Silviya Valkova: Mimozemská invaze již probíhá

Ahoj všichni.

Zase jednou vás zdravím. Dlouho jsem nic nepsala, protože jsem si před několika lety v jednom okamžiku svého duchovního vývoje uvědomila, že důležité není o životě jenom číst nebo psát. Důležité je život žít. Skutečným smyslem života je život sám.

A tak jsem vás nechtěla poutat svými články ještě víc k počítačové obrazovce, když na nás venku čeká velký širý svět. Nicméně letos v zimě mě začala doprovázet další skupina duchovních průvodců a podněcovat k tomu, abych se více otevřela a začala sdělovat informace o historii galaxie, tedy alespoň té, na kterou si má duše pamatuje.

Ale abych začala s tím, o čem bude tento článek. Mimozemská invaze již probíhá vážení přátelé a my jsme její součástí. Abyste si to uvědomili, musíte se začít dívat na svět pětidimenzionálně. Neboť vesmír není složen pouze z 3D prostoru, nýbrž existuje též v čase a mění se s množstvím energie, jenž do něj proudí z jiných jemu blízkých vesmírů, pro něž se v nynějších letech začal užívat termín dimenze. A tak máme 5 rozměrů.

V rámci toho si musíme uvědomit, že mimozemské civilizace, které s námi komunikují, mají svou vlastní historii. A že na Plejádách, Orionu, Síriu atd. se během miliard let jejich existence vyvinulo a vystřídalo mnoho mimozemských ras. A protože telepatická komunikace není závislá na čase a prostoru, nýbrž na energetických duchovních klíčích, které daná osoba v sobě obsahuje, můžete komunikovat prakticky s každou rasou, se kterou se vaše duše ve své historii setkala.

A tak vás jistě napadá, moji drazí, že všichni ti kontaktéři, channelové, komunikátoři apod. jsou nějakým způsobem duchovně spříznění s entitou, která je kontaktuje. Musí být, protože by jinak neexistovat energetický most, který komunikaci umožňuje. Nu a teď si uvědomme množství takových lidí, kteří publikují, zakládají weby na internetu, i množství těch, o kterých nevíme.

Ve skutečnosti je Země již více než 100 let přímo okupována dušemi z jiných koutů galaxie. Aby se sem duše dostaly a pomohli v transformaci Země, někteří z nich musí opustit svá původní fyzická těla. Duše z civilizací, kde už mají pouze duchovní nebo plazmatická těla však toto dělat ani nemusí, ale musí udělat třeba něco jiného. Má duše se třeba musela vrátit zpátky v čase a nechat polovinu své energie v galaktickém jádru, když se měla narodit před rokem 2012. Protože zde byly velice nízké vibrace, do jednoho těla by se tehdy nevešla. Proto já jako člověk jsem musela strávit první čtvrtinu života prudkým zvyšováním svých vibrací i za cenu fyzické bolesti. Což se mi pak v r. 2013 velice hodilo, protože jsem měla připravenou fyzickou matrici na to, abych přijala zbytek svého já.

Toto nebo něco podobného zažije během svého života mnoho mých vrstevníků. Všechny indigové děti, kterých se v konečném důsledku narodilo mnohem víc, než 144 000 jsou dušemi z jiných hvězdných systémů. Začali se rodit již v 60. letech a mnoho z nás je doprovázeno ještě generací tzv. duhových lidí. Jsou to lidé, kteří nevzdorují tak extrémně současné civilizaci, slouží však jako most mezi různými druhy indigových lidí i mezi nimi a dušemi, které jsou dlouho žijící na Zemi.

Nu a pak tu máme ještě generace mladších jedinců, křišťálových a diamantových dětí, které konzumní společnost nazvala generací Z. Nu a tato civilizace si s nimi absolutně neví rady. Jsou pro ní nezařaditelní. Proč? Jedná se o duše z jiných světů s jinými znalostmi a potřebami. Navíc se tito jedinci už rodí vyzbrojeni znalostmi, které jim umožňují doslova ignorovat myšlenkové a sociální systémy víry v to, co presentuje lidská realita tohoto světa. Nepodléhají strachu v takové míře jako jejich předchůdci a lze je tudíž mnohem hůř zotročit jakýmkoli způsobem.

A tím se tento svět mění.

Hlavy rodin, které se po mnoho a mnoho století považují za vládci Země, podcenili ve své krátkozrakosti duchovní zákony stvoření. Některým z nich došlo, že se naše civilizace dostala do bodu, kdy bude a je kontaktována civilizacemi z jiných světů. Proto se začali vyzbrojovat atomovými i horšími zbraněmi a velká filmová studia byla instruována, aby ze sebe chrlila nespočet filmů o zlých a dobyvačných mimozemšťanech, kteří nás jednoho dne napadnou. Má to vyvolat vlnu strachu, která přesvědčí obyvatelstvo o tom, že kdokoli odjinud je nutně zlý.

Ovšem tito jedinci si neuvědomili, že většina skutečně rozvinutých civilizací si je plně vědomá duchovních a duševních zákonitostí, které utvářejí tento vesmír. Mnoho z nich včetně civilizace mé duše pokládají za první kontakt vyslání letky duší, které na sebe vezmou tělo jedinců z daného světa. Zkusí žít jejich způsobem a teprve po této zkušenosti se zjistí, zda je daná civilizace připravena na přímý fyzický kontakt nebo nikoli.

Já jsem zde byla vyslána také z podobných důvodů. K mé civilizaci přišla zpráva o porušování duchovních zákonů na této planetě, což v určité chvíli začalo být pro vesmír i okolní civilizace krajně nebezpečné. Přišla jsem s instrukcemi nasbírat co nejvíce informací z tohoto světa, pokud možno zjistit v čem je problém a navrhnout možná řešení. Vše se odehrává samozřejmě na duchovní, mentální a citové rovině. Už předtím, než jsem se narodila, jsem dostala mnoho instrukcí od ras, které trvale pozorují Zemi, další mě vzdělávaly a poskytli mi možnost se zde narodit a poslat sem i další jedince z mnou duchovně stvořených ras.

A takových jedinců jako jsem já, je mnoho a jejich příběhy jsou často kuriózní, pro někoho přímo bizarní. Rodíme se v lidských tělech, prožíváme jejich bolesti, strachy, často i rodovou karmu, se kterou se snažíme co nejlépe vypořádat. Máme však jiný pohled na svět a ten jiný pohled nám umožňuje změnu lidského chování, nejprve u sebe sama a později i u svých blízkých. Příběh každého z nás je jiný. Je však pro nás často nesmírně těžké žít způsobem, který je sice běžný pro pozemského člověka, ale nám je naprosto cizí, ba často přímo odporuje duchovním a sociální zákonům naší vlastní rasy.

Odhaduji, že v současné době je takových lidí, jako jsem já na této planetě již více než půl miliardy. Pokud si kdokoli z jakékoli vlády stále ještě myslí, že existuje cesta zpět do středověku, pak je dalece pomýlen. Já třeba nejsem tak aktivní na přímé fyzické rovině jako jiní. Ale můj duchovní vývoj mi umožnil vzpomenout si na to, kdo jsem a jaké jsou mé duševní možnosti. Nejdříve jsem se však musela vypořádat s apokalyptickými energiemi rodinné karmy a nebyl čas v podstatě na nic jiného kromě studia. Teprve nyní začínám plánovat semináře a zabývám se myšlenkou založení malé permakulturní farmy. Což však přímo odporuje energiím tohoto systému, který se mě snaží všemi možnými způsoby zastavit. A to jak legislativou, nedostatkem peněz, tak i ponoukáním mé rodiny. Ale u lidí, kteří jsou vám blízcí, platí jedna věc. Oni vás milují, tak jako vy milujete je. A ta láska má nakonec rozhodující slovo.

Takže moji drazí, pokud čtete tento článek, tak jste téměř se stoprocentní pravděpodobností avatárem mimozemské duše. Těch duší je samozřejmě celá řada od elohimských a andělských duší, po duše indiánských nebo naopak elektronických civilizací. Nezoufejte, nejste sami. Jedním ze způsobů, kterým systém ovládá lidi tohoto světa je, přesvědčit jedince o tom, že je každý z nich sám, bezmocný a bezvýznamný. Což je naprostá lež.

Nikdo není nikdy doopravdy sám. A nikdo není doopravdy bezmocný. Spíše naopak, jsme mocným světlem obsaženým v energetickém systému lidského těla. Protože jsme nově příchozí, může se stát, že se naše duchovní energie liší od energií tohoto těla, což v některých případech způsobí vznik alergie nebo lehkého onemocnění. A protože pocházíme z koutů, kde existuje naprosto odlišná společnost, jsou někteří lépe a někteří hůře zařaditelní do této konzumní společnosti. Jsme však vyzbrojeni duchovními schopnostmi a znalostmi, které nám pomůžou. A pokud ne, pak je tu na pomoc někdo další, třebaže z jiného kouta galaxie, ale s podobnými lidskými problémy a starostmi.

Mimozemská invaze už probíhá, protože my jsme tou invazí. Učíme se od pozemských duší o přírodě, o minulosti, o planetě. A my svou energií těm duším umožňujeme, aby se transformovali. Ukazujeme jim, že svět může fungovat i jinak.

Jsme tou změnou, kterou jsme očekávali.Autorka článku: Ing. Silviya D. Valkova, PhD.
www.andelebezhranic.estranky.cz


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2227
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1394
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3111
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2295
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1483
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1269
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1807
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2669
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1341
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1424
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2056
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5788
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792544
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512737
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444100
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352684
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285413
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274582
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269422
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251722
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239411
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238351
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234977
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234070
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202496
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184700
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182541
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181488
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174322
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164129
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161641
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159436
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140826
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126554
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122961
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...