ESFP (Extraversion, Sensing, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti typů MBTI. Je označován
jako Extrovertní smyslový typ vnímající s převahou cítění.


Stručný popis:
Člověk s osobností typu ESFP bývá společenský, veselý, spontánní, nepořádný, rád je středem
pozornosti, citlivý, ovlivnitelný, žije dneškem, má rád tanec, důvěřivý.


Charakteristika:
Spontánní a společenský jedinec. Je středem každého večírku a je velmi citlivý k náladám druhých.
Drží se vždy reality a přítomného okamžiku. Proto je jeho společnost vždy vítaná.
Jako zaměstnání jsou pro něj ideální právě taková místa, kde může využít svůj bezprostřední přístup k
lidem. Je z něj tedy dobrý herec, komik, zpěvák a pod. Mívá velkou nechuť do administrativní práce,
protože ji považuje za nudnou a zbytečnou. Hledá smysluplné vztahy a činnosti. Nejlépe takové, které
se osvědčují už od začátku. Nemá chuť čekat na to, co by mohlo možná být…
Snaží se vycházet s každým a nedělat si nepřátele. Na pracovišti nebo ve škole se tudíž nerad přidává
definitivně k jedné straně, což si ostatní mohou mylně vyložit, jako přebíhání z jednoho tábora do
druhého. ESFP se ale na tábory neohlíží, i když si moc dobře uvědomuje jejich existenci.
Může mít problémy udržet dlouho pozornost jedním směrem. Často podléhá spontánnímu
nakupování oblečení, doplňků a dalších věcí. Pokud něco nesnáší, pak je to nuda. Svůj život žije ze
dne na den a nestrachuje se moc, co přinese vzdálená budoucnost. Přítomný okamžik si zpříjemňuje
právě interakcí s ostatními lidmi.


Podrobný popis:
Tento typ je zaměřen na vnímání vnějších podrobností. Jsou to lidé, kteří si i po létech budou
pamatovat, kdo měl co na sobě při které události, co řekl a co udělal. Jsou praktičtí a věcní, se
schopností přijímat svět takový jaký je a netrápit se tím, že by vše mohlo být jinak. Spekulace a
fantazie je nezajímají. Vědí, co se kolem nich děje a co kdo chce. Nepokoušejí se věci zlomit, pokud je
alespoň nějaká šance, že může zafungovat adaptace.
Umějí ostatní přesvědčit, aby používali stejně smířlivý a adaptivní přístup. Jejich otevřená povaha
způsobuje, že ostatní lidé na ně reaguji příznivě. Nemívají předsudky, jsou otevřeni i názorům
ostatních, bývají trpěliví a tolerantní. Svět ani sebe sama neberou “smrtelně vážně”. V extrémním
případě se může jejich smysl pro realitu zvrtnout v přízemnost bez fantazie.
Jsou v nejlepším slova smyslu materialisty. Mají rádi dobré jídlo, hezké oblečení, hudbu, umění. Rádi
sportují a pokud ho dělají aktivně, dosahují vynikajících výsledků. Jsou výkonní v praktických
úkolech a dvojnásob lépe se jim daří v prostředí, které už znají.
Tito lidé jsou přívětiví, snadno se s nimi vychází a vytváří kolem sebe optimistické ovzduší.
Představují asi 13% populace, jsou výřeční a mají velmi kladný vztah k ostatním lidem. Snadno se
dokážou vcítit do jejich rozpoložení a často fungují jako příslovečné “vrby.” Jsou přirozeně přátelští a
otevření, a v lidech nacházejí a probouzejí jejich lepší vlastnosti. Jejich chuť k životu je nakažlivá a
svým úsměvem dokáží rozjasnit nejednu tvář. Hledají společnost při každé příležitosti a snadno se jim
to daří, neboť jsou velmi oblíbeni. Nesnáší izolaci. Nedokáží odmítnout, a vlídně přijímají každou, i
nečekanou návštěvu. Jejich neustále veselá a milá tvář na okolí budí dojem, že tito lidé nemají a ani
nemohou mít starosti. Pravdou však je, že své problémy nosí hluboko uvnitř, a na povrch se dostanou,
až když je nemohou vlastními silami zvládnout.
Mají talent si mnohdy až vášnivě užívat života, a to je činí velmi zranitelné vůči různým druhům
svodů. Mají sklony jednat impulsivně, a tím se stávají snadným terčem pro psychologický a někdy i
fyzický nátlak. Nikdo se s takovou vášní, a tak snadno nepoddává jiným. Často to z nich činí hlavní
objekt působení reklamy a různých propagačních akcí. Jsou to právě tito lidé, kteří “omdlívají blahem”
nad výhodnou životní pojistkou nebo rozkošnicky vychutnávají nejlahodnější “dary naší země.” Pro
tyto lidi je charakteristický známý výrok: “Nekupte to, když je to tak levné.”
Jako nadřízení a kolegové jsou velmi přátelští, zábavní a zdrojem inspirace a vzrušení. Pokud však
nastanou problémy, začnou být netrpěliví, a při první příležitosti odchází někam, kde najdou více

uspokojení a zábavy. Obtížným situacím se vyhýbají jak jen to jde. Jejich největší slabinou v
manažerském postavení, je nízká schopnost pozitivně a konstruktivně kritizovat, jsou slabí v analýze
dat a událostí. Jsou nedochvilní a je pro ně příznačný trochu provinilý úsměv typu: “Pozdě, ale přece.”
Jejich krédem je “žít a nechat žít”. Měli by se uplatňovat v oblastech, kde se hojně jedná s lidmi,
například v propagaci nebo public relations. Rozhodují se s osobitou vřelostí a s ohledem na své
blízké. Nejsou ješitní a statusově nedůtkliví, dokáží dobře komunikovat a spolupracovat s lidmi na
všech úrovních organizace. Při jednáních prokazují silný smysl pro realitu a osvědčují značnou dávku
toho, čemu se říká “zdravý” nebo “selský” rozum. Nenacházejí uspokojení v teoretických a učených
záležitostech, nesnáší rutinu. Doslova kvetou v aktivních zaměstnáních a chřadnou v osamění.
Nezapomínají na společenské události, a je radostí s nimi cokoli slavit.
U mužů tohoto typu může jejich citová preference vzbuzovat dojem měkkosti a nedostatku mužnosti.
Tento dojem mohou napravit tím, když začnou být důslední a více se budou věnovat dokončování
toho, co začali,protože “slovo dělá muže.”
Ženy zase čelí nebezpečí, že by mohly být pokládány, vinou extrovertního vnímání, za koketní a
povrchní. Jejich citová dispozice v kombinaci se smysly jim může propůjčovat zdání těch, které nikdy
neodmítnou.
U těchto lidí je intuice méně vyvinutou stránkou jejich psychiky. Bývají od přírody nedůvěřiví k tomu,
co je pouhým tušením, a co nelze logicky zdůvodnit nebo vysvětlit. Mívají sklony k podezíravým
dohadům vůči druhým lidem, které se většinou ukážou být chybnými nebo přinejmenším nepřesnými.
Pokud je jejich sebekontrola oslabena únavou nebo vlivem alkoholu, schylují se k vykládání
fantastických historek, kterým velmi často oni sami uvěří, což později vehementně popírají. V
osobním i profesním životě se pod maskou příjemného člověka může skrývat amorální a nelítostný
sensualista, se sklony k chorobné žárlivosti a patologickou dispozicí zneužívat lidi jen pro vlastní
potřebu.
Jejich úspěch závisí na tom, zda dokáží rozvinout své usuzovací schopnosti na úroveň svých smyslů,
to znamená nakolik reálně budou umět vyhodnocovat a ne jen vnímat vnější podněty a informace.
Pokud se jim to nepodaří, jsou v nebezpečí, že budou životem vláčeni bez jasného cíle, jen svými
krátkodobými zálibami a potěšením. Můžou se pak snadno stát rozmařilými, lenivými a nestálými, a
se sebou nespokojenými lidmi.

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč
national cpr association