Hanna Lapacho: Slunce ve Lvu - Ego stranou

22. 7. 2022 ve 22:07 vejde Slunce do znamení Lva, kdy nás počasí a příroda, která reaguje na rozmary počasí, vybízí, abychom si užívali radosti a krásy života, hráli si a kočkovali se s lvovskou nebojácností, dovolili si v době dovolených čas pro sebe, na své radosti, odpočívali, užívali si a vychutnávali dary a plody přírody.

Na konci července a začátkem srpna nastanou astrologicky významné události, které budou mít dalekosáhlý dopad na budoucí vývoj lidstva, který však uvidíme, až se po čase ohlédneme zpět. Do budoucnosti nevidíme, nedá se vypočítat ani přesně předpovědět, protože každý máme jen omezený fokus, ze kterého vidíme svět a chápeme souvislosti, ale můžeme si ji představit. Chceme-li si vysnít pohádkovou budoucnost, ve které láska vítězí, musíme mít otevřené srdce a přát lásku nejen svým přátelům, ale i těm, co nejsou přáteli, ba přímo nepřáteli. Každý svým bytím přispíváme k tvoření kolektivní společnosti, proto každý musíme začít u sebe a vyzařovat takovou energii, která dělá svět laskavým.

26.7. se Uran spojí se Severním Lunárním uzlem v Býku. Uran otřásá hmotou i s námi, abychom se probudili a uvědomili, co ve skutečnosti potřebujeme k životu, v čem spočívá opravdová hodnota, jaká je hodnota člověka a jaké hodnoty uznáváme. Severní Lunární uzel ukazuje, že evoluce lidstva je skrze tvoření, které pochází z našeho vnitřního nastavení. Vše, co se projevuje ve hmotě, jsme vytvořili skrze sebe. My sami tvoříme realitu, kdy do hmoty dáváme dary, které máme uvnitř sebe. V tom spočívá naše bohatství. Každý z nás máme božský dar, bohatství, které dáváme světu a tím společně tvoříme společnost. Spolupracujeme-li, společnou prací vytváříme hodnoty, hodnotnou, hodnou a vhodnou společnost. Když bojujeme, vzájemně ničíme hodnoty, které tvoříme.

slunce ve lvu

Uvědomme si, kde se cítíme spokojení, co pro to potřebujeme a můžeme udělat. Spokojenost je náš vnitřní stav, kdy si vážíme sami sebe, uvědomujeme si svoji hodnotu a tvoříme s láskou. Cítíme-li se nedostateční, potřebujeme hromadit hmotu, která nás chvilkově uspokojí, ale hodnotného člověka z nás neudělá, i když jí budeme mít dostatek. Čím více chceme dostávat a být hmotně zajištění, tím více se musíme ohánět a pak máme méně času, nestíháme si užívat to, co máme, jako dobrý hospodář, který pečuje a užívá si to, co má. Přehodnoťme své priority, zvažme, čemu dáváme důležitost a jaké hodnoty oceňujeme.

K tomuto spojení se připojí Mars, který se přesně 1.8. spojí se Severním Lunárním uzlem a 2.8. s Uranem. I když je Mars v Býku klidný, pokud se rozzuří, nedá se zastavit, je vytrvalý a dokáže rozdupat vše, co mu přijde do cesty. Mars může být hybatelem, poslední pomyslnou kapkou, která spustí rozsáhlé změny, případně dodá jiskru, aby nám to začalo pálit a došlo nám to. Kdo je dlouhodobě nespokojený a cítí se potlačený, projeví svůj hněv, který je spouštěčem změny a rozhoupe to, co dlouho stálo. Dojde-li k převratu, na světlo se dostane to, jak převracíme skutečnosti. Konflikt ukáže, co jsme dlouho přehlíželi a nedovolili si na to upozornit anebo to řešit. Tato energie může být startem velkých změn, které přinesou změny hodnot, hodnotového systému, proměnu konzumní společnosti a hmotné reality, kterou jsme vytvořili.

Novoluní ve Lvu, které nastane 28.7. v 19:54, bude novým začátkem, abychom si každý uvědomil svoji důležitost a svoji roli, kterou ve společnosti máme. Všichni chceme být viděni a být důležití jako Slunce, které ve znamení Lva vládne. Slunce je středem naší sluneční soustavy, zdrojem energie, které poskytuje světlo a teplo důležité pro život na Zemi, proto je symbolem života, zdraví, vitalitya plodnosti. Svoji energii vyzařuje směrem ven, nabíjí a léčí, proto se říká: „Kam nechodí Slunce, tam chodí lékař.“ Zatímco Slunce je vnějším zdrojem, srdce je naším vnitřním zdrojem, ale středem naší soustavy, které vyzařuje energii, jež je stejně léčivá jako Slunce, a o kterou v životě jde. Otevřené srdce vyzařuje lásku směrem ven a láska je radost, která nabíjí a léčí. Radujme se, ať je naše srdce zdravé. Je-li jeho energie oslabená, život vyhasíná, až život skončí. Radost je rada, která léčí.

Máme-li zdravé sebevědomí, nebojíme se projevit a žít pravdu svého srdce, které svítí a ukazuje cestu. Nezapomínejme na pokoru, aby naše sebevědomí nepřerostlo zdravou míru. To vede k nadřazenosti, kdy chceme vše jen pro sebe a utlačujeme druhé. Nadměrné sebevědomí buduje silné ego, vede k aroganci a oddělení od druhých. Buďme v lásce ve svém srdci, které nás přibližuje k druhým, vede ke vstřícnosti, laskavosti, projevení své jedinečnosti a budování zdravých vztahů. Ten, kdo má srdce otevřené, opravdu miluje a žije tvůrčím způsobem.

slunce ve lvu

Během novoluní se spojí Venuše s Černou Lunou v Raku. Venuše reprezentuje tvořivost, lásku a vztahy a Černá Luna je strážkyní rovnováhy, která si dokáže zjednat pořádek a dupnout si, pokud se jí něco nelíbí. Všichni toužíme po lásce a chceme být milováni a Venuše v Raku je pečující a touží být opečována. Péče a starostlivost je projevem její lásky k bližním, ke kterým se váže a vytváří s nimi vztahy. Její péče však může jít až za hrob, kterou se sama zničí, dává-li víc než sama má anebo druhé udusí, pokud si je přivlastňuje, že nemohou dýchat. Černá Luna netouží po žádném utrpení, chce vyváženost a zná tajemství, které prozradí, aby nastolila pořádek, i když pravda může být bolestivá. Přiznejme si pravdivě pocity, které opakovaně cítíme, co nás tíží a dlouhodobě nám nevyhovuje. Když popíráme to, co cítíme anebo víme, že musíme něco udělat, ale nechce se nám opustit bublinu, ve které žijeme, sami si volíme utrpení. Nebojme se v sobě projevit „zlobivou“ holku, která si umí zjednat pořádek. Dupněme si, jedině tak může dojít k navrácení do rovnováhy.

V den novoluní, přesně ve 22:38, nabere Jupiter zpětný chod a začne couvat znamením Berana, do kterého vstoupil 11.5. 28.10. nacouvá do předešlého znamení Ryb, kde dokončí svůj 12tiletý cyklus a uzavře vzdělávací kurz, který začal v červnu 2010. Jupiter je náš guru, který nám dává víru. Věřit znamená upínat své zraky k něčemu vyššímu, co nás pozvedá a vede k růstu. Bez víry je život přízemní a náročný. Když důvěřujeme, děláme to, v co věříme. Díky tomu poznáváme a studujeme život, odhalujeme tajemné a univerzální zákonitosti a spatřujeme zázraky.

1.8. bude Slunce v harmonickém aspektu s Jupiterem v Beranu. Jsme-li sami sebou a ve svém srdci, dovolíme si jít odvážně za tím, kam nás srdce táhne. Když se vydáme na svoji jedinečnou cestu, otevřou se nám nové dveře, budeme v souladu se svým nastavením a cítit se oživení.

3.8. se Venuše v Raku harmonicky spojí s Marsem v Býku. Tento milující aspekt je projevením lásky, kdy dochází ke spojení mužského a ženského principu. Skrze společné tvoření dochází k naplnění. Dejme energii do toho, abychom se cítili dobře, konali z lásky a tvořili lásku.

8.8.  v den, kdy bude otevřený energetický portál světla, tzv. Lví brána, vytvoří Slunce harmonický aspekt se zraněným léčitelem Chironem v Beranu. Každý máme své zranění, které si můžeme uzdravit jedině sami. Kdo hledá, lék nalézá, ale jizva na duši nám zůstane jako památka, abychom nezapomněli, ale zapamatovali si, a tak mohli pomoc jiným podobně zraněným a hledajícím. Když své zranění pochopíme, zášť a křivdu nahradí vděk za zkušenost, která nás dovedla k životní moudrosti, i když byla pro ego bolestivá. Pokud ego přizná svoji omylnost a nedokonalost, může být stržena maska, která nás odděluje od života a druhých lidí, a dostaneme pomoc, kterou potřebujeme, abychom přestali trpět a uzdravili se. Jenže ego se nerado vzdává, raději nás zničí, než by se přiznalo. Přestaňme pěstovat své ego a uplatňovat svoji moc, kterou chceme získat důležitost. Buďme otevření a děkujme Universu, že se o nás v každém okamžiku stará, pomáhá nám, posílá anděly, otevírá dveře a dává nám to, co potřebujeme. Máme-li pokoru k životu a Vesmíru, jsme připravení projít lví bránou.

slunce ve lvu

14.8. Slunce vytvoří opozici se Saturnem v protilehlém znamení Vodnáře. Být sám sebou ve společnosti druhých znamená přijmout svoji odlišnost, jít svojí jedinečnou cestou, postavit se na vlastní nohy, dospět a s láskou a zodpovědností tvořit svůj život. Když se pustíme do nových a neznámých záležitostí, odpoutáme se od minulosti, naplníme se novými emocemi, poznáme nové lidi a začneme pohlížet na všechny nepříjemné prožitky, kterými jsme prošli, jako na zdravý pohon, který nás burcuje a pohání k vystoupení z nevyhovujícího a slouží k objevení naší jedinečnosti.

Mějme srdce otevřené a učme se hravosti a svobodě od koček. Hravost je radost, která uzdravuje srdce, jež umí milovat. Láska je to, co potřebujeme my i svět. Je životně důležitá. Je to energie, světlo, které nám svítí na cestu.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku Imagine s Johnem Lennonem s českým překladem: „Představ si, že neexistují státy, není těžké si to představit. Nemít pro co zabíjet či umírat. A také žádné náboženství. Představ si všechny ty lidi žijící v míru...Představ si, že není žádný majetek. Zajímalo by mě, zda to dokážeš. Není potřeba být nenasytný či hladovět. Bratrství člověka. Představ si všechny ty lidi, jak sdílejí celý svět...Možná si říkáš, že jsem snílek, ale já nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude v jednotě.´´

 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/
 

Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 181
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 211
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 302
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 411
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 198
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 686
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 721
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 810
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 699
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 612
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2447
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 598
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2042916
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515740
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457374
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293404
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282980
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273088
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259976
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252167
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250568
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243149
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241259
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215393
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206893
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188709
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186643
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184396
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176821
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166908
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163473
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161220
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142972
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128301
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124722
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122685
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...