ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení.


Stručný popis:
Bývají vážní, tiší, úspěchu dosahují soustředěným úsilím a pečlivostí. Dále praktičtí, spořádaní,
realističtí, logičtí a spolehliví. Pečují o to, aby všichni věděli, co mají dělat. Berou na sebe
odpovědnost. Sami se rozhodují, čeho chtějí dosáhnout, a vytrvale k tomuto cíli směřují, bez ohledu
na protesty či pokusy na odvedení jejich pozornosti. Svůj vnější život žijí více myšlením, vnitřní více
smysly.


Charakteristika:
Správci se uplatní všude tam, kde je vyžadována svědomitost a odpovědnost. Jsou uzavření a neradi
se svěřují. Dávají přednost ověřeným postupům a velmi neradi riskují. Často dosahují nadprůměrných
úspěchů ve škole a snadno získávají akademické hodnosti.
Správce má vždy přehled o systémech, společnostech a hierarchiích okolo něj. Rychle odhadne, co je
podle aktuálně platného systému správný postup a co naopak ne. Rebelii jakéhokoliv druhu považují
za špatný nápad. Pokud chce systém změnit, vyhledá klíčové role a do těch se snaží kariérním
postupem dostat, což se mu dříve nebo později podaří. Na to, aby se dostal společensky tam, kam
chce, nelituje času a námahy. Prohřešky proti pravidlům netoleruje a rád se drží nejrůznějších
návodů, příruček a schémat.
Lidé tohoto typu se mohou zdát někdy až příliš uzavření a strnulí, ale jejich okolí se na ně může vždy
spolehnout. Jsou z nich skvělí správci, úředníci, inženýři, inspektoři nebo účetní. V práci jsou efektivní
a výkonní. Jejich sklon dodržovat postupy a měnit je jen pozvolna však okolí často chápe jako
byrokracii.


Podrobný popis:
Introvertní smyslové typy bývají nejspolehlivější ze všech lidí. Jejich dominantní funkcí je smyslové
vnímání, které používají k tomu aby vstřebali mnoho dat a dojmů, o něž opírají své názory a postoje.
Jejich precizní vnímání a paměť z nich pro organizaci činí jedinečné a neocenitelné zdroje. Mají rádi
vše pod kontrolou - věci, lidi i informace. Jejich osobní i pracovní život je do detailů zorganizován a
jistý nedostatek spontaneity vyvažují bezpříkladnou spolehlivostí a pečlivostí.
V pracovním prostředí se neradi zúčastňují porad a sezení, mají rádi všechno ve věcné, faktické a
srozumitelné formě, žádné zbytečné komplikace. Jsou známi svými praktickými soudy a jejich
dispozice pamatovat si detaily je předurčuje ke konzervativním a tradicionalistickým postojům. Své
názory jsou schopni podpořit velmi přesnými citáty a odkazy. Nepodléhají impulsům, ale když se do
něčeho jednou pustí, je těžké je od toho odpoutat, odradit či přimět, aby přestali. Aby se do něčeho
pustili, musí to “mít smysl.” Smysl v jejich pojetí mají spíše zájmy a potřeby blízké jejich.
Jsou to lidé popisovaní jako “rozumní” , to jest racionální, neosobní, logičtí, rozhodní a v populaci
zastupují asi 6%. Jsou trpěliví, vytrvalí a spolehliví, ale mezilidské dovednosti, jako takt a empatie,
nejsou jejich silnou stránkou. Mají sklon si neuvědomovat dopady svých rozhodnutí a činů na ostatní.
Vysoce si váží tradice a ctí letité a zavedené instituce, jako je církev a rodina. Na svět mají sklon
nahlížet mechanicky, trpělivě a bez reptání přijímají a drží se stanovených pravidel. Jsou pilíři, o něž
je možno se opřít, jejich zaujetí pro důkladnost, detaily, spolehlivost a praktičnost, je předurčuje ke
specifickému okruhu profesí. Jsou z nich cenění auditoři, bankovní kontroloři, právníci či berní
úředníci. V krizových situacích si zachovávají chladnou hlavu, a to z nich činí dobré pracovníky na
řídících funkcích například v nemocnicích, u policie nebo v ozbrojených složkách.
V zaměstnání bývají předurčeni ke kariéře, k postupu nahoru. K realitě přistupují bez předsudků,
rychle se rozhodují a jednají, většinou správně. Jsou to šéfové, kteří řídí příkladem a od ostatních
očekávají, že se jim budou co nejvíce podobat. Nejraději pracují sami, nelibují si v týmové práci a
bývá jim zatěžko jít se poradit s podřízeným. Lidé z nich mívají pocit méněcennosti a provinění, svým
jednáním vyvolávají u druhých obranné reakce a defenzivní postoje. Nesnášejí nepříjemné mezilidské
situace, zejména pokud je mají oni sami řešit. Považují je za rušivé a neproduktivní prvky a jejich

reakcí často může být přitvrzení kontroly, a nebo popření existence problému. Jsou to akčně
orientovaní lidé, kteří potřebují pevné plány, jasné instrukce a srozumitelné cíle. V takových
podmínkách jsou nejvýkonnější. Jejich schopnost dotáhnout věci do konce a dodělat včas s minimem
nákladů, je pro ně nejlepším doporučením do vedoucích a odpovědných pozic.
Slovo jemuž rozumí je povinnost . Jejich povinností je zajistit a vydělávat na chléb a přispívat k blahu
instituce, muži tohoto typu by proto byli raději, kdyby ženy nemusely pracovat a staraly se o rodinu a
domov.
Lidé tohoto typu si nepotrpí na okázalost, podle nich je nevhodná ve všech oblastech: v mluvě, v
oblékání, životním stylu, jídle a pití, i ve výběru partnera. Mají rádi úpravnost, úhlednost, uměřenost,
spořádanost a účelnost. Pro své skromné potřeby si pořizují věci tak, aby vydržely a byly praktické,
funkční a úsporné, a nikoli proto, že jsou pěkné. Mají rádi věci solidní a nehoní se za výstřelky.
S oblibou se sdružují do různých organizací a spolků, zpravidla dost tradicionalisticky zaměřených.
Potrpí si na pravidelné rituály u příležitostí různých událostí a výročí.

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč
national cpr association