MERLINOVA MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ - ŘÍJEN 2022

Říjen přinese kupodivu nový start… V září se toho událo celkem dost, uzavíralo se, bořily se hranice i hradby a celkově se vše tak nějak měnilo… Ale září je už za námi a před námi měsíc, který může nutit k přehodnocení i k odvaze začít dělat věci jinak, než doposud… Vcelku to bude energický i pozitivně laděný měsíc, který ale mohou pošramotit nebo občas zastínit četnější menší či větší překážky, nerozhodnost nebo blokovaný úspěch… V mnoha ohledech ale začneme zjišťovat, že jsme to jen a jen my, kdo si tyto hradby a překážky či stagnace vytváří, ať už to bylo v měsíci předešlém nebo třeba hned ze začátku roku… Říjen ale bude vybízet k tomu, abychom před těmito překážkami a nerozhodností či chcete-li slepými uličkami jen tak zbůhdarma nestáli a nečekali na zázrak, ale abychom to byli my, kdo převezme otěže do svých vlastních rukou… někdo to zvládne hravě a žádná překážka pro něj nebude dostatečně velká, někdo jiný před ní zůstane chvíli stát a rozhodne se vykročit do neznáma, ale dost možná se najdou i tací, kteří se ocitnou v pasti a nebudou ihned vědět, jak a kam se vydat… Mohou zkoušet překážku obejít, ale opět se vrátí před ní samotnou, dokud nepochopí, že je to touze se nevzdávat, o rozhodnosti i odvaze a překonání strachu… Čím dál více ale bude znatelnější i to, že už vícero lidí nebude bavit jen tak přešlapovat na jednom místě, že budou chtít navrátit zpět svůj úspěch a znovu být radostnější a optimističtější, i když tomu zrovna počasí nahrávat nemusí… Když by se každý jeden z nás zahleděl do svého nitra, našel by tam ono světýlko, které i přes veškerou temnotu stále nevyhaslo a pokud ho začnou pozvolna rozdmýchávat, bude jasnější a jasnější a najednou uvidí zcela jiné cesty, jiné alternativy i východiska, jak z toho ven a jak dané překážky překonat… Sice to občas může přinést hektičnost, napětí i nervozitu, ale také zadostiučinění, pokud se zvolený krok vyplatí…

Říjen je nejen měsícem nových začátků i možných posunů, ale také měsícem, kdy bude potřeba více naslouchat svému vnitřnímu hlasu, tedy intuici… Občas se sice může objevit zamyšlenost, zádumčivost i smutek, ale snad jen nad tím, proč jsme určité kroky neudělali už dřív, proč jsme čekali až na říjen… Všechno se ale bude zdát srozumitelnější, než v září, i když i v tomto měsíci se objeví výkřiky do prázdna, výhrůžky i osočování, ale cílem bude si i v takových situacích zachovat chladnou hlavu a nevybuchnout hned na první dobrou… Ono by to totiž stejně nic přínosného nepřineslo… Ale pokud zvolíme první variantu, snáz uvidíme i to, co by nám za jiných okolností zůstalo skryté… Je to jen a jen o nás, můžeme svádět vinu na kohokoliv, ale jsme to právě jen my, kdo to může změnit…

BERANY v říjnu čekají změny, ať už ty malé nebo i ty větší… Záležet ale bude jen a jen na Beranech, za jaký konec tyto změny uchopí, protože mohou dosáhnout jak průlomu a uvolnění stagnujícího období a návrat své úspěšnost, tak ale díky své beraní horlivosti a občasné zbrklosti mohou docílit i opačného efektu, tedy sice podniknou dané změny, ale díky nim si spíše mohou sami nové překážky i stagnaci vytvořit… Změny jako takové jim budou ukazovat nové cesty, nové možnosti a záležet tak bude jen a pouze na Beranech, zda tyto výzvy přijmou nebo zda si půjdou i nadále svou stabilní, leč nekomfortní cestou… Říjen jim ale navrátí energičnost, optimismus i vitalitu a samozřejmě i úspěšnost, kterou mohly v září postrádat… I když se jim občas všechno nepodaří tak, jak by sami chtěli, mohou být na konci měsíce sami se sebou spokojeni… Naučí se totiž jedno důležité a podstatné… Krotit svou umíněnost i tvrdohlavost a pochopí i to, že i druzí mohou mít pravdu, což je u Beranů výjimečnou záležitostí… Když budou chtít, říjen jim přinese úspěch, na který čekají poslední 3-č měsíce… Když ale chtít nebudou a tvrdohlavě budou prosazovat jen to svoje, ocitnou se opět na stejném místě, ze kterého chtěli vykročit, ale jen proto, aby zvolili jiný směr či napravili chybku, které se na začátku dopustili...

BÝCI v říjnu pochopí, že hlavou zeď neprorazí, a že je občas nutné přijmout i to, co je jim proti srsti… Co ale čekat nemusí, je obrátka o 180° v jejich životech, protože se navrátí úspěch, energičnost i optimismus a pokud si sami nebudou vytvářet zbytečné překážky, proplují říjnem bez nejmenší újmy… Přehodnocovat ale budou i své vlastní postoje, názory či chování vůči druhým a zjišťovat tak, že nic není jen černobílé, ale že je to mnohočetná barevná škála čehokoliv… Přinese jim to šťastné období poznamenané ochranou i podporou, i když občas narazí nejen na vlastní tvrdohlavost, ale i na tvrdohlavost z druhé strany, což ale bude pouze nastavené zrcadlo… Větší starosti jim ale mohou působit starší členové rodiny, respektive nějaké dlouhodobě neřešené záležitosti s otcem či prarodiči… Pokud se ale pro cokoliv rozhodnou, bude jejich rozhodnutí správné a objektivní, a i když si nebudou jistí, vždy se objeví někdo, kdo jejich rozhodování podpoří… Ne sice všechny Býky, ale některé z nich čeká nebo k nim přistane i jisté úřední rozhodnutí, které buď otevře další možné cesty nebo je naopak s definitivní platností uzavře… Úspěch ale nemohou očekávat zvenčí, mají ho v tomto měsíci probudit zejména v sobě samých, protože tam je ukryté… Občas je to sice vykolejí nebo znervózní, ale nebude to nic takového, aby je to uvrhlo do smutku či depresí… Naopak pro ně může být říjen pomyslným startem překonat sám sebe a ukázat druhým, co v nich vlastně skutečně vězí...

BLÍŽENCI v říjnu budou rozklíčovávat a hledat řešení na své otázky, které je mají nakonec postaví před jistá rozhodnutí a další z mnohačetných životních kroků… Dost možná budou muset občas zatnout zuby a odvrátit něco, co bude namířené proti nim, ale vyplatí se to i za tu námahu, kterou do toho vloží, i když jim to nedá tak trochu spát… Mohou se tom pořád dokola zabývat a přemýšlet nad tím a přemítat ze všech stran, ale jen intuice jim ukáže tu správnou cestu… Na druhou stranu mohou ale lehce něco získat, zlepšit si nejen své sebevědomí a přílišná očekávání, ale také mohou dosáhnout úspěchu, o kterém se jim před tím ani nezdálo… Možná objeví odpověď i na své palčivé otázky, což je nabije energičností i optimismem… I přes velkou námahu v říjnu zdolají nejednu překážku a posunou se dál na své životní cestě, tedy pokud nejsou příliš pohodlní a nebudou očekávat, že je k tomu někdo popostrčí… Sice to není vyloučené, ale vše ostatní už bude jen a pouze na Blížencích samotných… Pokud někteří Blíženci čekají na nějaké rozhodnutí či vyjádření, mohou se ho v říjnu skutečně dočkat a rozhodně je nerozesmutní, ale naopak jim to může vdechnout naději, že každý den stojí za to prožít na 100%… Říjen jim také může přinést zcela novou perspektivu, takže pro ně bude něco jako odrazový můstek či pevný bod, od kterého se mohou odpíchnout… Samo sebou, že naberou i jistotu sami k sobě a nic pro ně nebude složité překonat, jen budou muset slevit ze své občasné vyčítavosti, protože i oni nejsou bez chyb, ale rádi je vidí na druhých… Dost bylo přetvářky, protože v říjnu se otevřou témata, která donutí podívat se „face tu face“ realitě a přinutí tak nejednoho Blížence ještě i na poslední chvíli změnit svá předchozí rozhodnutí a milí Blíženci, věřte, že to nakonec bude přínosné i pro vás...

RAKŮM a RYBÁM v říjnu půjde o hodně, protože jejich předchozí rozhodnutí, myšlenky i postoje se budou hroutit a bortit jako domečky z karet, ale ne proto, aby oběma znamením zatopily, ale proto, aby obě znamení nabrala jiný směr, jinou cestu a přestali tolik lpět na něčem, co už je dávno přežité a nefunkční… Ve vztazích, které jsou na hraně radí říjen oběma znamením přehodnotit své chování a být opatrnější, protože může přijít jako blesk z čistého jasného nebe rozchod, a rozhodně s tím ani jedno znamení nebude počítat… Občas také mohou mít obě znamení pocit, že jsou na všechny starosti sami nebo se budou či mohou zbytečně trápit i kvůli malichernostem, které by za jiných okolností nestáli za řeč… Na druhou stranu ale může přijít i hlubší pochopení toho, že si mnohé překážky, slepé uličky i nerozhodnost přivodili sami a dojdou k tomu v osamění, bez cizích rušivých elementů… Ale ani jedno znamení na tom nebude bité, protože bude šance na záchranu, ale to, co prostě má skončit, skončí a budou se s tím chtě nechtě muset tak nějak smířit… Naopak úspěchu se mohou dočkat v úředních záležitostech či jednáních, v práci, ale i ve vztazích, pokud Raci přestanou být příliš egoističtí a soutěživí a Ryby zase až příliš přecitlivělé… Stejně tak si ale budou uvědomovat, že podíl viny je vždy na obou stranách, že je zbytečné být příliš zaměřený na sebe, ale také vnímat druhé, protože i díky tomu se jim podaří překonat a zvládnout nejednu nastavenou překážku či nástrahu...

LVŮM může říjen připadat příliš komplikovaný, ale také hektický a nervózní, na čemž mohou mít podíl především sami Lvi, ale i jistá žena či ženy z jejího okolí či rodiny… Stejně tak mohou Lvi upadnout do určité zoufalosti, že se nic nevyvíjí a nejde dost rychle, ale ruku na srdce, ona se i bez vás Země nepřestane točit… Lvi chtějí být středem pozornosti, ale říjen k tomu příliš nahrávat nebude, i když… V mnohém totiž jasno přijde až oklikou, ne tedy hned a i to má Lvy učit trpělivosti, protože ta, jak známo, nejen růže přináší… Pozitivním krokem ale je, že kde panovaly nesváry a nedorozumění, dojde k vysvětlení a vyjasnění, k uznání chyby i k usmířením, ale za předpokladu, že to budou právě Lvi, kdo podá jako první ruku a nebudou zbytečně trucovat… Možná se někteří ještě nezralí Lvíčci budou v říjnu snažit vyhnout problémům nebo pro rozhodnutí postupovat oklikou, ale i to je přinutí nakonec přehodnotit své postoje, protože to, co v tomto měsíci odsunou se hned v lednu 2023 znovu přihlásí o slovo… Ale i v samotných rozhodnutích, ať už budou jakákoliv budou muset jednat uvážlivě, protože rozhodnutí může přinést jak energičnost a optimismus, tak i komplikace.. Ono není těžké bát se rozhodnutí, ale Lvi by se měli řídit heslem „Nezkusíš, nevíš…“ Protože zcela upřímně budou mít občas tendence se z něčeho vykroutit a vyhnout se tomu, ale řešením to není a nebude, protože by si tím jen sami zkomplikovali vlastní výhru, která na ně v říjnu čeká a pozor!!! Nebude to jen tak nějaká výhra, i když ve sportce to pravděpodobně nebude, i když, kdo ví… Jednat se spíše bude o jejich vlastní vztahové postavení či o vztahy celkově… A pokud se budou chtít Lvi znovu vyhřívat na Výsluní, budou muset zvolnit tempo, slevit ze své nadřazenosti a přestat si myslet, že oni jediní jsou těmi, kdo všemu rozumí a všechno ví, protože je někdo může lehce vyvést z omylu a doslova je trumfnout...

PANNÁM říjen přinese společenské události, společenské akce, ale také odmítání na jejich účasti, pokud jich bude víc, než je zdrávo… Nejen, že budou občas potřebovat klid i samy pro sebe, ale dost možná se jim nebude ani moc chtít, ostatně to ale bude záležet na každé Panence zvlášť… Na druhou stranu se ale mohou stát i středem pozornosti ve společnosti a to i nechtěně, protože z nich bude vyzařovat jisté kouzlo, jen by se měly na čas vzdát své přílišné kritičnosti, to by se naopak mohly ve společnosti stát terčem kritiky vlastní osobnosti… Přehodnocovat ale budou i to, kdo je pro ně dobrým, a kdo špatným přítelem a dle toho budou i jednat… Některé ostýchavé Panenky dokonce mohou v říjnu trpět i větší trémou, díky čemuž mohou nejednu akci odmítnout nebo odřeknout… Celkově se ale Panny jako takové mohou v říjnu dočasně hřát na výsluní, vše jim tak nějak půjde na ruku a žádná překážka je nezastaví, naopak lehce mohou i samotné přejít do útoku a dosáhnout toho, čeho chtějí… Ať už to bude objekt jejich zájmu, lepší pracovní místo… prostě najdou uplatnění téměř všude, přesto ale občas odřeknou i akci, na kterou by za jiných okolností rády šly, jen prostě budou potřebovat i čas samy pro sebe… Pro velké starosti najednou jakoby v jejich životech nebude místo, prostě budou chtít dosáhnout maxima a udělají pro to všechno… jen by měly trochu víc šetřit silami, aby to zbytečně nepřepískly a na konci měsíce se neuchýlily do větší izolace či se příliš nestranily druhých...

VÁHÁM říjen umožní srovnat si priority a více se zaměřit na to, co do té doby přehlížely nebo na co neměly čas… I ony budou narážet na překážky, u kterých se budou učit být více rozhodné a zbytečně je do nenutilo přešlapovat na jednom místě… Některé z Vah budou řešit bydlení, jiné majetek a také materiální a finanční jistoty… Budou ale ve větší míře uskutečňovat plány, které před tím odkládaly nebo jim na ně nezbyl čas… Více ale také svou pozornost mohou zahrnovat do vztahů či zdraví, protože přece jen něco přehlížely a nevěnovaly tomu přílišnou pozornost a ono ejhle se to najednou s koncem září či začátkem října přihlásilo o slovo… Některé tvrdošíjné Váhy se budou potýkat se vztahy v rodině, kde také mohou narážet na překážky či nepochopení, ale pokud správně pochopí druhou stranu, budou mít z části vyhráno… Nejvíc je ale v tomto měsíci bude zajímat jejich vlastní vztahový a rodinný život, budou toužit po harmonii a snažit se docílit opětovné úspěšnosti všude tam, kde si ji tak trochu samy zablokovaly… Dost možná některé rovněž budou uvažovat o pořízení si nového domova, byť ne koupí, ale třeba pronájmem a celkově je bydlení a zázemí domova bude v říjnu víc pohlcovat, což může vést ke zkrášlování, renovacím i třeba pořízením si něčeho nového… U Vah, které v říjnu budou slavit narozeniny ještě může doznívat předchozí období, takže neuškodí se obrnit trpělivostí a zbytečnou tvrdohlavostí a přijmout veškerou pomoc, která jim bude nabízena… A pozor!!! nejedna z vah ať už zadaných či nezadaných se může v říjnu bláznivě zamilovat, ale také najít toho, koho si v srdci skutečně dlouhodobě přejí...

ŠTÍRŮM říjen nadělí trochu větší porci nejistoty, ztráty pevné půdy pod nohama i zcela zbytečné a často neopodstatněné překážky, i kterých ale autory mohou být Štíři sami… Dokonce se mohou Štíři uchýlit i k vlastním pochybnostem o tom, jestli to, co dělají a mají je skutečně to, co chtěli, což do jisté míry může omezovat jejich zdravé uvažování… Přehodnocovat tak budou všechno a všechny, čímž se mohou dostat do pozice, že v tom dobrém odezní starosti, v tom horším rezignují… Zajímat je ale bude i vlastní úspěšnost, která ale v říjnu nemusí být taková, jako si Štíři předsevzali, což v nich může vyvolávat i vlastní pochybnosti o tom, zda ještě nějakého úspěchu dosáhnou… Nebude to ale platit u všech Štírů, jen u těch, kteří jsou příliš bojechtiví a soutěživí… Dokonce mohou trpět i utkvělou představou, že se jim štěstí, energičnost i úspěšnost doslova vyhýbá, což by je v krajním případě mohlo kopnout do nesrozumitelnosti, nejasností či neprůhledných situací a mohlo by to z nich udělat dočasně bezohledné jedince, kde to ale na svědomí bude mít jejich tápání ve vlastním nitru… Občas se i nechtěně dostanou do zmatků, které sice budou chtít řešit a správně v nich zareagovat, ale dost možná toho víc pokazí, než dosáhnou… Ale zanechme negativ a řekněme Štírům, že v říjnu by svůj jedovatý bodec měli nechat schovaný a vůbec ho nevytahovat… I to jim totiž dodá jinou tvář a druzí v nich uvidí usměvavé a optimisticky naladěné osoby, čímž dokonce Štíři překonají sami sebe… A když dají často na svou intuici, mohou pokročit i tam, kde se jim to v minulosti nedařilo a pokořit nejedny hranice či nastavit laťku hóóóódně vysoko...

STŘELCŮM ale říjen příliš optimisticky naladěný nebude… Ono to jednak bude jejich přebujelou ohnivou energií, což může zapříčinit, že i když se budou snažit překážky zvládnout a překonat, sáhnou ke zbrklé reakci a namísto postupu kupředu si vytvoří překážky nové… Na svědomí to ale mohou mít i jejich zbytečně vystřelené šípy na prázdno, čímž si opět mohou sami blokovat svou úspěšnost a podíl na tom může mít i neposlouchání varovných signálů jejich intuice, tedy hlasu duše… On na tom ale může mít podíl ještě další činitel a to příliš nahromaděný stres či strach z konkurence nebo dokonce i vlastní nejistota v rozhodnutích… Nutit je to ale bude k jedinému… Zachovat si chladnou hlavu, příliš neriskovat a nevytvářet si překážky i tam, kde ve skutečnosti nejsou, protože by se tak akorát zatížily problémy, které by měly delší dobu na řešení… Humorné je, že se občas může stát i to, že Střelci budou roztržití… Ano milí Střelci, slyšíte dobře… Roztržití… Stane se, že zapomene klíče a zabouchnete, zakopnete na rovné cestě nebo si nebudete pamatovat, co jste řekli nebo udělali předchozího dne… Pokud se tím ale nenecháte vykolejit, zachováte si chladnou hlavu, nakonec se tomu i rádi zasmějete… Ono v říjnu nebude zase všechno tak horké a palčivé, že byste se spálili, ale spálit se můžete o vlastní vystřelené šípy, protože vaše akce právě v říjnu může vyvolat rychlou reakci, se kterou nebudete počítat...

KOZOROHY v říjnu překvapí pozvání na nějakou cestu či výlet, kterou ale sami neplánovali… Bude to pro ně ale i měsíc rozhodování, zda pokračovat v započatém i novém nebo zda to neutnout ještě dříve, než to začne být pro Kozorohy příliš komplikované… Všichni víme, že právě Kozorozi se sice jeví jako nepřístupní, ale není tomu tak… Jejich nitro je křehké a právě v říjnu může občas dostat jakoby přes uši… Nicméně je to proto, aby se Kozorozi naučili více projevovat své skutečné pocity, nebyly tolik povrchní a flegmatičtí a začali mnohé brát skutečně vážně... Pokud se pro něco rozhodnou, ať už to bude nějaké přerušení či dokonce ukončení, neměli by se kvůli tomu trápit a vytvářet si starosti, ale naopak se snažit najít nějaké východisko či možnost, protože ač se to nezdá, vždy existuje vícero možností, než jen ty dvě, které mohou vidět na samotném začátku… Možná jim nevyjde všechno tak, jak si plánují, ale i o tom je život a dost často si za některé překážky budou moct i oni sami… Jediné, čeho bys měli v říjnu skutečně vyvarovat je, nečinit rozhodnutí pod tlakem nebo emocemi, nepřineslo by to nic pozitivního, ale naopak by to jen Kozorohům uškodilo a až s odstupem času by poznali, že to byla špatně zvolená volba… To se týká především vztahových a citových záležitostí, kde by měli být více otevření kompromisům, ale také jak je uvedeno naučit se více projevovat své skutečné pocity, ne každý jim totiž dokáže odezírat ze rtů nebo očí… Když zvolí tuto strategii, jednak budou mít větší šanci na úspěch, ale také jim bude i leccos prominuto či odpuštěno… A dokonce je tu i ještě jeden bonus pro Kozorohy… Když jim bude štěstěna přát, je velká šance se i něčemu velmi, ale velmi silně nepříjemnému šťastně vyhnout… Nebude to zbabělá klička, ale zásah vyšší moci, protože ač se to nezdá, budou dost možná víc, než jiná znamení tentokrát pod ochranou a rozhodně se jim bude hodit...

VODNÁŘE v říjnu mohou zaskočit jisté životní aspekty, kterým ale nepřikládají příliš velkou váhu…Ono se může jednat o proměnlivé nálady, citové výkyvy nálad, ale také o nedůvěru, protože mnozí Vodnáři mají tendence si stavět až příliš vysoké vzdušné zámky a potom se diví, když spadnou z hrušky rovnýma nohama na zem… Pozitivním aspektem v říjnu jako jisté zadostiučinění pro ně může být fakt, že v něčem dosáhnou ne jednoho, ne dvou, ale hned trojnásobného uznání a úspěšnosti, i když se dost možná o tyto aspekty postarali dávno před tím, ale právě v říjnu po zásluze budou sklízet své plody úsilí a snahy… Víceméně budou se sebou spokojení, i když na zase tak, aby se kvůli tomu konaly velkolepé oslavy… Celkově jim ale říjen přinese klid i vnitřní rovnováhu, jen pozor na ony vzdušné zámky, protože by se rázem všechno přetočilo o 180°… Vodnáři ale budou v říjnu celkově energičtí, optimističtí i pozitivně naladění, ale pozor!!! Bude to hodně záviset na tom, jaký pro ně bude nachystaný den, nebo jak ten den pojmou do svých rukou… Pokud vstanou levou nohou a hned po ránu se jim nezačne nic dařit, mohou i zbytečně propadat do frustrace a nevyrovnanosti, což se během dne bude ještě násobit… Dokonce jim to může dočasně zablokovat i myšlení… Pokud ale vstanou s přijetím dne takového, jaký ho mají mít, bude rázem vše barevné, duhové a úspěšné, ale i oni se budou v říjnu zpracovávat a překonávat nástrahy a překážky, čelit nerozhodnosti i slepým uličkám, ale spíše takovým, které si sami vytvářejí přílišným denním sněním a ulítáváním si na růžových obláčcích… Ne, jen žertuji… Říjen bude přesně takový, aby nejednomu Vodnáři dodal na sebevědomí i sebedůvěře a posiloval je, takže i to, co se jim bude zdát špatné, bude na konci měsíce pro něco dobré, jen to milí Vodnáři neuvidíte hned...

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin


Nejnovější články na našem portálu

září 23, 2023 445
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 472
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 449865
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37455
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84925
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1277
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16460
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1181
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11378
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10659
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22406
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14350
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1888574
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513765
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 449865
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 287839
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276410
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270243
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254628
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242679
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241944
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240594
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236924
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213569
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204265
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185541
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184490
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183176
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175412
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165203
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162425
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141551
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127218
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123443
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120905
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...