ISFP (Introversion, Sensing, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou cítění.


Stručný popis:
Lidé typu ISFP mívají citové vnímání, velmi vyvinutý smysl pro krásu, bývají neorganizovaní,
nerozhodní, plaší, mírumilovní a kreativní. Obvykle se slaběji soustřeďují.


Charakteristika:
Velmi senzitivní osobnost, která se snadno dostane do stresu nebo vyčerpání. Má neobyčejné
umělecké cítění, které o sobě dává vědět v náhlých záchvěvech inspirace, které ovšem nejdou vyvolat
na povel. Jejich díla jsou odrazem duševního rozpoložení v danou chvíli, nejedná se o žádné představy
o tom, jak bude svět vypadat v budoucnosti.
Tyto dvě hlavní kvality ho předurčují buď k práci umělecké (skladatel, malíř, básník atd.; méně už jim
jde psaní souvislého textu) a nebo v oboru, kde může využít svoji schopnost se vciťovat (pediatr,
veterinář, pečovatel, zdravotní sestra).
Aby byl schopen správně fungovat, potřebuje ISFP pozitivní atmosféru. Nelze mu dávat časové
rozvrhy a ultimáta. Žije ze dne na den a nebývá příliš zdatný v dlouhodobém plánování finančního
zajištění. Nemá rád hierarchii a přísnou disciplínu. K oborům jako je například vojenství mívá silný
odpor.
Mnoho lidí se jim rádo svěřuje, protože si všímá jejich citlivosti a vždy v nich najde pozorného
posluchače. ISFP obdivuje jedince, kteří nejsou svázáni s materiálním světem a žijí si po svém.
Každého hodnotí podle toho, jaký žije svůj každodenní život.
Mají tendenci hledat nějakého duchovního vůdce nebo hnutí angažující se za dobrou věc. Musí ovšem
být patřičně mírumilovné a liberální. Svět jim připadá příliš složitý. Pokud by ho bylo možné zachránit
tím, že namalují obraz, šli by nadšeně do toho.


Podrobný popis:
Lidé tohoto typu jsou z pravidla vřelí, soucitní, harmonizující, trochu rezervovaní až nepřístupní. Mají
sklony posuzovat věci podle svých osobních hodnot a preferencí, rádi si však tyto hodnoty volí
subjektivně bez ohledu na okolí. Bývají vcelku přístupní novým myšlenkám a jsou poměrně
přizpůsobiví, ale jen do okamžiku, pokud není ohroženo něco, čeho si váží. Sami dobře vědí, které
věci jsou pro ně nejdůležitější, a hájí je za každou cenu. Mají-li možnost pracovat na něčem, s čím se
identifikují, je jejich výkon dvojnásobný, pokud tomu tak není, je poloviční. Jejich pevný a osobně
pojímaný systém hodnot z nich vytváří pilíře každé organizace. Jejich práce by měla mít vyšší smysl,
aby přispívala k něčemu co má pro ně význam - porozumění mezi lidmi, štěstí, zdraví či odstranění
chudoby. Dávají přednost samostatné a individuální práci. Nemají potřebu na okolí dělat dojem a
ohromovat je, tím méně je ovládat a mít nad nimi moc. Jejich přáteli bývají lidé s podobnými
hodnotami.
Lidé tohoto typu jsou vedeni ve vztahu k vnějšímu světu svými smysly, užívají cítění jako svou
dominantní funkci a v populaci jsou zastoupeni zhruba 5%. Je jim cizí hledání hlubinných významů,
nezajímá je abstrakce, věda a teorie, tradice a pravidelnost. Nikdy se na nic nepřipravují a nic
neplánují. Oni věci prostě dělají. Protože jsou tím, co dělají, zcela absorbováni, mají sklon neuvažovat
v pojmech např. tréninkových dávek nebo hodinách přípravy, většinou nepociťují únavu, bolest nebo
nebezpečí. Neznamená to, že jsou proti těmto projevům imunní, pouze to, že jsou do své činnosti
natolik ponořeni, že si jich jednoduše nevšimnou.
Tito lidé jsou velmi laskaví a citliví zejména vůči bolesti a utrpení jiných, na okamžik nezaváhají,
mohou-li pomoci.
Přitahují je zaměstnání, kde mohou uplatnit schopnost rozlišit svými smysly i velmi jemné rozdíly.
Rádi se věnují řemeslům, včetně uměleckých, protože jejich ruce bývají výmluvnější než jejich řeč.
Nepokoušejí se stát mistry slova, řeč je pro ně příliš abstraktní a je pro ně snazší své bohaté city a
pocity dát najevo spíše skutkem než slovem. Najdou-li formu, v níž jsou schopni se vyjádřit, například
uměleckou nebo řemeslnou dovednost, hluboce do ní vtiskávají svůj charakter. Jsou to herci,
hudebníci nebo jiní umělci, našli bychom je také mezi sportovci zejména v individuálních

disciplínách. Vábí je harmonický pohyb, dotek, pohled či sluchový vjem. Mají smysl pro krásu a
proporcionalitu a neobvykle rozvinuté chuťové a čichové smysly, proto mezi nimi najdeme mnoho
degustátorů. Obecně je tento typ lidí silný v mnoha uměleckých oborech, aby však byli spokojení a
výkonní, musí mít možnost volby a proměnlivost činností. Rutina je ubíjí.
Jsou instinktivně puzeni ke všemu, co je přírodní a přirozené a jakoby venkovsky prosté. Jsou rádi
sami v divočině a příroda jim je nakloněna, dokáží si velmi dobře porozumět se zvířaty.
Ve světě managementu jsou velmi vzácným druhem. Mají malou ambici stát “nad” někým nebo
dokonce “poroučet”. Chtějí především pomáhat a být užiteční. Nesvědčí jim konfliktní prostředí a
uhýbají před ním. Nevědí si rady s množstvím termínů, dat a informací, mají také potíže s důsledností.
Kdosi o nich řekl: “Poruč a udělej sám.”
Daří se jim tam, kde lidé potřebují podporu, vlídné slovo či drobnou úsluhu, vyslechnout či vypovídat
se.
Tito lidé bývají vyrovnaní a klidní, pokud se však na povrch vynoří jejich temná stránka, jsou chladní
a odměření, necitliví, lpící na trivialitách a neschopni rozhodnout zásadní věci. většinou nevěří svým
intuicím, neřídí se jimi. Ve slabé chvilce však mohou své intuici podlehnout, odhodí vší opatrnost a
nedbají zřejmého nebezpečí.Potlačená intuice se může projevit nejasnými, velmi chmurnými a
nebezpečnými předtuchami, což často u těchto jedinců vede až k neurotickým a úzkostným stavům.
Bývají někdy velmi nevypočitatelní,protože reagují přímo na to, co se děje v nich uvnitř. Musí si
uvědomit, že někdy mají velmi subjektivní názory a inklinují ke značně nestandardním stanoviskům.
Měli by si vyjasnit, co od nich vlastně ostatní očekávají a měli by mít někoho, s kým by se mohli
podělit o svou soukromou realitu.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 pro
Zimní slunovrat je nejdůležitějším okamžikem v roce pro Slovany a jiné národnosti. Jak ho prožít a jak ho zažít si popovídáme v rozsáhlém vysílání s hvězdami našeho kanálu:Jaroslav GrűnwaldKryštof KouckýJaromír SchmidtRamona SiringlenTěšte se na 3 hodinový pořad nabitý zásadními informacemi. Jak využít Zimní slunovrat k vlastní změně? Co od toho očekávát? To vše a mnohé se dozvíte v tomto pořadu.">
20 pro
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/TmnIxLuVDSU Když tělo zemře, tak duše za předpokladu normálního přirozeného vývoje odchází do jiné reality. Vědomí se koncentruje na jinou realitu, která je nazývána astrální realitou nebo bardem, tj. realitou, ve které duše pobývá mezi úmrtím a novým zrozením. Vzhledem ke svým posledním zkušenostem s přisedlíky mám určité pochybnosti, co je minimálně v Česku tím normálním přirozeným vývojem.">
21 pro
Mimořádná Slunovratová meditace s Miroslavem Zelenkou, celonárodní akce.- Příjem energií z kosmu- Zvýšení frekvence- Hromadné odvádění přisedlíkůZde si stáhněte nahrávku meditace, nebo na našem youtube společně s námi 21.12. přesně ve 22:00 začínáme...https://ulozto.cz/!cYX5871oxXqA/miroslav-zelenka-meditace-prijem-energii-z-kosmu-zvyseni-frekvence-vibraci-a-odvadeni-prisedliku-mp3">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association