Pleja Světlo Krystal: Plejáďané inkarnovaní ve slovanských národech

Slované ve sjednocení

V tak nízké hustotě, v jaké se nacházíme, je opravdu těžké se svým vědomím udržet ve vyšší vibraci. Není možné, aby to každá Duše zvládala, nejsme všichni stejní, pocházíme z různých úrovní Bytí, ale už je uvolněných tolik informací ze Světla o probíhající Transformaci, o ovládání lidské Mysli temnou stranou, že by se lidi měli o tyto informace zajímat a nedělat, že se jich to netýká. Naopak na sobě zapracovat a co nejdříve změnit své vibrace.

Změnit své vibrace, dokud ta možnost tady s námi ještě je.

Avšak je tu otázka: "Jak dlouho ještě bude? To nám ale nikdo nepoví, tohle ví, jen sám nejvyšší Stvořitel.

Jediné co víme, že čas (okamžik) k uskutečnění změn se kvapem blíží a energie každým okamžikem frekvenčně narůstají. Kdo ví, o čem celá Transformace je, také i ví, že ten kdo se bude nacházet v negativním stavu, své vibrace nezvládne navýšit, bude to mít v budoucnu hodně těžké, bolestné. Nemám v úmyslu druhé strašit, jen říkám co vím ze svých prožitků a z vlastního zdroje informací. Jak jsem před lety psala ve sdělení (o kontaktu s Plejáďany se zmiňuji v informacích na svém profilu) v roce 2012 mě prvně telepaticky kontaktovali vyspělé bytosti z Plejád, Plejáďané ze světelné Dimenze a mám nádherný prožitek, tak aspoň popíšu co jsem tam viděla.Byla jsem na mateřské plejádské lodi, se svou galaktickou rodinou a co si pamatuji, z jedné části se to odehrávalo na vesmírné lodi a z té druhé části na Zemi. Takže to co se odehrávalo na Zemi, mě tam moc rozesmutnilo, a tak si přeji jediné, aby do 5D převibroval co nejvyšší počet lidí, takže co se týká informovanosti ze Světla, o stavu energií na Zemi a vůbec těch nejdůležitých zpráv z vyšších sfér, tak s ostatními pracovníky světla dělám(e) maximum. Lidi je potřebné informovat o skutečném stavu energií, ne jim věšet bulíky na nos, jak to dělají někteří tzv. "duchovní lidé". Oni si jen myslí, že jsou duchovními, ale kolikrát opak je pravdou, protože druhé pracovníky Světla berou jako konkurenci, duchovno jako nějaké soutěžení, soupeření kdo je lepší a do horší, takže z nich ani nenacítíte tu správnou vibraci. Nevyzařují ze sebe vibraci lásky, ale své nezpracované ego. To je pak ale pořádný "průšvih" protože se na ně energeticky napojují další lidé, co ještě neumí pracovat se svými energiemi. Nestačí být hodný, láskyplný ale i moudrý, pokorný a obezřetný. Je potřebné se umět orientovat ve hmotě 3D.

Zvládnou to tedy skutečně jen ti, co na sobě duchovně pracují, navyšují své vibrace a přizpůsobují se vysokým frevencím. Co k tomu ještě více dodávat?
Je to pořád dokola, kdy si lidé pořád neuvědomují, že svým negativním myšlením a negativními emocemi krmí "šelmu" která je kdykoliv může "sežrat" .
Tato má slova, nechť si už každý vyloží jak chce, jak to pochopí. Ale vyjádřeno, to je dost jasně.

Jsou utvářené "falešné děje"

Nenechme se vtahovat do "nečistých her" druhých lidí, ovládaných temnou stranou. Svět (realita) který nám je předkládaný televizními, rozhlasovými a také i některými internetovými médii, je plný negativity, zla, strachu, nenávisti, utrpení, zabíjení a válek. Je to svět v nízké frekvenci a toto není náš skutečný svět.

Ti co tyto "falešné děje" utvářejí, v nás chtějí vyvolat nenávist, hněv, strach, negativní emoce.

To nesmíme dovolit, aby jsme temné síly krmily našim strachem, hněvem, naší nenávistí, našimi negativními emocemi.

Temné síly nakrmíme láskou, pozitivními emocemi.
Negativní lidi naplníme láskou, z našich pozitivních emocí.


Nevkládejme si tyto staré matrixové programy do své Mysli. Jak víme, naše hlava, mozek (hmota) je takový náš (biologický) PC, který funguje podle toho jak myslíme, jakým myšlenkám dáme svůj prostor. Jak víme, naše Mysl je našim vnitřním nástrojem a není tedy vůbec jedno, jak s tímto vnitřním nástrojem budeme pracovat, aby naše dílo (v našem případě Boží dílo) bylo krásné a obdivuhodné pro celý vesmír. Ano, pro celý náš vesmír. Prostě, jak pracujeme se svou Myslí, podle toho si také tvoříme nový svět, naše Boží dílo. Na tuto krásnou planetu Zemi jsme připutovali s vyšším posláním, tvořit nové, jedinečné, čisté, láskyplné. A aby jsme mohli tvořit nové, je potřebné se oprostit od nenávisti, strachu, bezmoci a manipulace.
Vždyť jsme, takovými novodobými Tvůrci světa 5D.

VĚŘIT VE SVOU VNITŘNÍ SÍLU !

V ČR je inkarnováno mnoho starých, zkušených Duší, které žily v atlantské době, v dávné Atlantidě a jsou v napojení na kolektivní vědomí - Kristostového vědomí. Tyto Duše jsou součástí velkého uskupení hvězdných bytostí nebo-li také řečeno, "vysokých" andělských bytostí z rozměrů 7 a 9 Dimenze. Ve většině to jsou inkarnovaní Plejáďané. Jsou to pracovníci Světla, se silným Duchem, silným Světlem a již po nějaký čas pracují na změnách, na tvoření 5D realit. Jenže tito Andělé v lidském rouše, jsou trnem v oku dost negativních bytostí (nejmenuji je, nerada jim věnuji svou pozornost) mající po tisíce let dohled nad planetou Zemí. Jsou vychytralí a bezcitní, takže to budou na pracovníky Světla pořád zkoušet, jen aby je mohli frekvenčně stáhnout dolů. Pokud je pracovník Světla silná Duše, nenechá ovládat svou Mysl a energetické útoky ustojí, tak to poté negativní bytosti zkoušejí přes jeho blízké, které se pokoušejí ovládat a stavět proti němu. Pokouší se nabourávat rodinné, partnerské a přátelské vztahy. Možná, jste už zažili, že se nějaký váš příbuzný, partner/ka či kamarád, spolupracovník, najednou začal chovat divně, nenávistně, chladně, agresivně, jako smyslů zbavený s úmyslem ublížit vám?  V ten moment ani nemohli uvěřit, kde se v nich najednou to negativní vzalo.

Jsou schopni světelné pracovníky v jejich misi zastavit, ale pokud jim to oni sami dovolí. Ano, takovéhoto ovládání jsou tyto negativní bytosti schopny, stavět lidi jeden proti druhému, aby si ubližovali a snižovali si své vibrace.To je jejich práce. Zotročovat lidi a plenit naši krásnou planetu. To však ale neznamená, že vše co se nám negativního děje, budeme svalovat na temné síly. Jsou nám i nastavována velká zrcadla, když povolíme a děláme ve svém životě chyby, špatné skutky, tak temné síly hned zasáhnou, abychom pochopili a příště už nechybovali. S těmito bytostmi (mají na starosti inkarnace a jsou srážci Karmy) existují "naše" předinkarnační dohody. Takže, než jsme se na Zemi zrodili, věděli jsme co nás v životě potká a co nemine, jen naše Duše si to nepamatuje, jakým osudem, jakými zkouškami bude procházet. A přiznejme si, že kolikrát dost tvrdých. Tak to už v životě chodí, že přicházejí i velké pády, ale přichází i probuzení, pochopení. Tedy mělo by přijít, jenže ne každý člověk (Duše v procesu učení) své chyby pochopí a dál si brzdí svůj duchovní vývoj.

Duchovní rozvoj je pro nás velmi důležitý, ale ne mnoho lidí to chápe, protože se jejich vědomí pohybuje v příliš nízké frekvenci. Ale vždy mají svobodnou volbu si vybrat, kterým směrem se budu dál ubírat. Stačí jen více vnímat, zajímat se o informace kolem. Hledejme inspiraci tam, kde cítíme pokoj a lásku. Ano, informace je Světlo a nevědomost tma, ale není informace jako informace. temná strana se s oblibou skrývá za falešným světlem a předává nepravdivé, falešné informace. Nechce aby se lidé duchovně rozvíjeli, ale aby spali spánkem zapomnění. Buďme obezřetní, i za krásnými slovy se může skrývat faleš, protože i slova si nesou svou vibraci. A tak to co vidíme, slyšíme, čteme, naciťujme svým otevřeným srdcem. Duchovního člověka nelze oklamat "krásnými" slovy, neboť duchovní člověk je láskyplný, moudrý a má schopnost rozlišovat energie.

Vše co se nám pokazilo, jak v rovině osobní tak i té národní, máme možnost napravit, kráčet po správné frekvenci, a to pomocí vesmírné energie, která k nám na Zemi v postoupných a zesilujících se vlnách přichází. Lidé s navýšenými vibracemi se stávají přijímači této světelné energie vysoké frekvence, mohou ovlivnit běh událostí, kolektivně změnit realitu tak, aby se to už proti nám neobracelo, tedy proti nám Slovanům, z řad českého a také i slovenského národa, s pevnými slovanskými kořeny a aby tyto národy, toto "společenství" mohlo duchovně růst a sjednocovat se.

Nebudeme zlu ustupovat, ale postavíme se mu s čistým (světelným) štítem. Nebudeme se k němu stavět s odporem a s negativitou v sobě, ale postavíme se k němu s tím nejsilnějším co v nás je, se silným Světlem, s láskou ve svém srdci.

Věřím, že to Slované zvládnou a spojí své sily (energie), v jednu mocnou světelnou sílu (energii) která bude zářit tak silně, že zlo nebude mít šanci se ve slovanských národech zakořenit. Nenadávejme proto na politiky, nevysílejme k nim nenávist a zlobu, ale lásku a Světlo a poctíme pozitivní změny ve fyzické realitě.

Naše myšlenky mají v současnosti obrovskou sílu, dejme prostor pozitivním myšlenkám.

MÍR A LÁSKU PRO CELÝ SVĚT 🌍🕊️💖

A tak se i staň.

S láskou, pokorou a Světlem 💥💖 PLEJA

Tady a Teď


Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč