, také známý jako duchovní probuzení, je současným nárůstem rozšiřujícího se vědomí, ke kterému dochází, když se naše duchovně-energetická těla spojí s našimi fyzickými těly. Obecně je katalyzátor pro duchovní probuzení objeven procesem progresivní aktivace Kundalini, která začíná v základně naší páteře a pohybuje se inteligentními energiemi nahoru po páteři až do koruny. Člověk podstupuje proces probuzení, který se může v průběhu let postupně vyvíjet, přechází do vnímání vyššího vědomí, které může zahrnovat zvýšené povědomí o energii v prostředí, vnímání vícerozměrných realit, vnímání extradimenzionálních entit a pociťování přímého spojení s Bohem a propojenou energii, která existuje mezi všemi věcmi.

Vzestup je změna spektra frekvence prostřednictvím probuzení Kundalini a zároveň změna zaměření našeho vědomí. Vzestup je o přesunutí našeho vědomí z jedné reality do druhé. Vzhledem k tomu, že realita je složena z dimenzí, podnikáme v podstatě plnohodnotný posun. Abychom mohli projít tímto posunem, musíme přizpůsobit náš způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu s naší duší a skutečnou božskou podstatou.

Vzestup je komplexní kvantová mechanika, která řídí pohyb vědomí v čase a prostoru. Vědomí je energie, stejně jako je energie inteligentní vědomí. Když se změní naše energie, tak se změní i naše vědomí. Čas a prostor, jak je známe na planetě Zemi, se mění a posouváme se do budoucí časové osy. Prostřednictvím postupného působení na frekvenční aktivaci různých hvězdných těles se planeta transformuje do vyšších dimenzionálních a frekvenčních rovin existence.

Vícerozměrný model naší reality lze považovat studium univerzální časové matice a univerzálního stromu života. Posun frekvence nutí všechny obyvatele planety, aby se přesunuli do nově navyšujících planetárních frekvencí a přizpůsobili se kumulativnímu dopadu měnících se energií. Všichni lidé mají jedinečný plán a tempo, aby se drželi v souladu s planetárními frekvencemi. Někteří se přizpůsobí těmto frekvencím, zatímco jsou ztělesněni na planetě, zatímco jiní ne.

Volba leží na každém z nás a je přímo a pouze naší odpovědností. Můžeme se účastnit nebo neúčastnit našeho procesu osobního vývoje. Vše, co je vyžadováno od procesu vzestupu, je účast na úrovni, které jste schopni, a že pozornost je věnována vlastnímu srdci s touhou poznat pravé JÁ.

Během procesu rozvíjení vědomí sebe sama, což je znalost JÁ, rozvíjíme správný vztah k našemu pravému JÁ, a tak můžeme lépe rozvíjet náš vztah ke Zdroji (Bohu). Nemůžeme znát nejvyšší vyjádření naší přirozenosti, dokud neznáme nejhlubší vnitřní obsah naší vlastní bytosti. Samostudium je sebeovládání a je cestou k rozšíření vědomí a probuzení Kundalini.

ZTĚLESNĚNÍ VYŠŠÍCH FREKVENCÍ

Stádia nanebevstoupení jsou o zavedení vrstev světla, Kundalini síly existující v úrovních našich duchovních těl (naše vícerozměrné Božské Já) sestupováním těchto vrstev do hmoty a jejich ukotvením do fyzické roviny reality.

Současně je vzestup posunem energetického spektra frekvenčních vzorců držených v dimenzionálním prostoru, které, když jsou absorbovány a aktivovány do vrstev planetárního a lidského bioenergetického pole, aktivují svou instrukční sadu šablony DNA silikátové matice. ( Původní lidský genetický otisk navržený tak, aby manifestoval 12 řetězců DNA, které by umožňovaly mezidimenzionální cestování a existenci bez poškození biologické formy. Musí být opraveno, vybudováno nebo znovu aktivováno.)

Tento katalyzátor spustí řetěz událostí, které vytváří úplnou transformaci a transmutaci různých vzorů a programů, které se dějí v energetických šablonách cesty lidské duše v cyklu evolučního času. Když jsou aktivovány, začnou se tyto vzorce posouvat, znovu se vynoří a vyjasní z vrstev zážitků kódovaných do každé struktury buněk a paměti, které se v tělech drží v podobě energetických vibrací. V této části procesu biologického vzestupu se můžou projevovat fyzické, mentální a emocionální příznaky vzestupu i duchovní krize známá jako temná noc duše.

EMOČNÍ OČISTA A LÉČBA

Emoční čištění je hlavní proces, který zažíváme a uvědomujeme si, když procházíme vzestupem. Protože emoční bolest a nerovnováha jsou zodpovědné za naše stavy nemoci, mnozí z nás zažijí nemoci nebo fyzické uvolnění bolesti z našich těl. Některé z těchto čištění jsou vyplaveny na povrch pro očistu vaší karmické, genetické nebo rodové linie. Někteří z nás jako pracovníci světla se rozhodli vyčistit stavy nerovnováhy pro kolektiv nebo pro konkrétní skupinu a budou cítit tento pohyb transmutace energie skrze nás, protože naše energetická bytost funguje jako kosmický filtrační systém pro větší celek.

Když jsou tyto bolestivé vzorce odstraněny ze záznamu duše, očistí také naši DNA, takže v sobě dokážeme udržet více světla, a udržet tak naši novou frekvenci, náš stav vyššího vědomí a vícerozměrnosti. Pokud v sobě dokážeme udržet větší světlo a pokročilý genetický balíček v našem bioenergetickém poli, umožňujeme ostatním prostřednictvím principu rezonance vibrovat na zvýšené frekvenci a aktivovat svůj vlastní vnitřní potenciál a božské dědictví vzestupu.

KONEC ASTROLOGICKÉHO VĚKU

4 Planetární oběhy = 1 Planetární cyklus = 1 Astrologický Věk = Aeon = 26 000 (26 566) let = Precese rotační osy Země vzhledem k setrvačnému prostoru. Na konci každého cyklu se vyrovnáme s galaktickým jádrem; Otevřené portály Hvězdné Brány, které nám umožňují pokračovat s časovou osou vzestupu.

PRECESE ROVNODENNOSTI

Odkazuje na precesi zemské osy otáčení vzhledem k inerciálnímu prostoru. Kompletní precesní cyklus (Jeden astrologický věk) zahrnuje období přibližně 25 765 let, tzv. Velký Platonský Rok, během něhož rovnodennost ustupuje po celých 360 °. Precesní pohyb je také určujícím faktorem délky astrologického věku nebo-li Aeonu. (Všimněte si, že existuje 12 archetypů zvěrokruhu, které jsou každý z 12 astrologických věků. Přecházíme z věku Ryb do věku Vodnáře.) Precese rovnodennosti je způsobena rozdílem mezi gravitačními silami Slunce a Měsíce na Zemi.

ZLATÁ BRÁNA

Naši předkové nazývali tuto obvodovou cestu vytvořenou kolem galaktického rovníku, Brána Bohů nebo Zlatá brána. Souhvězdí Orionu se nachází v opačném směru, což by bylo považováno za anti-galaktické centrum. Antikové nazývali touto obvodovou cestu Brána Člověka nebo Stříbrná Brána.

Ophiuchus a Orion jsou zrcadlovými obrazy opačné polarity. Společně představují vzestupnou cestu přes setkání Brány Člověka u Brány Bohů. Musíme projít mnoho stádií nanebevstoupení, kterým čelíme, abychom dosáhli našeho duchovního Magnum Opus (Velkého Díla), jsou to stádia lidstva pohybující se těmito sekvencemi bran vědomí. Všichni se vtělíme jako pozemské bytosti, které se vyvíjejí skrze precese rovnodenností.

To nás vede přes říše vědomí, které se pohybují po ekliptické cestě Brány Člověka, abychom nakonec dokončili evoluční cyklus, který se protíná v Galaktickém Centru. Jakmile sjednotíme zkušenosti vědomí prostřednictvím Brány Člověka protínající se s galaktickým rovníkem u nohou Ophiuchuse, můžeme získat přístup ke Zlaté Bráně.

To nám umožňuje pokračovat na cestě vzestupu a stát se vzkříšenými věčnými duchovními bytostmi spojenými s Kosmickým Duchem Svatým. Z naší sluneční soustavy leží galaktické centrum vizuálně podél linie, která prochází Zlatou Bránou. Toto je Brána k věčnému životu, která vylévá Univerzální Elixír, který se otevírá na konci Precesních cyklů.

Zlatá Brána se nachází na okruhu, kde se protínají dvě velké nebeské sféry, které vytvářejí čtyři kvadranty. Kvadrant je jedním ze čtyř kruhových sektorů ve stejném rozdělení planetární sféry. Prvním velkým okruhem je cesta Slunce skrz zvěrokruh v jeho ročním cyklu. Druhou je kruhová cesta vytvořená ze středu naší galaxie Mléčné Dráhy zvaná galaktický rovník. Průsečík mezi dvěma obvody mezi souhvězdími Býka a Blíženci je známý jako Stříbrná Brána. Průsečík dvou obvodů mezi souhvězdími Štíra a Střelce, přímo pod pravou nohou Ophiuchuse, se nazývá Zlatá Brána.

Sdíleno v jednotě Kristova Vědomí a energiích Nové Země,
Mikai.


Nejnovější články na našem portálu

listopad 26, 2022 666
„Moje energie je hravá, a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve...
listopad 21, 2022 655
Bytosti ohně jsou mimo jiné známy pro svoji dvojakost. Byly dobré, ale i zlé. Zejména ve starší...
listopad 21, 2022 2431
Aromaterapie je přírodní terapeutická metoda léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních...
listopad 20, 2022 2399
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme...
listopad 18, 2022 329
„Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli...
listopad 16, 2022 1627
Vstupujeme nyní do skutečně nádherného energetického období Po několika intenzivních týdnech...
listopad 13, 2022 749
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil Boha a každé dielo završí tým, že Bohu...
listopad 09, 2022 1099
„Uvolňuji cestu hojnému, radostnému a šťastnému životu na Zemi ve veškerých jeho rovinách“. Jméno...
listopad 08, 2022 518
„Na den sv. biskupa Martina, milý hospodář a jeho družina, husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1615006
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 510581
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 439659
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 349899
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 279910
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 270689
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267913
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 245632
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237713
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 229811
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 229203
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 218783
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210125
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 199125
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183515
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181436
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 175783
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172965
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 161316
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160396
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158355
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139447
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125188
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122147
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...