INTP (Introversion, Intuition, Thinking, Perceiving) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Samotář, skeptik, nepořádný, raději se zabývá teorií než praxí, nedává najevo emoce, řídí se logikou,
klidný, bohatý vnitřní život, společnost nechápe, pochybuje o smyslu existence, nechce vést ani být
veden.


Charakteristika:
Pokud v něčem vyniká nade všemi, pak je to schopnost budovat systémy úplně od nuly a vyhledávat
logické nesrovnalosti. Tento skeptický samotář může být okolím vnímán jako podivín. Ze všech 16
typů bývá nejvíc odtržený od skutečného světa, do kterého se vrací ze své mysli jen na návštěvu. Je
schopen se velmi dobře zabavit sám a během této doby pociťuje smyslové vjemy jako rušivé. Jeho
snaha je vyfiltrovat vede k určitému flegmatismu a zanedbávání drobných každodenních domácích
prací. Je více či méně neorganizovaný, což se může projevovat i v nedodržování pravidelného rytmu
den/noc.
Vzhledem k tomu, že promýšlí všechny možné alternativy dopředu jako při šachové partii, může být
nerozhodný. Rád si nechává vyhrazenu možnost změnit názor a nerad vynáší definitivní soudy. Bývá
velmi často politicky neutrální nebo liberálně založený. O všem dokáže dlouze přemýšlet. Má sklony k
cynismu a pochybnostem o smyslu existence. Je velmi inteligentní. Do této skupiny patřil mimo jiné i
Einstein anebo Albert Speer. Typickým zaměstnáním pro něj je vědec, profesor, programátor nebo
filosof. Hodně z INTP se hodí i do kategorií: matfyzák, fanoušek sci-fi, admin.
Lidé charakteru INTP jsou převážně lidé s vyšší inteligencí. Nadprůměrnou až vysoce nadprůměrnou
(superiorní).
Podobně jako INTJ se i INTP silně spoléhají na logiku a touží všemu rozumět. Zatímco INTJ ale používá
logiku pouze jako nástroj k potvrzení svých intuitivně získaných názorů a spěchá k závěrečnému
zaujetí pozice, INTP je přísně logický od začátku až do konce svého myšlenkového procesu a nevadí
mu ani zabývat se teoriemi, které jsou naprosto neužitečné a konce nemají. Cíl pro něj není důležitý
tolik, jako samotný proces přemýšlení, a často naopak definivní zaujetí stanoviska k problému
odkládá a spíš se baví tím, jak na obou stranách vah přibývají jednotlivé argumenty. Co se projektů
týká, INTP si jejich realizaci prožijí nejprve intelektuálně, vnitřně a necítí pak již mnohdy potřebu
opakovat je v reálném světě.
Nebezpečnou kombinací jsou povahové rysy INTP a obyčejná, anebo nižší inteligence - hrozí, že si
daný jedinec vytvoří svůj vlastní svět, ze kterého se už nedokáže dostat.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co

nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tento typ je skutečně velmi vzácným druhem, protože jich v populaci nebývá více než 1%. Spoléhají
na introvertní a velmi precizní myšlení, jako na svou dominantní funkci. Tato jejich nejsilnější kvalita
však bývá okolí většinou skryta a vyjevena bývá jen jejich nejbližším. Proto jsou velmi často vnímáni
jako lidé, jimž je těžko rozumět a pochopit je. Ze všech typů vynikají největší precizností ve
vyjadřování a myšlení. Jsou stále ve střehu, a jakýkoli rozpor, v něčí mluvě a myšlenkových
pochodech okamžitě postřehnou. Tato schopnost vystihnout sebemenší nelogičnost v jakýchkoli
výrocích, může v některých lidech vyvolat dojem, že jsou intelektuální snobové.
Neustálé logické myšlení a hodnocení fakt má pro ně morálně kvalitativní smysl, a neustále hledají to,
co je nejdůležitější. Bývají označováni za architekty nových myšlenek a systémů. Pokud si jednou
osvojí nějaký poznatek, nikdy jej nezapomenou. Bývají posedlí analýzou, a jakmile se pustí do
nějakého rozboru, nedokáží se zastavit, dokud tu či onu věc, často s nesmírným vypětí a sveřepostí
beze zbytku nedokončí.
Jejich krédem je, že pravdu je třeba poznat za každou cenu, a jak s ní později naložíme, je jiná otázka.
Jsou to logici, matematici, fyzikové, vědci a filozofové. Zajímá je každá možnost, jak uspořádat
myšlenky do smysluplných celků. Povaha jejich výtvorů je často výsostně abstraktní, stává se jim
proto, že jim nebývá přiznána zásluha za prvenství. Ocenění jejich práce přichází většinou až
posmrtně. Bývají kvalitními pedagogy, zejména pro starší a vyspělejší studenty. Nejraději pracují o
samotě, tiše a bez přerušování. Nehodí se běžnou kancelářskou práci, rutinní úkoly se jim příčí,
neuplatňují se ani jako prodejci.
Jako pracovníci a nadřízení jsou velmi loajální vůči své firmě a podřízeným. Nemají v lásce rozruchy
jako jsou společenské akce, nebo organizační chaos. Pokud by mohli, nejraději by někam zalezli a
vynořili se v případě nejnutnějších potřeb. Přesto pro své okolí dokáží být velmi inspirativní, v soužití
jsou nenároční a lze s nimi dobře vycházet. Pokud se objeví ve společnosti, mají sklony se bavit pouze
s jedním nebo několika málo lidmi jejich vlastní intelektuální úrovně, jinak brzy “urážlivě” odejdou, a
dají tak najevo, že jim ostatní nesahají ani po kotníky. Uvědomují si, že se občas nechovají
společensky, ale nemohou se přemoci a mají pak pocity provinění. Občas se mohou, díky
nevyvinutému cítění, projevit netaktně vůči potřebám a přáním ostatních. Zpravidla si však toho, že
někomu “šlápli na kuří oko”, nejsou vědomi.
Jejich velkou předností je nezávislost myšlení a precizní vyjadřování. Každé slovo sedí do nejmenšího
detailu. Nebýt této skupiny lidí, mnohé z naší intelektuální základny by neexistovalo, tuto 1% menšinu
tvoří především profesoři, vědci, výzkumníci nebo geniální programátoři.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ondřej Brož: Neodepírejte si!

  Ondřej Brož: Neodepírejte si! Tak a je to tu zase, po roce a pár měsících jsem na stejném místě na dovolené a opět mám inspiraci pro napsání pár řádků, minule na téma Proč je důležité odpočívat, dnes na téma odepírání.Na dovolenou se asi jako většina z vás těším už Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA

  Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA Cítíte se po zimním období unavení a bez energie?Zkuste načerpat sílu z medvědího česneku, jednoho z nejvýznamnějších životabudičů rostoucího v začátku jarního období, a právem nazývaný - prvý posel Jara. Tuto vynikající bylinu, můžeme využít k detoxikaci našeho organismu, od škodlivin, které se během zimy nahromadily Číst dál
 • Zlatá Dušička: Propojování

  Zlatá Dušička: Propojování Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019 Intenzita Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn. Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení Číst dál
 • Hana Sahhu-arah: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU?

  Hana Sahhu-ara: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU Mnoho lidí hledá své poslání a věří, že až ho najdou, změní celý svůj život. Jak ale má přijít poslání, když neděláme, co chceme, nejednáme podle svého srdce a nejsme plně sami sebou? Myšlení často přenecháváme druhým lidem, televizi nebo dalším médiím, které nám doporučují, Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 bře
Populární osvícená historička RNDr. Hana Sar Blochová dorazí do našeho studia a poví nám fascinující informace o královském hradě Karlštejně, o Karlu IV a o Grálské krvi.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ltLWqVaIC60">
20 bře
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/c7iO31T0oUgVáš datum narození je důležitý, to je všeobecná znalost. Podívejme se na informace ohledně dne narození, Tvé výzvy, Tvé symboly, Tvé dary, Tvé drahokamy a podobné věci :)Tento díl bude o Psychickém číslu 9 . tedy lidé narození v 9. 18. 27. dnu v měsíci. Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.">
20 bře
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií prvního jarního úplňku ve znamení Váhy.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/6ns-T_EuAHYEnergiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.">
Připojte se k nám na facebooku