Barbora Zumotová: Cesta k práci, která nás baví a naplňuje

Poslání a naplňující práci hledá spousta lidí. Někdy se ženou za snem, který vznikl pouze v jejich hlavě, ale není s jejich vnitřním nastavením a prožíváním vůbec v souladu. Někteří naopak vědí, v čem by jim bylo dobře, ale zastavují je strachy a nedůvěra v sebe sama.

Sepsala jsem stručně pár bodů, kterými je potřeba projít, chceme-li dospět do momentu, kdy svoji práci děláme rádi a přináší nám spokojenost a naplnění.
Každý z vás bude v jiné etapě. Přesto se zkuste zamyslet nad každým bodem, protože vše se děje ve vrstvách a můžeme se v procesu občas vracet k milníkům, kterými už jsme dříve prošli, a nyní tam na nás čeká další kousek, kterým můžeme doplnit skládačku našeho ryzího já.

Co tedy potřebujeme dělat?

1. Přestat si skrze práci naplňovat druhotné cíle - ocenění, důležitost, pozornost...

Vzpomínám si třeba na klientku, která vystudovala herectví proto, aby byla konečně svými rodiči viděna. Nebo si zcela prozaicky vybereme takovou práci, která přináší jistotu zaměstnání, ale kdyby nám nešlo o to zabezpečení, tak po ní ani nevzdechneme. Je spousta programů, které si v sobě neseme. Přejali jsme je od našich předků a jedeme podle nich.

Tato fáze procesu bývá nejvíce opomíjená, ale je naprosto nejdůležitější. Trvá také obvykle nejdéle. Jestliže se necítíte dobře sami se sebou, nefungují vám vztahy s blízkými, máte konfliktní vztah se svými rodiči nebo se od nich nemůžete odpoutat, zaměřte nejprve pozornost tímto směrem. Dokud totiž nejsme dobře spojení sami se sebou, nemůžeme si dost dobře rozumět, a proto nebudeme ani dostatečně citliví k sobě, abychom věděli, jaká práce nám skutečně přináší pocit klidu, pohody a naplnění. Pro mě je to taková práce, ve které mohu být plně sama sebou. Jinými slovy, cítím se v ní jako ryba ve vodě.

V této fázi bude užitečná esence z lípy, esence z dubu a esence z bezu. Lípou si doplníme vědomí své hodnoty, lásku k sobě a spojíme se se svými kořeny. S dubem posílíme svoje hranice a dovolíme si dělat věci ke svému prospěchu. Bez nám pomůže ukotvit se na tom místě v systému, které nám náleží.

2. Pochopit, co mi v současné práci vadí a proč, abych ze současné práce neutíkala před svými nevyřešenými tématy. Dostihnou mě i v další práci a může to být o to těžší.

Někdy chceme ze současné práce odejít v domnění, že pro nás není vhodná, hlavně proto, že jsme se nenaučili vyrovnat se s určitými situacemi, které zde zažíváme. Může jít o vztahy s kolegy, nerespekt ze strany nadřízeného, přetížení apod. Ovšem, když odejdeme, tak se nenaučíme to, co jsme potřebovali. Tedy např. postavit se za sebe, srozumitelně komunikovat, říct si o pomoc, poukázat na nefunkční procesy nebo špatné dodávky atd. Zůstáváme zde na určité úrovni v dětských pozicích, kdy čekáme, že ti druzí by se přece měli chovat slušně a vidět, že měli něco udělat lépe, šéf by neměl nadržovat kolegyni nebo by měl mít větší autoritu. Všechny tyto situace jsou úžasné učební lekce, které nám mohou proměnit náš pohled na věc, posílit v nás vědomí dospělého, nezávislého člověka a schopnost fungovat samostatně. Ve výsledku se v té stávající práci začneme cítit dobře nebo budeme připraveni na to odejít v klidu, bez emocí a najít si to, co s námi bude ladit více.

3. Najít svoje talenty ve smyslu toho, co nám jde s lehkostí a samozřejmostí.

Nejčastěji nebereme své přirozené vlohy moc vážně. Jsou to věci, které nám jdou od dětství snadno a přirozeně. Mnohdy se domníváme, že tohle přece umí každý, a není to nic výjimečného. Jenže to je jen náš zkreslený úhel pohledu. Nám to jde bez zvláštního úsilí, a proto si myslíme, že to tak má každý. Zkuste se tedy zaměřit na věci, které vám skutečně jdou, a zeptejte se třeba svých přátel, jestli to považují za přínos a něco ojedinělého. Můžete se jich i přímo zeptat, co na vás oceňují a možná budete překvapeni, co se dozvíte.
Abyste mohli úspěšně poznat své kvality, je velmi důležitý výše zmíněný první krok.

4. Zjistit, čím tyto naše dovednosti jsou užitečné pro druhé natolik, aby za ně byli ochotní dát protihodnotu. Najít tedy takovou podobu výsledku našich schopností, která přináší užitek dalším lidem.

Můžete se zaměřit na to, co vám dělá největší radost. Z čeho jste nadšení tak, že když o tom mluvíte, jste celí rozzáření. Tohle je totiž nesmírně lákavá energie, která přitahuje druhé zcela přirozeně a nemusíte nikomu nic vnucovat.

5. Osvobodit se od programů, které v nás vytváří tlak a strach - obavy, že se neuživím, že mi budou závidět, že řeknou, že jsem zahodila svoji rozjetou kariéru, že na to nemám, že si dovoluju moc, že na to nemám papír atd. 

Na strach a obavy je úžasná esence z osiky.

6. Určit si zdravě svoji cenu, se kterou se cítím v souladu a která je podnikatelsky funkční.

Cena vaší práce by měla jednak odpovídat tomu, co jsou lidé ochotní zaplatit, na druhé straně by vás měla dobře uživit. Může pro vás být těžké říci si o peníze. Můžete s nimi mít spojené nejrůznější programy, na kterých je velmi užitečné si popracovat, aby pro vás peníze přestaly být strašákem nebo projevem hamižnosti. Peníze jsou prostředek, oběživo, které nám umožňuje si mezi sebou vyměňovat. Za to jim můžeme být vděční :-)

Zásadní je, zda si sebe a své práce vážíte. Když ne, nebudete si umět určit zdravou cenu a bude pro vás obtížné si o peníze vůbec říct. Naopak, když budete vnímat hodnotu své práce, nebudete se potýkat s tím, že vás někdo bude přemlouvat ke slevám nebo dávat vám peníze s neochotou a nepříjemnými emocemi.
Cena, kterou si určíte na začátku, se může postupně měnit s tím, jak získáváte zkušenosti. Je to přirozené a nic není tesané do kamene navždy.
V souvislosti s hodnotou naší práce může být nápomocná esence ze sedmikrásky. Pracuje s tématem pokory a vědomím vlastní hodnoty. Poslouží, pokud se podceňujeme nebo naopak přeceňujeme.

7. Začít :-) Po krůčcích, postupně a dovolit si to měnit tak, aby to s námi zas a znovu ladilo.
Nespěchat, nedělat skoky, na které se necítíme a vytvořit si předem záchranný kruh ve formě finanční rezervy nebo partnera, který je ochotný nás podržet, když to ze začátku nepůjde.
Můžeme začít v malém a pomalu. Důležité je zažít ten pocit, jaké to je, když děláme něco, co jsme my. Tzn. kde se nemusíme přetvařovat, ohýbat a dolovat ze sebe motivaci, kterou pro danou práci nemáme.

8. Mluvit o tom, co děláme. Sdílet svoje nadšení.

Nevnucujte, nepřemlouvejte, jen sdílejte. Nebuďte lakomí a podělte se. Nechte druhé ochutnat to, co děláte, ať mohou zjistit, že se jim vaše práce líbí, přináší jim hodnotu a chtějí jí víc.
Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Dejte ze sebe hodnotný, kvalitní kousek, ne to, co vám zbylo a nikdo to nechce. :-) Budujte důvěru ve svoji práci tím, že ji už kvůli sobě děláte dobře. Nevypouštějte nové produkty jen proto, že si myslíte, že byste měli mít něco nového. Nezveřejňujte něco každý týden jen proto, že to říká nějaká marketingová příručka. Buďte autentičtí a důvěryhodní. Čas každého z nás je drahý. Když budete vypouštět plytkosti, budou vaši sledující a tedy potenciální klienti vědět, že to, co z vás jde, nemá vždycky hodnotu, a přestanou vašim výstupům dávat pozornost. Naopak, když budou zvyklí, že cokoliv z vás vypadne, má smysl a užitek, pohlídají si, aby vaši novou tvorbu zachytili.
Velký pomocník s přijetím a projevením své jedinečnosti je esence z modřínu. Tak je modřín mezi jehličnany naprostou výjimkou, může pomoci i nám, abychom svoji jedinečnost objevili a dovolili si ji projevovat. Přestat se schovávat a začít zářit.

9. Připravit se na změny

Všechno se stále mění a vyvíjí. Bude se měnit nejen prostředí, ve kterém pracujete, ale budete se měnit i vy. Přijměte změnu jako součást svého života a dovolte si vývoj. Je docela možné, že vaše vlastní práce se bude měnit spolu s tím, jak se měníte vy. Něco, byť žádané, vám může postupně přinášet méně radosti z tvorby a přijde čas na to vzdát se starého a rozvíjet něco, na co jste zatím neměli tolik prostoru. Neberte věci jako jednou pro vždy dané. Vnímejte sami sebe, své potřeby a podle toho si svoji práci upravujte.
V souvislosti s tímto tématem vnímám esenci z řebříčku. Řebříček totiž umí dát nadhled, spojení se svým vnitřním vedením a přijetí přirozeného plynutí života.

10. Dát pozor na vyčerpání

I práci, která vás maximálně naplňuje, je potřeba mít v rovnováze s péči o sebe sama a dostatkem odpočinku. Když vás práce baví, je potřeba hlídat si svoje kapacity o to víc. Můžete se samozřejmě rozdat všem, kteří vaši práci potřebují, ale pak nezbyde dost sil na váš vlastní život a budete strádat. To nebude dělat dobře vám, v důsledku ani vašim klientům.
Když budete svoji potřebu odpočinku a času na váš soukromý život respektovat vy, pak i všichni okolo. Pokud ne, nejsou to většinou lidé, se kterými by stálo za to spolupracovat.
Jste-li příliš zaměření na výkon a neumíte brzdit, bude se vám hodit některá z jinových esencí, která vás zpomalí a navede na větší vnímání vašich vlastních potřeb. Můžete tedy sáhnout třeba po lípě, růži nebo osice.

Užívejte si celý proces. Nečekejte na závěr, že až to vyřešíte, najdete svoji vysněnou práci, budete šťastní. Můžete být šťastní už teď. Všechno potřebuje svůj čas. I náš vývoj. Tempo každého z nás je jiné. Není potřeba se srovnávat. Soustřeďte se na sebe a neplýtvejte časem na přemrštěné sledování konkurence. Když totiž půjdete svojí vlastní cestou, budete vždycky originál, kterého si najdou ti, kterým právě váš způsob práce vyhovuje.

Připomněla bych ještě esenci z pampelišky a esenci z máku.
Pampeliška bude skvělá pro ty, kteří nad vším až příliš mudrují, protože nás vede k jednoduchosti a vnímání radosti z prostých denních maličkostí.
Mák zase disponuje velkou životní silou. Chceme-li se spojit s našimi zdroji, s dospělostí a samostatností, můžeme sáhnout po něm.

Ať se vám to daří krásně
Bára Zumotová

Na toto téma si mě můžete poslechnout podrobněji v pořadu Jak žít svoji práci snů na Příznacích transformace.


Více zde: https://www.zumotova.cz/news/cesta-k-praci-ktera-nas-bavi-a-naplnuje/

 


 

Autorka: Bára Zumotová http://www.zumotova.cz

Průvodkyně na cestě k sobě, autorka Slunečních esencí a lektorka kurzů pro ženy. Podporuje ženy i muže v tom, aby se mohli mít rádi, uměli se ocenit, být samostatní a šťastní. Pak mohou tvořit harmonické, šťastné vztahy. Cestou k tomu je pravda a uvědomění si toho, kdo jsem a co jsem prožil/a.

Skvělou podporou na této cestě nám mohou být Sluneční esence.Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2165
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2253
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1785
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2659
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2051
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5776
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791384
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444086
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285402
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274554
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269416
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239394
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234891
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234040
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212486
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202471
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184692
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181467
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174303
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164123
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126551
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...