Hanna Lapacho - Slunce ve Vodnáři - Přepojování je proudění a pohyb

20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie, kterými jsme prostoupeni, do spletitých sítí zapojeni a jejich proudem unášeni. Energie jsou v nás a kolem nás. Jsme-li v souladu s proudem, plyneme v lehkosti a cítíme se dobře. Pokud jsme zapojeni do obvodu, kterého nechceme být součástí, musíme se odpojit a svoji část (součástku) přepojit. K tomu potřebujeme navnímat vlastní energii, uvědomit si, co se v nás skrývá, co chceme a jaké máme možnosti. „Přepojování“ nám však nahání strach, neboť se bojíme osamocení, kdy se ocitneme mimo hlavní proud a nechceme-li být „mimo“, držíme se stejné skupiny, i když trpíme.

Máme-li odvahu pustit se a jít do změny, která je rizikem a na určitou dobu může přinést nepohodlí, rozhodnutím vysíláme energie a vytváříme pole, které přitahuje situace a události. Některé kontakty se odpojují a jiné připojují a změna se děje. Když to nevzdáme, přepojíme se do nového obvodu, na který jsme energeticky vyladěni. Zapojením do správného obvodu se naše světlo rozsvítí.

Jakmile Slunce vstoupí do znamení Vodnáře, přidá se k němu 21. 1. Luna a ve 21:53 nastane novoluní ve Vodnáři, které je okamžikem probuzení, svobodného myšlení a uvědomění si své jedinečnosti.

To posílí Uran v Býku, jež se 22. 1. 2023 otočí do přímého směru. Ten byl od 24. 8. 2022 retrográdní, abychom mohli zpracovat a zažít rozjeté změny, které nás lekají. S každou změnou přichází strach z nejistoty, ale retrográdní Uran nám dal čas na rozmyšlenou, abychom si uvědomili, zda chceme zůstat v nevyhovujícím a držet se domnělých jistot anebo nastoupit cestu změny a vpustit do svého života něco nového, i když nevíme, co nás čeká. Otočením Urana do přímého směru půjdou až do 21. 4. všechny planety přímo. V tomto období roku Marse můžeme udělat největší pokrok a svými rozhodnutími nasměrovat náš budoucí vývoj.

Revolucionář Uran vládne znamení Vodnáře a jeho spoluvládcem je zodpovědný Saturn. Saturn volí raději vrabce v hrsti nežli holuba na střeše. Spokojí se s menším, ale jistým, než by toužil po něčem nedostupném. Nabádá k opatrnosti, protože můžeme ztratit „vrabce“, kterého máme, ale Uran ví, že úspěch není držet ho v hrsti, svírat a kontrolovat, ale ponechat mu svobodu a volnost, aby život mohl proudit. Ve svobodě se projevuje potenciál každé živé bytosti a poznáváme skutečnou krásu života. Volný holub je šťastnější než vrabec v hrsti. Když se holub, který je symbolem lásky, stálosti, míru, Ducha svatého, duše a naděje, sám vrací, i když je volný, vrací se opravdová radost a život nenuceně plyne.

Uvědomme si revoluci, která s Uranem v Býku přichází (od roku 2018 do roku 2025) v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejich zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí obnovit, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, kde získáváme energii pro své zdraví. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás ano. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší změny a otevírají se nové možnosti využívání energie z obnovitelných zdrojů, o kterých psal již ve své době nedoceněný revolucionář Nikola Tesla, který měl Uran v Býku. 4.2. se Uran v Býku neharmonicky spojí se Sluncem ve Vodnáři, se svým domovským znamením, kdy s námi bude zatřeseno, abychom si uvědomili skutečné hodnoty a že beze změny a přehodnocení to dál nepůjde.

Co ve skutečnosti potřebujeme ke štěstí? Správné naštvání nás nadzvedne a pochopení bude tím pravým startérem, který rozběhne motory. Každá změna je výzvou, kterou se učíme, rosteme a posouváme se na novou úroveň, k té nejvyšší, kterou je Jednota. Strach ze ztráty jistot, které jsou pomíjivé, nás brzdi ve vývoji. Není důležité to, co vlastníme, ale to, co je nám vlastní. Vnější hodnoty, i když jsou okázalé, neukazují pravdivě na hodnotu člověka. Zvyšují nám sebehodnotu, posilují ego, ale oddělují nás jeden od druhého. Vnitřní hodnoty, které jsou nám vlastní, jsou věčné, nikdo nám je nemůže vzít a jsou naším skutečným zdrojem bohatství.

Skrze sebe tvoříme. Ve vnějším světě se projevuje náš vnitřní hodnotový systém a to, co vytváříme, tu zůstane pro budoucí generace i po našem odchodu z pozemské roviny.

10.2. se Merkur spojí s Plutem v Kozorohu, kdy můžeme nahlédnout pod pokličku, abychom zjistili, co se vaří. Můžeme být překvapení z toho, co nám dříve nedošlo, nevěděli jsme, popírali anebo jsme před tím strkali hlavu do písku. Překvapivé zjištění promění naše vnímání světa a 11.2., kdy se Merkur přesune do Vodnáře, kde pobude do 2.3., se nám z těch všech informací může točit hlava. Zachvátí-li nás chaos, je to počátek, ve kterém se vše rodí. Není potřeba reagovat a unáhleně jednat, ale zklidnit svoji mysl hlubokými nádechy a výdechy. Když se soustředíme na dech, zklidníme se a mysl se vyjasní. Klid mysli a citový odstup, kdy se stáváme nezávislými pozorovateli, nás dokáží vyvést z náročných situací.

16.2. se Slunce spojí se Saturnem ve Vodnáři. Bude to jejich poslední vodnářská konjunkce (leden 21, únor 22 a únor 23), kterou jsme zažívali před 30 lety (leden 92 a únor 93), které vedlo k osamostatnění Česka, a znovu se ve Vodnáři setkají poprvé v lednu 2051. Je na nás kladen důraz, abychom ke svobodě přistupovali zodpovědně a dovolili si uvolnění.

Svoboda není automatická. Svoboda je zodpovědnost.

Uvědomme si své strachy, které jsou přirozené, ale nepředávejme zodpovědnost za svůj život do rukou druhých, kteří se nás snaží chránit, ale nenaslouchají nám. Pokud pro své bezpečí požadujeme kontroly a omezení, přicházíme o svobodu. Nenechme se svázat omezeními, osamostatněme se. Nepotřebujeme žádná komplikovaná pravidla, zákony a nařízení, ve kterých se ztrácíme, ale vzájemnou ohleduplností a nasloucháním můžeme budovat svobodnou lidskou společnost. Jsme součástí systému a těmi, kdo jej tvoří. V realitě se projevuje to, co vysíláme. Když se pro něco rozhodneme, vysíláme myšlenky a jejich energie razí cestu, kterou následně svými kroky uskutečňujeme. Naše kroky vede zacílená myšlenka. I když srdce vysílá frekvence lásky, negativní programy ruší jeho vibrace a mysl přelaďuje mozkové vlny na jiné frekvence. Nejistota, nerozhodnost, strach, nedůvěra a pochybnosti nám brání v dosažení cíle

Dejme se do pohybu v roce Marse, který nás učí, že z bodu A do bodu B se dostaneme jedině svojí vůlí, odvahou a vlastním přičiněním. Rozhoupejme svoji energii a vyčistěme své energetické kanály pohybem. Pobytem na zdravém vzduchu pročistěme svoji mysl a vědomým dýcháním ji zklidněme. Není potřeba usilovat, ale mít v sobě jasno a vidět světlo, protože jasná mysl se dokáže koncentrovat na bod, do kterého se chce dostat a zacílená myšlenka vytváří pole a situace, ve kterých jednáme a tím se posouváme k cíli. Rozhodujme se srdcem a buďme jako „surfař“. Všímejme si energií, kterými jsme obklopeni a poznávejme vlny, které můžeme využít. Když přichází správná vlna, jděme jí vstříc, spojme se s ní a nechme se s důvěrou unášet proudem. Tak se život stane nádhernou jízdou.

A na závěr dva citáty od Nikola Tesly

„Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné.“

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."

 


Nejnovější články na našem portálu

září 23, 2023 437
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 468
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 449829
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37449
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84922
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1273
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16460
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1181
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11378
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10656
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22406
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14350
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1888548
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513765
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 449829
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 287838
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276409
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270242
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254627
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242678
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241941
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240594
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236923
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213569
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204265
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185540
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184490
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183176
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175412
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165203
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162425
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141551
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127218
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123443
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120905
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...