Kdy dojde k přepólování planety a co to pro nás znamená?

Magnetické pole Země je přirozeným prostředím pro všechny organismy žijící na této planetě, které je zároveň ovlivňuje. Někteří živočichové dokážou pole detekovat a orientovat se podle něj. Pokud je pole vychýleno od normální intenzity, lze předpokládat, že tato změna bude mít na něj dopad, nejen z hlediska změny orientace, ale i změn fyziologických či ontogenetických. Magnetické pole je charakterizováno frekvencí, orientací, gradientem a intenzitou. Pozměnění jedné z těchto hodnot může znamenat výchylku od přirozeného magnetického pole (PMP) a mít za následek ovlivnění živých systémů. Mnoho prací se zabývá účinky změny frekvence magnetického pole z důvodu působení artificiálních polí generovaným člověkem, kterým jsme v moderním světě vystaveni nejčastěji tvořených elektrickými přístroji, spotřebiči či při lékařských vyšetření.

Na tvorbě magnetického pole Země se zřejmě podílejí dva faktory. Prvním je teplota jádra a druhým otáčení planety. Ve vnějším tekutém jádře dochází v důsledku vysokých teplot z vnitřního jádra k roztavení hmoty, která má nižší hustotu a stoupá k povrchu Země. Otáčení Země kolem osy má za následek spirálovité proudění hmoty směrem k povrchu fungující jako cívka, kterou prochází proud a vytváří magnetické pole. V důsledku rotace planety jsou jednotlivá magnetická pole proudů usměrněna a vzniká celkové magnetické pole Země, které má dipólový charakter, což znamená, že existují dva póly, mezi kterými probíhají siločáry stejně jako je tomu u obyčejného tyčového magnetu. Tyto póly se označují stejně jako geografické – severní a jižní. Geografický a magnetický pól se nachází na totožném místě. Magnetické póly se v průběhu let pohybují a nemají stálou pozici v důsledku rotace planety. Časově je PMP velice proměnlivé jak v síle, tak i v polaritě. Může dojít k tzv. přepólování, otočení magnetických pólů, které nastává průměrně jednou za 250 000 let a trvá několik dalších stovek let. Přepólování vzniká zeslabením pole na určitou hranici, což má za následek vznik několika jižních a severních pólů současně na různých místech planety, až dojde k otočení pólů a posléze následnému vrácení pólů do původní pozice. Intenzita magnetického pole

země

Země pravidelně osciluje v průběhu dne v důsledku rotace planety. Odchylky od 50 až do 300 nT mohou být způsobeny různými atmosférickými a kosmickými jevy. Nejčastějším takovým činitelem je Slunce a jeho aktivita, například výskyt slunečních (magnetických) bouří, které narušují magnetické pole Země. Dalšími zdroji variability PMP jsou faktory geologické, které mají lokální vliv. Intenzita v posledních desetiletích klesla, a pokud by toto snižování pokračovalo, mohlo by dojít v relativně brzké době k zmíněnému přepólování. V zemském poli se mohou vyskytnout určité anomálie. Tento jev, kdy je intenzita pole výrazně vyšší nebo nižší než normální hodnota v okolí, způsobuje geologická stavba povrchu, převážně koncentrace minerálů s obsahem železa. Hlavním přínosem magnetického pole z hlediska života na Zemi je ochrana planety před elektricky nabitými částicemi slunečního větru a před kosmickým zářením. Částice se pohybují po siločarách magnetického pole a tím se zabraňuje jejich dopadu na zemský povrch. Bez této protekce by život na Zemi nebyl možný.

Možnosti eliminace magnetického pole

K utlumení magnetického pole se nejčastěji využívají dvě možnosti. První možností je stínění pomocí magneticky nepropustného materiálu, např: Mu-metalem. Druhou je vynulování přirozeného magnetického pole cívkou, která tvoří ve středu závitů námi zvolené vlastní pole, např: Helmholtzova cívka. Mu-metalový box pouze částečně zastíní PMP. Je tvořen ze slitiny niklu a železa, často je označen pod názvem permalloy. Helmholtzova cívka vytváří homogenní pole a může téměř úplně kompenzovat PMP. Tomuto prostředí se říká near-zero magnetic field. V druhém případě je tedy možné dosáhnout nižší velikosti indukce, avšak díky problémům s kompenzací kolísajícího pole nikdy ne úplně nulové.

Vliv hypomagnetického pole na živočichy

Pro výzkum schopnosti se orientovat v PMP byly použity umělé experimentální podmínky. Autory nejčastěji zajímalo, zda se živočichové budou orientovat i v prostředí bez přítomnosti magnetického pole a jestli je možné lokalizovat místo těla, kde se nacházejí recepční orgány vnímající směr PMP Země. Vědce zajímalo, jakou přesnou úlohu mají při udržování migračního směru Rehka domácího (malý tažný pták z řádu pěvců) nebeské a magnetické podněty. Již dříve bylo zjištěno, že Rehek, který je v noci migrující pěvec, se pomocí těchto podnětů orientuje. Nebeskými podněty jsou myšleny především hvězdy a Měsíc. Na zjištění, zda se umí orientovat i bez informace dané polohou nebeských těles, nechali při tomto experimentu působit PMP, ale zakryli výhled na oblohu. Dále byla zkoumána aktivita ptáků v jednotlivých podmínkách (hvězdná obloha v PMP, jasná obloha v nulovém magnetické poli a zakrytá obloha v PMP). Ptáci byli umístěni v tzv. Enlenově trychtýři umožňujícím kvantifikovat směr, kterým se pokoušeli vzlétnout.

Aktivita byla hodnocena jako pocit škrábanců na stěně trychtýře potažené speciálním papírem zaznamenávajícím stopy. Ukázalo se, že Rehek má dva kompasové systémy, jeden založený na nebeských vizuálních podnětech a druhý na magnetickém poli. Obě tyto schopnosti jsou na sobě nezávislé. Pokud však nebyl přítomen ani jeden podnět (vizuální a magnetický), jejich schopnost orientace byla významně narušena. Bylo zjištěno, že živočichové magnetické pole k určení své pozice skutečně využívají. Hodnoty inklinace a intenzity magnetického pole se navíc v prostoru mění spojitě, živočich tedy může hodnoty ve svém domovském okrsku extrapolovat a využít k určení směru k domovu, jakmile se dostane na neznámé území (v podstatě „zmapuje" místa, na kterých dosud nikdo nebyl). Mnoho druhů ryb a paryb má elektroreceptory-orgány, jejichž pomocí vnímají elektrické pole a lokalizují tak například kořist nebo překážky. Nejen ryby, ale i širší spektrum vodních živočichů, vnímá magnetické pole právě pomocí elektroreceptorů.

Polární záře

polární záře

Polární záře vznikají v oblasti dvou pólů, a to jak severního, tak i jižního. Podle toho, v jaké lokalitě se zrovna nacházejí, je také pojmenováváme. Na severní polokouli hovoříme o severní záři (aurora borealis) a na jihu o jižní záři (aurora australis). Polární záře vzniká vzájemným působením magnetického pole Země a Slunce, které kromě UV záření a dalších, ovlivňuje dění na naší planetě více, než si dokážeme představit. Vše způsobují takzvané sluneční skvrny, za nimiž stojí nerovnosti ve slunečním magnetickém poli. Ty pak vyvolávají erupce nabitých částic atomů, tedy protonů s kladným nábojem a elektronů s nábojem záporným. Tomuto procesu se v odborné terminologii říká ionizace. Tento mrak ionizovaných částic s kladným nebo záporným nábojem se pak pohybuje vesmírem 0,1 % rychlostí světla a po kontaktu s magnetickým polem Země, v němž se setká s neutrálními atomy. Ty pak způsobují rozsvícení nabitých částic proudících ve slunečním větru z nerovnovážného magnetického pole Slunce.

Důvod, proč se s tímto pozoruhodným atmosférickým jevem můžeme setkat výhradně v polárních oblastech je takový, že čím blíž se nacházíme, ať už severnímu nebo jižnímu pólu, tím je také větší magnetické pole Země. Jedná se svým způsobem i o jakousi ochrannou aktivitu, neboť kdyby atomy zemského pláště nezachytily ionizované částice slunečního větru, mohla by nás zahubit případná radiace. Pokud jde o barvu polární záře, tak ta je z velké části závislá na tom, s jakými atomy, respektive s jakými prvky, přijdou ionty slunečního větru do styku. Jelikož jím je nejčastěji kyslík, má tendenci se zbarvovat do zelena. Někdy se ale stane, že se střetne s dusíkem, a pak se setkáváme buď s modrou nebo červenou září. Polární záře patří k nejkrásnějším úkazům, jaké můžeme na obloze vidět.


Nejnovější články na našem portálu

červen 30, 2022 251
Je spousta míst, která jsou tajemná a opředená řadou legend. Některá jsou proslulá i tím, že se...
červen 29, 2022 49378
Čištění našeho lymfatického systému není jen o chození na lymfodrenáže, ale hlavně o naší domácí...
červen 27, 2022 12081
Sebevědomí je slovo odvozené od slova vědomí sebe sama. Sebevědomá žena zná sebe samu, protože...
červen 26, 2022 5594
Měsíc je ve znamení Raka jako doma, takže nadcházející Novoluní přinese harmonii a klid, který...
červen 25, 2022 5106
29.6.2022 v 4:52 nastává na 7. stupni vodního kardinálního znamení Raka novoluní. Jeho zvláštností...
červen 24, 2022 77396
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
červen 22, 2022 1065
Jen málokteré předměty přitahují tak velkou pozornost lovců záhad jako křišťálové lebky. Podle...
červen 21, 2022 4452
Léčivou sílu moře znali lidé už od nepaměti. Každý, kdo si k moři jezdí odpočinout, to jistě zažil...
červen 20, 2022 2331
21.6.2022 v 11.14 h nastává letní slunovrat. Slunce vstupuje do znamení Raka, začíná astronomické...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1448854
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 508548
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 434953
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 347024
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 273888
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 265791
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 264137
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 240873
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 235539
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 225295
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 220533
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 207785
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 198497
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 192880
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 182206
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 180284
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 171520
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 170848
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
25 listopad 2020 158790
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
23 září 2019 158087
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
15 duben 2022 153638
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 138280
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
21 květen 2020 121288
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
12 červenec 2021 118933
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...