Soňa Sofi: NUMEROLOGIE - Vrcholy devítiletých vibračních cyklů

Tato čísla čtyř vrcholů spadají po velké životní cykly. Vrcholy poskytují informace o podmínkách a událostech, které jsou pro nás v průběhu každého vrcholového období připraveny, a o potencionálních oblastech, kdy se nám může dařit. Životní cykly určují velká témata a vrcholy zase malá témata v našich životech. Mohou nám být nápomocné během velkých životních cyklů.

Jde pouze o náš potenciál a je jen na nás samotných, jak toho dokážeme využít k úspěchu.

Přechod od jednoho vrcholu k následujícímu je obvykle znatelně výraznější než přechody mezi velkými životními cykly. Běžně se stává, že důležitou životní zkušenost nebo událost doprovází změna vrcholu, a může k tomu dokonce dojít až dva roky před vlastním přechodem. Jak silně člověk přechod mezi vrcholy pociťuje, záleží na tom, jaká čísla vrcholů jsou stanovena právě pro nás individuálně, a rovněž na stavu mysli a životních okolnostech člověka v čase přechodu.

Vrcholy jsou brány, které nás směrují k plnému využití našeho potenciálu a co nejúčinněji ho využít, je sladit se s vrcholy a podřídit se přirozenému běhu věcí.

 • Období prvního vrcholu

Odečteme životní číslo od čísla 36. Je to období od narození až po tento věk.

Výjimky 10/1, 11/2, 22/4, 33/6.

V případě životního čísla 11/2 odečítají někteří numerologové 11 od 36 a první vrcholová fáze tak vychází na období od 0 do 25 let. Jiní odečítají 2 od 36, takže jim totéž období vychází na 0 až 34 let.

Totéž platí pro životní číslo 10/1, 22/4, 33/6. Záleží na vás, čemu dáte přednost. Já osobně pracuji v praxi s jednocifernými výsledky, i když jde o mistrovská čísla a někteří numerologové proto mezi sebou vedou spory.

Většina zdrojů uvádí, že se s mistrovskými čísly neredukovanými počítá až v poslední fázi a vrcholu devítiletých cyklů.

 • Období druhého vrcholu

Trvá devět let a jeho začátek je dán koncem předcházející etapy.

 • Období třetího vrcholu

Trvá rovněž devět let a jeho začátek je dán koncem předcházející etapy.

 • Období čtvrtého vrcholu

Začíná koncem etapy třetí etapy a trvá až do konce života.

Je zapotřebí si uvědomit, že vibrace životního čísla mají vždy přednost před vibracemi pro životní cykly. Významným rokem každého devítiletého cyklu je rok, jehož vibrace je shodná s vibrací životního čísla.

Doporučení

♥Také sledujte vrcholy vašeho devítiletého cyklu s osobní roční vibrací, protože vám čísla mohou velmi napomoci pochopit, vaše životní souvislosti. Je dobré si vrcholy devítiletých cyklů spočítat a vidět zpětně, co se vám přesně na vrcholu daného cyklu a v kolika letech událo. Sama za sebe musím říci, že mám tři vrcholy devítiletých cyklů za sebou pod číslem se neustále opakujícím, tedy devítkou a navíc budu brzy za pár dnů vstupovat i do devítkové osobní roční vibrace v devítkovém roce 2016 ♥

Věk, ve kterém dosáhneme jednotlivých vrcholů trojúhelníků, je přehledně uveden v této tabulce.

Životní číslo

Bod 1

Bod 2

Bod 3

Bod 4

1

35let

44 let

53 let

62 let

2

34 let

43 let

52 let

61 let

3

33 let

42 let

51 let

60 let

4

32 let

41 let

50 let

59 let

5

31 let

40 let

49 let

58 let

6

30 let

39 let

48 let

57 let

7

29 let

 38 let

47 let

56 let

8

28 let

37 let

46 let

55 let

9

27 let

36 let

45 let

54 let

Pod vlivem

M + D

D + R

M + 2D + R

M + R

VÝZNAM ČÍSEL JEDNOTLIVÝCH VRCHOLŮ PRO ŽIVOTNÍ REALIZACI

 • ČÍSLO VRCHOLU 1

 • Nezávislost, odvaha, individualita, vůdcovství, osobní iniciativa a aktivity, nové cesty, tvořivost

Tento vrchol nám dává příležitost stát se soběstačným, nezávislým a sebevědomým člověkem. Během tohoto období se naučíte rozhodovat sami za sebe, být asertivní a stát na vlastních nohách. Ve většině případů směřujete do nějaké vedoucí role, avšak jako vůdce druhých lidí se můžete uplatnit jen tehdy, když si umíte poradit sami se sebou. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte přijmout svou individualitu a zbavit se strachu z názorů jiných lidí. Tento vrchol vás bude motivovat k dosahování cílů.

 • ČÍSLO VRCHOLU 2

 • Vnímavost, intuice, sounáležitost, rovnováha, citový a vztahový život, hledání svazku a spojenectví, nové okruhy zájmu, kontakty, pozor na materiální a citovou vyrovnanost

Tento vrchol vám dává příležitost zařadit se právoplatněji mezi ostatní. Bude od vás vyžadována spolupráce a kompromisy. Během tohoto období se naučíte zvládat svou přecitlivělost a vyvažovat emoce. Naučíte se rovněž uvádět do souladu dávání a braní, intuici a logické myšlení a svůj osobní a profesní život. Toto období vás nabíjí touhou, ale i schopností působit na druhé lidi energeticky a verbálně. Možná vás bude přitahovat léčitelství, hudební profese nebo jiné tvůrčí povolání. Abyste z tohoto období vytěžili maximum, musíte se zaměřit více na své silné stránky než na slabosti a věřit, že si zasloužíte velké věci. Tento vrchol vám umožní, díky hlubšímu vhledu a jasnějšímu vědomí, navazovat smysluplné mezilidské vztahy.

 • ČÍSLO VRCHOLU 3

 • Tvořivost, sebevyjádření, radost, společenská aktivita, tvůrčí schopnost, přátelství, dominantní je komunikace, pozor však na roztříštění a neklidný citový život

Tento vrchol vám dává příležitost vyjadřovat se verbálně a tvůrčím způsobem. V době, kdy budete pod vlivem této vibrace, si možná dokonce najdete i nějaké zaměstnání, kde budete moct uplatnit své komunikační schopnosti. V tomto období máte velký potenciál k úspěchu v oblasti umění, proto jej nasměrujte tímto směrem a náležitě využijte. Během tohoto období se naučíte rozpoznávat své pocity do té míry, že je budete schopni vyjadřovat slovy, a díky tomu se naučíte účinněji komunikovat s ostatními lidmi. To vám následně umožní vyjadřovat svůj názor a říkat o sobě pravdu, abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte využívat svých tvůrčích darů k tomu, abyste inspirovali druhé i sebe. Je to příjemná etapa, plná zábavy, během které navážete mnohá přátelství a povedete aktivní společenský život.

 • ČÍSLO VRCHOLU 4

 • Budování, plánování, úsilí, kázeň, cílevědomost, iniciativa, značné množství práce, kariéra, produktivní období, pozor však na rizika a překážky, málo pomoci od druhých

Tento vrchol vám dává příležitost vybudovat si pevný základ pro budoucnost. Během tohoto období se naučíte organizovat život sobě i druhým a vytrvat i v těžkých časech, jen abyste dosáhli toho, co jste si předsevzali. Přijdete na to, že chcete budovat něco, co má trvalejší hodnotu, je důležité vypracovat si plán, převzít odpovědnost a mít sebekázeň. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, snažte se být optimističtí a vidět věci spíše z pozitivního úhlu pohledu. Bez ohledu na to, jak těžké se někdy věci zdají, nikdy se nevzdávejte! Za předpokladu, že budete se zaujetím a usilovně pracovat, tento vrchol vám umožní, abyste si zařídili život ke své spokojenosti.

 • ČÍSLO VRCHOLU 5

 • Průzkum, zkušenosti, svoboda, komunikace, vývoj na novém základě, změny, nezávislost, cestování, přizpůsobivost, samostatnost, pozor na neopatrnost, vystříhat se výstřelků a přílišné snahy po svobodě, protože to může mít vliv na vaše zdraví a to zejména na dolní končetiny

Tento vrchol vám dává příležitost zkoumat svět kolem sebe a experimentovat se životem. Během tohoto období budete prožívat nárůst osobní svobody a do cesty vám bude neustále přicházet mnoho zajímavých lidí a příležitostí. Přijdete na to, jak důležitá je pro dosažení cílů umírněnost, sebekázeň a cílevědomost, ale abyste vytěžili z tohoto vrcholu maximum, musíte počítat i s nutným rizikem a myslet nekonvenčně. Tento vrchol vám umožní dávat vědět o sobě i o tom, co chcete světu sdělit, a účinněji komunikovat s druhými lidmi. Během tohoto období vás potká mnoho změn a nečekaných událostí, připravte se tedy na to, že budete mít hodně co dělat.

 • ČÍSLO VRCHOLU 6

 • Láska, rodina, odpovědnost za domov, tvořivost, citová a rodinná harmonie, hledání partnerského života, profesionální růst, převzetí povinnosti, pozor však na rozchody nefunkčních partnerských vztahů a tíživé rodinné klima

Tento vrchol nám dává příležitost k tomu, abyste v rámci zjišťování svých osobních hranic milovali a byli milováni. Během tohoto období poznáte lásku v jejich mnoha podobách, od romantické, přátelské až po rodinnou lásku i se všemi vrcholy a pády, které jdou se vztahy ruku v ruce. Přestože máte silný pocit zodpovědnosti vůči druhým lidem, musíte se naučit vyvažovat potřeby druhých a své vlastní. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte být k dispozici těm, kteří jsou v nouzi, a stejnou měrou si i vyhrazovat čas pro sebe. Tento vrchol vám umožní sloužit ostatním, aniž byste se museli obětovat.

 • ČÍSLO VRCHOLU 7

 • Introspekce, specializace, spiritualita, osobní růst, přemýšlivost, studium, touha po novém životě, cestování, nezávislost, četná přátelství, příhodné výzvy, pozor na osamělost a překážky, někdy křehké zdraví a materiální problémy hrozí spíše těm, kteří svoji finanční situaci podcenili

Tento vrchol vám dává příležitost věnovat se svému osobnímu růstu a proniknout k hlubšímu poznání života. Během tohoto období si budete přát trávit čas skládáním myšlenek o samotě, abyste mohli pátrat po své duchovní pravdě a současně také zlepšovat podmínky svého života ve vnějším světě. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte důvěřovat své intuici a přijmout své napojení na božství pravidelnou modlitbou a meditací, jógou, řízeným dýcháním anebo praktikováním čchi-kung. Čas trávený v přírodě zejména v blízkosti vody vám pomůže zvýšit vibrace a posílíte své spojení s univerzálním zdrojem Vesmírem. Je to ideální čas ke studiu a k tomu, abyste se stali odborníky ve svém oboru.

 • ČÍSLO VRCHOLU 8

 • Osobní moc, finance, kariéra, rozvoj praktičnosti, dobré podmínky pro úspěch, sebepotvrzení, hledání rovnováhy, aktivní život, pozor na impulzivnost a rizika, neopatrnost, stres a přetěžování

Tento vrchol dává příležitost chopit se své osobní moci a utkat se s čímkoliv, co způsobuje, že se cítíte bezmocní. Během tohoto období se obeznámíte s obchodními a finančními záležitostmi, a možná začnete i sami dokonce podnikat. Za předpokladu, že vynaložíte úsilí, bude z vás vyzařovat blahobyt a budete-li si za všech okolností v životě počínat čestně a celistvě, nabízí se vám velký potenciál k uznání a úspěchu. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte být naladěni pozitivně a dobře hospodařit s penězi. Když pochopíte, že úspěch, peníze, vnější zdání a moc nejsou to, co vás definuje, uskutečníte své sny.

 • ČÍSLO VRCHOLU 9

 • Soucit, dobročinnost, služba, kreativita, změny způsobu života, rozvoj poslání, kontakty s významnými lidmi, kontakty se zahraničím, práce pro druhé, cestování a studium nového oboru, citový život je nevyvážený a je zapotřebí se čistě vyhýbat materiálním cílům

tento vrchol vám poskytne příležitost vypěstovat si shovívavost vůči ostatním a soucítit s nimi. Třebaže to někdy může dřít, vyjdete na druhém konci jako tolerantnější a moudřejší a budete si také vážit života. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte odpustit sobě i druhým a nechat odplynout všechno, co vám v životě již není k žádnému užitku. Když se zbavíte potřeby mít své okolí pod kontrolou a podřídíte se přirozenému běhu věcí, máte úspěch zaručen. Tento vrchol posiluje vaše dobročinné sklony i tvůrčí schopnosti, takže můžete vyniknout například v oblasti umění, filosofie anebo duchovních nauk či veřejném sektoru.

 • ČÍSLO VRCHOLU 11/2

 • Inspirace, osvícení, transformace, spirituální prozření. Jde o vyšší úroveň druhého vrcholu.

Tento vrchol vám dává příležitost dovést na mistrovskou úroveň svou citlivost a intuici. Vyvinete-li dostatečné úsilí a budete-li mít dost odhodlání, naučíte se setrvávat za všech okolností ve svém středu a nenecháte vychýlit z rovnováhy ani sebe, ani své emoce. To vše je podmínkou, aby se mocná vibrace čísla 11/2 aktivovala. Tento vrchol je zaměřen k budování náležité sebedůvěry a k prohlubování moudrosti a soucitu, protože jen tak můžete zvládnout jeho nároky. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte na sobě pracovat a řídit se v životě vyššími ideály. Navzdory mnoha zkouškám, soužení a dilematům je tu obsažen velký potenciál k úspěchu a nedosáhne na něj každý. Tento vrchol vám umožní dosáhnout vyšší úrovně vědomí, pochopit univerzální zákony a snadno inspirovat ostatní.

 • ČÍSLO VRCHOLU 22/4

 •  Závazek, uskutečnění, spirituální prozření.

Tento vrchol vám dává příležitost zavést, řídit nebo podporovat široce založenou snahu, která je ku prospěchu nějaké komunitě, lidstvu nebo celku. Během tohoto období máte schopnost praktickým konáním a s uplatněním kázně a rozvinutého vědomí převádět myšlenky do reality. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte se naučit zklidňovat nervy, vyvažovat emoce, zachovávat za všech okolností klid a jít oddaně za svými cíli, kdy můžete velkoryse snít, ale musíte mít víru, odvahu a výdrž, abyste své konání dotáhli do zdárného konce. Tento vrchol vám umožní budovat, vytvářet nebo podporovat něco, co má trvalý dopad ve světě.

 • ČÍSLO VRCHOLU 33/6

 • Láska, léčení, nesobecká služba, spirituální prozření.

Tento vrchol vám dává příležitost předávat bezpodmínečnou lásku svou mocnou léčivou energií. Během tohoto období se naučíte neztotožňovat se s bolestí, kterou vidíte ve světě, když se snažíte sloužit vyššímu blahu. Je to náročná etapa, která s sebou nese velkou oběť, odpovědnost a současně také velký potenciál ke konání změn v celosvětovém měřítku. Abyste z tohoto vrcholu vytěžili maximum, musíte uplatňovat své tvůrčí schopnosti a dbát, abyste za všech okolností zachovali klid, rovnováhu a udržovali si odstup. Tento vrchol vám umožní uzdravovat láskou a pozvedat vědomí lidstva nesobeckou službou

sleva

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi – Sonja Výklad Karet. 

Autorka článku: Soňa Sofi http://www.vestirna-u-sonjy.cz 

Zdroje informací ohledně tohoto numerologického fenoménu: Robin Steinová - Numerologie Čísla lásky, František Kruml - Numerologie, Milan Walek - Numerologie v praxi, Michelle Buchananová - Praktická numerologie

Kupte si knihu horoskopů z mariášových karet pro jednotlivá znamení zvěrokruhu pro rok 2016 autorky Sonjy Sofi zde nebo na telefonu +420 605 78 76 76

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

Nejnovější články na našem portálu

duben 17, 2024 162
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 350
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 268
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2034
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 299
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 378
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1650
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 724
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 738
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3034
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 969
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1039
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2018232
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515377
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456769
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292781
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282273
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272736
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259243
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250776
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249293
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242771
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240556
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215094
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206493
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188046
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186450
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184242
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176586
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166638
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163254
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161039
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142677
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128129
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124491
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122440
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...