ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judgment) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení.


Stručný popis:
Bývají vážní, tiší, úspěchu dosahují soustředěným úsilím a pečlivostí. Dále praktičtí, spořádaní,
realističtí, logičtí a spolehliví. Pečují o to, aby všichni věděli, co mají dělat. Berou na sebe
odpovědnost. Sami se rozhodují, čeho chtějí dosáhnout, a vytrvale k tomuto cíli směřují, bez ohledu
na protesty či pokusy na odvedení jejich pozornosti. Svůj vnější život žijí více myšlením, vnitřní více
smysly.


Charakteristika:
Správci se uplatní všude tam, kde je vyžadována svědomitost a odpovědnost. Jsou uzavření a neradi
se svěřují. Dávají přednost ověřeným postupům a velmi neradi riskují. Často dosahují nadprůměrných
úspěchů ve škole a snadno získávají akademické hodnosti.
Správce má vždy přehled o systémech, společnostech a hierarchiích okolo něj. Rychle odhadne, co je
podle aktuálně platného systému správný postup a co naopak ne. Rebelii jakéhokoliv druhu považují
za špatný nápad. Pokud chce systém změnit, vyhledá klíčové role a do těch se snaží kariérním
postupem dostat, což se mu dříve nebo později podaří. Na to, aby se dostal společensky tam, kam
chce, nelituje času a námahy. Prohřešky proti pravidlům netoleruje a rád se drží nejrůznějších
návodů, příruček a schémat.
Lidé tohoto typu se mohou zdát někdy až příliš uzavření a strnulí, ale jejich okolí se na ně může vždy
spolehnout. Jsou z nich skvělí správci, úředníci, inženýři, inspektoři nebo účetní. V práci jsou efektivní
a výkonní. Jejich sklon dodržovat postupy a měnit je jen pozvolna však okolí často chápe jako
byrokracii.


Podrobný popis:
Introvertní smyslové typy bývají nejspolehlivější ze všech lidí. Jejich dominantní funkcí je smyslové
vnímání, které používají k tomu aby vstřebali mnoho dat a dojmů, o něž opírají své názory a postoje.
Jejich precizní vnímání a paměť z nich pro organizaci činí jedinečné a neocenitelné zdroje. Mají rádi
vše pod kontrolou - věci, lidi i informace. Jejich osobní i pracovní život je do detailů zorganizován a
jistý nedostatek spontaneity vyvažují bezpříkladnou spolehlivostí a pečlivostí.
V pracovním prostředí se neradi zúčastňují porad a sezení, mají rádi všechno ve věcné, faktické a
srozumitelné formě, žádné zbytečné komplikace. Jsou známi svými praktickými soudy a jejich
dispozice pamatovat si detaily je předurčuje ke konzervativním a tradicionalistickým postojům. Své
názory jsou schopni podpořit velmi přesnými citáty a odkazy. Nepodléhají impulsům, ale když se do
něčeho jednou pustí, je těžké je od toho odpoutat, odradit či přimět, aby přestali. Aby se do něčeho
pustili, musí to “mít smysl.” Smysl v jejich pojetí mají spíše zájmy a potřeby blízké jejich.
Jsou to lidé popisovaní jako “rozumní” , to jest racionální, neosobní, logičtí, rozhodní a v populaci
zastupují asi 6%. Jsou trpěliví, vytrvalí a spolehliví, ale mezilidské dovednosti, jako takt a empatie,
nejsou jejich silnou stránkou. Mají sklon si neuvědomovat dopady svých rozhodnutí a činů na ostatní.
Vysoce si váží tradice a ctí letité a zavedené instituce, jako je církev a rodina. Na svět mají sklon
nahlížet mechanicky, trpělivě a bez reptání přijímají a drží se stanovených pravidel. Jsou pilíři, o něž
je možno se opřít, jejich zaujetí pro důkladnost, detaily, spolehlivost a praktičnost, je předurčuje ke
specifickému okruhu profesí. Jsou z nich cenění auditoři, bankovní kontroloři, právníci či berní
úředníci. V krizových situacích si zachovávají chladnou hlavu, a to z nich činí dobré pracovníky na
řídících funkcích například v nemocnicích, u policie nebo v ozbrojených složkách.
V zaměstnání bývají předurčeni ke kariéře, k postupu nahoru. K realitě přistupují bez předsudků,
rychle se rozhodují a jednají, většinou správně. Jsou to šéfové, kteří řídí příkladem a od ostatních
očekávají, že se jim budou co nejvíce podobat. Nejraději pracují sami, nelibují si v týmové práci a
bývá jim zatěžko jít se poradit s podřízeným. Lidé z nich mívají pocit méněcennosti a provinění, svým
jednáním vyvolávají u druhých obranné reakce a defenzivní postoje. Nesnášejí nepříjemné mezilidské
situace, zejména pokud je mají oni sami řešit. Považují je za rušivé a neproduktivní prvky a jejich

reakcí často může být přitvrzení kontroly, a nebo popření existence problému. Jsou to akčně
orientovaní lidé, kteří potřebují pevné plány, jasné instrukce a srozumitelné cíle. V takových
podmínkách jsou nejvýkonnější. Jejich schopnost dotáhnout věci do konce a dodělat včas s minimem
nákladů, je pro ně nejlepším doporučením do vedoucích a odpovědných pozic.
Slovo jemuž rozumí je povinnost . Jejich povinností je zajistit a vydělávat na chléb a přispívat k blahu
instituce, muži tohoto typu by proto byli raději, kdyby ženy nemusely pracovat a staraly se o rodinu a
domov.
Lidé tohoto typu si nepotrpí na okázalost, podle nich je nevhodná ve všech oblastech: v mluvě, v
oblékání, životním stylu, jídle a pití, i ve výběru partnera. Mají rádi úpravnost, úhlednost, uměřenost,
spořádanost a účelnost. Pro své skromné potřeby si pořizují věci tak, aby vydržely a byly praktické,
funkční a úsporné, a nikoli proto, že jsou pěkné. Mají rádi věci solidní a nehoní se za výstřelky.
S oblibou se sdružují do různých organizací a spolků, zpravidla dost tradicionalisticky zaměřených.
Potrpí si na pravidelné rituály u příležitostí různých událostí a výročí.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 pro
Zimní slunovrat je nejdůležitějším okamžikem v roce pro Slovany a jiné národnosti. Jak ho prožít a jak ho zažít si popovídáme v rozsáhlém vysílání s hvězdami našeho kanálu:Jaroslav GrűnwaldKryštof KouckýJaromír SchmidtRamona SiringlenTěšte se na 3 hodinový pořad nabitý zásadními informacemi. Jak využít Zimní slunovrat k vlastní změně? Co od toho očekávát? To vše a mnohé se dozvíte v tomto pořadu.">
20 pro
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/TmnIxLuVDSU Když tělo zemře, tak duše za předpokladu normálního přirozeného vývoje odchází do jiné reality. Vědomí se koncentruje na jinou realitu, která je nazývána astrální realitou nebo bardem, tj. realitou, ve které duše pobývá mezi úmrtím a novým zrozením. Vzhledem ke svým posledním zkušenostem s přisedlíky mám určité pochybnosti, co je minimálně v Česku tím normálním přirozeným vývojem.">
21 pro
Mimořádná Slunovratová meditace s Miroslavem Zelenkou, celonárodní akce.- Příjem energií z kosmu- Zvýšení frekvence- Hromadné odvádění přisedlíkůZde si stáhněte nahrávku meditace, nebo na našem youtube společně s námi 21.12. přesně ve 22:00 začínáme...https://ulozto.cz/!cYX5871oxXqA/miroslav-zelenka-meditace-prijem-energii-z-kosmu-zvyseni-frekvence-vibraci-a-odvadeni-prisedliku-mp3">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association