Mgr. Helena Cmurová: Olejovo-bílkovinová strava – nejdůležitější pilíř prevence rakoviny

                                                     Dr. Johanna Budwig

               olejovo-bílkovinová strava – nejdůležitější pilíř prevence rakoviny

Dr. Johanna Budwig (1908–2003) byla aprobovaná lékárnice, s diplomy z chemie a z fyziky, vědkyně nominovaná sedmkrát na Nobelovu cenu. Byla vedoucí znalkyní pro léky a tuky ve Státním zdravotnickém úřadě, kde se schvalovaly nové léky. Studovala také medicínu.

V padesátých letech minulého století objevila metodu, která umožnila rozeznávat různé druhy tuků, tzv. papírovou chromatografii. Do té nebylo ani možné určit, zda je tuk nasycený či nenasycený nebo jestli je to takzvaný trans tuk, tedy tepelně a/i chemicky opracovaná mastná kyselina. Při svých výzkumech zjistila, že právě nenasycené mastné kyseliny v přirozené, neboli cis formě spolu s bílkovinou, která obsahuje aminokyseliny, jež obsahují síru (např. cystein), hrají tu nejdůležitější roli v buněčném dýchání a závisí na nich zdraví lidského organizmu. Tuky jsou totiž spolu s fosfáty hlavními stavebními kameny buněčné membrány i membrány mitochondrií. Kvalita a složení těchto fosfolipidů je rozhodující pro správné fungování buněčné membrány a jejích receptorů i membrán mitochondrií. Mitochondrie jsou vlastně malé „továrničky“ pro výrobu energie potřebné pro zajištění všech funkcí buňky čili celého organizmu. Tomuto cíli je podřízena celá struktura mitochondrií a jejich enzymové vybavení. Při oxidaci dochází k přenosu elektronů přes mitochondriální membránu a postupně se uvolňující energie je fixována ve formě adenosintrifosfátu (ATP =nukleoid, tzn. základní kámen DNA a RNA, buňky ho vyrábí právě z kyslíku), který je univerzálním poskytovatelem energie pro všechny buněčné pochody. Protože mitochondrie při své činnosti spotřebovávají kyslík, a naopak uvolňují oxid uhličitý, byl celý proces označen jako buněčné dýchání. Jednoduše řečeno: při tzv. biologické oxidaci vzniká z živin a kyslíku energie a voda. Je-li funkce těchto membrán v důsledku konzumace špatných tuků narušena, je narušena celá funkce buňky a tím i celého organizmu.

Paní Dr. Johanna Budwig tedy svojí prací navázala na výzkumy Dr. Otto Heinricha Warburga (1883–1970), který v r. 1924 zjistil, že rakovinové buňky se od zdravých liší tím, jakým způsobem získávají energii. Normálně buňky získávají energii spalováním kyslíku v mitochondriích. Každá buňka obsahuje cca 500–5000 mitochondrií. Nejvíce je jich v buňkách, které mají největší spotřebu energie, to znamená nervové, smyslové a svalové buňky, buňky srdce a vajíčka. Mitochondrie jsou velice citlivé na jedy z životního prostředí, těžké kovy, nedostatek kyslíku a živin, jedy obsažené v chemických lécích, na určité dodatkové látky ve stravě a psychický stres. Všechny tyto faktory vedou ke snížení napětí buněčné membrány, k překyselení organizmu a vzniku volných radikálů. To způsobuje poškození buněčného dýchání. Především cytostatika, pro buňky ty největší jedy, mitochondrie silně ničí a tím zhoršují problém pacientů s rakovinou. Při poškození mitochondrií již tyto nejsou schopny správného buněčného dýchání, a přepnou proto na jiný způsob získávání kyslíku, na kvašení. Objevem cytochromoxidázy – Warburgův ferment – Otto Warburg rozluštil mechanizmus dýchání buněk a r. 1931 za to obdržel Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Tyto poznatky nejsou, bohužel a k velké škodě pacientů, používány v „moderní medicíně“, přestože po 80 letech byly potvrzeny (viz studie v biologickém odborném časopise Journal of Biological Chemistry).

Dr. Warburg zjistil, že při Warburgově fermentu, resp. cytochromoxidáze, hrají při nedostatečném příjmu kyslíku (dechový ferment kvašení) a při kyslíkové utilizaci (využití v živém substrátu) roli nějaké tuky, ale nepodařilo se mu zjistit jaké.

 To dokázala až Dr. Budwig tím, že objevila „protihráče“ síru obsahující bílkovinové vazby sulfhydrylové skupiny, která je prokazatelně obsažena ve všech dýchajících tkáních, a tak dokončila  to, co začal Dr. Otto Warburg. Tímto protihráčem je právě nenasycená mastná kyselina v cis formě, ideálně kvalitní lněný olej. Ten obsahuje ve svých dvojných vazbách hodně energie ve formě elektronového oblaku, a je tedy velice důležitý pro buněčné dýchání. Jeho konzumace v kombinaci s bílkovinou obsahující aminokyseliny, v nichž je obsažena síra, je jedním z nejdůležitějších faktorů působících na naše zdraví. Právě tyto aminokyseliny (v odtučněném tvarohu) způsobí, že energie projde i do těch nejtenčích kapilár.

Lněný olej obsahuje nenasycenou omega-3 kyselinu linolenovou (cca 60 % ) a nenasycenou omega-6 kyselinu linolovou. Aby byl lněný olej kvalitní, musí být semínka samozřejmě za studena lisovaná, měla by pocházet z evropského, pokud možno ekologického zemědělství, musí být dodržována pravidla správného skladování a transportu (temno, permanentní chladicí řetězec od zpracování přes skladování až po transport k zákazníkovi, ochrana před kyslíkem, tmavé skleněné lahve) i konzumace. Jinak dochází k rychlé oxidaci, tedy ztrátě elektronů a jejich energie, která je pro nás tak důležitá, mohou dokonce vznikat transmastné kyseliny. Dobrý lněný olej by neměl mít záruční dobu delší než 3 měsíce a po otevření lahve by neměl být hořký.

Jestliže jsou v naší stravě na úkor nenasycených mastných kyselin v cis (přirozeném) stavu obsaženy transmastné kyseliny v jakékoli formě (margaríny, rafinované oleje na smažení, průmyslově zpracované rostlinné oleje v pečivu, hotových omáčkách a polévkách, sušenkách, tyčinkách, polevách, v pražených semínkách a ořeších, tedy veškeré rostlinné oleje, které prošly tepelnou úpravou jak při průmyslové výrobě potravin, tak doma na pánvi či při pečení a smažení), dochází k deformaci a nesprávnému fungování buněčných a mitochondrických membrán, a tedy k narušení buněčného dýchání. To je příčinou nedostatku energie v celém systému „člověk“ a tento nedostatek energie se za určitou dobu projeví ve formě civilizačních nemocí včetně rakoviny. Z pohledu olejovo-bílkovinové stravy stojí  tedy za zdravotními problémy nesprávný přenos energie (elektronů) v buňce.

Mimochodem, paní Dr. Budwig nebyla s těmito názory osamocena. Stejný názor na tuto problematiku mělo mnoho lékařů z USA, Evropy i Asie. Byli to např. Dr. Seeger (1903-1991),vědec zabývající se celý život výzkumem  rakoviny, nebo Dr. Robert E. Willner z Miami, či Dr. Roehm z Floridy. Ten v roce 1990 napsal článek o tom, že byl zprvu k účinkům olejovo-bílkovinové stravy velice skeptický, ale postupně se přesvědčil, že tato výživová terapie je schona rakovinu vyléčit.

Co se týče onkologických onemocnění, dlouhodobý nedostatek energie vede k tomu, že buňky nemohou dokončit proces buněčného dělení a buněčné smrti a zůstanou „na půli cesty mezi životem a smrtí“.

To znamená, že v určité fázi dělení, ve které jsou původní a nově vznikající buňka ještě spojeny, se dělící proces zastaví, buňky se neoddělí a stará buňka nemůže odumřít. Stane-li se to na určitém místě postupně miliardám buněk, vznikne seskupení napůl rozdělených buněk, které nazýváme nádorem. Léčba paní dr. Budwig se zakládá na tom, že pacientovi se pomocí olejovo-bílkovinové stravy a dalších opatření dodá energie, kterou napůl rozdělené, tedy rakovinové buňky použijí k dokončení procesů dělení a buněčné smrti. Nádor se na počátku trochu zvětší, ale pak po určité době mizí. Zde záleží na tom, v jakém orgánu se nádor nachází a také na tom, jak přesně pacient olejovo-bílkovinovou stravu dodržuje.

Léčba olejovo-bílkovinovou stravou je tedy pravý opak toho, co se děje při ozařování a chemoterapii. Tyto metody mají jediný cíl: buňku zabít. Bohužel stále není možné zacílit pouze na rakovinové buňky, aniž by nebyly ničeny či poškozovány buňky zdravé. Toho dlouhodobě nedosahuje ani tzv. cílená nebo biologická léčba a problémy s trvalými či dočasnými vedlejšími účinky a s nově vznikajícími nádory jsou toho důkazem.

Dr. Budwig je známá svými úspěchy v léčbě nemocných rakovinou pomocí systému olejovo-bílkovinové stravy na celém světě. Přesvědčena o správnosti svých vědeckých poznatků, úspěšně se věnovala pacientům, kteří za ní jezdili ze všech částí světa skoro půl století. Více než 50 % jejích pacientů byli lékaři a jejich příbuzní, kteří dobře věděli, na koho se s tak vážnou nemocí obrátit.

Její olejovo-bílkovinová strava je jednoduchý, ucelený systém, který se věnuje nejenom stravování, ale všem složkám každodenního života. Přitom je docela nenáročný a při troše cviku se dodržuje velice snadno a bez větší námahy. Je však třeba držet se vždy originálu a nic neměnit. Jen tak olejovo-bílkovinová strava funguje.

Nejdůležitější je, používat správní ingredience na olejovo-tvarohový krém: kvalitní, za studena lisovaný lněný olej s obsahem kyseliny linolenové (omega3) nejméně 60%, netučný bio tvaroh, čerstvé nebo pouze pasterované mléko, kvalitní med, pokud možno bio ovoce a ochucující látky (skořice, vanilka, citronová štáva, ořechy)

Knihy této výjimečné ženy mají dnes v knihovně nejen lidé, kteří se díky její olejovo- bílkovinové stravě uzdravili, ale např. i vrcholoví sportovci nebo studenti a lidé na vedoucích místech, kteří díky ní získávají velké množství energie. Znalosti Dr. Budwig o životně důležitých tucích a jejich významu pro onkologicky nemocné byly nesmírné. Její učení a výroky byly a jsou dodnes – ať už z jakýchkoli důvodů – často znevažovány, narážely a stále narážejí na kritiku a odpor zastánců většinového mínění.

Aplikace originálu její olejovo-bílkovinové stravy není přínosem pouze v případech léčby rakoviny, ale je úspěšná i při léčbě civilizačních chorob, jako jsou onemocnění kardiovaskulárního systému, astma, alergie, onemocnění žaludku a celého trávicího traktu, cukrovka, migréna, revmatická onemocnění, stavy chronické bolesti, deprese a mnoho dalších. Tato strava je tak  ideální prevencí proti civilizačním nemocem.

Celá problematika je samozřejmě ještě složitější, výše uvedené jsou pouze základní informace.

Moje osobní zkušenost s olejovo-bílkovinovou stravou: Se jmény Dr. Johanna Budwig a Lothar Hirneise (jediný žák a spolupracovník paní Dr. Johanny Budwig, učitel originální podoby olejovo-bílkovinové stravy a celosvětově uznávaný specialista na alternativní způsoby léčení rakoviny) jsem se čistě „náhodou“ setkala na internetu asi před třemi lety.

Měla jsem za sebou velice těžké životní období. Fyzicky i psychicky jsem byla v dost špatném stavu, těžko jsem vyšla do třetího patra, byla jsem stále unavená, měla jsem nekvalitní vlasy, nehezkou barvu pokožky..., převládaly u mě pocity beznaděje a smutku. Vůbec jsem si nedovedla představit, že budu ještě někdy schopná radovat se ze života. Objednala jsem si knihu paní Dr. Budwig a Lothara Hirneiseho Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy a vyzkoušela základní recept na snídaňové mysli, přestože tvaroh ani lněný olej nikdy nepatřily k mým oblíbeným potravinám. První den mi müsli připadalo docela zvláštní, ale snědla jsem ho. Druhý den mi již docela chutnalo. Od třetího dne (a již to budou tři roky) jsem se na této snídani stala přímo závislou. Začala jsem se řídit dalšími radami uvedenými v knize, a přestože jsem olejovo-bílkovinovou stravu nedodržovala striktně, začala jsem na sobě brzy pociťovat pomalé, ale jisté změny k lepšímu jak po stránce tělesné, tak po stránce duševní. Cítím příval energie a elánu. Ve svých 55 letech běhám jako srnka (smajlík). Přihlásila jsem se ke studiu, jež nabízí Lothar Hirneise, abych získala znalosti týkající se vzniku onkologických onemocnění a možností jejich léčby i znalosti týkající se olejovo-bílkovinové stravy. Po dvou letech jsem studium úspěšně zakončila zkouškou z komplexního poradenství pro onkologická onemocnění a zkouškou ze znalostí o originální olejovo-bílkovinové stravě. To, co pan Hirneise ví o rakovině a všeobecně o lidském těle, je prostě fenomenální. Požádala jsem ho proto, zda mohu knihu Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy a knihu paní Dr. Johanny Budwig Rakovina – problém a řešení přeložit do českého jazyka, a on svolil. Tak se cenné informace v nich obsažené mohou dostat i k českým čtenářům.

Věřím, že tyto knihy budou pro všechny velice přínosné, a z celého srdce vám přeji hodně zdraví.

Mgr. Helena Cmurová, Plzeň

odborná poradkyně olejovo-bílkovinové stravy a komplexního přístupu k léčbě rakoviny

tel.. 603 782 798

 

Základní recept na snídaňové müsli paní Dr. Budwig a možnost objednat knihy najdete na

www.rakovina-komplexni-poradensvi.cz

www.olejovo-bilkovinova-strava.cz

www.dr-johanna-budwig.cz

 

Nejnovější články na našem portálu

květen 21, 2024 26
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 332
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 153
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 619
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 675
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 736
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 646
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 568
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2341
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 562
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 608
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2156
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2037868
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515683
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457242
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293267
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282854
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273017
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259855
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251921
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250353
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243071
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241115
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215347
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206846
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188549
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186586
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184372
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176769
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166859
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163431
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161190
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142889
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128269
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124662
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122644
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...