Silviya Valkova: Strašidla současného světa

Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd.

Je nutné pochopit, že každý stále obsahujeme část minulých skutků lidí uvnitř sebe a to buď jako svou vlastní nebo jako rodovou karmu. A svět kolem nás nám toto pouze presentuje. Jestliže patříme k evropské kultuře, která se 500 let bála islámské okupace nebo jí přímo podléhala, tak jako to bylo na Balkáně, pak se v dnešní době budeme o to intenzivněji zabývat stěhováním muslimů do Evropy. Noví přistěhovalci se nám budou objevovat v životě a budou v něm působit negativním způsobem.

A to je pouze jeden z příkladů transformace současného světa. Jestliže vaši předkové patřili k těm, jež byli ve středověku vykořisťováni svými lennými pány, pak vás v současnosti budou vykořisťovat zaměstnavatelé v práci. A tak dále, a tak dále…

Tyto návratné frekvence našich zapšklých názorů, vzniklých na základě duševní a jemně hmotné bolesti uložené v našich bytostech se pouze v těchto letech urychlují. Jsou viditelnější a bijí nás přímo do očí, neboť potřebují uvolnit, odpustit, pochopit a nechat odejít.

Já jsem v současné době také vyzívána překonat svůj stín, a sice způsobem, který je pro mne na citové rovině velice bolestivý, neboť jsem po dlouhá léta zpracovávala rodinnou karmu bití, zotročování a znásilňování žen. A nyní jsem opět vlivem „okolností“ ne náhodně vyzívána k tomu, abych pracovala se ženami na obnově jejich energií Bohyně. Je to neuvěřitelně temná žumpa, vzniklá na základě několik tisíc let trvalého utrpení a způsobilo to, že v současné době většina žen ani není spojená se svojí druhou čakrou, natož s čistou ženskou praenergií. A tak se z žen, které měli sílu měnit počasí, ovládat a určovat budoucnost, měli moc nad vznikem nového života, ale i nad vznikem smrtelných nemocí, staly marionety, rozbité panenky na hraní. Potkávám ženy, které jsou velmi hezké a přitom mají tak nízké sebevědomí, že se doslova upínají na často nezdravém vztahu s mužem a pokud je onen muž opustí, ocitají se na dně. Což je věc, kterou moje bytost silně bojkotuje, protože mezi závislostí na někom a lásce k někomu je velký rozdíl. V civilizacích, které zažila má duše, tyto vztahy fungují na jiném principu… No a tak zpracovávám rodinnou karmu.

Podobně jako lidé, kteří neustále bojují s desinformací, stínovou vládou, negativními mimozemšťany a tak podobně. Tyto projevy negativity sice doopravdy existují, jsou hmotné, ale je třeba si uvědomit, že existují jako druhotná reakce tohoto světa na temnotu uvnitř lidských bytostí. To negativita uvnitř našeho podvědomí dává impuls vesmíru k tomu, aby se tyto věci realizovali také ve hmotě. Často lidé, kteří na svých webech silně brojí proti konzumní civilizaci, upadají do stavu neustálých bojů s těmito negativitami, naplňují se strachem z katastrofických vizí budoucnosti a tím tuto negativitu jen posilují. Je potřeba si uvědomit, že pokud ve svých bojích neustanou, brzy začnou být úplně stejnými jako ti, proti kterým brojí.

V přírodě naprosto nic nevzniká jen tak náhodou. Ke vzniku čehokoli ať už toho, co je nám příjemné, či toho, co je nám odporné, musí být dán z naší strany energetický impuls. Když budete neustále sledovat zprávy o negativních drakoniánech a budete se naplňovat strachem, pak váš život nebude oproštěn od drakoniánských bytostí. Naopak budou se vám dít události, které s touto úrovní vědomí budou úzce souviset. Pokud se však rozhodnete tyto bytosti omilostnit a odpustíte sami sobě, že jste dovolili jejich existenci ve svém životě, pak vám bude líp.

V letošním roce jsme všichni postaveny tváří v tvář svým stínům. A nezdoláme je tím, že je co nejlépe a nejrychleji vyřízneme ze svých životů, byť i za pomocí andělů. Zdoláme je tím, že jim dovolíme se projevit a poučit nás o své existenci. Protože naše strachy jsou jen zapomenutými a nevyživovanými částmi nás samotných. Byť je to občas velmi bizarní a divné, naše společná snaha o seberealizaci své dobroty i svých strachů stvořila současnou situaci planety.

Stará „demokratická“ civilizace padá, má padnout a být nahrazena humánnějším společenstvím lidí. Proto je v dobách chaosu nutné, aby se projevili defekty a slepá místa demokracie. My musíme nejdříve uvidět, co nefunguje, abychom to mohli opravit nebo zcela změnit. Proto je současná negativita naprosto přirozeným průvodním jevem transformace. A není třeba se toho bát a nějak šílet a vymýšlet si další tajné spolky, či negativní společenstva mimozemšťanů jen proto, abychom se měli čeho obávat a abychom měli někoho, proti komu se lze vyhranit a s kým lze bojovat. To pouze posiluje naše uměle vytvořené představy o duchovnu, což je opět a zase pouze produktem ega.

Nicméně právě zpracováním těchto temných stránek, jejich omilostněním a pochopením důvodu jejich existence se dotýkáme ztracených a stále nepoznaných stránek sebe sama. Dotýkáme se tím nejsilnějšího potenciálu pro růst své duše.

Nezdá se vám to zvláštní? Proč si naše duše přivolali existenci této konzumní civilizace? Proč to chtěli zažít? Co tím chtějí vyjádřit?

Někdy když je člověk hluboce zakořeněn ve svém egu a nemá moc možností jak poznat sebe sama, pošle mu jeho duše něco nebo někoho, kdo je tak naprostým protimluvem, že představuje vše, co daný člověk není. Vyvolá to obvykle hluboký a bouřlivý odpor daného člověka. Když vám osud vmetne do tváře vaše negativní zrcadlo, je to velice těžké zažít, ale je to velká příležitost najít a definovat sebe sama. Protože vám osud dává přímý příklad toho, čím nejste, pak lze lépe poznat, co jste.

A tak se učíme. Spousta ezoteriků si představují duchovní růst a transformaci jako cestu k vysněné utopii. Představujeme si to jako nástroj pro sluníčkovou utopickou společnost, aniž bychom vzali v úvahu to, že hlavním principem daného je vývoj naší duše. Naše duše a člověk s ní se v nynější době má vyvinout do světelnější a obsahově plnější formy. A pokud to nezvládne za jemného pobízení, pak začíná být to pobízení tvrdé. A duše si častokrát volí onu temnou a tvrdou cestu místo té světelnější. Volba tvrdé cesty nám pak přináší do života nesnáze, odhaluje naše strachy, naši neschopnost pochopení vyššího záměru a potřebu bojovat s tím, co nás neodvratně čeká.

A teď si představte 7,5 miliard lidí, které neodvratně čeká duchovní změna a u nichž je očekáváno, že většina duší si do života zvolí různé katastrofické scénáře, aby se mohla povznést na vyšší úroveň. Máme tu minimálně 5 miliard duší volající po celosvětové katastrofě jakéhokoli charakteru, proto aby se mohli duchovně vyvíjet. No samozřejmě, že jim vesmír bude mít tendenci vyhovět. No a tak pošle šediváky, umožní vznik NWO, chemtrails, přírodních katastrof a tak podobně.

A kde je základ toho problému, který může vyústit dokonce i ve zničení celé planety? Že by v planetě samotné?

Ne. Je to v lidech. V duších lidí, které nevidí jinou cestu vývoje, než je cesta utrpení.

A tak jsme sem byli vysláni my, hvězdné letky nově přišlých duší. Jsme starší, neseme světlo a odebíráme karmu z planety, tak aby nedošlo ke vzniku příliš velkých katastrof. A také nabízíme nové a jemnější cesty k transformaci a povznesení. Tím, že se snažíme přesvědčit podvědomí lidí o tom, že není třeba procházet celosvětovými katastrofami, a že my ten vývoj částečně zařídíme za ně, bereme na sebe část duchovní práce a odvracíme potenciál vzniku velkých katastrof. Ovšem když nějaká duše doopravdy chce projít katastrofou, nelze ji v tom bránit. Je to její svobodná vůle.

A tak je život v současnosti velice náročný. Je však nutné si přiznat, že jsme si tu náročnost zvolili my sami. Všechny světlé i temné entity a situace objevující se v našich životech jsou jen realizací toho, co jsme si zvolili my sami.

A tak pokud chceme změnit svět, musíme nejdřív změnit sebe sama. Svoje city, svoje názory, svůj navyklý způsob myšlení... To všechno změníme, nebo budeme přinuceny to změnit.

A to je pro člověka ten nejtěžší úkol. Změnit sebe sama.

Ale jinak by to nebylo ono, ne?

Jsme tady proto, abychom se změnili.

Mějte se krásně!


Silviya_ValkovaAutorka článku Ing. Silviya D. Valkova, PhD.

Andělé jsou neviditelnou silou stvoření a strážný anděl představuje první článek, který nás spojuje s neviditelným světem. Úkolem strážného anděla je, aby nás učil a provázel. Andělé nám pomáhají stavět na vědomostech, které jsme již získaly jinými prostředky. Spojují jednotlivé informace a pomáhajínám objevovat základní vzorce, abychom tak dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření. 

www.andelebezhranic.estranky.cz


Nejnovější články na našem portálu

listopad 26, 2022 663
„Moje energie je hravá, a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve...
listopad 21, 2022 654
Bytosti ohně jsou mimo jiné známy pro svoji dvojakost. Byly dobré, ale i zlé. Zejména ve starší...
listopad 21, 2022 2429
Aromaterapie je přírodní terapeutická metoda léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních...
listopad 20, 2022 2399
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme...
listopad 18, 2022 328
„Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli...
listopad 16, 2022 1625
Vstupujeme nyní do skutečně nádherného energetického období Po několika intenzivních týdnech...
listopad 13, 2022 747
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil Boha a každé dielo završí tým, že Bohu...
listopad 09, 2022 1099
„Uvolňuji cestu hojnému, radostnému a šťastnému životu na Zemi ve veškerých jeho rovinách“. Jméno...
listopad 08, 2022 518
„Na den sv. biskupa Martina, milý hospodář a jeho družina, husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1614944
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 510578
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 439659
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 349894
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 279908
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 270688
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267913
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 245630
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237712
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 229809
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 229202
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 218780
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210124
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 199119
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183514
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181434
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 175783
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172964
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 161314
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160394
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158354
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139447
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125188
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122145
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...