1. Emoce nás spojují se svým lidským aspektem. 

Ivana Valová: Lidský a spirituální význam emocíPříjemné emoce nás přibližují k lidem a negativní emoce nás od nich oddalují. Pozitivní emoce nám dávají důvod se s druhými setkávat a negativní emoce se na čas oddělit a uvědomit si, v čem jsme odlišní. Je dobré si uvědomit svou individualitu, abychom pak mohli jít zase chvíli společně. Schopnosti komunikace přes své emoce se učíme každý den. Není to něco, co terapeut odblokuje. Je potřeba to procvičovat. Učíme se na sebe dívat mírnýma očima, být spolu.

Negativní emoce jsou ve společnosti velmi nepochopeny. Bojíme se je vyjádřit a právem, protože rodina a společnost je pořád nastavena na rovnítko "negativní emoce rovná se problém, tak to raději potlač a nedělej rozruch", namísto zdravého postoje "negativní emoce rovná se konečně jsem si uvědomil, co mi chybí a důvěřuji, že si to vyříkáme; důvěřuji, že mé potřeby budou vyslyšeny a naplněny; teď tu budeš ty pro mě a příště tu budu zase já pro tebe. Nesouhlasím s tím, jakým způsobem své emoce vyjadřuješ, ale slyším tě a vnímám tvou bolest." Pořád se odmítáme podívat na druhého, když je vyjadřuje.

Ne každý způsob vyjádření emocí je konstruktivní. Je to těžké být v přítomnosti lidí, kteří se tak uzavřeli do své bolesti, že nejsou schopni ani trochu naslouchat. Například léčící se alkoholička, která už nepije, ale při konfrontaci je ukřivděná, jen obhajuje svůj postoj, křičí, nadává, obviňuje a ani trochu není schopna poslouchat, co říká druhý. Nebo muž, který vzdal život a je naprosto pasivní, manželka se s ním rozvedla, je jen doma, nepracuje, neplní dohody a nejeví zájem o nikoho v okolí. 

Vědomá práce s emocemi. Je velká úleva být v přítomnosti lidí, kteří umí vědomě pracovat s emocemi. Kteří se nebrání procítit to, co se právě děje a nehledají viníka za to, jak se cítí. Kde je dovolena každá emoční reakce, i mlčení. Jsem ráda za každého člověka, který je schopen si své postoje vyříkat na místě konfliktu, což lze v případě, kdy jsou lidé ochotni otevřít své srdce, naslouchat a na chvíli poodstoupit od svého hlediska, nestranit jednomu z přítomných, neuzavírat se do svého bezpečného povznesení a umět vyjádřit svůj postoj.


Ivana Valová: Lidský a spirituální význam emocíŽijeme v době, kdy se učíme emoční inteligenci a důvěřovat si, i když máme každý jiný názor. Učíme se procítit negativní emoce, napětí v těle, které vzniklo při emoční konfrontaci. Uznat, že je máme v sobě a přijmout, že jsme v minulosti měli důvod se cítit odmítnuti, nepochopeni, nemilováni. Zároveň se otevřít postoji člověka, se kterým máme konflikt. Pocítit jeho zranění a na základě tohoto zranění se s ním propojit. I když je to zranění někoho jiného v našem okolí, zacházet s ním, jako by to bylo naše zranění. Není totiž možné být proti člověku, když ucítíte, jak je zraněný.

Je to cesta, jak vnímat klid a mír...který pak cítíme i v kostní dřeni...vzít do náruče své vnitřní dítě a obejmout svůj strach, kdekoliv jdeme...je to cesta k jemnosti...pečovat o svou zranitelnost, o sebe navzájem. 

Mezi lidmi chybí emoční výživa, kterou se můžeme nasytit. Buďme k sobě emočně všímaví. Buďme tu emočně pro sebe. Jaká vaše potřeba ve chvíli konfliktu nebyla uspokojena? Jak si tuto potřebu můžete naplnit teď? A každý den? Pak tu můžeme být pro druhého, naslouchat mu, porozumět jeho emocím a postoji. Poodstoupit od svého postoje a naslouchat druhému, co nám chce říct. Podržet ho v momentě, kdy to potřebuje. Nejde o to s ním souhlasit, ale přijmout tento úhel pohledu a in
tegrovat ho do svého vývoje.

Říct ne. Silné emoce ale také mohou sloužit k tomu, abyste si uvědomili, co už tolerovat nebudete. Pokud jste podporovali někoho, kdo si toho nevážil a neuvědomil si důsledky svého nezdravého chování, tam je potřeba dát hranici a konfrontovat ho s realitou. Nevzít na sebe obvinění z toho, že jste ho konfrontovali s něčím, co nechtěl slyšet. Nechodit kolem něj po špičkách a konfrontovat ho s tím, co řekl a jak to vidíte vy. Nenechat na sebe hodit jeho emoční špínu a zátěž. Pomocí zdravého rozumu se postavit za svůj postoj a pevně v něm stát. Děláte to pro lásku k sobě. V tomto případě pomáhá si položit otázku: “Co by řekl/udělal člověk, který má rád sám sebe?”


2. Emoce nás také spojují se svým spirituálním aspekte

Ivana Valová: Lidský a spirituální význam emocíSpiritualita je tu od toho, aby lidský aspekt podporovala a nešla proti němu. Emoce nás učí využít je pro hlubším spojení se sebou a ostatními. Vedou nás k vidění posvátnosti ve všem.

Terapeut je někdo, kdo vám připomene, jaké to je být s někým, komu na vás záleží, kdo vás plně vnímá a přijímá vás i se svým traumatem, stínem. Je vám plně k dispozici. Připomíná vám bezpodmínečnou lásku - jak to vypadá, když vám někdo říká pravdu, která vám nebere sílu. Vidí vás, je ve svém srdci a dává vám prostor se vypořádat se stínem. A pak, když se s tímto pocitem seznámíte, ho můžete najít i jinde a navzájem se tak podporovat se svými blízkými i neblízkými :)

Pochopení temnoty. Temnotu vytváříte, když jednáte na úkor sebe nebo někoho jiného. Vidíte, jak jste dělali něco zlého a je vám to líto. Ale také vidíte, jak jste tento postoj a styl chování přejali od někoho, kdo to samé dělal vám. A mu předtím zase někdo jiný. Svou temnotu si uvědomíme právě přes kontakt s ostatními. Musíme ji nejprve uvidět. A někdy u toho zraníme něčí city. A pak záleží na nás, jak se k tomu postavíme.

Procítěním emocí, postavením se za sebe a prohlédnutím osobní temnoty měníme její nevědomé obsahy ve vyšší stav vědomí. Získáváme schopnost vytvářet si život tak, jak chceme. Získáváme odolnost vůči manipulaci. Docházíme k pokoře, odpuštění. Můžeme pak říct člověku, který nám ublížil: „Odpusť mi, že jsem využíval tvou energii, abych uzavřel své srdce, že jsem se zatvrdil.“

Hluboké emocionální léčení zvedá vibrace těla. Nacházíme světlo. Rozhodnutí, kterému jsme nerozuměli, a za které jsme se styděli, dává smysl. Dříve jsem si vybírala partnery, kteří byli na mě hodní. Bylo jich hodně, ale stejně jsem nebyla spokojená. Pak jsem si vybírala partnery, kteří na mě byli zlí. Bylo jich pár, ale stejně jsem nebyla spokojená.

Pamatuji si ten zlom – bylo mi asi 28 let a pořádala jsem u sebe v bytě večírek, kde byli dva muži, kteří o mě měli zájem. Oba mě přitahovali. Jeden byl hodný a viděl mou krásu a druhý byl lehkovážný a vlastně jsem ho moc nezajímala. A já si ten večer vybrala toho druhého. Pamatuji si tu vědomou volbu, která vycházela z mého podvědomí. Věděla jsem, co dělám a nemohla jsem jinak. Podvědomě mě lákalo spojení s vlastní temnotou. Nechtěla jsem, ale musela jsem.

A pak se mi to začalo spojovat, když mi jeden muž na kurzu v Holandsku řekl: „Chceš, abych byl ten dobrý muž, nebo ten zlý muž.“ A v ten moment mi to došlo. Já mám na výběr. Já určuji, jak se ten muž chová - hezky, nebo ošklivě, vlastně je to jedno. Mohu nad tím být povznesená. Ale to musím znát své stíny. Přišla jsem k pochopení, že se nemusím rozhodovat na základě měřítka, jaký můj partner má být. Že mohu být oproštěna od této duality. Že mě láká tento druh partnerství.

Pochopení temnoty má Vladimír Kafka, který lidem, kteří mu chtějí vyléčit cukrovku, říká: „Děkuji. Já svou nemoc miluji a nikdy ji neopustím. Já ji mám rád a stýskalo by se mi po ní. Bral bych to jako velkou urážku své nemoci, kdybych se s ní musel rozejít.“

Pak můžeme přijmout vše. I obscénní chování a jakékoliv těžké energie, protože to je součást každého z nás. Přihlásit se ke svému zranění. Přijmout, že někdy jsme ve společnosti lidí a stejně jsme se svým pocitem sami. Třeba i pro to, že se tím tématem nikdo nechce zaobírat. A i když už chceme být sami sebou, pořád je těžké rozchodit ty roky emoční strnulosti. Z 20% jsme už otevření plynutí a spolupráci, ale z 80% to stále nejde a vůbec nám nemusí docházet, jak přirozeně a spontánně reagovat.

Jsme paprskem světla a vnášíme své vyšší vibrace do společenství lidí, které se nachází v emoční temnotě. Můžete se ptát: "Proč to vše musím tak prožívat? Proč jsou mé emoce oproti jiným lidem tak intenzivní? Odpověď zní - "Musíte mít silnou emoční reakci, abyste se tím zabývali. Jinak by si to nepřitáhlo vaši pozornost a vy byste se tím tak nezabývali."

S láskou
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz


Napsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

říjen 01, 2022 1376
Říjen přinese kupodivu nový start… V září se toho událo celkem dost, uzavíralo se, bořily se...
září 28, 2022 664
„Staletá moudrost tvá všechno ví, proniklas přírody tajemství, za nocí hlubokých o lidech sníš,...
září 27, 2022 271
„Nevesely, truchlivy jsou ty kraje vodní, v poloutmě a v polousvětle mine tu den po dni. Dvůr...
září 25, 2022 1044
„Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikací a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v...
září 23, 2022 1028
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností bude, že se Slunce...
září 23, 2022 1108
Jedním z druhů manipulací, o které se až tak moc nemluví, je manipulace sexuální energií. Je to...
září 12, 2022 3292
„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více...
září 06, 2022 6848
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit osu páteře...
srpen 25, 2022 4999
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V čase události...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1549808
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509955
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 437992
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348957
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 277659
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 268871
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267326
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 243717
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237074
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 227904
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 226397
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 209493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 209224
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 196888
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183104
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181012
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 174366
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172467
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 160116
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 159870
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 157933
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139021
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124773
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121887
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...