ISTP (Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Uzavřený, klidný, často přitahován k autům/motorkám/letadlům, zajímá se o to, proč a jak věci
fungují, příliš si neláme hlavu s dodržováním příkazů a zákazů, které nepovažuje za důležité, je
realista, má rád svůj klid.


Charakteristika:
Jsou odborníci „na materiál“, ať už je obor jejich zájmu jakýkoliv. Zajímá je hledání nejlepšího dřeva
pro truhlařinu, nejlepší součástky do auta, nejlepší látky pro pracovní oděv, stereo systému s
nejlepším zvukem atd. S předměty svého zájmu se dokonale sžijí a mají k nim hlubší vztah než druzí
lidé, kteří vidí pouhou věc.
Preferují udržovat svůj život nekomplikovaný a bez závazků a omezení. Jsou to také mistři v získávání
největší odměny s co nejmenší námahou. Uspořený čas a energii pak celé obětují na oltář svého
koníčku.
Nemají rádi, když je někdo popohání v práci. Pokud mají práci odvést pořádně, musí na ní mít dost
času a bavit je. Mají určitý okruh svých starých dobrých přátel. Navazování nových kontaktů je pro ně
dlouhodobý proces. Neradi rozebírají své pocity s druhými lidmi. Raději než se probírat nepříjemnými
emocemi a zkoumat, co je zavinilo, pospíchají k činnosti, která je baví a opět je uvede do stavu
duševní pohody. Stejně tak špatně snáší, když na ně ventiluje svoje přehnané emoce někdo druhý. V
takové situaci se snaží co nejdříve vytratit.
K teoriím a ideologiím jsou nedůvěřiví a skeptičtí. Preferují vlastní zkušenost s konkrétními lidmi. Mají
horší odhad na vývoj společenské situace a příliš se nehrnou do obsazování strategických pozic, kde
by museli vést
a zodpovídat za druhé. Druhým lidem si rádi postěžují, ale jejich rady neberou příliš
vážně.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co
nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tito zastánci rovnostářství tvoří asi 7% populace. Život je pro tyto jedince uměleckým činem, proto u
nich ve větší míře platí, že všechno zkusí jen jednou. Umějí být silně odbojní vůči autoritám a
hierarchii, naopak dokážou být oddáni až za hrob svým “bratřím” a “sestrám.” Nadřízenost a
podřízenost považují za něco zbytečného a přežitého. Ke světu se vztahují svými smyslovými orgány
a často proto jednají odtažitě. Něž se do něčeho pustí, dvakrát si to přeberou a jsou vyznavači co
nejúspornějších procesů a metod. Úsporné je také jejich vyjadřování, jsou ze všech typů

nejlakoničtější. Charakterizuje je neohroženost, někdy jsou schopni riskovat daleko více než ostatní
typy, a nezřídka kdy se “spálí”.
Komunikují převážně činy a nijak neusilují o rozvíjení svých verbálních schopností. Bravurně ovládají
nástroje a stroje jakéhokoli druhu, jejich duch je zaměřen spíše řemeslně. Zabývají se tím, jak věci
fungují, a rádi přicházejí věcem na kloub. Jsou dobří hlavně v tom, co má smysl, a co prověřuje jejich
odvahu a zručnost. Pověřit je zvláštním úkolem je pro ně výzva. Jsou vynikající praktikové, osvědčují
se jako inženýři, mechanici a analytici. Jsou svéráznými vedoucími pracovníky, nemilují teorie. Jejich
styl je hektický, přímočarý, nediplomatický a neortodoxní. Mají sklony motivovat ostatní tím, že se
raději do něčeho s nasazením sami pustí, než aby se je snažili k práci přimět řečmi. Dokáží sami sebe
silně motivovat a nastartovat, pracují zcela nezávisle. Nepotřebují dohled a ze srdce jej nesnáší.
Většinu práce dokončí včas a v termínu, jsou velmi pružní a adaptabilní, velmi snadno se vyrovnávají
s neočekávanými událostmi. Nejsou nadšeni omezováním a pečlivým plánováním.
Mají až fascinující schopnost vstřebat nesmírné množství dat a informací,dlouho je v sobě nosit, a v
pravou chvíli s nimi vyrukovat a uplatnit na danou situaci.
Na své okolí budí samotářský dojem, žijí v jakémsi imaginárním společenství sobě podobných druhů.
Tito jedinci se vždy nějak najdou, byť by je dělila jakákoli vzdálenost.
V této skupině se velmi těžko hledá ženský archetyp. Z žen tohoto typu se stávají “zavzaté”
profesionálky, a jsou svým okolím často považovány za podivné. Pro tyto ženy není jednoduché nalézt
partnera a většinou zůstávají samy.
Nacházíme je v zaměstnáních jako je chirurg, novinář, často se vyskytují jako speciální vyšetřovatelé
oddílů policie nebo protiteroristických komand. Mezi těmito lidmi najdeme také horolezce, závodníky
a lovce, milují adrenalinově náročné disciplíny. Dokáží zpracovat a vstřebat ohromné množství dat a k
tomu mají jakýsi šestý smysl, který jim umožňuje vycítit slabiny protivníka. Přesně vystihnou správný
moment pro překvapení a mistrně využijí své prostředky pro přemožení protivníka. Dejte těmto lidem
zbraň, a stojí před vámi geniální a smrtelně nebezpečný nepřítel.
Jsou velice svérázným typem, obtížně se nechají řídit a sami řídí nesnadno. V organizacích se pro ně
těžko hledá uplatnění, protože příliš nezapadají. Ovšem v tom, co jim sedne, jsou nepřekonatelní a
nenahraditelní.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ondřej Brož: Neodepírejte si!

  Ondřej Brož: Neodepírejte si! Tak a je to tu zase, po roce a pár měsících jsem na stejném místě na dovolené a opět mám inspiraci pro napsání pár řádků, minule na téma Proč je důležité odpočívat, dnes na téma odepírání.Na dovolenou se asi jako většina z vás těším už Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA

  Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA Cítíte se po zimním období unavení a bez energie?Zkuste načerpat sílu z medvědího česneku, jednoho z nejvýznamnějších životabudičů rostoucího v začátku jarního období, a právem nazývaný - prvý posel Jara. Tuto vynikající bylinu, můžeme využít k detoxikaci našeho organismu, od škodlivin, které se během zimy nahromadily Číst dál
 • Zlatá Dušička: Propojování

  Zlatá Dušička: Propojování Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019 Intenzita Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn. Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení Číst dál
 • Hana Sahhu-arah: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU?

  Hana Sahhu-ara: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU Mnoho lidí hledá své poslání a věří, že až ho najdou, změní celý svůj život. Jak ale má přijít poslání, když neděláme, co chceme, nejednáme podle svého srdce a nejsme plně sami sebou? Myšlení často přenecháváme druhým lidem, televizi nebo dalším médiím, které nám doporučují, Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 bře
Populární osvícená historička RNDr. Hana Sar Blochová dorazí do našeho studia a poví nám fascinující informace o královském hradě Karlštejně, o Karlu IV a o Grálské krvi.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ltLWqVaIC60">
20 bře
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/c7iO31T0oUgVáš datum narození je důležitý, to je všeobecná znalost. Podívejme se na informace ohledně dne narození, Tvé výzvy, Tvé symboly, Tvé dary, Tvé drahokamy a podobné věci :)Tento díl bude o Psychickém číslu 9 . tedy lidé narození v 9. 18. 27. dnu v měsíci. Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.">
20 bře
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií prvního jarního úplňku ve znamení Váhy.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/6ns-T_EuAHYEnergiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.">
Připojte se k nám na facebooku