Inelia Benz: ROZHOVOR S ANDĚLEM - Exkluzivní ukázky z knihy

CO DĚLAJÍ NAŠI PRŮVODCI A JAK SI JE VYBÍRÁME (str. 72) aneb POZOR NA VÝBĚR NAŠICH PRŮVODCŮ

Inelia: „Tohle je pro mě fascinující…. Dobře, další věc, na kterou se tě chci zeptat – a už jsme se tématu dotkli. Zmínil ses, že lidi provázíš nebo přicházíš, abys opravil závady v jejich životech.  Mnoho lidí se zmiňuje o setkáních s anděly nebo o chvíli, kdy se jim andělé zjevili v kritické životní situaci. Například je zachránili při autonehodě. Ráda bych věděla, proč to děláte? A jak víte, kdy se objevit? A čím to je, že to neděláte pro každého na planetě, ale jen pro některé jednotlivce?

Gabriel: „To je víc než jedna otázka!“ Inelia: „Hahaha … ano, to je. Dobře, tak proč napravujete chyby v životech lidí?“ Gabriel: „Proč opravujeme chyby v životech lidí? Už jsem na tuhle otázku vlastně odpověděl, ale zdá se, že je potřeba ji znovu prozkoumat a možná použít jiná slova.“

Inelia: „Odpověděl?“

Gabriel: „Jsem si celkem jistý, že už jsme o ní mluvili. Ano. Vysvětloval jsem, že jsme jako opraváři nebo zákaznická podpora. Ale předpokládám, že to úplně nevysvětluje, proč to děláme. Je to jako silné puzení zapojit se do spolutvoření. Možná, když ti vysvětlím, jak to cítím, co to dělá v mém vědomí, v mém životě, přijdeme potom na to, proč to děláme. Vnímám to jako naváděcí maják. Obecně řečeno, většina lidí má skupinu bytostí, která s nimi cestuje. Neříkáš jim „doprovod“ (entourage)?“

Inelia: „Ano, říkám jim tak. Je to skupina bytostí, většinou mimo fyzické tělo, která vede, učí, podporuje a vyživuje osobu a její životní volby. Několikrát jsem viděla, že lidé měli ve svém doprovodu anděly, a někteří lidé mají převážně anděly.“

Gabriel: „Lidé jsou jako majáky. Z nějakého důvodu, který neznám, se dostanou do mého pole pozornosti. Jakmile se do něho dostanou, je to jako kdybych nad nimi měl nepřetržitý dozor. Někdy se jim věnuji více, ale většinu času mi tento „dohled“ nebo pozornost běží někde na pozadí. To jsou lidé, kterým říkáš „chráněnci“ (charges). Nebo jsi také předtím říkala, že já jsem pro ně něco jako chůva.“

Inelia: „Ano! Někdy se po mě také chce, abych měla některé lidi v mém poli pozornosti. A já jim říkám chráněnci. Je vtipné, že to také znáš.“

Gabriel: „Někdy poslouchám tvoje přednášky. Slyšel jsem několikrát, jak nazýváš tyto lidi „chráněnci“ a podporující skupině říkáš „doprovod“.“

Inelia: „Ha! To je pro mě překvapení. Archanděl poslouchá moje MP3 a rozhovory!“ Gabriel: „No víš, prostě jsem se informoval, protože jsem se připravoval na náš rozhovor. Jak jsem řekl, nejsme všemocní, takže pokud nejsi jedním z mých chráněnců, musím si o tobě vše zjistit.“

Inelia: „Já nepatřím k tvým chráněncům? To je … vlastně jsem z toho smutná. Mám nějaké anděly ve svém doprovodu? A proč ne tebe?“

Gabriel: „Pokud mohu vidět, tak v tvém doprovodu nejsou žádní andělé nebo tam žádní nebyli. Ale teď tam mohu být já, když mi to dovolíš.“

Inelia: „Já ti musím dát svolení?“

Gabriel: „V každém případě – takhle to funguje. Nikdo nemá mezi svými průvodci někoho, komu nedal svolení. Člověk může požádat buď konkrétní bytost, aby se stala jeho průvodcem, nebo bytost se speciálními schopnostmi. A může to být také naopak: určitá bytost může chtít stát se součástí vedení a podpory určité osoby. Pokud oba souhlasí – přičemž k souhlasu ze strany osoby většinou dochází nevědomě, zatímco druhá bytost se rozhoduje zcela vědomě – dojde k propojení. Samozřejmě, tato spojení nejsou trvalá. Mohou trvat celý život, ale většinou trvají pouze několik let. A někdy dokonce pouze několik hodin.“

Inelia: „Teď když jsem s tebou strávila tolik času ve dvou, nedovedu si svůj život představit bez tebe po mém boku. Byla bych moc ráda, kdyby ses stal trvalým členem mého doprovodu.“

Gabriel: „Jsem poctěn. A děkuji!“

Inelia: „Je tu nějaké omezení? Můžeš být průvodcem pouze pro určitý počet lidí?“

Gabriel: „Naše vědomí nebo kapacita držet pozornost není omezena. Jsou tu pouze omezení, která jsou dána nastavením naší reality.“

Inelia: „Co další lidé, kteří by po přečtení této knihy chtěli, aby ses stal jejich průvodcem? Mohou tě zavolat a požádat, aby ses stal členem jejich doprovodu?“

Gabriel: „Ano, takhle to v podstatě funguje. Ale ne s každým lze vytvořit ideální dvojici. Proto půjde tento požadavek ke všem andělům a ten, který je s danou osobou nejlépe slučitelný, nebo má schopnosti, které osoba potřebuje, předstoupí, aby se zvážilo, zda se nehodí lépe.“

Inelia: „A můžeme chtít mít více než jednoho anděla ve svém doprovodu?“

Gabriel: „Ano, množství průvodců není omezeno, ani není určeno, kolik a jakého druhu mají být. Jen bych chtěl varovat kohokoliv, kdo chce rozšířit počet svých průvodců, aby si uvědomil, že existuje mnoho bytostí, které předstírají, že mají ty nejlepší úmysly, ale jsou to ve skutečnosti nízkovibrační bytosti, které využívají lidskou potřebu vedení a podpory pro své vlastní zájmy a růst.“

Inelia: „Jak se můžeme ujistit, že se tohle nestane?“

Gabriel: „Dejte si pozor, abyste prohlásili, že chcete, aby se do vaší blízkosti dostali a vašimi průvodci se stali pouze vysokovibrační světelné bytosti, které mají na srdci jen vaše nejvyšší dobro a životní naplnění. A když už o tom mluvíme: je vždy dobré pravidelně prověřovat a očišťovat vibrační soulad vašich průvodců.“

Inelia: „Jak to máme udělat a jak často?“

Gabriel: „Nejméně jednou ročně nebo kdykoliv, kdy cítíte, že měníte směr ve svém životě. A jak to udělat? Zavolejte si své průvodce ve změněném stavu mysli, například v meditaci nebo ve stavu rozjímání, a prozkoumejte, jak a zda s vámi rezonují. Jakmile cítíte, že už určitého průvodce nemáte mít nebo že je v nízké vibraci, poděkujte mu za jejich služby a nařiďte, aby odešel.“

Inelia: „Umím si představit, že někteří lidé mohou být přesvědčováni, aby si ponechali některé nízkovibrační průvodce, protože s nimi byli dlouhou dobu nebo jsou to příbuzní, které milovali.“

Gabriel: „Pokud chceš, můžeš být s těmito bytostmi stále ve spojení, ale asi nebudeš chtít, aby ovlivňovaly tvoje životní rozhodnutí a cestu. Takže jsou fajn jako občasní návštěvníci, pokud máš ráda takové věci, ale nikoliv jako tvoji průvodci.“

Inelia: „Co myslíš tím: „Pokud máš ráda takové věci“?“

Gabriel: „Mám na mysli, pokud ráda trávíš čas s nízkovibračními bytostmi a posiluješ je v jejich hrách.“

Inelia: „Nebo bych si třeba myslela, že je mohu zachránit, nebo tak něco.“

Gabriel: „Nikdo nemůže nikoho zachránit nebo vytáhnout z jeho nízké vibrace. Můžete to krásně vidět u lidských závislostí. Závislý člověk si nepřestane libovat ve své závislosti do chvíle, kdy se sám nerozhodne, že už toho má dost a chce přestat. A cokoliv jiného, třeba když vás závislý žádá o pomoc či záchranu, vede pouze k tomu, že jeho závislost podporujete a umožňujete mu ji. A tak vzniká spoluzávislost.“

Inelia: „To je drsné, ale viděla jsem to mnohokrát. Závislí lidé to často dělají. Odvádí takto pozornost. 

Gabriel: „A je to upírské. Člověk by měl být sám k sobě upřímný, pokud se snaží zachránit někoho závislého nebo nízkovibračního. Navrhl bych, aby si takový člověk položil otázku, proč opravdu chce druhého člověka zachránit. V odpovědi je vždy schovaná nízkovibrační motivace.“

Inelia: „Dobře. Potřebuji si to ještě znovu promyslet. Znám mnoho lidí, kteří byli snadno oklamáni nízkovibračními přáteli nebo členy rodiny, a někdy i úplně neznámými lidmi. Zachraňující lidé měli dobré úmysly a upřímně je vůbec nenapadlo, že by jim mohl někdo lhát. Jak to může být nízkovibrační frekvence nebo motivace?“

Gabriel: „Může to být jedna i více nízkovibračních motivací najednou. Možná chtějí být vnímáni jako dobří, laskaví, a mohou si myslet, že soucit nejlépe vyjádří tak, že budou jemní a vezmou na sebe bolestivé problémy druhých. Takové uvažování je založeno na mučednické energii, která má nízkou frekvenci. Může to být tak, že chtějí zachraňovat druhé, ale ve skutečnosti chtějí být sami zachráněni. Mohou také chtít před druhými vypadat jako mučedníci. Dalším důvodem může být, že si nejsou vědomi toho, jak pracují Pracovníci temnoty. Nízká vibrace nevědomosti způsobí, že jsou oklamáni a obelháni, a jejich pozornost je odvedena od podstatných věcí. Každopádně nic z toho nepřinese dobré výsledky.“  

POKRAČOVÁNÍ NEBO DALŠÍ UKÁZKA O POMÁHÁNÍ A ZACHRAŇOVÁNÍ

Inelia: „Pokud vybočíme ze své cesty, abychom někoho zachránili, protože tato osoba nám tvrdí, že se neumí zachránit sama, není její záchrana často dobrým řešením. Na mě také několikrát tuhle taktiku použili. Pokud někdo neumí plavat, ano, je lidské jít za ním a vytáhnout ho. Ale pokud vběhne znovu bez rozmyslu do vody, tak to je ten moment, kdy je potřeba se zastavit a nechat ho naučit se plavat – nebo se utopit.

Jednou se mi přesně tohle stalo. A víš co? Když ten člověk viděl, že za ním už podruhé neskočím, vyplaval z  rybníka sám. Neskočila jsem tam, protože jsem viděla, že by mě držel pod vodou tak dlouho, dokud bych sama nezemřela.“

Gabriel: „Ano, to je dobrý příklad. Je to jako s nízkovibračními členy doprovodu.“ 

Inelia: „Jak se vůbec někdo takový mohl stát členem doprovodu?“

Gabriel: „Víš, ne každý člověk tady na Zemi pracuje na zvýšení své vibrační frekvence. Nebo to nedělá celý svůj život. Možná si několik let užíval nízkovibrační zkušenosti – a aby je mohl prožívat, potřebuje takový člověk nízkovibrační průvodce. 

Také si můžete myslet, že všechny ultradimenzionální bytosti nebo všichni zemřelí jsou vysokovibračními bytostmi a chtějí pro nás jen to nejlepší. Avšak tak to není. Proto je tak důležité pravidelně čistit a kontrolovat, kdo je mezi vašimi průvodci. Někdy je celá skupina průvodců propojená a vysokovibrační.

A někdy se může stát, že člověk chce zcela změnit svou profesi a namísto surfaře se stát programátorem. V tomto případě by měl přezkoumat a znovu sestavit svoji skupinu průvodců tak, aby odrážela jeho aktuální životní cíle a touhy.“

Inelia: „To dává smysl. Když se jedná o změnu zájmů či životního směru, a nikoliv o vibrační frekvence, potom výběr a tříbení průvodců tak přísně neposuzuji.  Když se vrátíme zpátky k původnímu tématu, proč ty tohle děláš? Říkal jsi, že vysvětlíš, jaké to je pro tebe a jak to funguje. Můžeš mi říct, co se děje s tvými chráněnci? Proč za nimi někdy chodíš a jindy ne?“

Gabriel: „Ano, samozřejmě. Řekl jsem, že to jsou mí chráněnci a že jsou neustále v mém poli pozornosti. Někdy se stane, že jak jsou v mém poli pozornosti, tak některý z nich jakoby zabliká. Vnímám to jako barvu: libovolný bod v mém poli pozornosti začne svítit. Energie, kterou vnímám v souvislosti s určitou barvou, mě upozorní, o jakou záležitost se jedná. Může to být stav ohrožení nebo negativní rozhodnutí či vibrace, která proniká do pole mého chráněnce, a která není v souladu s jeho vyšším cílem. Nebo se může jednat o rozšíření stavu vědomí…“

Inelia: „Počkej, tady tě na chviličku přeruším. Řekl jsi: vibrace, která proniká do pole, a není v souladu s jeho vyšším cílem? Můžeš to trochu víc vysvětlit? Co je to za vibraci a odkud přichází?“

Gabriel: „Může se jednat o nového průvodce, který má příliš nízkou vibraci pro mého chráněnce, nebo může jít o životní zkušenost, kterou ve skutečnosti nepotřebuje, nebo například o vztah s osobou s nízkou frekvencí.“

Inelia: „Co v takovém případě děláš?“

Gabriel: „Vstoupím do jeho pole pozornosti a upozorním na to, co se děje. Upozorním ho na nesoulad a jak se to může obrátit proti němu. Také mu mohu ukázat, jak ho tato zkušenost odvádí z jeho zvolené cesty.“

Inelia: „Jakým způsobem vstoupíš do jeho pole pozornosti?“

Gabriel: „Někteří lidé mají velmi otevřené spojení se svými průvodci a ucítí nás. V těchto případech to vypadá, jako bychom s nimi hovořili. Můžeme také působit skrze silný pocit. Lidé pak naši zprávu vnímají jako intuici nebo poznání. Někdy také vstoupíme do jejich snů a snažíme se komunikovat skrze sny.“

Inelia: „Jak víš, že si tu určitou vibračně odlišnou zkušenost nevybrali?“

Gabriel: „Vidíme všechny jejich časové osy a některé z nich nekončí dobře. Proto se je snažíme od takové časové osy odradit. V podstatě jde o to, že pokud něco způsobuje utrpení, není skutečně dobré v takovém konání pokračovat.“

Inelia: „Mnoho lidí si myslí, že vše se děje z nějakého důvodu. Podle tohoto náhledu nic není naprosto negativní a vše může být odrazovým můstkem k našemu růstu nebo posílení. Já však mám pocit, že to vnímáš podobně jako já: totiž že někdy se negativní situace či osoba objeví čistě proto, abychom zažili negativitu, nebo aby nás zastavila, odvedla naši pozornosti či oslabila.“

Gabriel: „Ano, také jsem se s tím setkal. Většina negativních zkušeností je zde čistě pro negativní zkušenost jako takovou. Člověk se pak může z této negativní zkušenosti vymanit a většina lidí se bude snažit dát takové zkušenosti smysl a hodnotu. Ale ve skutečnosti by jim bylo v životě mnohem lépe a byli by silnější, kdyby takovou zkušenost neměli.“

POTŘEBUJEME NEGATIVNÍ ZKUŠENOST?

Inelia: „A co děti? Většina dětí, které se narodí ve zneužívajícím rodinném či kulturním prostředí, se nemůže tak jednoduše z tohoto prostředí vymanit.“

Gabriel: „Naivita původního rozhodnutí narodit se v převážně negativní oblasti či rodině, má dalekosáhlé důsledky. Většina vysokovibračních bytostí nemá ani ponětí, co to s jejich duší nebo tělem udělá. 

Pokud si dítě uchová svou skutečnou podstatu, uvědomí si, že negativní události se dějí díky tomu, co dělají druzí lidé – Pracovníci temnoty a lidé, kteří chtějí zažívat nízkovibrační zkušenost. Také si uvědomí, že se ho tito lidé snaží svést z cesty, udělat si z něho spojence nebo ho zničit ne proto, že by toto dítě něco v minulosti udělalo, nebo proto, že se rozhodlo „učit se skrze bolest“, ale čistě proto, že přišlo na planetu v době války. Čili že to není osobní záležitost. Potom takové děti mohou překonat vše, co zažily, nevytvořit si z toho příběh, neomlouvat svoje vlastní kruté jednání nebo nepropadnout falešné představě o tom, že jsou dobrými lidmi jen proto, že zažily v životě tragédii. 

Přišly na planetu jako dobré bytosti a pokud by měly milující, vyživující a bezproblémové prostředí a životní zkušenosti, staly by se z nich dobří, nikoliv zraněními poškození jedinci. Pravdivé uvědomění je mnohem více posilující a mocnější, než když nízkovibrační chování a utrpení uznáním „schválí“ nebo když pokračují ve svém utrpení až do dospělosti.“ 

Inelia: „Děkuji, že jsi mi to potvrdil. Věděla jsem to již od dětství a zažívám to i ve svém osobním životě. Když jsem vypustila negativní zkušenosti a bytosti ze svého života, byla jsem pak skutečně schopná vstoupit do své síly a předávat své učení dál mnohem efektivněji. A když jsem se vědomě rozhodla obklopit se stejně podporujícími a vyživujícími lidmi, všechno začalo být najednou úžasně jednoduché a silné.

Když jsi popisoval důvody, proč někdo z tvých chráněnců „zabliká“, zmínil jsi také, že se to děje, pokud dojde k rozšíření vědomí. Můžeš vysvětlit, co to znamená a co v těchto případech děláš?“

Gabriel: „Tuhle část mojí práce považuji za nejúžasnější a nejvíc vzrušující. Dochází k tomu ve chvíli, kdy člověk nebo bytost dokončí jednu úroveň své zkušenosti a je připraven pro další, řekněme vyšší nebo rozsáhlejší úroveň. Samozřejmě existují i jiné vesmíry, ve kterých se bytosti věnují nízkovibračním hrám a postupně klesají do nižších a užších stavů vědomí. Ale zde my nepracujeme. 

Rádi pracujeme s vyššími vibračními frekvencemi a s rozšiřováním vědomí. Takže když je někdo připraven posunout se dál, víme o tom.“

Inelia: „Co přesně v těchto případech děláš? Hodně slýcháme o tom, jak andělé pomáhají lidem v případě potřeby, během nehody nebo nemoci. Ale moc nevíme o tom, že andělé přicházejí k lidem v okamžiku, kdy se jejich vědomí rozšiřuje.“

Gabriel: „To je pravda. Vypadá to, že většina příběhů, které si lidé vyprávějí, se týká dramatických událostí. Jenomže příběhy, kdy dochází k expanzi vědomí, nejsou většinou příliš dramatické. Většinou jde o jemný a pomalý proces.  Někdy člověk může zažít trauma a zjistit, že ho tento zážitek změnil. Nyní rozumí životu, svému poslání a jádru svého bytí. Avšak k tomu dochází mnohem méně, než by si někdo myslel. Protože jde ale o dramatickou situaci, dozvídají se o ní lidé mnohem více.“

Inelia: „Co potom zažívá člověk, který si tě „zavolal“, protože se rozhodl rozšířit své vědomí?“

Gabriel: „Z mého pohledu cítím, že je ochotný poučit se a vystoupit z utrpení a bolesti. Vlastně se nejedná o pasivní přístup, ale aktivní a  vědomé kroky, které uskutečňuje ve svém životě a které odráží jeho rozhodnutí vystoupit z utrpení a bolesti. Z jeho pohledu – a záleží na tom, jak moc je ve spojení se svými průvodci – dochází k posílení intuice a je schopný více vnímat své Vyšší Já. Někdo se mnou i živě diskutuje!“

Inelia: „Jsem ráda, že říkáš, že se nejedná o pasivní přístup. Často se na mě obracejí lidé, kteří chtějí, abych pomohla někomu z jejich rodiny nebo přátel. V podstatě abych je zachránila nebo uzdravila. A chvíli mi trvá, než jim vysvětlím, že pokud se ten člověk nechce naučit, jak se uzdravit nebo si sám pomoci, nemohu nic udělat.

Často jim říkám, ať pošlou tomu, kdo potřebuje pomoc, některou z mých meditací nebo cvičení, a doporučí mu přečíst si články na mém webu. Ale z nějakého zvláštního důvodu to někteří z nich neudělají. Většina ano, ale někteří z těch, kteří za mnou přijdou, ty materiály vůbec nepřepošlou. 

Co se týče druhého případu, myslím si, že člověk, který takto za mnou přichází s žádostí o pomoc pro někoho jiného, jedná v energii důležitosti, krize, potřebnosti, záchrany. Také často cítím, že tam jde o jeho ego. Myslím, že v hloubi duše tuší, že ten, komu chce pomoci, si ve skutečnosti nechce nechat pomoct. Ale on je pak klidný, protože má pocit, že udělal to nejlepší, co mohl.“

Gabriel: „Ano, to je velice zajímavé. Myslím, že je to součástí kulturní, společenské a náboženské výchovy, která učí, že si člověk nemůže pomoci sám, ale musí jít za někým jiným, aby mu řekl, co má dělat, nebo aby ho vyléčil, případně díky němu dosáhl osvícení.“

Tuto skvělou knihu lze zakoupit zde: https://www.kosmas.cz/knihy/269000/rozhovor-s-andelem/

Kniha Rozhovor s AndělemRozhovor se dvěma z nejznámějších andělských bytostí, Gabrielem a Michaelem, odhaluje skutečnou úlohu andělů a přináší odpověď na mnoho otázek: Jaké je to být andělem? Pomáhají andělé všem bez rozdílu? Mohou se inkarnovat jako lidské bytosti? Existuje Bůh? Pracují andělé pro církev? Jak, kdy a proč jsme se oddělili od Jednoty?
Existuje mnoho představ a nedorozumění ohledně toho, kdo nebo co jsou andělé a jaká je jejich úloha na Zemi. Většina náboženství roli a úkol andělů zkreslila, aby posílila svoji moc nad lidmi. Kniha Rozhovor s andělem uvádí naše představy i náboženskou interpretaci na pravou míru a otevírá nové obzory a možnosti vnímání.
Knihu obohatil svou předmluvou Pjér la Šé'z.


INELIA BENZ (zdroj)

Původem Chilanka, vlastním jménem Inelia del Pilar Ahumada Avila, která vyrostla a vystudovala v Británii. Na veřejnosti se objevila nedávno. Na první pohled na ní neuvidíte nic zvláštního, ale tvrdí o sobě, že má schopnosti, které lze právem zařadit mezi vyjmenované záhady. Je jasnovidná: vidí do minulosti i do budoucnosti. Nebo je schopna spontánně mluvit cizími jazyky, které se nikdy neučila.


Nejnovější články na našem portálu

červen 17, 2024 69
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7172
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8716
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 414
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 259
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 385
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 406
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 595
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 558
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 323
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 827
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 808
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2054310
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515896
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457716
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293985
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283364
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273408
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260236
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252761
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251202
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243292
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241450
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215529
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207058
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189063
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184469
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176904
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167034
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161307
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143125
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128369
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124848
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122806
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...