Pleja Světlo Krystal: Plejáďané inkarnovaní ve slovanských národech

Slované ve sjednocení

V tak nízké hustotě, v jaké se nacházíme, je opravdu těžké se svým vědomím udržet ve vyšší vibraci. Není možné, aby to každá Duše zvládala, nejsme všichni stejní, pocházíme z různých úrovní Bytí, ale už je uvolněných tolik informací ze Světla o probíhající Transformaci, o ovládání lidské Mysli temnou stranou, že by se lidi měli o tyto informace zajímat a nedělat, že se jich to netýká. Naopak na sobě zapracovat a co nejdříve změnit své vibrace.

Změnit své vibrace, dokud ta možnost tady s námi ještě je.

Avšak je tu otázka: "Jak dlouho ještě bude? To nám ale nikdo nepoví, tohle ví, jen sám nejvyšší Stvořitel.

Jediné co víme, že čas (okamžik) k uskutečnění změn se kvapem blíží a energie každým okamžikem frekvenčně narůstají. Kdo ví, o čem celá Transformace je, také i ví, že ten kdo se bude nacházet v negativním stavu, své vibrace nezvládne navýšit, bude to mít v budoucnu hodně těžké, bolestné. Nemám v úmyslu druhé strašit, jen říkám co vím ze svých prožitků a z vlastního zdroje informací. Jak jsem před lety psala ve sdělení (o kontaktu s Plejáďany se zmiňuji v informacích na svém profilu) v roce 2012 mě prvně telepaticky kontaktovali vyspělé bytosti z Plejád, Plejáďané ze světelné Dimenze a mám nádherný prožitek, tak aspoň popíšu co jsem tam viděla.Byla jsem na mateřské plejádské lodi, se svou galaktickou rodinou a co si pamatuji, z jedné části se to odehrávalo na vesmírné lodi a z té druhé části na Zemi. Takže to co se odehrávalo na Zemi, mě tam moc rozesmutnilo, a tak si přeji jediné, aby do 5D převibroval co nejvyšší počet lidí, takže co se týká informovanosti ze Světla, o stavu energií na Zemi a vůbec těch nejdůležitých zpráv z vyšších sfér, tak s ostatními pracovníky světla dělám(e) maximum. Lidi je potřebné informovat o skutečném stavu energií, ne jim věšet bulíky na nos, jak to dělají někteří tzv. "duchovní lidé". Oni si jen myslí, že jsou duchovními, ale kolikrát opak je pravdou, protože druhé pracovníky Světla berou jako konkurenci, duchovno jako nějaké soutěžení, soupeření kdo je lepší a do horší, takže z nich ani nenacítíte tu správnou vibraci. Nevyzařují ze sebe vibraci lásky, ale své nezpracované ego. To je pak ale pořádný "průšvih" protože se na ně energeticky napojují další lidé, co ještě neumí pracovat se svými energiemi. Nestačí být hodný, láskyplný ale i moudrý, pokorný a obezřetný. Je potřebné se umět orientovat ve hmotě 3D.

Zvládnou to tedy skutečně jen ti, co na sobě duchovně pracují, navyšují své vibrace a přizpůsobují se vysokým frevencím. Co k tomu ještě více dodávat?
Je to pořád dokola, kdy si lidé pořád neuvědomují, že svým negativním myšlením a negativními emocemi krmí "šelmu" která je kdykoliv může "sežrat" .
Tato má slova, nechť si už každý vyloží jak chce, jak to pochopí. Ale vyjádřeno, to je dost jasně.

Jsou utvářené "falešné děje"

Nenechme se vtahovat do "nečistých her" druhých lidí, ovládaných temnou stranou. Svět (realita) který nám je předkládaný televizními, rozhlasovými a také i některými internetovými médii, je plný negativity, zla, strachu, nenávisti, utrpení, zabíjení a válek. Je to svět v nízké frekvenci a toto není náš skutečný svět.

Ti co tyto "falešné děje" utvářejí, v nás chtějí vyvolat nenávist, hněv, strach, negativní emoce.

To nesmíme dovolit, aby jsme temné síly krmily našim strachem, hněvem, naší nenávistí, našimi negativními emocemi.

Temné síly nakrmíme láskou, pozitivními emocemi.
Negativní lidi naplníme láskou, z našich pozitivních emocí.


Nevkládejme si tyto staré matrixové programy do své Mysli. Jak víme, naše hlava, mozek (hmota) je takový náš (biologický) PC, který funguje podle toho jak myslíme, jakým myšlenkám dáme svůj prostor. Jak víme, naše Mysl je našim vnitřním nástrojem a není tedy vůbec jedno, jak s tímto vnitřním nástrojem budeme pracovat, aby naše dílo (v našem případě Boží dílo) bylo krásné a obdivuhodné pro celý vesmír. Ano, pro celý náš vesmír. Prostě, jak pracujeme se svou Myslí, podle toho si také tvoříme nový svět, naše Boží dílo. Na tuto krásnou planetu Zemi jsme připutovali s vyšším posláním, tvořit nové, jedinečné, čisté, láskyplné. A aby jsme mohli tvořit nové, je potřebné se oprostit od nenávisti, strachu, bezmoci a manipulace.
Vždyť jsme, takovými novodobými Tvůrci světa 5D.

VĚŘIT VE SVOU VNITŘNÍ SÍLU !

V ČR je inkarnováno mnoho starých, zkušených Duší, které žily v atlantské době, v dávné Atlantidě a jsou v napojení na kolektivní vědomí - Kristostového vědomí. Tyto Duše jsou součástí velkého uskupení hvězdných bytostí nebo-li také řečeno, "vysokých" andělských bytostí z rozměrů 7 a 9 Dimenze. Ve většině to jsou inkarnovaní Plejáďané. Jsou to pracovníci Světla, se silným Duchem, silným Světlem a již po nějaký čas pracují na změnách, na tvoření 5D realit. Jenže tito Andělé v lidském rouše, jsou trnem v oku dost negativních bytostí (nejmenuji je, nerada jim věnuji svou pozornost) mající po tisíce let dohled nad planetou Zemí. Jsou vychytralí a bezcitní, takže to budou na pracovníky Světla pořád zkoušet, jen aby je mohli frekvenčně stáhnout dolů. Pokud je pracovník Světla silná Duše, nenechá ovládat svou Mysl a energetické útoky ustojí, tak to poté negativní bytosti zkoušejí přes jeho blízké, které se pokoušejí ovládat a stavět proti němu. Pokouší se nabourávat rodinné, partnerské a přátelské vztahy. Možná, jste už zažili, že se nějaký váš příbuzný, partner/ka či kamarád, spolupracovník, najednou začal chovat divně, nenávistně, chladně, agresivně, jako smyslů zbavený s úmyslem ublížit vám?  V ten moment ani nemohli uvěřit, kde se v nich najednou to negativní vzalo.

Jsou schopni světelné pracovníky v jejich misi zastavit, ale pokud jim to oni sami dovolí. Ano, takovéhoto ovládání jsou tyto negativní bytosti schopny, stavět lidi jeden proti druhému, aby si ubližovali a snižovali si své vibrace.To je jejich práce. Zotročovat lidi a plenit naši krásnou planetu. To však ale neznamená, že vše co se nám negativního děje, budeme svalovat na temné síly. Jsou nám i nastavována velká zrcadla, když povolíme a děláme ve svém životě chyby, špatné skutky, tak temné síly hned zasáhnou, abychom pochopili a příště už nechybovali. S těmito bytostmi (mají na starosti inkarnace a jsou srážci Karmy) existují "naše" předinkarnační dohody. Takže, než jsme se na Zemi zrodili, věděli jsme co nás v životě potká a co nemine, jen naše Duše si to nepamatuje, jakým osudem, jakými zkouškami bude procházet. A přiznejme si, že kolikrát dost tvrdých. Tak to už v životě chodí, že přicházejí i velké pády, ale přichází i probuzení, pochopení. Tedy mělo by přijít, jenže ne každý člověk (Duše v procesu učení) své chyby pochopí a dál si brzdí svůj duchovní vývoj.

Duchovní rozvoj je pro nás velmi důležitý, ale ne mnoho lidí to chápe, protože se jejich vědomí pohybuje v příliš nízké frekvenci. Ale vždy mají svobodnou volbu si vybrat, kterým směrem se budu dál ubírat. Stačí jen více vnímat, zajímat se o informace kolem. Hledejme inspiraci tam, kde cítíme pokoj a lásku. Ano, informace je Světlo a nevědomost tma, ale není informace jako informace. temná strana se s oblibou skrývá za falešným světlem a předává nepravdivé, falešné informace. Nechce aby se lidé duchovně rozvíjeli, ale aby spali spánkem zapomnění. Buďme obezřetní, i za krásnými slovy se může skrývat faleš, protože i slova si nesou svou vibraci. A tak to co vidíme, slyšíme, čteme, naciťujme svým otevřeným srdcem. Duchovního člověka nelze oklamat "krásnými" slovy, neboť duchovní člověk je láskyplný, moudrý a má schopnost rozlišovat energie.

Vše co se nám pokazilo, jak v rovině osobní tak i té národní, máme možnost napravit, kráčet po správné frekvenci, a to pomocí vesmírné energie, která k nám na Zemi v postoupných a zesilujících se vlnách přichází. Lidé s navýšenými vibracemi se stávají přijímači této světelné energie vysoké frekvence, mohou ovlivnit běh událostí, kolektivně změnit realitu tak, aby se to už proti nám neobracelo, tedy proti nám Slovanům, z řad českého a také i slovenského národa, s pevnými slovanskými kořeny a aby tyto národy, toto "společenství" mohlo duchovně růst a sjednocovat se.

Nebudeme zlu ustupovat, ale postavíme se mu s čistým (světelným) štítem. Nebudeme se k němu stavět s odporem a s negativitou v sobě, ale postavíme se k němu s tím nejsilnějším co v nás je, se silným Světlem, s láskou ve svém srdci.

Věřím, že to Slované zvládnou a spojí své sily (energie), v jednu mocnou světelnou sílu (energii) která bude zářit tak silně, že zlo nebude mít šanci se ve slovanských národech zakořenit. Nenadávejme proto na politiky, nevysílejme k nim nenávist a zlobu, ale lásku a Světlo a poctíme pozitivní změny ve fyzické realitě.

Naše myšlenky mají v současnosti obrovskou sílu, dejme prostor pozitivním myšlenkám.

MÍR A LÁSKU PRO CELÝ SVĚT 🌍🕊️💖

A tak se i staň.

S láskou, pokorou a Světlem 💥💖 PLEJA

Tady a Teď


Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2227
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1395
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3111
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2296
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1483
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1269
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1807
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2669
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1341
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1425
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2056
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5788
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792570
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512737
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444100
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352684
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285414
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274582
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269422
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251722
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239412
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238353
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234977
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234073
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202498
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184700
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182541
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181488
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174322
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164129
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161642
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159436
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140826
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126554
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122961
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...