Hanna Lapacho: Slunce ve Vodnáři - Jsme v tom spolu

20.1.2022 ve 3:39 v nejchladnějším období zimy vchází Slunce do znamení Vodnáře, kdy musíme promyslet svoji budoucnost, mít nadhled a vizi, jak období chladu přežít a vystačit si se zásobami darů přírody. Vodnář posiluje společenského ducha a ukazuje nám, že chlad nemůže zničit vroucí srdce a dá se zvládnout propojením s druhými, stejně naladěnými lidmi, kteří se vzájemně podporují a dodávají si energii.

Všichni jsme energetické bytosti vibrující na určité úrovni a tou ovlivňujeme své okolí. Předáváme-li energii jeden druhému, propojujeme se a vytváříme obvod, ve kterém je každý zapojen, přijímá a dává. Když články fungují a jsou správně propojené, energie proudí a pro každého zúčastněného je výměna prospěšná.

30.1. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Uranem v Býku a ukazuje na potřebu změny tam, kde energie neproudí anebo se ztrácí. Je potřeba se zamyslet nad „zapojením“ a elektrický okruh případně přepojit anebo nefungující článek opravit či vyměnit. Proudí-li energie někam, kde se ztrácí a nevrací se, dochází k napětí, které může způsobit vyhoření. Zkusme se zamyslet, zda energie, kterou vkládáme do určité činnosti anebo spojení s blízkými, se nám vrací. V opačném případě si posviťme na to, kde a proč dochází ke ztrátě, jaké místo a jak můžeme opravit, vyměnit a co nám stojí za to, abychom propojili. Pokud investujeme více energie, než se nám vrací, vyčerpáváme se a tento nedostatek se projevuje únavou a zdravotními problémy. Lidé, kteří využívají energii jiných lidí ve svůj prospěch, pro svůj blahobyt, po změně netouží. Jsou spokojení, že mají zdroj, ze kterého mohou čerpat. Ozvat se musí ten, na koho se nedostává, kdo koná, ale jeho energie se ztrácí a nevrací se mu prostředky, aby si mohl dovolit základní potřeby. Společenské problémy vytvářející napětí je potřeba vytáhnout na světlo a začít řešit, protože samy nezmizí, ale vytváří problém, který nás může popálit.

obrazek

4.2. se Slunce spojí se Saturnem, který je od prosince 2020 ve znamení Vodnáře a pobude zde do března 2023. Pod jeho dohledem se učíme, jak správně pracovat s energií, jak ji vyrovnávat, získávat a předávat a zda existuje volná energie, o které psal již Nikola Tesla a je k dispozici pro všechny. Každý jsme zodpovědný za hospodaření se svojí vlastní energií, proto si každý musíme určit hranice, do čeho se budeme zapojovat, s kým a čím spojovat, abychom se pohybovali v limitech, které jsou pro nás adekvátní. Naše vnitřní energie je cenná, ale její hodnotu si většinou neuvědomujeme a nevážíme si svého energetického bohatství. Máme-li jí dostatek, vyzařuje z nás. Jsme-li vyčerpaní, zhasínáme. Když známe své hranice a máme je správně nastavené, víme, kdy a kolik energie můžeme vydat a kdy potřebujeme energii načerpat pro sebe. Naše propojení s druhými nás může obohacovat anebo vyčerpávat. Pokud se společnost vzájemně podporuje, zvyšuje svoji energii a sílí. Díky tomu dokáže velké věci. To může být nežádoucí pro toho, kdo chce ovládat a mít moc, a tak používá prověřenou poučku: „Rozděl a panuj.“ Poštve-li proti sobě jednotlivé články, energie se oslabí a znesvářenou a rozdělenou skupinu může ovládat snadněji nežli semknutou a vnitřně jednotnou.

11.2. Slunce vytvoří příznivý aspekt s Černou Lunou, kdy si můžeme poskládat a zvážit, co bylo řečeno, kam nás to vede, co z toho, co bylo slíbeno, se stalo realitou a naopak čemu se nedá věřit. Podívejme se s nadhledem na to, jaké informace dostáváme a pospojujme si jednotlivé střípky, abychom si vytvořili lepší obraz. I když pro nás může být zjištění, že jsme naletěli anebo se mýlili, nepříjemné, je důležité si to přiznat, abychom přestali posilovat faleš a ukončili nevědomou hru. Každé poznání, přestože s námi zatřese, rozšiřuje naše vědomí a posouvá nás k lidství. Nikdo není neomylný. Všichni jsme jedno a ten, kdo dojde k uvědomění, rozšiřuje vědomí dalším lidem. Narovnejme váhu slov, která tvoří a mohou vše změnit. Začněme od začátku, jak se praví v Bibli: „Na počátku bylo Slovo.“

8.2. vytvoří Mars v Kozorohu příznivý aspekt s Uranem v Býku. Mars v Kozorohu je rozhodný. Pokud ví, co chce, jde za svým cílem a překonává všechny překážky, které na cestě potkává. S podporou Urana je připraven prolomit zatuhnutí a nechuť něco měnit. Uděláme-li první krok, posuneme se, změníme pozici, budeme mít jiný výhled a uvidíme, co můžeme udělat dále. Posun vyvolá změnu a ochotu měnit.

16.2. se ve znamení Kozoroha spojí milenka Venuše s milencem Marsem. Dochází ke spojení ženského a mužského principu, pasivity a aktivity, laskavosti, klidu a činnosti. Využijme tohoto aspektu k tvoření lásky a tvoření z lásky. Spojme jejich rozdílné energie, které jsou stejně hodnotné a společně mají sílu realizovat tvoření. Spojením těchto dvou principů, kdy jsou jeden pro druhého, dochází k naplnění lásky. Když mužský princip tvoří bezpečný prostor pro svůj ženský princip, může se žena uvolnit a obohatit ho laskavou esencí. Cítí-li se žena chráněna bezpečnou náručí muže, otevře svůj posvátný prostor, ze kterého se muž může napít.

18. 2. Jupiter v Rybách vytvoří příznivý aspekt s Uranem v Býku. Jupiter v Rybách ukončuje 12tiletý cyklus a připravuje se na nový start, až vstoupí do znamení Berana, kde bude na zkoušku od května 2022 do 28.10.2022, a pak do něj přejde 20.12.2022. Zatímco Ryby ukončují a rozpouští, čímž nás spojují do jednoty, Beran naopak začíná a z jednoty vychází. Všichni jsme si rovni a každý jsme dítětem Božím, které od Boha přišlo a zase se k němu vrátí. Kdo neztrácí spojení s Vesmírem, má důvěru ve vyšší vedení, je v důvěře, nebojí se rybích konců a smrti a také má beraní důvěru a odvahu pouštět se do nových dobrodružství. Bůh nám ukázal skrze svého syna Ježíše, kterého jako beránka poslal na svět a obětoval, což vnímáme z pozemského života, jaké máme možnosti a co můžeme jako vědomé bytosti konat.

Zatímco Uran projde celým zvěrokruhem jedenkrát za 84 let, Jupiter se za stejnou dobu otočí sedmkrát. Uran rozšiřuje naše vědomí a Jupiter nás učí, jak můžeme rozšířit své poznání a stát se vědomými. Uran se na svoji novou pouť, kdy vstoupil do Berana, vydal již v květnu 2010 a zvědomuje nám, zda jsme se posunuli na vyšší úroveň a poučili se ze zkoušek, kterými jsme prošli během předešlé otočky, tj od března 1927 do května 2010. Pokud si uvědomujeme, jakým způsobem tvoříme realitu, přestaneme opakovat historii, přestože lidské vlastnosti se nemění, a začneme tvořit novou společnost, která není založená na obětech a vinících.

network

Uran se již v roce 2018 posunul do znamení Býka, kde otřásá našimi hodnotami, jistotami a vlastnictvím, abychom si uvědomili, jak nás hromadění hmoty pohlcuje, nenasytnost vytváří konzumní společnost a zatěžuje životní prostředí. Lpění a chtění jsou příčinou našeho utrpení. Přestaneme-li si vynucovat, co vše musíme mít, toužit po hmotných statcích a prosazovat si, že vše musí být podle nás, dojde k ukončení, rozpouštění a spojení se Stvořitelem. Když budeme v souladu s Vesmírem, budeme v důvěře, že vše, co potřebujeme, dostaneme a přestaneme chtít, co osobně chceme a začneme se ptát, co chce Vesmír po nás, aby skrze nás mohlo být tvořeno.  

Všichni jsme si rovni, jsme bratři a sestry, i když jsme každý jiný. Tím uskutečňujeme zajímavou kosmickou hru, v níž společně vytváříme realitu a společnost, ve které je pro každého důležitá rovnost, svornost a bratrství.

A na závěr si můžeme zazpívat se skupinou O5&Radeček: „Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu odjakživa, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj…… Já, ty, my - jsme ti, co k sobě patří…… Já, ty, my-jsme bratři.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2165
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2253
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1783
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2659
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2051
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5776
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791349
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444086
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285402
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274554
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269416
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239394
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234868
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234039
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212485
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202471
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184692
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181466
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174303
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164123
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126550
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...