Pleja Světlo Krystal: Plejáďané inkarnovaní ve slovanských národech

Slované ve sjednocení

V tak nízké hustotě, v jaké se nacházíme, je opravdu těžké se svým vědomím udržet ve vyšší vibraci. Není možné, aby to každá Duše zvládala, nejsme všichni stejní, pocházíme z různých úrovní Bytí, ale už je uvolněných tolik informací ze Světla o probíhající Transformaci, o ovládání lidské Mysli temnou stranou, že by se lidi měli o tyto informace zajímat a nedělat, že se jich to netýká. Naopak na sobě zapracovat a co nejdříve změnit své vibrace.

Změnit své vibrace, dokud ta možnost tady s námi ještě je.

Avšak je tu otázka: "Jak dlouho ještě bude? To nám ale nikdo nepoví, tohle ví, jen sám nejvyšší Stvořitel.

Jediné co víme, že čas (okamžik) k uskutečnění změn se kvapem blíží a energie každým okamžikem frekvenčně narůstají. Kdo ví, o čem celá Transformace je, také i ví, že ten kdo se bude nacházet v negativním stavu, své vibrace nezvládne navýšit, bude to mít v budoucnu hodně těžké, bolestné. Nemám v úmyslu druhé strašit, jen říkám co vím ze svých prožitků a z vlastního zdroje informací. Jak jsem před lety psala ve sdělení (o kontaktu s Plejáďany se zmiňuji v informacích na svém profilu) v roce 2012 mě prvně telepaticky kontaktovali vyspělé bytosti z Plejád, Plejáďané ze světelné Dimenze a mám nádherný prožitek, tak aspoň popíšu co jsem tam viděla.Byla jsem na mateřské plejádské lodi, se svou galaktickou rodinou a co si pamatuji, z jedné části se to odehrávalo na vesmírné lodi a z té druhé části na Zemi. Takže to co se odehrávalo na Zemi, mě tam moc rozesmutnilo, a tak si přeji jediné, aby do 5D převibroval co nejvyšší počet lidí, takže co se týká informovanosti ze Světla, o stavu energií na Zemi a vůbec těch nejdůležitých zpráv z vyšších sfér, tak s ostatními pracovníky světla dělám(e) maximum. Lidi je potřebné informovat o skutečném stavu energií, ne jim věšet bulíky na nos, jak to dělají někteří tzv. "duchovní lidé". Oni si jen myslí, že jsou duchovními, ale kolikrát opak je pravdou, protože druhé pracovníky Světla berou jako konkurenci, duchovno jako nějaké soutěžení, soupeření kdo je lepší a do horší, takže z nich ani nenacítíte tu správnou vibraci. Nevyzařují ze sebe vibraci lásky, ale své nezpracované ego. To je pak ale pořádný "průšvih" protože se na ně energeticky napojují další lidé, co ještě neumí pracovat se svými energiemi. Nestačí být hodný, láskyplný ale i moudrý, pokorný a obezřetný. Je potřebné se umět orientovat ve hmotě 3D.

Zvládnou to tedy skutečně jen ti, co na sobě duchovně pracují, navyšují své vibrace a přizpůsobují se vysokým frevencím. Co k tomu ještě více dodávat?
Je to pořád dokola, kdy si lidé pořád neuvědomují, že svým negativním myšlením a negativními emocemi krmí "šelmu" která je kdykoliv může "sežrat" .
Tato má slova, nechť si už každý vyloží jak chce, jak to pochopí. Ale vyjádřeno, to je dost jasně.

Jsou utvářené "falešné děje"

Nenechme se vtahovat do "nečistých her" druhých lidí, ovládaných temnou stranou. Svět (realita) který nám je předkládaný televizními, rozhlasovými a také i některými internetovými médii, je plný negativity, zla, strachu, nenávisti, utrpení, zabíjení a válek. Je to svět v nízké frekvenci a toto není náš skutečný svět.

Ti co tyto "falešné děje" utvářejí, v nás chtějí vyvolat nenávist, hněv, strach, negativní emoce.

To nesmíme dovolit, aby jsme temné síly krmily našim strachem, hněvem, naší nenávistí, našimi negativními emocemi.

Temné síly nakrmíme láskou, pozitivními emocemi.
Negativní lidi naplníme láskou, z našich pozitivních emocí.


Nevkládejme si tyto staré matrixové programy do své Mysli. Jak víme, naše hlava, mozek (hmota) je takový náš (biologický) PC, který funguje podle toho jak myslíme, jakým myšlenkám dáme svůj prostor. Jak víme, naše Mysl je našim vnitřním nástrojem a není tedy vůbec jedno, jak s tímto vnitřním nástrojem budeme pracovat, aby naše dílo (v našem případě Boží dílo) bylo krásné a obdivuhodné pro celý vesmír. Ano, pro celý náš vesmír. Prostě, jak pracujeme se svou Myslí, podle toho si také tvoříme nový svět, naše Boží dílo. Na tuto krásnou planetu Zemi jsme připutovali s vyšším posláním, tvořit nové, jedinečné, čisté, láskyplné. A aby jsme mohli tvořit nové, je potřebné se oprostit od nenávisti, strachu, bezmoci a manipulace.
Vždyť jsme, takovými novodobými Tvůrci světa 5D.

VĚŘIT VE SVOU VNITŘNÍ SÍLU !

V ČR je inkarnováno mnoho starých, zkušených Duší, které žily v atlantské době, v dávné Atlantidě a jsou v napojení na kolektivní vědomí - Kristostového vědomí. Tyto Duše jsou součástí velkého uskupení hvězdných bytostí nebo-li také řečeno, "vysokých" andělských bytostí z rozměrů 7 a 9 Dimenze. Ve většině to jsou inkarnovaní Plejáďané. Jsou to pracovníci Světla, se silným Duchem, silným Světlem a již po nějaký čas pracují na změnách, na tvoření 5D realit. Jenže tito Andělé v lidském rouše, jsou trnem v oku dost negativních bytostí (nejmenuji je, nerada jim věnuji svou pozornost) mající po tisíce let dohled nad planetou Zemí. Jsou vychytralí a bezcitní, takže to budou na pracovníky Světla pořád zkoušet, jen aby je mohli frekvenčně stáhnout dolů. Pokud je pracovník Světla silná Duše, nenechá ovládat svou Mysl a energetické útoky ustojí, tak to poté negativní bytosti zkoušejí přes jeho blízké, které se pokoušejí ovládat a stavět proti němu. Pokouší se nabourávat rodinné, partnerské a přátelské vztahy. Možná, jste už zažili, že se nějaký váš příbuzný, partner/ka či kamarád, spolupracovník, najednou začal chovat divně, nenávistně, chladně, agresivně, jako smyslů zbavený s úmyslem ublížit vám?  V ten moment ani nemohli uvěřit, kde se v nich najednou to negativní vzalo.

Jsou schopni světelné pracovníky v jejich misi zastavit, ale pokud jim to oni sami dovolí. Ano, takovéhoto ovládání jsou tyto negativní bytosti schopny, stavět lidi jeden proti druhému, aby si ubližovali a snižovali si své vibrace.To je jejich práce. Zotročovat lidi a plenit naši krásnou planetu. To však ale neznamená, že vše co se nám negativního děje, budeme svalovat na temné síly. Jsou nám i nastavována velká zrcadla, když povolíme a děláme ve svém životě chyby, špatné skutky, tak temné síly hned zasáhnou, abychom pochopili a příště už nechybovali. S těmito bytostmi (mají na starosti inkarnace a jsou srážci Karmy) existují "naše" předinkarnační dohody. Takže, než jsme se na Zemi zrodili, věděli jsme co nás v životě potká a co nemine, jen naše Duše si to nepamatuje, jakým osudem, jakými zkouškami bude procházet. A přiznejme si, že kolikrát dost tvrdých. Tak to už v životě chodí, že přicházejí i velké pády, ale přichází i probuzení, pochopení. Tedy mělo by přijít, jenže ne každý člověk (Duše v procesu učení) své chyby pochopí a dál si brzdí svůj duchovní vývoj.

Duchovní rozvoj je pro nás velmi důležitý, ale ne mnoho lidí to chápe, protože se jejich vědomí pohybuje v příliš nízké frekvenci. Ale vždy mají svobodnou volbu si vybrat, kterým směrem se budu dál ubírat. Stačí jen více vnímat, zajímat se o informace kolem. Hledejme inspiraci tam, kde cítíme pokoj a lásku. Ano, informace je Světlo a nevědomost tma, ale není informace jako informace. temná strana se s oblibou skrývá za falešným světlem a předává nepravdivé, falešné informace. Nechce aby se lidé duchovně rozvíjeli, ale aby spali spánkem zapomnění. Buďme obezřetní, i za krásnými slovy se může skrývat faleš, protože i slova si nesou svou vibraci. A tak to co vidíme, slyšíme, čteme, naciťujme svým otevřeným srdcem. Duchovního člověka nelze oklamat "krásnými" slovy, neboť duchovní člověk je láskyplný, moudrý a má schopnost rozlišovat energie.

Vše co se nám pokazilo, jak v rovině osobní tak i té národní, máme možnost napravit, kráčet po správné frekvenci, a to pomocí vesmírné energie, která k nám na Zemi v postoupných a zesilujících se vlnách přichází. Lidé s navýšenými vibracemi se stávají přijímači této světelné energie vysoké frekvence, mohou ovlivnit běh událostí, kolektivně změnit realitu tak, aby se to už proti nám neobracelo, tedy proti nám Slovanům, z řad českého a také i slovenského národa, s pevnými slovanskými kořeny a aby tyto národy, toto "společenství" mohlo duchovně růst a sjednocovat se.

Nebudeme zlu ustupovat, ale postavíme se mu s čistým (světelným) štítem. Nebudeme se k němu stavět s odporem a s negativitou v sobě, ale postavíme se k němu s tím nejsilnějším co v nás je, se silným Světlem, s láskou ve svém srdci.

Věřím, že to Slované zvládnou a spojí své sily (energie), v jednu mocnou světelnou sílu (energii) která bude zářit tak silně, že zlo nebude mít šanci se ve slovanských národech zakořenit. Nenadávejme proto na politiky, nevysílejme k nim nenávist a zlobu, ale lásku a Světlo a poctíme pozitivní změny ve fyzické realitě.

Naše myšlenky mají v současnosti obrovskou sílu, dejme prostor pozitivním myšlenkám.

MÍR A LÁSKU PRO CELÝ SVĚT 🌍🕊️💖

A tak se i staň.

S láskou, pokorou a Světlem 💥💖 PLEJA

Tady a Teď


Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 199
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3695
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 309
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 367
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 685
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 353
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1499
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 408
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 745
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1775
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1221
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2296
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1932617
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514268
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454555
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290074
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279648
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271608
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256944
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245462
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244777
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241277
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238160
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214049
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205005
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185917
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185652
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183702
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175812
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165753
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162718
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160344
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141894
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127560
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123785
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121491
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...