Petra Havlíková: Návrat ke kořenům duality

Ráda bych se s vámi podělila o svou vlastní zkušenost, příběh a poselství, které může inspirovat mnohé z vás k tomu, abyste i vy prošli transformací a sebepřijetím genetického potenciálů od svých rodičů. Bude to vyprávění o jedinečnosti, rodových liniích a propojení s Bohem v každém střípku naší vesmírné duše.

Osobní revitalizační kódy, včetně jejich aktualizací, jsem poznala přes svou kamarádku a jejich autorku – Kláru Artexu – která v rámci vývoje a dalších informací začala vytvářet právě i revitalizační erby. Ráda bych zde přidala i její slova o revitalizačních erbech a k čemu slouží: „Slouží pro harmonizaci konkrétního objektu, lokality nebo více osob najednou. Kód na erbu podporuje expanzi a zdravý vývoj v souladu s novým prostředím i energiemi při Vzestupu. Otevírá nové úrovně komunikace, nové formy a možnosti tvoření či součinností v souladu a harmonii pro nejvyšší dobro všech. Vyzdvihuje pravdivost a skrytý potenciál osoby/místa/rodiny/firmy při vzájemných interakcích. RODINNÝ ERB harmonizuje vztahové pole mezi členy rodiny a jejich obydlí. FIREMNÍ ERB otevírá nové možnosti, oživuje spolutvoření a energeticky ozdravuje kooperaci mezi zaměstnanci. Harmonizuje, narovnává a uvádí do souladu a rovnováhy vztahy s klienty i dodavateli. ERBY revitalizující a regenerují konkrétní území či prostředí, sjednocují je v celek a uvádí je do souladu s okolním prostředím pro nejvyšší dobro všech.“

Začátek příběhu je vždy, když si Duše vybere své rodiče a jim se narodí. Je před tím vývoj již v prenatálním období, vnímání zkušeností od maminky a jejího okolí. A pak přichází ten dlouhý čas utváření osobnosti a získávání zkušeností v raných letech našeho dětství.

Narodila jsem se v červnu roku 1994 dvěma úžasným lidem – kteří mi dali pozemský život, milovali se a díky tomu jsem mohla přijít na tento svět, má maminka mi dala život – a pak tu nebyli, odešli. Z prvních dnů mého života tak vyvstává velký pocit odmítnutí, nepřijetí, nedostatek lásky a chybějící vazby ke své přirozenosti – genetické, duchovní. Následovalo období, které zesilovalo to, co ve mně bylo už od začátku a prohlubovala se i neschopnost navázat kontakt.

V 10 měsíci mého života přichází zlom – porod v srdci lidí, kteří mě přijali za vlastní – adopce. Nová šance, nové prostředí a pomalý posun a zjištění, že můžu být milována. Mohla jsem však být milovaná pro to, kým jsem?

Na toto místo přepíšu depeši, která mi přišla spolu s erbem: „Vzešla si z propojení ženy a muže. Stojí za Tebou všichni předci z obou rodů. Není třeba znát tyto osoby ani jejich příběhy. Neseš jejich genetickou výbavu a nelze před tím ani před nimi utéct. Přišla jsi, abys propojila minulé s budoucím v těchto rodech. Vzala jsi sama na sebe některá břímě z lásky a touhy jim pomoci.

Možná to tak nevypadá, ale jsi bohatší než většina. Máš za sebou nyní rodiny dvě. Oko velkého ducha i vesmíru Tě sleduje, bdí nad Tebou. Pokud zvládneš nepovyšovat a neponižovat obě matky a oba otce, otevřou se Ti další obzory.“

Genetický potenciál, výchova, vliv, víra, kým vlastně chci být? Za tu dobu, co erb mám, jsem si uvědomila ten rozměr – nekonečnost. Jsem vším. Proto můžou být dcerou biologických i adoptivních rodičů, vnímat předky obou rodů, propojovat v jedné bytosti dvě rodové linie otců i matek a mít další sourozence ve svém srdci spolu s respektem k naší rozdílnosti.

Více než kdy dřív si uvědomuji, že rodiče nejsou jen rodiči, ale lidmi s různými předpoklady, nositelé genetické informace svých předků, jedinečné a individuální bytosti s vlastním vývojem a cestou. Již více než mamku vidím ženu, která dala život dětem a přitom je tu pořád ona ve všech rolích – manželky, matky, sestry, dcery, pracující ženy, atd. A stejně tak můj otec – pokračovatel rodu, otec, bratr, syn, atd. My všichni neseme v sobě mnohé role, i když vnitřní pravda a přesvědčení ovlivňují každý tento jedinečný vztah. Procházela jsem hlubokým uvědoměním, že výměny energií a budování vztahů je i v rámci rodiny tak individuální pro každého jejího člena a společně utváříme víc než jen rodinu – jsme si navzájem učiteli, kamarády, průvodci a mnoho dalšího. Jsme si zrcadli ve vší dokonalosti, kterou prožíváme.

Tou dokonalostí je jednota. Jak tedy vidíte název článku „Návrat ke kořenům duality“, je to proto, že naše cesta k celistvějšímu já směřuje do všeho, co jest a současně do jednoho bodu. Kořeny duality jsou v naší pozemské inkarnaci – vzniká z muže a ženy, dvou protichůdných principů, které ve spojení se sjednocují. Sjednocení je na počátku každého početí.

Ráda bych v tomto okamžiku sdělila něco o mém požadavku na tento erb. Jelikož kontaktovatelnost ve fyzickém světě není vždy tím, co se stane, požádala jsem o erb osobní, který zahrne spojení s mými biologickými a adoptivními rodiče. Po několik měsíců mi neustále odněkud přicházela informace, ať přijmu svůj genetický potenciál, že proti němu nelze bojovat a brání mi to v sebepřijetí. A pak mi to došlo, takže jsem Kláru požádala, zda by byla ochotná pro mě takový erb vytvořit a ona pod nacítěním obou mých rodin vytvořila tento erb.

Prožitků za těch několik měsíců bylo mnoho – stále více jsem si uvědomovala, jak vztah s naším otcem určuje i vztahy se svým okolím. Velmi silným způsobem došlo k radikální očistě a následně i odpuštění mým biologickým rodičům, i přestože odpuštění sama sobě bylo v ten okamžik nepředstavitelné.

Další vývoj událostí a tlaků v pozemském životě mě nutil k jinému vnímání a házel mi do života zkušenosti, které bolely, dostávaly na dno, na kterém jsem nikdy předtím nebyla a díky velké bolesti, chybám a následkům jsem si dovolila vidět tu bolest vůbec první – odkud to přišlo.

Bylo to roztříštění – uvědomila jsem si kolektivní bolest rozdělení jednoty na dualitu – protichůdné pohyby, které nám umožňují zkušenost v pozemském světě. Vedlo mě to dál silně ke smlouvám a úmluvám duše před inkarnací a plán duše. Zvědomění skutečnosti o svobodné volbě každého z nás v každém okamžiku, se pak velmi zásadním způsobem ozkoušelo v práci s dětmi, které jsem se poslední 3 měsíce věnovala a tak i další zkoušky – kdy jsem se mohla svobodně rozhodnout. A věřte, než mi to došlo a skutečně se svobodně rozhodla, to uteklo času.

Síla našeho podvědomí je velmi mocná a navyklé způsoby chování a myšlení jsou stále ještě velkým učitelem každého z nás. Každé rozhodnutí najednou bylo těžké, i když jsem byla rozhodnutá o směru, kterým chci jít. Vnitřní strachy, které se promítaly potom všude, padající hradby všeho starého – no byl to masakr. Vše se rozkládalo na nejmenší částečky, abych mohla od začátku jinak. A pak mi to přišlo znova – minulost se zhroutila – TADY JSEM JÁ; TADY JSME MY. Přítomnost, propojenost, sounáležitost, bytí.

Na základě prožitků s erbem v meditacích, ale i na cestách jsem začala tvořit věci, které nesou v plné míře mojí duši a její poznání, namísto znalostí. Díky tomu jsem se pustila (a dovolila si na tuto cestu vstoupit) k vytváření online programů, které reflektují mou zkušenost a proměnil se tak i způsob práce s klienty. Poznání mi dovolilo dokončit nový web a uvědomit si, že když se něco od základu změní, tak se k tomu nemáme vracet jen proto, že jsme to tak dělali vždycky.

Přineslo mi to pozitivní rozjasnění ve vztazích právě s členy mé adoptivní rodiny – rodiči i sourozenci. A došlo taky k uvolnění mých zdánlivě pozitivních přesvědčeních o vztazích, které se ve finále projevili jako velmi omezující a nesvobodné.

A tak je mi velkou ctí, že smím být ve víru spolutvoření s dalšími vědomými tvůrci v tomto vesmíru a naplňovat své životní poslání.

S láskou a pokorou!

Petra Marie Keyrin

P.S. Marie je jméno, které jsem po přijetí do mé adoptivní rodiny získala křtem. Svého času jsem ho ani nebyla ochotná zmínit, v rámci sebepřijetí dnes vím, že mi pomáhá být vlídnou, laskavou a pokornou ženou.


Webové stránky: Cesta k radosti 

Facebook: Revitalizační kódy, Cesta k radosti


Autorka článku:  Petra Marie Keyrin Havlíková

https://petrakeyrinhavlikova.cz/


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2472
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1523
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3159
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2504
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1509
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1311
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1888
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2738
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1368
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1450
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2078
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5882
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1797855
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512798
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444196
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352771
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285516
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274693
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269458
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251895
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239462
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238483
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235360
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234222
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212546
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202581
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184731
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182589
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181628
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174370
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164179
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161666
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159465
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140865
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126586
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122986
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...