Mistr Saint Germain: NOVÉ PARADIGMA

Z určitého pohledu je vše týkající se tohoto tématu provázáno s vývojem lidstva. Jsou určité etapy, kterými lidstvo procházelo, prochází a bude procházet. Ve zlomových okamžicích je energie nahromaděna a ta se následně přehoupne do vlny změn. Je to například to, jako když se z historie něco kumuluje, třeba historicky násilné projevy lidí a jednání na základě základních pudů, což vyvolalo ve společnosti jakési utrpení a ty bytosti, když nechtěly v tom utrpení být, tak musely pochopit, posunout se dál a přetransformovat to do nějakého pochopení a chování se k sobě jiným způsobem.

V dnešní době je situace taková, že jsou lidé vedeni k poznání toho, jak důležité je uvědomění o vzájemném působení na sebe v rámci pochopení principu Jednoty. Lidé už dále nemohou konat bezohledně, pokud chtějí odstranit utrpení a špatný niterní pocit. Veškeré dění, které dnes můžete sledovat je v podstatě stavění lidí do pozice, kdy musí činit nějaká rozhodnutí pod vlivem vnějších událostí. Jejich rozhodnutí jsou následně popsáním toho, jak dále reagují na vzniklé situace, jakým způsobem o událostech přemýšlejí a dokážou je vnímat v širších souvislostech.

Pokud člověk není veden vnitřním uvědoměním sama sebe, ale je ovlivňovaný vnějšími zdroji a názory jiných lidí, potom jeho skutky a konání povedou k tomu, že se mu veškeré činy uskutečněné pod vlivem jiných lidí vrátí formou, která pro něho nebude příjemná. Ačkoli člověk, který je veden svým vnitřním Já, je rovněž stavěný do složitých situací, tak tomuto se daří tyto situace překonávat pouze s vědomím toho, že překonává složitou situaci. Člověk, který činí nevědomě a jedná z ovlivnění druhých činí tak, že se mu vrací situace, které jsou pro něho velmi těžko zvládnutelné a tím ho brzdí. To je pocit, který je těžké přijímat a žít s ním. Spousta lidí může cítit frustraci z toho, že se věci nedějí, jak mají, to je ale jen ukazatel toho, že mají více jednat ze svého nitra a nenechat se zatáhnout do dějů, které s nimi nijakým způsobem nesouvisí nebo nerezonují.

V současné době je lidstvu prospěšná snaha, aby se spojovala energie lidí jednajících z vlastního nitra, kteří jednají vědomě za sebe. Energie lidí, kteří jednají pod ovlivněním vnějších vlivů je zatím větší, ale tito lidé budou velkou měrou pociťovat právě nesvobodu, frustraci, utrpení a deziluzi. Jiní jim v tom můžou pomoci tak, že ukážou cestu ven a pomůžou jim nasměřovat se ke Světlu ve svém nitru. Procítění a uvědomění sebe sama je v této fázi to nejdůležitější. Energie všech, kteří jednají ve společném zájmu a uvědoměle je pevnější než těch, kteří jednají pod vlivem někoho z vnějšku.

Pokud se má situace vyvinout a někam posunout, což je pro lidstvo nevyhnutelné, protože celý život je vývoj, a také lidstvo se neustále vyvíjí. Nikdy nemůže lidstvo zůstat ve stejných zvyklostech, pokud něco nedělá správně nevyhnutelně se nesprávné kroky projeví jako bariéra v dalším postupu. Tudíž musí být nastoleno nové paradigma, to znamená souhrn pravidel, které pomohou situaci vyřešit a umožnit další postup. Něco jako problém se jeví to, že v momentě, kdy paradigma vznikne, tak řeší pouze otázku zablokování v té dané chvíli, jakmile je nové paradigma nastoleno a všeobecně akceptováno, dojde k vyřešení té situace, což ale neznamená, že se časem nemůže vyskytnout nová překážka, která povede nevyhnutelně ke změně paradigmatu a nastolení nových pravidel tak, aby se zase překonala další bariéra.

K překonání stávajících problémů, kterých je spousta, je potřeba, aby se většinová populace postavila jinak k řešení těchto věcí. To nelze udělat jinak než změnou přístupu k těmto věcem, to znamená, že lidé se musejí změnit v tom, jak vnímají sami sebe, okolnosti a děje, které jsou na ně navázány. Následně jsou vedeni k neustálému vývoji, aby dokázali pochopit více souvislostí.

Ti, kteří již v novém paradigmatu žijí, jsou lidé, kteří již pochopili problémy současné doby, změnili přístup a řeší věci ze svého nitra. Logicky takový člověk, který je spojen se sebou a pohlíží na věci ze svého nitra, ne pod vlivem názorů z vnějšku, tak je vibračně výše a čím více takových lidí bude, tak tím vyšší vibrace lidstva jako celku můžeme zaznamenat. Tím, že lidé přestanou činit negativní vlivy na Zemi, dojde k uzdravení a tím se zvýší vibrace i Země. V rámci ochranných procesů má Země jako svébytná inteligence nějaké procesy, které může ovládat a tím eliminovat negativní vlivy, které na ni lidstvo působí. Pokud mají být Země i lidé v rovnováze, musí dojít právě ke změně v rámci nového paradigmatu, které se stane novým standardem.

Důležitý je náhled člověka na globální otázky. Dnes lidé žijí více pohlceni svým vnitřním vesmírem a mají přístup, že co se děje na druhé straně světa, se jich netýká. Spousta lidí už dnes chápe, že planeta je jeden globální systém a celek, na který má vliv, cokoliv se udělá kdekoliv. Takže lidé nemohou žít ve svém uzavřeném vesmíru a ovlivňovat pouze své okolí, ale cokoliv dělají, ovlivňuje celou planetu. Je potřeba činit kroky, které povedou k uvědomění a eliminaci negativních vlivů na planetu jako takovou. Lidé potřebují procitnout a pochopit tyto souvislosti. Zároveň musí být aktivní v konání věcí, které povedou ke změnám. Orientace na spolupráci a záchranu věcí, které mají negativní dopad na planetu a lidstvo, jsou prvořadé. Lidé by měli zcela opustit aktivity, které jsou destruktivní nebo rozmařilosti, které nevedou k ničemu užitečnému. Je potřeba podporovat ty, kteří jsou v napojení a dokážou přinášet veškerému lidstvu poznatky, informace a technologie které pomůžou na další cestě.

Soustředěné jednání většího počtu lidí může mít obrovský dopad. Když jedná většina lidí neuváženě a bez pochopení souvislostí a dopadu jejich jednání, potom jsou výsledky negativní. Snaha těch, kteří pochopili souvislosti, je podporována ze Zdroje Světla, protože jde o všeobecný princip zachování života. Život se chrání sám a v extrémních případech může činit nečekané kroky.

Jak už bylo řečeno, je potřeba, aby se každý upínal ke svému nitru, jednal z podstaty Světla a lásky jak k sobě, tak k druhým, tak k Zemi a aby se tito lidé spojili ve snaze něco radikálně změnit a ovlivnit. Co se týká způsobu, který je nejvhodnější pro oslovení lidí, kteří se probouzí a jsou ochotni akceptovat nová pravidla v zájmu zachování života a lásky, lidé potřebují znát pravdu. Část pravdy je skryta v každém člověku, takže pokud je ve spojení sám se sebou, většinu věcí pochopí a není pro něho problém jednat tak, jak je správné. Lidem kteří, ve spojení se sebou nejsou, může být pravda předložena způsobem, který s nimi otřese, proto je pro ně těžké ji akceptovat. Aby ji akceptovali, je potřeba více času a dání věcí do souvislostí, pouze neustálá konfrontace těmto lidem může otevřít oči. Někdy je to cesta trnitá, protože je k bodu, kdy uvidí pravdu, přivede až nějaký fatální prožitek či poznání. Pokud nedojde k pochopení včas, mohou lidé zajít na cestě příliš daleko bez možnosti nápravy. Je to vše jen v rukách jich samotných.

O nás: S láskou pro Vás tvoříme PROGRAMOVATELNÉ KLÍČE K BRÁNĚ, KTEROU POTŘEBUJETE PROJÍT. Pracujeme především s krystaly a vytváříme vysokovibrační celky jako jsou energetické Kapsle, hůlky či obrazy. Sdílíme také důležitá sdělení od Mistrů Akáši či Milovaného Nanebevzatého Mistra Saint Germaina, pod jehož laskavou podporou probíhá naše práce.  Více na FB: Armoniosa-Nefratti Design.


•••S láskou a dovolením sdílíme důležité informace z našich hovorů s Milovaným Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem. •••

💎Budeme rádi za další šíření tohoto textu ale v neupravené formě a s uvedením zdroje.

•••
Zdroj: NEFRATTI (Armoniosa-Nefratti Design/Pavel & Michaela) a Mistři Akáši, 7.3.2020.


Nejnovější články na našem portálu

duben 21, 2024 144
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 337
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 381
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 308
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2064
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 334
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 407
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1698
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 770
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 769
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3043
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 993
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2020858
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515393
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456820
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292840
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282359
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272762
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259302
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250923
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249435
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242796
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240601
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215117
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206555
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188126
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186465
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184258
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176609
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166680
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163312
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161059
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142711
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128146
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124504
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122460
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...