Hanna Lapacho: Slunce v Beranu - Být světlometem

20.3. v 16:34 přechází Slunce do ohnivého znamení Berana, kdy se rodí energie, která nám dává obrovskou sílu k odstartování nových projektů a zasazení semínek toho, co chceme v budoucnu sklízet. Můžeme se podobně jako malé děti s otevřeným srdcem, důvěrou a odvahou vrhnout do nových dobrodružství, abychom prozkoumali svět a poznali různé možnosti. Dejme lásku, se kterou a pro kterou jsme byli zrozeni, do pohybu, otevřme se životu, radujme se z něho a začněme život žít.

28.3. se spojí Venuše se Saturnem ve Vodnáři, kdy jsme zkoušeni z lekce lásky. Je mnoho druhů lásky, úrovní a možností, jak milovat, ale láska vždy začíná u nás samotných. Čím více jsme naplněni láskou, tím více ji můžeme šířit dále do světa. Nikdo zvenčí nás nedokáže láskou „naplnit“ a plně uspokojit. Pokud očekáváme, že nás druhý učiní spokojenými, vkládáme do jeho rukou zodpovědnost za své štěstí a stáváme se na něm závislí. Každý jsme zodpovědný za sebe, své tvoření, naplnění a konání a také za svoji svobodu a nezávislost. Podívejme se na sebe s nadhledem a přijměme se takoví, jací jsme. Vyjádřeme svoji lásku zodpovědně a ohleduplně, upravujme své hranice a vymezujme si svůj prostor, abychom mohli svobodně dýchat, tvořit a milovat, ale přitom neubližovali druhým.

2.4. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem a hned 3.4. s vyjednávačem Merkurem v Beranu. Můžeme si doslova promluvit o svých zraněních z dětství, kdy se nám nedostalo pochopení a bezpodmínečného přijetí, přestože jsme dělali vše pro to, abychom byli viděni a zasloužili si lásku a citovou výživu, což způsobilo, že jsme přestali být sami sebou. Máme-li poléčená svá citová zranění, nezatěžují nás a neoslabují. Víme-li, kdo a kým jsme, nepotřebujeme naplňovat očekávání druhých a ztotožňovat se s tím, co si na nás projektují ostatní, ale jdeme s láskou za svými radostmi a pouštíme se do dobrodružství na základě vlastních rozhodnutí. Žijeme-li svůj život, jednáme podle sebe a naplňujeme svůj život.

5.4. přejde kráska Venuše do vodního znamení Ryb, ve kterém je v povýšení a pobude zde celý duben. Kdo má otevřené srdce, je sladěný s Vesmírem, pluje životem a vyzařuje svoji božskou jiskru, krásu, která vychází z něho. Důvěřujeme-li Vesmíru, že je o nás postaráno, milujeme život, přijímáme vše, co přichází a tvoříme s láskou. Skrze sebe generujeme lásku Stvořitele. Jsme-li napojeni na vesmírnou energii, jsme tvořitelé lásky a láska je všude kolem nás.

láska

5.4. se spojí aktivní Mars se Saturnem ve Vodnáři, kdy jsme zkoušeni, zda jednáme zodpovědně, dokážeme se postavit za sebe, ovládat se, zklidnit se a mít pochopení pro to, co se děje. Svým konáním jsme hybatelé událostí a svoji sílu můžeme využívat tvůrčím i destruktivním způsobem. Cítíme-li, že jsme v něčem omezování, můžeme tvrdohlavě prosazovat svoje, prorážet hlavou zeď, což způsobí, že narazíme a vyvoláme boj. Můžeme se ale také zastavit, zklidnit a vyčkat, až přijde vhodný čas a mezitím se podívat z nadhledu, co je příčinou omezení a přemýšlet o jiných způsobech a možnostech. Není potřeba jednat aktivně za každou cenu. Dokážeme-li se zklidnit, můžeme svoji aktivitu využít k soustředěné meditaci, což je nejvyšší aktivita, která existuje. Použijeme-li tuto pasivní aktivitu, ustane chaos a zmatek a můžeme tvořit mnohem účinněji.

15.4. přejde Mars do pasivního znamení Ryb a pobude zde až do 24.5. Tento bojovník si nikdy nezačíná, energii nechává volně plynout a k akci využívá soustředěnou meditaci. Klidně ustoupí, aby byl klid, ale vše má svoje meze a pokud je přesvědčen o své pravdě a není-li vyslyšen, dokáže seslat „potopu světa“. Pokud je jeho víra pevná, dostává se mu pomoci shůry a svým konáním pravdu projeví.

12.4. se spojí duchovní učitel Jupiter s božským Neptunem v Rybách. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, proto vše ukončují a dořešují, co se během cyklu nahromadilo a nevyřešilo, abychom mohli vejít na novou cestu bez zátěže minulosti. Zatímco jeden cyklus Jupitera trvá 12 let, Neptun jej udělá za 165 let a od dubna 2011 do března 2025, kdy bude v Rybách, ukončuje, co se nahromadilo a nebylo dořešeno, přijato, smířeno a odpuštěno od roku 1861. Neptun v Rybách nás spojuje do jednoty, posílá bezpodmínečnou lásku a dává nám božské poznání, že vše, co se děje, má svůj důvod a smysl, i když jej z pozemského života nevidíme. Jupiter nás učí, jak se otevřít důvěře a spojit se s Vesmírem, abychom beze strachu žili pravdu ve svém srdci. Toto spojení Neptuna s Jupiterem si můžeme představit jako setkání Ježíše se svým otcem Bohem, který seslal svého syna na zem, aby nám ukázal cestu, jak být spaseni, co vše je možné a jaké schopnosti můžeme mít. Kdo důvěřuje, že je pod ochranou Boha či Vesmíru, ví, že jeho pozemské kroky jsou pod vyšším vedením a odvážně naplňuje své poslání, pro které byl zrozen. Uvolněme se, otevřme své srdce a důvěřujme. Kdo věří, že Ježíš je cesta, pravda a láska, získá nevídané poznání a může spatřit zázraky. Buďme otevření, důvěřujme světlu ve svém srdci a věřme, že v každém okamžiku jsme vedeni. Jdeme-li odvážně cestou světla a lásky, cestou pravé víry, dostane se nám osvícení a spásy.

13.4. se Slunce harmonicky spojí se Saturnem ve Vodnáři a dostaneme podporu k novým projektům. Bereme-li zodpovědnost za sebe a svůj život, můžeme s odvahou a důvěrou vyrazit na novou objevnou cestu, nalézt nové možnosti a tvořit nová pravidla, která odstartují změny a přinesou novoty.

15.4. se Černá Luna po 9 měsících přesune ze znamení Blíženců, kdy jsme poznávali váhu slov, informací a médií a hledali, co je pravda a lež, do znamení Raka. Do 8. 1. 2023 budeme harmonizovat svoji duši, domov a rodinu a ukáže se, jak jsme citově vyrovnaní, máme harmonické vztahy sami sebou, ve své rodině a národě. To, že jsme se narodili do své rodiny, není náhoda. Nejčastěji jsme zraňování právě v rodině, v místě, kde bychom se měli cítit bezpečně. Zde rozvíjíme svoji citovou složku a učíme se, jak zacházet s emocemi a pečovat o své pocity, které jsou naším kompasem a příčinou radosti či utrpení. Zablokované emoce v nás spouští nevědomé programy a brzdí naši kreativitu. Jsme-li citově vyrovnaní a naplnění láskou, rozpouštíme citová zranění, rodinou a rodovou karmu. Dávejme si lásku, hýčkejme svoji duši, pochovejme se, mějme pro sebe pochopení a trpělivost. Kdo je citlivý k sobě, má soucit pro druhé. Cítíme-li se sami bezpečně, dokážeme s láskou pečovat o druhé.

meditace

Vstup Černé Luny do znamení Raka 15.4. podpoří Mars v Rybách. Obyčejným činem jako je objetí můžeme pocítit, že jsme v bezpečí a milováni. Zastavme se, projevme dobrou vůli a obejměme své nejbližší. Uvidíme, jak mocný nástroj to je. Dojde k uvolnění, zmizí strachy, rozpustí se nepříjemné pocity a může dojít k odpuštění. Naordinujme si devítiměsíční kúru objímání.  

18.4. se spojí vyjednávač Merkur s rebelem Uranem v Býku. Uran je vyšší oktávou Merkura, a zatímco Merkur řeší momentální situaci, Uran se dívá do budoucnosti. Společně se mohou domluvit a vyměnit si informace, jak změnit hodnotový systém a vnímaní lidstva, aby se konzumní společnost proměnila a mohlo dojít ke změnám, kterými bude vneseno světlo do našich životů. Může dojít k pochopení a posunu vědomí.

A na závěr si zazpívejme se skupinou Kryštof písničku Teď hned: „Neboj, zas všechno v dobré se obrátí. Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí. Světlo ví přesně, jak projít tmou, mraky nad hlavou se rozplynou, nikdo se na cestách domů neztratí. Vždyť největší tma je vždycky před svítáním a nejhlubší dna těsně před stoupáním a když vyletíš nad naší planetu, tak uvidíš, že se nepletu, že bydlí tam Bůh a že nás ochrání.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7142
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8686
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 394
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 249
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 375
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 398
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 576
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 553
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 313
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 824
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 805
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 941
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2053467
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515889
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457691
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293952
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283347
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273400
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260220
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252712
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251170
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243285
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241444
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215513
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207053
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189047
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186716
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184463
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176903
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167021
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161303
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143115
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128362
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124844
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122790
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...