osobní změna transformace evoluce vědomí pleja světlo krystalSDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace
--------------------------------
Nacházet se v úrovni srdce
pozitivní Mysl
ovládat své emoce
podpora Světla

Drazí přátelé

Lidé by si měli konečně uvědomit, že se naše společnost nachází ve velice náročné době, plné změn a náhlých zvratů, ale také těžkých zkoušek. Jako lidstvo, jsme mnoho, mnoho zkoušeni. Kdo se zajímá o dění kolem a je vnímaví energiím, je také i připravený zkouškami projít, postavit se všem těm výzvám.
Ten kdo nepochopí vlastní identitu a chybí mu hlubokost, otevřenost, bude to mít o hodně složitější, než ti co pochopili a otevřeli se lásce.
Transformace probíhá v tempu jaké si kolektivně určíme a dle toho, to energeticky zvládáme. Náš cíl je stejný - Jednota, proto je tolik potřebná vzájemná podpora, abychom dobře zvládali transformační cestu. Je to kolektivní cesta. Přejme si, ať je poseta samými pozitivními myšlenkami.

Lidé si vůbec nedokážou ani představit, (mimo ty, co skutečně ví...) jak je jim v Transformaci - vzestup planety Země i s lidstvem, ze strany světelných bytostí, s obrovským nasazením láskyplně napomáháno. Samozřejmě pokud to je možné a do našich energií mohou vstoupit. Avšak hluboce a pevně dodržujjí galaktické zákony, nezasahují do dění světa, do duchovního rozvoje jiné civilizace. Byli nám vždy a jsou nablízku, aby probudili naše vědomí a vzpomněli si, kým skutečně jsme.

V tak nízké hustotě ve které se nacházíme bychom to bez jejich podpory a nápomoci, pravděpodobně nezvládli.

Proto by jsme se měli víc chápat, umět naslouchat jeden druhému a věci řešit v klidu, v lásce. V ÚROVNI SRDCE. Neřešit věci v egu, v negativních emocích, tím tak akorát posilujeme temnou stranu.

Pouze LÁSKA je klíč ke světelným branám.

Ochotně naslouchejme jeden druhému, mějme k sobě vzájemné pochopení, respektujme se. Když budeme chovat úctu jeden k druhému, budeme také i vědět co ten druhý říká. I když se neshodneme v názorech, našich pravdách, ve vibrační shodě přesto můžeme být, na frekvenci lásky, V ÚROVNI SRDCE.

Není tedy podstatné, kdo máme čí nemáme pravdu, ale v jaké úrovni se nacházíme.
Láska k bližnímu je to, pro co tady jsme. Ceníme si všeho, kde je vdechnutý život. A tak i sebe samých si ceníme.

Milujme být, tím kým jsme, ne tím kdo jsme. Milujme sebe/nás milovat.

Energie máme pozvedat, energeticky čistit, a toho docílíme jedině v ÚROVNI SRDCE.

Energie pozvedejme, nesnižujme je zbytečnými a nesmyslnými spory, hádkami mezi sebou.

Pouze v úrovni srdce jsme schopni rozlišit dění kolem nás, co je skutečné a co iluzorní. Jako společnost se chceme posunout dál, duchovně rozvíjet. Nejen s hmotou pracujeme, ale také i s duchovní energií je potřebné pracovat. Spojit tyto dvě energie v jedno.

Mnoho dalších lidí je ve fázi probouzení, rozhodli se jít cestou ke Světlu, proto temnota vyvíjí ještě silnější tlaky na lidská vědomí. Stále se zaměřuje na pracovníky Světla, aby překazila jejich misi na Zemi. Pokouší se o to skrze jejich blízké, rodinu, jejich partnery, přátele, spolupracovníky, a tyto lidi staví proti nim, aby na ně energeticky útočili, jak v rovině psychické, tak i v té fyzické. Nechtějí aby se lidé milovali a žili v lásce ale žili v nenávisti, v obviňování jeden druhého.Temná strana se živí z našich negativních emocí, z našich strachů a nenávisti, proto jsou ty tlaky tak silné, aby neztrácela ze své moci a dál ovládala naši Mysl. Pokud se necháme takto ovládat, uvědomme si, jak lehce to temné straně usnadňujeme. Kdyby všechny problémy, situace lidé řešili z úrovně srdce a ne z úrovně ega, bez negativních emocí, byli bychom už dávno ve vibračním posunu. Lidé chtějí žít v krásnějším světě, bez válek a utrpení, v lásce a míru, jenže všichni nejsou připraveni postoupit vibračně výše, nejsou dostatečně silnými, silní Duchem. Jak snadno se pak nechají vtáhnout do nečistých her, či dějů, které nejsou jejich součástí. Dávají ze své drahocenné energie temné straně a pro své ukojení, chtíče ega, ničí své tělo cigaretami, alkoholem, drogami a chemickými "jedy" (léky s nežádoucími účinky).

Někdo pochopí a někdo zase ne, a pro svůj duchovní rozvoj, potřebuje zkušenosti byť i ty tvrdé.Takový už je holt, vývoj Duše. Nemůžeme se ale na druhé lidi hněvat, že jsou slabými, že svůj život nezvládají. V tak nízké hustotě, to je pro nezkušenou Duši pořádný zápřah, vymanit se z područí nízkých energií. Nezbývá než se obalit velkou trpělivostí a stále dokola inspirovat, inspirovat... energeticky to tady pozvedávat, k druhým přistupovat s pochopením a láskou.

Přátelé, dostali jsme se také do fáze, kdy potřebujeme více odpočívat, meditovat, relaxovat, být ve spojení se svou Duší (také i s matkou Zemí, info v mých předešlých sděleních). Buďme vnímavější energiím, ať jsme schopni vycítit ty správné energie, to co je skutečné - ze Světla, a co je iluzorní - z temné strany. Temnota se s oblibou skrývá za Světlo, to aby duchovní lidi odvrátila od jejich víry k dobru.Takové světlo je nízké, falešné, syntetické, a nemá nic společného se Světlem, které je vysoké, pravé, organické.

Tady vidíte přátelé, jak je velice důležité se nacházet ve vibraci lásky, ve svém srdci.

Jen intuitivní lidé, s otevřeným srdcem, s otevřenou Myslí, jsou schopni rozlišit organické Světlo od světla falešného. Jen láska v nás otevírá naše schopnosti a rozvíjí naši intuici.

Záleží pro co se rozhodneme, jakou realitu si vybereme, nabízí se nám vždy x možností. Jak jsem již psala ve sděleních, je to teď doslova "boj" o naše energie. Je to o naší síle Ducha, jak se dokáže "poprat" s hmotou. Ale nezapomínejme, že ta největší síla není v mocenských elitách, ve zbraních, médiích, systému, ale je v nás, kolektivním vědomí. Je v naši (otevřené) Mysli, v síle naší myšlenky, ve velikosti našeho (otevřeného) srdce, bezpodmínečné lásky v nás. O ničem jiném to tady na Zemi není. Celý vesmír napjatě sleduje (a Světlo s láskou napomáhá) jak statečně a odhodlaně měníme Tmu ve Světlo. Jenže v tak nízké hustotě to jednoduché není a jen lidé se silným Duchem - Světlem, to tady energeticky zvládnou.

Člověče drahý, věř v sebe samého, ve své jedinečné schopnosti, v pravdu pro kterou tady si. To je ti přirozené, to je tvůj skutečný svět.

Svět v negativním stavu energií je pouhá iluze, neboť se neskládá z realit Jednoty. Mentální energie má v současnosti obrovskou sílu a mnoho záleží, jestli ji využijeme ve prospěch dobra anebo zla.
Nestavme své energie proti sobě, nedopusťme se stejných chyb jako v minulosti, kdy povstal bratr proti bratru, jako v dávné Atlantidě. Tehdy se energie nasměrovaly nesprávným směrem a ego zvítězilo nad srdcem, vyspělá atlantská civilizace tak zanikla. Ale o tom už mnozí jistě víte...

A tak, ať můžeme v Transformaci dál pokračovat, úspěšně pracovat na vzestupu a naše společnost se mohla duchovně rozvíjet, je potřebné ne-li přímo nutné, jednou proždy udělat pořádný "úklid", zbavit se všeho starého, nefunkčního a začít s čistými, novými, fungujícími energiemi. Pokud tak neučiníme, nehneme se z místa a cokoliv změnit nebude pak možné. Tu nabídnutou šanci bychom neměli propásnout, ale to víme, my změny chceme.

Takže jsme ve fázi kdy se teď věnujeme víc sobě, své Duši, nabíráme potřebnou energií, pracujeme v ÚROVNI SRDCE, s duchovní energií. Takto budeme připraveni na další přívalové vlny fotonového Světla, které jak víme, je stále silnější. Naše buněčná přeměna, transmutace buněk v našem hmotném těle, je sice pozvolná, ale je potřebné navyšovat své vibrace ať zvládneme přijmout tyto vysoké, silné vesmírné energie. Prostě a jednoduše, z nízké frekvece přecházíme na frekvenci vyšší. Tím se chráníme před energetickými útoky temných sil.

Pokud své energie nasměrujeme nesprávným směrem, stáváme se nebezpečni sami sobě. Tohle moc dobře ví druhá strana a využívá ve svůj prospěch. TO NIKDY NEDOPUSŤME.

Neberme jeden druhému drahocenné energie ale naopak ty energie si navzájem dodávejme, pozvedejme je radostí, pochopením, dobrem, klidem, MOUDROSTÍ A LÁSKOU.

Přátelé, věřme, že to dokážeme, jsme silné a vnitřně krásné bytosti - NOVÝ ČLOVĚK, NOVÉHO VĚKU. A tak se i staň. Amen.

S láskou a Světlem PLEJA
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč