ENFP (Extraversion, Intuition, Feeling, Perceiving) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Extravertní intuitivní typ vnímající s introvertním cítěním.


Stručný popis:
Člověk ENFP bojuje za svobodu, nesnáší, když někdo někoho napodobuje a ruší tak originalitu.
Zaměřuje se především na budoucnost. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a
schopností. ENFP je optimista, povzbuzovač týmového ducha, společenský, přizpůsobivý, empatik, ve
velkém zastoupení umělců. Potřebuje zpětnou vazbu na sebe samého.


Charakteristika:
Základem života ENFP je svoboda, nezávislost a originalita. Napodobovat někoho či se přetvařovat
považují za urážku především sebe sama. Potřebují žit v souladu se svými vnitřními hodnotami.
Jejich dominantní funkce - extravertní intuice - je zaměřuje především na budoucnost. To, co je
pomíjivé a co bylo, to bylo a nemá cenu se tím zabývat. Nesnáší rutinní situace, nekonečné opakování
pro ně zbytečných detailů, strádají „mezi čtyřmi stěnami“. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily.
Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností.
Často jsou součástí týmu ne z nějakého praktického hlediska, ale jako iniciátoři a povzbuzovači
týmového ducha. Snaží se v lidech najít to nejlepší a občas přehlížejí i do očí bijící špatnosti, jenom
aby byl svět stále růžový. Patří mezi věčné optimisty a vůbec jsou nejpozitivnějším typem.
Potřebují společnost, často jenom proto, aby je někdo slyšel, aby měli komu sdělit své myšlenky a
nápady. Od okolí potřebují odezvu, slyšet, jací jsou, a konfrontovat své názory.
V mnoha směrech se podobají ESFP, například dokonalé nasátí aktuální atmosféry a přizpůsobení se.
Dokáží se ztotožnit s okolím, skvěle zapadnout a po chvíli můžete nabýt dojmu, že je znáte odjakživa.
Pokud o někom uslyšíte, že je empatik a že se dokáže takřka dokonale vžít do pocitů či role druhých,
je velmi pravděpodobné, že máte tu čest s ENFP.
ENFP jsou, podobně jako jejich blízcí příbuzní ESFP, ve velkém zastoupení v umělecké sféře,
především jako spisovatelé či básníci. Tvořiví mistři jazyka a slova s oblibou používají metafory a čtou
„mezi řádky“. Jsou studnou nápadů, vytváří nové projekty, kterým se dokáží s obrovským zaujetím
věnovat. S chorobnou pravidelností se však stává, že si vezmou příliš mnoho úkolů, než dokáží splnit a
ostatní musí jejich rozdělanou práci dotáhnout za ně.


Podrobný popis:
Tento typ lidí má silný smysl pro předvídání, pro to - co se může stát. Svoji energii obracejí směrem k
tomu, co se má dít dál, příště. Svět vidí v nejrůznějších kombinacích věcí, lidí a situací. Smysl vycítit,
“že je něco ve vzduchu”, jim umožňuje být inovativní a podnikatelský. Jejich inovace se zaměřují na
to, jak dělat staré věci nově a jak zkombinovat netradičně to, co mají všichni k dispozici. Mají
rozsáhlou schopnost imaginace, jsou zásobárnou nápadů a dokáží iniciovat úplně nové projekty,
kterým se potom věnují s maximálním nasazením.
Věří svým inspiracím a nápadům, těžko se smiřují s kompromisy, protože ty jim připadají daleko
méně “hodnotné”.
Někdy se tito lidé, ale nedostanou dále než k fázi nadšení, protože rozhodnost není jejich dominantní
vlastností. Stejně tak si neumí dobře organizovat práci - ani vlastní, ani druhých. Jsou to spíše
“přelétaví motýli”. Ke svým dobrým nápadům se už nemusejí nikdy vrátit. Jejich nápady musí
realizovat a dotahovat jiní, aby vůbec uzřely světlo světa. Nemají rádi opakované činnosti, proto
opustí svůj nápad ve chvíli, kdy “sklouzne” do běžné rutiny. Ve chvíli kdy bouře pomine a nastává
období klidu, tito lidé od nápadu nebo projektu “odchází”.
Detaily pro ně nemají význam a nezajímají je.
Mívají sklon k nadměrnému sebezpytování, k zálibě zabývat se sami sebou a svými vnitřními stavy.
Snadno je urazí maličkost a naopak se zase pro maličkost mohou pro něco nebo někoho nadchnout.
Když mají z něčeho (někoho) dobrý pocit, tak “ do toho jdou”, i kdyby “čísla” ukazovala pravý opak.
Díky tomu vznikají geniální nápady i naprosté katastrofy.

Tento typ je zastoupen v populaci 5% procenty. Tito lidé jsou neúnavnými doživotními bojovníky za
dokonalost, autenticitu a spontaneitu. Jsou skutečně sami sebou a to je pro jejich okolí velmi
přitažlivým rysem. Málokdy toto své snažení přeruší, stále vnímají, že ještě “nejsou dost dokonalí”.
Mají velkou schopnost motivovat a vidět život jako drama plné vzrušujících možností a šancí. Těší je,
když jejich snahy inspirují druhé a snaží se okolí všemožně pomáhat. Pokud se střetnou s
nepochopením, obrátí se energie buď dovnitř - ve formě deprese - nebo ven - ve formě mstivosti za
utrpěnou křivdu. Když se sami sebou nechají strhnout, vidí jen ty věci, které vidět chtějí. Když pak
někdo přijde s poznámkou o tom, jaká je “realita”, nastává přesně okamžik pro deprese nebo msty.
Dokáží druhého bezmezně nekriticky milovat, stejně jako urputně nenávidět.
Velmi intenzivně vnímají své okolí a dokáží si všimnout detailů pro ostatní skrytých. Riziko spočívá v
tom, že někdy detaily spojí do nesmyslného celku a tak hledají za činy “skryté motivy”. Pokud začnou
hledat negativní motivy, jejich úsudky se stávají čím dál nepřesnější. Naštěstí jsou tito lidé rozenými
optimisty. V lidech vidí jen to nejlepší a jsou upřímně překvapeni, pokud se lidé a situace nevyvíjí
podle jejich “nejrůžovějších” očekávání.
Bývají tvořiví a rádi dělají nové věci. Zpravidla rozpracují mnohem více věcí než stačí dokončit. Jsou
velcí improvizátoři. Typická je pro ně určitá rozpolcenost: na jedné straně nesnáší závislost a
podřízenost, na straně druhé jejich charisma ostatní lidi velmi přitahuje a ti očekávají inspiraci, radu,
instrukce a stávají se z nich následovníci tohoto typu osobnosti.
Bývají vřelí, nadšení, vynalézaví, veselí, imaginativní a jsou schopni zvládnout téměř vše, co je
zaujme. Proto jsou schopni uspět v celé řadě profesí. Dobře řeší problémy, zvláště tam, kde mohou
kooperovat s ostatními. Dokáží svést lidi dohromady a “rozjet” poradu, méně úspěšní už jsou v
organizaci a dotažení detailů. Zvláště se hodí do obchodu, politiky, scénáristiky, dramatiky, jsou skvělí
v reprodukčních uměních.
Potřebují velmi rozmanité úkoly - nejlépe odlišné každý den a s jinými lidmi. Tehdy mohou rozvinout
svůj talent tvořit a adaptovat se. Jsou dobrými vůdci, dokáží “ušít úkol kolegovi na míru”. Vyžadují
neustálou zpětnou vazbu od okolí, nedaří se jim tam, kde má práce rutinní povahu a je třeba dodržovat
pravidla. Jsou stresovaní, pokud nemohou práci proměnit v zábavu. Bývají v napětí, jakoby očekávali
nějakou krizi a pokud se nedostaví, jsou schopni ji vyvolat sami. Vědí, že teprve v těchto chvílích jsou
závratně výkonní a vše zvládnou a včas dokončí. Typickým příkladem je to, že tito lidé si nechávají
náročné úkoly na poslední chvíli. Pro kolegy to může být značně frustrující, protože ne každému
podobný styl práce vyhovuje.
Jako nadřízený i podřízený bývá tento typ lidí zábavný, šarmantní, jemný, citlivý a nekonformní.
Někdy potřebují “loajální kolegy”, kteří zahladí jejich občasné extravagantní zásahy do procesů a
projektů. Říká se o nich, že jsou jako rtuť - jsou nevypočitatelní a lze od nich očekávat kdejaké
překvapení. Např. období velkolepé štědrosti se vystřídá s obdobím nevídaného škudlení.
Jejich manažerský styl se vyznačuje vysokou mírou autonomie a velkými pravomocemi
poskytovanými podřízeným. Mají dar vykonat práci prostřednictvím druhých - delegování je pro ně
druhou samozřejmostí. Vynikají v povzbuzování a ocenění práce druhých. Umějí si udělat čas,
vyslechnout a pomoci.
Jejich touha po vzrušení někdy vede k tomu, že opomenou trvalejší povinnosti. Lékaři uvádí, že tento
typ lidí je náchylný na bolesti hlavy, bolesti páteře a téměř chorobnou únavu. Je pro ně velmi důležité
nežít stále naplno, ale umět si i odpočinout.
Vnější fakta a objekty mají pro tento typ význam pouze tehdy, pokud umožňují a usnadňují hledání
nových možností a variant. Mohou být vzdorovití, nezodpovědní, nestálí, bezohlední a podráždění.
Stává se jim, že přikládají velkou důležitost detailu vytrženému z kontextu. Proto často věří
horoskopům, mravenčení v kříži, věštění z kávové sedliny apod. Někdy tyto jejich “tušení” mohou
paralyzovat úsilí celého týmu.
Jediným prostředkem jak tyto lidi vtáhnout do reality a otřást jimi a jejich přesvědčeními, je jít s nimi
do přímé konfrontace. Což nebývá lehké, protože mají velké a rozpínavé ego.
Měli by mít také vedle sebe někoho, kdo se bude starat o “běžný provoz”.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ondřej Brož: Neodepírejte si!

  Ondřej Brož: Neodepírejte si! Tak a je to tu zase, po roce a pár měsících jsem na stejném místě na dovolené a opět mám inspiraci pro napsání pár řádků, minule na téma Proč je důležité odpočívat, dnes na téma odepírání.Na dovolenou se asi jako většina z vás těším už Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA

  Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA Cítíte se po zimním období unavení a bez energie?Zkuste načerpat sílu z medvědího česneku, jednoho z nejvýznamnějších životabudičů rostoucího v začátku jarního období, a právem nazývaný - prvý posel Jara. Tuto vynikající bylinu, můžeme využít k detoxikaci našeho organismu, od škodlivin, které se během zimy nahromadily Číst dál
 • Zlatá Dušička: Propojování

  Zlatá Dušička: Propojování Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019 Intenzita Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn. Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení Číst dál
 • Hana Sahhu-arah: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU?

  Hana Sahhu-ara: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU Mnoho lidí hledá své poslání a věří, že až ho najdou, změní celý svůj život. Jak ale má přijít poslání, když neděláme, co chceme, nejednáme podle svého srdce a nejsme plně sami sebou? Myšlení často přenecháváme druhým lidem, televizi nebo dalším médiím, které nám doporučují, Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 bře
Populární osvícená historička RNDr. Hana Sar Blochová dorazí do našeho studia a poví nám fascinující informace o královském hradě Karlštejně, o Karlu IV a o Grálské krvi.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ltLWqVaIC60">
20 bře
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/c7iO31T0oUgVáš datum narození je důležitý, to je všeobecná znalost. Podívejme se na informace ohledně dne narození, Tvé výzvy, Tvé symboly, Tvé dary, Tvé drahokamy a podobné věci :)Tento díl bude o Psychickém číslu 9 . tedy lidé narození v 9. 18. 27. dnu v měsíci. Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.">
20 bře
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií prvního jarního úplňku ve znamení Váhy.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/6ns-T_EuAHYEnergiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.">
Připojte se k nám na facebooku