Hanna Lapacho: Slunce ve Vodnáři - Jsme v tom spolu

20.1.2022 ve 3:39 v nejchladnějším období zimy vchází Slunce do znamení Vodnáře, kdy musíme promyslet svoji budoucnost, mít nadhled a vizi, jak období chladu přežít a vystačit si se zásobami darů přírody. Vodnář posiluje společenského ducha a ukazuje nám, že chlad nemůže zničit vroucí srdce a dá se zvládnout propojením s druhými, stejně naladěnými lidmi, kteří se vzájemně podporují a dodávají si energii.

Všichni jsme energetické bytosti vibrující na určité úrovni a tou ovlivňujeme své okolí. Předáváme-li energii jeden druhému, propojujeme se a vytváříme obvod, ve kterém je každý zapojen, přijímá a dává. Když články fungují a jsou správně propojené, energie proudí a pro každého zúčastněného je výměna prospěšná.

30.1. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Uranem v Býku a ukazuje na potřebu změny tam, kde energie neproudí anebo se ztrácí. Je potřeba se zamyslet nad „zapojením“ a elektrický okruh případně přepojit anebo nefungující článek opravit či vyměnit. Proudí-li energie někam, kde se ztrácí a nevrací se, dochází k napětí, které může způsobit vyhoření. Zkusme se zamyslet, zda energie, kterou vkládáme do určité činnosti anebo spojení s blízkými, se nám vrací. V opačném případě si posviťme na to, kde a proč dochází ke ztrátě, jaké místo a jak můžeme opravit, vyměnit a co nám stojí za to, abychom propojili. Pokud investujeme více energie, než se nám vrací, vyčerpáváme se a tento nedostatek se projevuje únavou a zdravotními problémy. Lidé, kteří využívají energii jiných lidí ve svůj prospěch, pro svůj blahobyt, po změně netouží. Jsou spokojení, že mají zdroj, ze kterého mohou čerpat. Ozvat se musí ten, na koho se nedostává, kdo koná, ale jeho energie se ztrácí a nevrací se mu prostředky, aby si mohl dovolit základní potřeby. Společenské problémy vytvářející napětí je potřeba vytáhnout na světlo a začít řešit, protože samy nezmizí, ale vytváří problém, který nás může popálit.

obrazek

4.2. se Slunce spojí se Saturnem, který je od prosince 2020 ve znamení Vodnáře a pobude zde do března 2023. Pod jeho dohledem se učíme, jak správně pracovat s energií, jak ji vyrovnávat, získávat a předávat a zda existuje volná energie, o které psal již Nikola Tesla a je k dispozici pro všechny. Každý jsme zodpovědný za hospodaření se svojí vlastní energií, proto si každý musíme určit hranice, do čeho se budeme zapojovat, s kým a čím spojovat, abychom se pohybovali v limitech, které jsou pro nás adekvátní. Naše vnitřní energie je cenná, ale její hodnotu si většinou neuvědomujeme a nevážíme si svého energetického bohatství. Máme-li jí dostatek, vyzařuje z nás. Jsme-li vyčerpaní, zhasínáme. Když známe své hranice a máme je správně nastavené, víme, kdy a kolik energie můžeme vydat a kdy potřebujeme energii načerpat pro sebe. Naše propojení s druhými nás může obohacovat anebo vyčerpávat. Pokud se společnost vzájemně podporuje, zvyšuje svoji energii a sílí. Díky tomu dokáže velké věci. To může být nežádoucí pro toho, kdo chce ovládat a mít moc, a tak používá prověřenou poučku: „Rozděl a panuj.“ Poštve-li proti sobě jednotlivé články, energie se oslabí a znesvářenou a rozdělenou skupinu může ovládat snadněji nežli semknutou a vnitřně jednotnou.

11.2. Slunce vytvoří příznivý aspekt s Černou Lunou, kdy si můžeme poskládat a zvážit, co bylo řečeno, kam nás to vede, co z toho, co bylo slíbeno, se stalo realitou a naopak čemu se nedá věřit. Podívejme se s nadhledem na to, jaké informace dostáváme a pospojujme si jednotlivé střípky, abychom si vytvořili lepší obraz. I když pro nás může být zjištění, že jsme naletěli anebo se mýlili, nepříjemné, je důležité si to přiznat, abychom přestali posilovat faleš a ukončili nevědomou hru. Každé poznání, přestože s námi zatřese, rozšiřuje naše vědomí a posouvá nás k lidství. Nikdo není neomylný. Všichni jsme jedno a ten, kdo dojde k uvědomění, rozšiřuje vědomí dalším lidem. Narovnejme váhu slov, která tvoří a mohou vše změnit. Začněme od začátku, jak se praví v Bibli: „Na počátku bylo Slovo.“

8.2. vytvoří Mars v Kozorohu příznivý aspekt s Uranem v Býku. Mars v Kozorohu je rozhodný. Pokud ví, co chce, jde za svým cílem a překonává všechny překážky, které na cestě potkává. S podporou Urana je připraven prolomit zatuhnutí a nechuť něco měnit. Uděláme-li první krok, posuneme se, změníme pozici, budeme mít jiný výhled a uvidíme, co můžeme udělat dále. Posun vyvolá změnu a ochotu měnit.

16.2. se ve znamení Kozoroha spojí milenka Venuše s milencem Marsem. Dochází ke spojení ženského a mužského principu, pasivity a aktivity, laskavosti, klidu a činnosti. Využijme tohoto aspektu k tvoření lásky a tvoření z lásky. Spojme jejich rozdílné energie, které jsou stejně hodnotné a společně mají sílu realizovat tvoření. Spojením těchto dvou principů, kdy jsou jeden pro druhého, dochází k naplnění lásky. Když mužský princip tvoří bezpečný prostor pro svůj ženský princip, může se žena uvolnit a obohatit ho laskavou esencí. Cítí-li se žena chráněna bezpečnou náručí muže, otevře svůj posvátný prostor, ze kterého se muž může napít.

18. 2. Jupiter v Rybách vytvoří příznivý aspekt s Uranem v Býku. Jupiter v Rybách ukončuje 12tiletý cyklus a připravuje se na nový start, až vstoupí do znamení Berana, kde bude na zkoušku od května 2022 do 28.10.2022, a pak do něj přejde 20.12.2022. Zatímco Ryby ukončují a rozpouští, čímž nás spojují do jednoty, Beran naopak začíná a z jednoty vychází. Všichni jsme si rovni a každý jsme dítětem Božím, které od Boha přišlo a zase se k němu vrátí. Kdo neztrácí spojení s Vesmírem, má důvěru ve vyšší vedení, je v důvěře, nebojí se rybích konců a smrti a také má beraní důvěru a odvahu pouštět se do nových dobrodružství. Bůh nám ukázal skrze svého syna Ježíše, kterého jako beránka poslal na svět a obětoval, což vnímáme z pozemského života, jaké máme možnosti a co můžeme jako vědomé bytosti konat.

Zatímco Uran projde celým zvěrokruhem jedenkrát za 84 let, Jupiter se za stejnou dobu otočí sedmkrát. Uran rozšiřuje naše vědomí a Jupiter nás učí, jak můžeme rozšířit své poznání a stát se vědomými. Uran se na svoji novou pouť, kdy vstoupil do Berana, vydal již v květnu 2010 a zvědomuje nám, zda jsme se posunuli na vyšší úroveň a poučili se ze zkoušek, kterými jsme prošli během předešlé otočky, tj od března 1927 do května 2010. Pokud si uvědomujeme, jakým způsobem tvoříme realitu, přestaneme opakovat historii, přestože lidské vlastnosti se nemění, a začneme tvořit novou společnost, která není založená na obětech a vinících.

network

Uran se již v roce 2018 posunul do znamení Býka, kde otřásá našimi hodnotami, jistotami a vlastnictvím, abychom si uvědomili, jak nás hromadění hmoty pohlcuje, nenasytnost vytváří konzumní společnost a zatěžuje životní prostředí. Lpění a chtění jsou příčinou našeho utrpení. Přestaneme-li si vynucovat, co vše musíme mít, toužit po hmotných statcích a prosazovat si, že vše musí být podle nás, dojde k ukončení, rozpouštění a spojení se Stvořitelem. Když budeme v souladu s Vesmírem, budeme v důvěře, že vše, co potřebujeme, dostaneme a přestaneme chtít, co osobně chceme a začneme se ptát, co chce Vesmír po nás, aby skrze nás mohlo být tvořeno.  

Všichni jsme si rovni, jsme bratři a sestry, i když jsme každý jiný. Tím uskutečňujeme zajímavou kosmickou hru, v níž společně vytváříme realitu a společnost, ve které je pro každého důležitá rovnost, svornost a bratrství.

A na závěr si můžeme zazpívat se skupinou O5&Radeček: „Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu odjakživa, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj…… Já, ty, my - jsme ti, co k sobě patří…… Já, ty, my-jsme bratři.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7052
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8534
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051804
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273386
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241418
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...