Myšlenky MUDr. Holuba ze Semil mne oslovily, takže si myslím, že takto mnohý Čech, který miluje svojí vlast, taky obdobně přemýšlí.

A tak jsem se také zamyslel jako lékař se 48 letou praxí nad tématem:  Co nás do budoucna po zdravotní stránce většinu lidí čeká v naší zemi a to jak dospělých jedinců tak i naších dětí?

Mnozí, kteří sledujete soudobé dění v Evropě i u nás, říkáte, že je to děs a hrůza, co nás čeká… A máte pravdu! Holt psychologie, biologie, fyziologie i patologie a další lékařské obory mají své pevné zákonitosti!

Měl jsem tu možnost, že jsem pobyl nějaký čas i v Jihoafrické republice a tam jsem byl jako lékař přítomen v několika nemocnicích, kde jsem na vlastní oči viděl stovky lidí s chorobou AIDS, jak často až bezmocně leželi na nemocničním lůžku. Byly tam i malé nemocné děti, lidi s malárií, filariózou, různými pohlavními chorobami, parazitárními chorobami, spavou nemocí, a s mnoha jinými nemocemi vyskytující se převážně v tropech a v subtropech.

A nyní několik myšlenek k těm našim jsoucím i budoucím imigrantům.

Bez diskuze se jasně ukazuje, že zdravotní stav celé řady imigrantů v zemích EU nikdo nekontroluje a pouští je sem i k nám se vším, co v sobě přináší za nemoci. Divím se, že toto nekontroluje naše hygiena, a ihned radikálně neřeší, která je za toto plně zodpovědná, že sama nedá pokyn k zastavení příchodu takovýchto zdravotně nemocných a před příchodem k nám nevyšetřených imigrantů. Pro mnohé z nás je nám jasné, že by tito lidé měli absolvovat před vstupem do ČR lékařské vyšetření a hlavně vyléčení jejich zdravotních potíží dříve, než-li se dostanou mezi naše obyvatelstvo.

Jejich děti trpící různými nemocemi způsobené parazity, mikrobiálními infekcemi, virovými chorobami (hepatitida, AIDS a mnohé další) se mohou ve škole potkávat s našimi dětmi, jejichž organismus na podobnou zátěž není zvyklý, už jen kvůli tomu, že se drtivá většina těchto nemocí v našich končinách běžně nevyskytuje.

Nechci způsobovat paniku, ale myslím si, že dokonce je zde i nebezpečí zavlečení lepry. Musíme si uvědomit, že je toto velmi zákeřné onemocnění, na které ani soudobá špičková medicína nezná účinnou léčbu! Dále bychom si měli uvědomit tu skutečnost, že naši lidé nemají proti těmto u nás dosud se nevyskytujících nemocem žádné protilátky, tedy nejsou odolní jak mnozí imigranti, kteří mohou být i bacilonosiči, a jsou tedy naši lidé daleko snáze náchylní nakazit se určitou nebezpečnou nákazou od nemocných imigrantů zvláště z oblasti Afriky a Asie. 

Soudobá vláda, parlament i senát má ve svých řadách celou řadu lékařů, napočítal jsem jich více jak deset.

Co tam tedy dělají? Snad tam , s ohledem na toto téma, nespí?

Proč na tuto skutečnost neupozorňují další své zodpovědné poslance a vládní činitele?  Mnozí lidé si myslí, že jsou tak hodně přeplaceni, že by se měli probudit a trochu přemýšlet a hlavně konat pozitivní skutky ve prospěch budoucího zdraví našich občanů, tedy i malých či školních dětí! Pokud si dobře vzpomínám tak naše vláda prohlásila, že bude do ČR brát tzv. dobrovolně "utečence" z Afriky, ale už neřekla, a vůbec nedává instrukce a peníze na tu skutečnost, kdo celou řadu takto nemocných imigrantů našim nemocnicím, lékařům i zdravotnímu personálu zaplatí, jejich vyšetření a případné léčení různých sem doslova zavlečených chorob jako je ku příkladu  svrab, pohlavní choroby (kapavka, syfilis, měkký vřed,  C- hepatitida, papiloma viry ve formě projevů condyloma accuminatum).

Dále mohou mít i otevřenou plicní tuberkulózu,  nebezpečné chlamydie v močovém měchýři a v plicích, pro nás celou řadu plísňových a parazitárních chorob, dále jsou to neznámé  choroby v oblasti zažívacího traktu, jde většinou o různá průjmová onemocnění, jako ku příkladu améby, různé gastrointestinální virózy, nemoci typu schisotsomiasis, dysenterií, a především  krví a pohlavní cestou přenášené onemocnění známé pod pojmem AIDS.

Je už nyní na čase se vedoucích činitelů ČR především naší vlády zeptat, jak to chtějí tedy do budoucna pozitivně řešit?

A hlavně za čí peníze?  

Vždyť jde o peníze naších poplatníků, a podle mých i osobních poznatků si velká většina našeho obyvatelstva ČR nepřeje, aby se dostávali mezi nás imigranti, kteří jsou nemocní, chtějí se k nám vnutit  na černo, nemají doklady, ale za to mají výborné vybavení funkčními mobily, jsou na víc i překrásně moderně oblečeni a mají to prý být trpící chudáci z arabských a afrických zemní, kde většina jich ani nepracovala a jak je vidno v sousedních zemích EU ani do budoucna se nebude jednat o výborné a vzdělané pracanty.

Navíc většina takovýchto jedinců nemá žádné vzdělání. A také tito imigranti dostávají v zemích EU podporu měsíčně v takové výši, kterou si našinec často ani poctivou prací nevydělá za jeden měsíc, o důchodcích a jejich důchodech ani nemluvě!, kteří pracovali po celý svůj život a přinášeli takto na svých daních prospěch naší vlasti.

Někteří imigranti jsou v některých případech ve fanatickém nadšení náboženství Islámu a jsou ochotni dělat v mnoha zemích i úmyslně doslova binec, někteří se dokonce i chlubí se tím, že nás budou podřezávat, napadají policisty, znásilňují ženy, nerespektují práva a povinnosti dané země, prosazují si fanaticky svá dogmata Islámu, bez ostychu dokáží ničit majetek slušných lidí, kteří respektují zákony naší země. Podívejme se do celé řady evropských zemí  a vidíme to ve Francii, v Holandsku, ve Velké Británii, v Norsku, ve Švédsku.

Proč nám media zamlčují v mnoha případech skutečný stav dění v oblasti imigrantů celé řady evropských zemí?

A tak se ptám, kdy takovéto katastrofy přijdou k nám? Jak dlouho to bude ještě trvat? Dověděl jsem se z internetu, že do naší republiky v tomto roce má podle nějakých podivných a mně nesrozumitelných EU dohod přijít až na tři desítky tisících afrických a arabských imigrantů.

Komu poslouží vzniklé epidemie v Evropě a tedy zákonitě i u nás? Jistě budou mít zisky různé americké, snad i západoevropské farmaceutické koncerny.  A navíc, alternativní medicína by jistě preventivně i tento problém mohla nápomoci urychleně řešit, ale ta je v ČR zamítána ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi.

Například lidi trpící i dlouhodobě průjmy by museli před vstupem do naší republiky užívat homeopatický lék Arsenicum album, lidé s virovým onemocněním jater by užívali homeopatické preparáty Chelidonium či Lycopodium, lidé s tuberkulózou by měli absolvovat léčby anti-tuberkulotiky, lidé trpící parazitárními chorobou, které jsou u imigrantů dosti časté, provést ještě v záchytných táborech proti co nejdůkladněji proti parazitární léčbu. A i ta je finančně dosti nákladná.

Diskuze o bezpečnostních rizicích plynoucích z vlny imigrantů pro náš lid, a tím myslím jak dospělé jedince tak i naše děti, se pomalu a obezřetně rozbíhá. Roznášení infekčních chorob je podle mne hrozivé riziko a pro velký počet náhle příchozích imigrantů to ani nelze zvládnout tak, jak by si jistě i hygienici EU přáli. V sousedním Německu dokonce lékaři a zdravotní personál, který tam z naší země odešel dobrovolně pracovat, se v mnoha případech z těchto imigračních důvodů rád vrací do své vlasti!

Nehledě na podivný druh náboženství, který dokáže ponižovat a ničit ženy, podporovat pedofilii, chovat se nedůstojně a doslova často zcela nevychovaně a ne vzácně až násilně a bezdůvodně agresivně. Jde o vytváření společnosti na úrovni před 1 000 léty! Takto budeme spět do historické minulosti!

Jde ve většině případů o lidi, kteří si neváží pomoci, která je jim poskytovaná a nedokáží ani poděkovat a berou to jako samozřejmost.

Mnozí jedinci, u nás například pan prezident Miloš Zeman, a mnoho dalších do předu vidících, na tyto skutečnosti upozorňují, ale je to jako když se hází hrách na stěnu a nechává se bez poklidu rozkutálet.

Je hodně zajímavé se seznámit se s pravdivými statistikami zdravotního stavu obyvatel, zemí z kterých k nám imigranti přicházejí. Průměrná délka života lidí v afrických zemích se pohybuje kolem 32 let! Ve statistice figurují jenom běžná onemocnění, která se tam vyskytují, tedy v jejich přirozeném prostředí!. Nejsou zde započítány násilná úmrtí, úrazy a potraty.

Hlavním zabijákem je v afrických zemích především  malárie, dále pak je to AIDS a to i u malých dětí!!!, zákeřné i parazitární plicní choroby, již zmíněná lepra, tuberkulóza plic a desítky dalších chorob, zejména pak různé střevní choroby jako je dysenterie (úplavice) a výše míněné různé druhy pohlavních chorob.

Pohlavním stykem se přenášející nejčastěji i virové choroby (hepatitida C) a především i různé jejich kombinace a vzniklé i zrádné další zdravotní komplikace (například u HIV onemocnění je to značný únavový syndrom, atd.). Když k tomu připočteme i celou rozsáhlou sbírku nejrůznějších mikro-parazitů (malárie, virové choroby) a makro-parazitů  (tasemnice, filarióza a mnohé další), ve své podstatě jde o endo i exonákazy, které si sebou si i k nám různí imigranti mohou přinést aniž by o těchto nemocech sami něco věděli a mnozí ani netuší, že je mají!

Takže i podle mne se má naše dosud na toto nepřipravené zdravotnictví opravdu na co těšit.

Zákonitě tyto různé zmíněné nemoci se začnou přenášet i na naše lidi, kteří navíc proti většině z nich nemají ve svém organismu patřičné protilátky. Co tedy dělá naše vláda, aby ochránila svůj lid, který na jejich nadměrné platy vydělává a de facto proti běžným lidem se má finančně opravdu moc dobře? Co udělá do budoucna naše slavná poslanecká sněmovna a senát ČR především pro naše lidi, aby byli spokojenější, aby byli šťastnější a také aby věděli koho mají skutečně volit?

Mnoho lidí si myslí a vidí skutky, že stále nedělají naší vládní činitelé po této stránce nic, protože nikdo z nich vůbec nechápe nebo i nechce chápat, o jakou hrůzu se tady do blízké budoucnosti u nás jedná!

Podle mnohých znalců a prognostiků se vytrvale blíží v budoucnu celkový efekt, jenž prý je srovnatelný s následným  výbuchem atomové bomby či jiné jaderné pumy na našem území s trvalými napáchanými následky na našem obyvatelstvu, což bude způsobeno pomalým postupným vymíráním takto zasažených lidí.

Jako v Čapkově příběhu o „Bílé nemoci“ budeme taky muset čekat, až onemocní těmito tropickými zákeřnými chorobami některý činitel z vlády, či z parlamentu a nebo ze senátu? Potom se bude aktivně přeci jenom něco dělat pro obyvatelstvo ČR. Jsou i strany, které mají ve svém programu především zabraňovat nekontrovatelné imigraci cizinců.

Prý naše vláda ČR chce v nastávajících létech dobrovolně investovat kolem 2 milionů Kč ročně do jednoho imigranta. Český slušný člověk toto nevydělá často ani za dobu 10 let ! Pro obyčejného člověka je toto velký finanční obnos. Uvažte se mnou, prý za 9 miliard Kč, které by prý naše vláda investovala do došlých imigrantů by bylo k dispozici na 4 000 bytů a to i pro mladé české rodiny, které si na byt jen tak rychle nevydělají! Dále by bylo možno za tyto peníze postavit dvě velké okresní nemocnice pro naše nemocné lidi, nebo možno z těchto peněz postavit na 5 000 azylových bytů pro týrané české ženy s dětmi, anebo dokonce lze postavit i na 3 000 speciálních bytů bez architektonických bariér pro naše invalidy.

Je důležité provádět především velice striktní imigrační politiku, protože když omezíme pohyb nežádoucích osob přes naše hranice, omezíme možnosti nákazy např. vody bakteriemi nebo parazity ze stolice a mnohé další. Je ale potřebný nezbytný aktivní přístup našich bezpečnostních složek.

Vidíme, že i v zahraničí bezpečnostní složky nezakročují, nechávají imigranty v některých případech ničit majetek lidí, kteří je do své země přijali s vědomím, že budou spolupracovat, pracovat a zapadnou i mravně do společnosti, která je vzala mezi sebe jako rovnoprávné členy společnosti.

Prosím, zapojte se všichni, kdo čtete tyto řádky!

Musíme působit na své poslance a místní politiky, aby i do budoucna chtěli chránit zdraví všech občanů v naší zatím velmi krásné a klidné vlasti.

Mnoho lidí má velké a vážné obavy dnes jak to bude všechno u nás vypadat příští rok či další léta. Jak na to bude reagovat naše společná kasa, důchody spoluobčanů, vyrobená nadhodnota a mnozí další ukazatelé ukazující životní úroveň naší společnosti? Co konkrétně a jaká budoucnost čeká především naše děti, děvčátka, věřící křesťany?

Jak zarazit ty zbabělce, kteří se řídí podivným učením islámu, které neuznává jiné náboženství a je schopno i to dobré v mnohých v nás tvrdě zničit, a jak se sami islamisté chlubí, že to udělají na trvalo…

Máte taky takový pocit co já, že pokud vláda bere peníze těm lidem, kteří poctivě pracují a odevzdávají daně a dává je těm, co vlastně ani nechtějí pracovat, nevytvářejí hodnotu pro naší společnost, pak je v tomto jádru vlády asi něco moc v nepořádk?

Poraďte jak se z tohoto nešvaru co nejrychleji dostat ven a konečně dělat blahodárné skutky pro naše občany?

Na závěr tohoto upřímného lidského pojednání chci zdůraznit, že nejsem žádný xenofob a už vůbec ne rasista! Mám mezi Vietnamci i Romy celou řadu dobrých přátel, protože je mám za dobré lidi, kteří pro naší společnost poctivě dlouhodobě pracují a váží si toho, že jsme přátelé a hlavně asymilovali do naší společnosti. Navíc mám i radost z té skutečnosti, že se vším, co zde píší, naprosto souhlasí.

Primář MUDr Jan Miklánek z Prahy.


AUTOR ČLÁNKU: Primář MUDr. Jan Miklánek, Studio zdraví, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 11 – Háje, t.č. 606 802 598.

7 let praxe jako primář v rehabilitačním ústavu Kladruby, dvouletá spolupráce s MUDr. Josefem Jonášem v Týnské uličce v Praze a nadšenec pro alternativní diagnostické a terapeutické metody. Světoznámý lékař i léčitel, od roku 1998 prezident akupunkturní společnosti a od roku 2000 prezident společnosti SALOCO. 40 let praktických zkušeností s alternativní diagnostickou a léčebnou holistickou medicínou. http://studioprozdravi.webnode.cz


Související články:

MUDr. Jan Miklánek: NEPIJTE TO KAFE S MLÉKEM!!!

Jitka Bičíková: NEBEZPEČNÉ CVIČENÍ PŘI OBEZITĚ a ZAVODNĚNÍ TĚLA aneb hodně cvičíte a stále nehubnete?

DUCHOVNÍ PŘÍČINA OBEZITY a celulitidy v naší mysli

MUDr. Jan Miklánek: Nebezpečí půstů aneb pozor na přehnané hladovění! 

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4604
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 251
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 467
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 415
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7486
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8940
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 633
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 436
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 538
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 563
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 707
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 649
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067167
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516050
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458256
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294341
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283701
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273518
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260514
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253453
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251767
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243480
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241707
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215692
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207280
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189473
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186827
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184565
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177024
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167190
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163674
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161409
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143240
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128443
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124949
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122941
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...