Hanna Lapacho: KOUZELNÁ MYSL – SLUNCE V BLÍŽENCÍCH

20. května 2021 ve 21:37 Slunce přichází do znamení Blíženců. A podobně jako je rušno v přírodě, která se probouzí a rozkvétá, mění a přetváří, i znamení Blíženců nastavuje své proměnlivé tváře, na které pohlížíme a vidíme, že se něco tváří nějak, i když za tím může být skryto něco úplně jiného. Proto je důležité sdílení, kdy si předáváme informace, mluvíme o tom, jak a co kdo vidí a cítí, čímž vytváříme ruch, stále se něco děje a můžeme nasát spoustu informací. Blíženec neodmítne žádnou mentální vzpruhu, protože chce pochopit, jak vyřešit „zajímavé hádanky“ a chytře nad tím, co upoutává jeho pozornost, vyzrát.

Blíženci jsou vzdušné znamení a na těle ovlivňují plíce, které slouží k výměně vzduchu. Nádechem přivádíme do těla kyslík, který je důležitý pro okysličení buněk a jejich správnou funkci a s výdechem se zbavujeme oxidu uhličitého, jež je odpadním produktem buněčného dýchání. Ten při fotosyntéze spotřebovávají zelené rostliny a do vzduchu uvolňují kyslík, který je pro život nezbytný. Proto je pro nás příroda tak důležitá. Léčí a uzdravuje nás tím, že si vzájemně vyměňujeme energii.

Dýcháním okysličujeme mozkové buňky. Naše mysl je aktivnější a lépe nám to myslí, když pobýváme na čerstvém vzduchu či jsme ve vyvětrané místnosti. Dech je život. Pokud nemůžeme volně dýchat, máme ucpaný nos, zakrýváme si dýchací cesty, dusíme život a některé informace nám nedochází. Přikryjeme-li se peřinou anebo se uzavřeme v bezpečné jeskyni, spotřebováváme kyslík, postupně se dusíme a naše tělo společně s mozkem pomalu odumírá.

Vládnoucí planetou znamení Blíženců je lobbista Merkur, který je od 4. května ve svém domovském znamení. V Blížencích se cítí volnější, pohyblivější a přichází mentální vzpruha v podobě informací, které jsou uvolněnější a proměnlivější. Řešíme záležitosti, které nás oživují a bystří naši mysl. Od 30. května bude Merkur retrográdní. Zpětně budeme prověřovat již dostupné informace, přetřásat, co a jak má být, co bylo dobře a co ne. 23. června se otočí do přímého směru a informace budou přímější. Merkur bude ujasňovat, vysvětlovat a obhajovat to, co bylo, je a bude než 11. července přejde do znamení Raka.

kytí

11. června se s Merkurem spojí král Slunce. Slunce přináší světlo a jasnost, bude si chtít posvítit na informátora Merkura, na jeho pravdu, zda šprýmuje či nás jen oblbuje, aby dosáhl svého, ale o den dříve nastane novoluní v Blížencích, při kterém bude Slunce zatemněno pocity vnímající Lunou. Pocity a emoce ovládnou mysl, můžeme být hodně afektovaní, proto pozor na slova, která nikdy nejdou vzít zpět a kterými můžeme ublížit a zranit. Svoji horkou hlavu provětrejme na čerstvém vzduchu. Ani se nenechme oklamat sladkými řečmi, důvěřujme sobě a naslouchejme svému vnitřnímu hlasu.

V Blížencích se od 9. května nachází i laskavá kráska Venuše, která hledá blízkost druhých, ocení doteky, laskavá slova, ráda se pobaví a koketuje. Je hned tady, hned támhle, s každým se skamarádí a to ji baví. 2. června přejde do znamení Raka, kde bude chtít projevit a sdílet své pocity a nálady, mít pocit domova, bezpečí, že je o ni postaráno a bude mít potřebu pečovat o své milované. 4. června vytvoří příznivý aspekt s Jupiterem v Rybách. Pečujme o sebe a své milované, naslouchejme svému srdci, buďme soucitní k sobě a druhým a koupejme se v záři lásky. Můžeme prožít pocit bezpečí, protože je o nás postaráno a vytvořit si domov snů. 13. června se Venuše příznivě propojí s Uranem v Býku. Naše rodinné vztahy se proměňují, pokud měníme své vnímání a zlepšujeme pocity, kterými se naplňujeme. Udělejme změny ve svém domově a rodině, abychom se doma cítili lépe a byli svobodnější. 21. června se Venuše harmonicky propojí s Neptunem v Rybách.

Odevzdejme se lásce a plujme na její vlně, kterou jsme všichni propojeni, splyňme v jednotě se svými milovanými a rozplyňme se v bezpodmínečném přijetí.

29. května se s kráskou Venuší propojí lobbista Merkur. Pro každý vztah je důležitá vřelá komunikace. Najděme společnou řeč a vhodná slova, jež léčí problematické oblasti. Není to o poslouchání, být poslušnými, ale o naslouchání, abychom pochopili a našli společné řešení. Kde je láska, tam je ochota se domluvit a problémy řešit, i když výsledkem může být zjištění, že už nemá smysl více vysvětlovat a je potřeba oddělit to, co se nedá spojit.

Severní Lunární uzel se nachází od května 2020 do poloviny ledna 2022 v Blížencích. Jeho opačný pól je v protilehlém znamení Střelce. Lunární uzly jsou místa, kde Luna protíná rovinu, po které obíhá planeta Země kolem Slunce. V těchto bodech dochází k zatmění Slunce a Měsíce, proto při úplňku 26. května dojde k zatmění Měsíce a při novoluní 10. června nastane zatmění Slunce. Lunární uzly ukazují odkud kam směřujeme. Je-li Jižní Lunární uzel ve Střelci, ukazuje, že staré duchovní nauky, životní moudrost, filosofie a poznání něčeho vyššího, co nás přesahuje, je tu stále s námi, i když jsme na to v našich obyčejných životech, které jsou zaměřeny na hmotný svět, zapomněli. Prostřednictvím duchovních učitelů a šamanů, kteří tato učení chrání a předávají, je můžeme vnést do běžného života, kam ukazuje Severní Lunární uzel v Blížencích. Kdo je připraven, může s pomocí duchovních učitelů procitnout ze sna a vzpomenout si na svoji vnitřní moudrost, kterou máme každý v sobě. Čím více lidí se probudí a rozpomene se, tím více duchovního učení se přenese do všedních dnů, čímž masově vzroste energie, která pozvedne vědomí lidstva.

1. června se král Slunce spojí se Severním Lunárním uzlem. Zkusme oslavit den dětí v radosti. Uvolněme se a vzpomeňme si, jak jsme jako malé děti prožívali život s otevřeným srdcem, měli jsme své sny, kterým jsme věřili a dokázali se radovat z každodenních maličkostí. Jestliže jsme v honbě za výsledky tuto radost ztratili, život nás tíží. Kdo na to nezapomněl, ví, co je důležité, má v sobě moudrost, díky které se umí ze života radovat a užívat si každý den.

3. června se Slunce harmonicky propojí s autoritou Saturnem. Každý jsme zodpovědný za svůj život a zároveň jsme tvořitelé svých životů. Svět kolem sebe tvoříme podle svého vnitřního nastavení svými myšlenkami. Pokud jednáme s druhými pohodově, vytváříme pohodu, která se k nám vrací. Kdo má potřebu druhé urážet a zraňovat, sám je zraněný a zkouší, kdo je opravdovým mistrem, jež se nenechá vyprovokovat.

V životě narážíme na saturnské autority, které jsou pro nás nezapomenutelnými učiteli, protože nás umí řádně vyškolit. Kdo se snaží dosáhnout svého cíle, používá k výuce metodu „cukru a biče“. Poslušný žák, který poslouchá názory, dodržuje povely a nařízení, dostane pochvalu, odměnu, razítko. Pokud žák neposlouchá, má jiné názory anebo chce jít jinou cestou, je kárán, trestán, perzekuován. Trestem si učitel slibuje, že zlomí svobodnou vůli žáka a změní jeho vlastní názor. Někdo se nakonec přizpůsobí, ale v jiném to naopak posílí důvěru v sebe, vydá se svoji vlastní cestou, čímž se stává samostatným mistrem.

Saturn ve Vodnáři nás učí odpovědnosti za svobodu a samostatnosti při rozhodování v nových záležitostech. Od 23. května do 11. října bude retrográdní, proto budeme prověřovat místa, kterými jsme prošli od 14. února. Na stejné místo, ze kterého se Saturn 23. května otáčí, se vrátí 15. ledna 2022. Stále máme čas měnit pravidla, nařízení, struktury, které si společně vytváříme, abychom jako společnost mohli fungovat. Čím méně nařízení a pravidel musíme dodržovat, tím více svobody máme.

duha

15. června retrográdní Saturn ve Vodnáři vytvoří v tomto roce druhý přesný kvadrát, neharmonický aspekt, na Uran v Býku (předešlý 17. února 2021). Retrográdní Saturn nebude ve své plné síle, ustoupí ze svých nařízení a rozhodnutí, čímž volnost a svoboda nebude tolik omezována. Můžeme nabýt pocit, že realita se pohodově proměňuje. Třetí rozhodující aspekt těchto dvou planet nastane

24. prosince 2021, při kterém bude retrográdní Uran, kdy se uvidí, jakého vědomí lidstvo dosáhlo, a tudíž jakou cestou se bude ubírat, zda potřebujeme kolektivně ochraňovat nařízeními anebo ponecháme svobodu za svůj život na každém z nás.

Nenechme si svoji mysl zavirovat negativními informacemi, které nás stahují a hypnotizovat se médii, které naši mysl paralyzují. Používejme selský rozum a jako dobří hospodáři choďme do přírody, volně dýchejme a zklidňujme se. Mluvme se sebou a druhými s láskou, péčí, soucitem a vděčností. Posilujeme-li dobrotu, vidíme, že dobrý svět sílí. Nechtějme se zalíbit všem, ale postavme se za sebe, do své síly a odmítněme to, o co nemáme zájem. Buďme k sobě pravdiví, abychom mohli žít život v pravdě a lásce. Zajímejme se o to, co můžeme dělat jinak, aby se náš život zlepšil a dělejme to. Když změníme sebe, začne se proměňovat naše okolí, které bude na změnu reagovat. Buďme tím, kdo je kreativní, ať nemusíme být pouze reaktivní.

A na závěr si můžeme zazpívat s Michalem Davidem: „Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jen napři se a vstaň a rvát se nepřestaň, vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2165
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1354
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2255
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1785
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2659
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2051
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5776
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791394
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444086
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285402
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274554
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269416
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239394
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234893
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234040
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212486
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202472
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184692
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181467
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174303
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164123
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126551
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...