Tereza Krylová: POSEDLOST DNEŠNÍHO SVĚTA : FYZICKÝ VZHLED

Už dlouhé roky je možné vnímat všude okolo nás, jak se společnost čím dál více zaměřuje na fyzický vzhled člověka a jeho takzvanou krásu.

Nejvíce je tlak v tomto ohledu zaměřen na ženy, i když poslední léta se nevyhýbá ani mužům. Ženy však odjakživa byly považovány za symboly krásy, byly obdivovány muži a staly se inspiracemi pro vznik mnohých slavných děl nejrůznějších odvětví umění. V dnešní době ovšem tento kult vygradoval do extrémní podoby blížící se posedlosti. Televize, časopisy, knihy. Billboardy a reklamy na všechno, co vás jen napadne, se v hojné míře zabývají krásou a péčí o svůj vzhled. Firmy pak mnohdy přímo na atraktivním vzhledu stavějí svůj byznys.

Zrovna před pár dny jsem hovořila se svou dobrou, duchovně zaměřenou, kamarádkou o tom, jak je vyzařování člověka nesmírně důležité a má obrovský vliv na jeho výsledný celkový vzhled. Kamarádka již léta pracuje s lidmi a vyprávěla mi o několika zajímavých případech svých klientů. Např. o jedné ženě, která je na první letmý pohled velmi dobře vypadající, ovšem bližší prozkoumání jejích očí vnímavému člověku o její povaze poví vše. Bude vypovídat o její zahořklosti, nenávisti, závisti a zlobě. Tatam je v tom okamžiku prvotní názor na ni, že je velice hezká. Je-li naše duše temná jako nejčernější hlubiny oceánu, nepomůže nám nic a nic nás neučiní v očích druhých lidí přitažlivými, ať už v jakémkoli smyslu. Naopak nemusíme být obecně fyzicky nejkrásnější, ovšem září-li naše duše světlem, láskou a božským klidem, i ten nejnevnímavější člověk něco z naší záře ucítí, zachytí. Pro ostatní se pak stáváme velmi příjemnými, sympatickými a právě i ve svém celku krásnými.

Krása je především něco, co je výsostně individuální a subjektivní záležitost. Skutečnost, že společnost určuje, co je krásné a co již nikoli, je nejenže velice smutná, ale také zcela nesmyslná a opovážlivá. Co člověk, to jiný vkus, jiné vnímání reality, jiné nahlížení na to, co považuje za přitažlivé, nehledě na to, že v tomto směru nám nikdo nemusí pomáhat s vytvářením názoru. Je to věc, která je každému z nás přirozená. Víme sami nejlépe, co a jak se nám líbí.

Tím, jak je nám neustále podsouváno, jak bychom měli vypadat, jak bychom se měli oblékat, jakým způsobem bychom o sebe měli pečovat, jsme vystaveni neustálému psychickému tlaku na sebe a nebezpečí toho, že nás tento tlak vnitřně zcela zdeformuje, ať už formou diagnostikované psychické choroby, nebo ,,pouze“ nezdravým a nesebevědomým smýšlením o nás samotných.

Mnohokrát jsem se zamýšlela nad tím, proč se lidé neustále zaobírají svým zevnějškem a tak málo, často vůbec, se nevěnují tomu, co nosí uvnitř sebe. Jako by na tom, jací v hloubi sebe jsme, vůbec nezáleželo! Jako by snad atmosféra ve společnosti a vztahy mezi lidmi byly utvářeny naším vzhledem a nikoli naším charakterem a chováním jeden ke druhému!

Lidé jsou ze své podstaty pohodlní a nejraději mají přímé, rychlé a co nejsnazší cesty k vytyčenému cíli. Dojít do obchodu a koupit si slušivé oblečení, upravit si nehty, oholit se, zajít do kadeřnictví či na kosmetiku, kde nejenže všechnu práci za člověka odvede někdo jiný, ale ještě si může odpočinout, je snadné, časově poměrně nenáročné a chybí-li dostatek financí, může si každý v mnoha případech poradit i sám doma. Existují ale i lidé s opačným přístupem k naplňování osobního cíle dobře vypadat. Jsou pro ně typické enormní snaha, pevné odhodlání, vytrvalost, někdy až zarputilost a ochota věnovat svému úsilí spoustu času. Tito lidé například cvičí v posilovně, běhají, s důkladnou pečlivostí se věnují přípravě zdravých jídel apod. Ovšem o co jde v první řadě, je věnovat se svým emocím, psychickým blokům, nezpracovaným záležitostem atd., neboť právě zdravá psychika je základem naší krásy, našeho vyzařování, celkového dojmu z naší osoby!  Cest k této očistě je nám k dispozici nespočetně mnoho! Právě proto, abychom si každý měli možnost z nich vybrat tu nejlepší, která nám bude nejvíce vyhovovat. Jenže zaobírat se svým nitrem je nejenže velice psychicky (a tím pádem i fyzicky) náročné, ale vyžaduje to obrovskou vnitřní sílu, odhodlání, vytrvalost, trpělivost a časová náročnost je zde také s péčí o svůj zevnějšek neporovnatelná. Jedná se o skutečně dlouhodobou záležitost a ne každý ji vydrží ustát! Většinu lidí představa takovéhoto úsilí odrazuje, proto se do něj mnohdy raději ani nepouští. A není to jen otázkou pohodlnosti, ale také neuvědomování si důležitosti tohoto úkolu a velmi často také otázkou strachu. Bojíme se být v tichu a o samotě, přemýšlet o sobě do hloubky, mohli bychom totiž objevit něco, co by se nám vůbec nelíbilo a ještě bychom si tu skutečnost byli nuceni připustit. Je to příliš nebezpečná zóna pro naše ego. Nelze ale říci, že je to nepochopitelné, nelze to odsoudit, je přirozené, že hledáme příjemné, po všech stránkách komfortní a jednoduché cesty, jen je potřeba si neustále připomínat, o co v životě ve skutečnosti opravdu jde a co je doopravdy důležité.

Vždyť položíme-li si otázku Kdo jsme? a budeme-li se jí zabývat pouze z omezeného hlediska toho, o čem zde mluvíme, pak můžeme snad dát na takovou otázku odpověď, že jsme naším obličejem, tělem, že jsme naší fyzickou podobou? Je tento aspekt nás samých opravdovou odpovědí na danou otázku? Do jisté míry samozřejmě ano, ale to, co nás tvoří, co nás činí těmi jedinými jedinečnými bytostmi je přece to, jací jsme uvnitř! Náš charakter, naše jednotlivé vlastnosti, naše chování, reagování, vnímání a prožívání. Můžeme být dvojčata a být si téměř zcela podobní, ale co nás odlišuje a dělá výjimečnými? Je to naše nitro, naše neopakovatelné, nezaměnitelné, kouzelné nitro!

Je nesmírně důležité si uvědomovat a co nejčastěji mít na paměti, jaký význam v našem životě hraje právě naše nitro a péče o něj! Po světě chodí velké množství lidí, kterým stačí jejich perfektně upravená vizáž ke zdánlivé vnitřní spokojenosti, ale co se skrývá ve většině případů pod tou dokonale vypadající slupkou? Jen prázdnota. Bez barvy, bez chuti, bez vůně, bez tvaru, bez záře. Je to, jako když zajdete do obchodu a dostanete chuť na ovoce. Ve spoustě obchodů najdete nádherně vypadající a lákavá jablka, hrušky, meruňky a spousty dalších druhů ovoce, ale kolikrát se stane, že se zakousnete a jste velice zklamáni. Krásná vnější podoba neodpovídá vnitřku, chuti, tomu, co ovoce dělá ovocem.

Naše tělo a naše duše jsou jedno! Jsou v tomto světě neoddělitelnou jednotou, proto starat se pouze o vnější, nebo pouze o vnitřní obal nemůže přinést úplnou harmonii do našeho života a nemůže nás přenést do vlastního středu našeho Bytí!

Je určitě dobré, potřebné a prospěšné se starat i o své tělo (z hlediska pohybu, zdravé stravy atp.) a svou vizáž, je to koneckonců naše vizitka, kromě jiných otázka sebelásky, ale měli bychom se učit i přes všechny nástrahy současného světa více vidět srdcem a nepřikládat přílišnou váhu vjemům svých fyzických očí. Zajímá-li nás někdo, ať už je to kolega či kolegyně, kamarád či kamarádka, potenciální partner či partnerka, měli bychom se snažit nahlížet na onoho člověka očima srdce, očima bezpodmínečné lásky! Je to veliký úkol a veliká zkouška pro naše ego, pro naši mysl. Zkouška nepřipoutanosti k fyzickému vzhledu. Ovšem pravdou je, že odložíme-li vjemy našich fyzických očí stranou a začneme se dívat svým srdcem, spatříme mnohem více krásy, pravdy a kromě nich i spousty zázraků! Každého z nás stvořil Bůh s jinými přednostmi. V některých ohledech jsme dostali do vínku bohatě, v jiných zase poskrovnu a je jen na nás, jak se ve svém životě ke svým silným a slabým stránkám i k těmto stránkám jiných bytostí postavíme. Co je ale jisté, je, že každý jsme něčím výjimečný, každý máme nebo umíme něco, v čem vynikáme, v čem jsme obdivuhodní, co je na nás krásné a každý z nás si zaslouží, aby byly jeho poklady spatřeny, aby nebyl odmítnut a přehlížen jen proto, že zář jeho pokladů není viditelná navenek a na první pohled!

Dívejme se na ostatní očima srdce! Věnujme jim náš čas a naši plnou pozornost! Nedopusťme, abychom přehlédli to, čím nás druzí mohou obohatit, co nám mohou ze sebe nabídnout, a propásnout tak třeba jedinou možnost v našem životě být skutečně šťastnými a naplněnými, inspirovanými a motivovanými příkladem jiných osob! Prvotní dojmy bývají mnohdy zkreslené! Dejme všem šanci ukázat nám, kolik krásy, lásky a ctností v sobě nosí! Neodmítejme jejich pomoc, přízeň, inspiraci a lásku jen proto, že třeba navenek nevypadají tak, jak si myslíme, že by vypadat měli! To, co si myslíme, je totiž velkou měrou utvářeno právě obrazem, který je nám předkládán jako vzor normálnosti, dokonalosti, vzor toho, co je žádoucí. Už si ani neuvědomujeme tento vliv, což zároveň neznamená, že zde není a nepůsobí na nás! Stal se běžnou součástí našich životů i bez našeho vědomého svolení. Ale jen naše Duše nejlépe ví, CÍTÍ, co a kdo je pro ni nejlepší! Duši neoklamete! Vnímejte hlavně to, jak se s daným člověkem cítíte, jak jste uvolnění po jeho boku, jak navzájem souzníte, jestli jste šťastní a dokážete se společně upřímně zasmát! Vnímejte, jestli vám ten druhý poskytuje vše, co potřebujete, jestli vás vyživuje a dává vám pocit bezpečí, je vám oporou a zahrnuje vás tou horoucí láskou vyvěrající pouze z hlubin srdce!

Je podstatné říci, že ale ani nejde o to slevit ze svých požadavků, vzdát se svých představ a přání a nedostat to, po čem toužíme, ale jde o pochopení fungování zákonů světa, o pochopení pravé podstaty věcí, o uvědomění si, že ZMĚNOU NÁHLEDU NA OSTATNÍ NAOPAK DOSTANEME MNOHEM VÍCE! Získáme schopnost vidět krásu vnější i vnitřní, jejich vzájemný soulad a jednotu. Získáme obrovský dar v podobě umění vidět pomocí bezpodmínečné lásky bezpodmínečnou, skutečnou a celistvou lásku=krásu v druhých. NIKDY SE PAK NEMŮŽE STÁT, ŽE BYCHOM NEDOSTALI TO, CO CHCEME! Je to úplně naopak! Dostaneme přesně TO a ještě daleko více!

Tak často se stává, že kdo se nám na první pohled nelíbí, se po čase pro nás stane tím nejkrásnějším a nejzajímavějším člověkem, jakého jsme kdy měli možnost potkat, a to jen proto, že ho začneme poznávat jako celek, v jeho hloubce, šířce, rozsáhlosti celé jeho bytosti, trávíme s ním více času a zjišťujeme, že je našemu srdci tak blízký, že se naše vnímání jeho osoby zcela změnilo. Ono se říká, že na vzhledu nezáleží a stoprocentně to pravda také není, prostě jsme jen lidé, kterým byly dány oči k vidění, mysl k upírání pozornosti na něco a ego k připoutanosti ke své domnělé identitě, ale z veliké části toto tvrzení pravdivé přece je, protože časem zjistíme, jak je náš vzhled v porovnání se skutečně hodnotnými stránkami lidské povahy nepodstatný. Milujeme-li, milujeme bez výhrad a s veškerou oddaností, čistotou a silou, nehledě na to, jak objekt naší lásky vypadá. Fyzická krása je pro nás většinou nejvíce důležitá v našem mládí, ale s postupujícím věkem krása postupně uvadá a významnými se pro nás stávají v partnerství úplně jiné hodnoty. Co je vnější, hmotné a projevené, časem zaniká, odchází, nezůstává.

Co ale zůstává a je důležité, je důvěra, opora, pochopení, respekt, vzájemné souznění, respektive všechno, co pochází zevnitř nás samotných, co je právě očím neviditelné, co zůstává a přetrvává i v časech, kdy se naše tělesná schránka mění, co nikdy nemizí, nevzniká a nezaniká, co je tu stále, protože všechny tyto hodnoty jsou jen jinými podobami univerzální lásky, Boha v nás! Proto je tak podstatné a žádoucí nezapomínat na to, že bychom se měli především starat o své nitro! Vyživovat a poznávat sami sebe, obohacovat se o nové vědomosti a zkušenosti, rozvíjet v sobě lásku, pokoru a vděčnost. Podporovat to světlo, které každý z nás uvnitř sebe nosíme! Dovolit mu, aby rostlo, aby zářilo čím dál jasněji a osvětlovalo postupně více a více prostoru v našem okolí. Dovolit mu, aby osvítilo další bytosti, které každý den potkáváme na naší cestě životem a aby oslnilo svou jemností, krásou a čistotou i naše potenciální přátele a partnery. Umožněte ostatním, aby vaše světlo viděli! Dovolte si být tím, kým chcete, tím, kým opravdu jste! Nejste totiž jen vnější slupkou, jste i vaší Duší! JSTE VLASTNĚ JEN DUŠÍ! Nenechte se ovlivňovat zdánlivou (navíc často uměle vytvořenou) dokonalostí vykukující na nás odevšad, kam se podíváme!

Skutečná, pravdivá krása a ten nejneodolatelnější zářivý náboj totiž vycházejí vždy zevnitř! A jsou tím jasnější, čím čistší uvnitř sebe jsme! Čím více jsme ve svém středu, čím více září naše Božství! Buďme božští a uzříme Božství i v ostatních!

Přeji vám mnoho lásky a šťastných vztahů!

Terka*AKY


Autorka článku:  Tereza Krylová

Od dětství jsem se cítila jiná než ostatní, měla svůj vlastní vnitřní svět a hluboké propojení s Božstvím, které se tím více zintenzivnilo mými těžkými životními zkouškami. Zcela jsem se obrátila na duchovní cestu. Svůj život si neumím představit bez moudrosti knih. Mým cílem je duchovní růst, zdokonalování se ve všech aspektech života v nejlepší možnou verzi sebe samé, v naplnění svého Poslání, harmonizaci, dosažení trvalého štěstí, bezpodmínečné lásky a vnitřní svobody. Zajímám se o psychologii, filosofii, náboženství, esoteriku a cvičím Atma Kriya Yogu.


Nejnovější články na našem portálu

květen 03, 2024 305
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 124
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 592
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 641
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 706
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 627
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 549
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2322
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 555
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 599
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2142
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 901
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2036604
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515660
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457217
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293227
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282824
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273002
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259809
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251862
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250305
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243048
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241081
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215327
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206834
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188516
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186579
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184362
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176761
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166850
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163429
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161184
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142878
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128261
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124642
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122631
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...