Hanna Lapacho: Vystoupit a ukončit - Slunce v Rybách

18.2.2021 v 11:44 Vstupuje Slunce do znamení Ryb a ukončujeme jeden roční cyklus, kdy dokončujeme to, co jsme před rokem začali, rozpouštíme formu, opouštíme minulost, necháváme odejít vše, co k nám nepatří, abychom se s lehkostí mohli pustit do nového cyklu, dobrodružství, akce anebo stávajícím záležitostem dali nový impulz. 

V dáli mizí starý rok, rok Luny, kdy jsme se spojovali se svými pocity, se svojí duší, vnitřním dítětem, upevňovali si své kořeny, rodinné vazby, vraceli se do svých rodin, do svého dětství a mohli jsme si poléčit svá citová zranění. Jsme unášeni proudem energie Saturna, vládcem roku 2021, který po nás chce zodpovědnost, rozhodnost, sílu postavit se za sebe, schopnost jednat, obhájit svůj názor, přijmout životní výzvy, překonávat překážky, řešit problémy, nevyhýbat se náročným úkolům, být rodičem, který ochraňuje svoje vnitřní dítě a autoritou, která rozhoduje, kterým směrem povedou jeho kroky, jež s sebou nenechá smýkat, nehledá, kdo za co může, ale hledá řešení a jedná.

Znamení Ryby zodiak horoskop astrologieSlunce vstupuje do znamení Ryb v době, kdy autorita Saturn, vládce roku, v inovátorském znamení Vodnáře vytváří neharmonický aspekt na reformátora Urana ve stabilním znamení Býka (přesně 17.2.2021). Saturn ví, že změny musí udělat, ale potřebuje to vést a řídit, promyslet, aby to mělo hlavu a patu, a co nejvíce zachoval starý řád a strukturu.
Uran však ví, že účel světí prostředky, proto je potřeba vytvořit nestabilitu, zatřást hmotou, abychom se probudili, posunuli se z místa a provedli reformaci. Velkých otřesů se bojíme, protože ztratíme jistoty, nevíme, o co přijdeme a kam nás to zavede. Tento aspekt, kdy Uran se Saturnem budou spolu narážet, protože každý si chce prosadit svůj způsob, nás bude provázet celý rok 2021.
Znovu se zopakuje 14. 6. a teprve 24. 12. bude jasné, kdo z nich převezme otěže, zda zvítězí anarchie a revoluční duch anebo řízená, postupná změna, kterými budou staré struktury zbořeny, aby na starých základech mohla být postavena nová struktura.

Je to jako bychom se rozhodovali, zda zrekonstruujeme starý dům anebo jej zbouráme a postavíme nový.

25.2.2021, tedy dva dny před úplňkem v Panně, nastanou čtyři zajímavé astrologické události:


1. Král Slunce v Rybách vytvoří harmonický aspekt s inovátorem Uranem v Býku. Následujeme-li svoje srdce a jsme v důvěře, že vše je tak, jak má být, jsme připraveni nechat projít to, co se má stát. Není potřeba klást odpor, usilovat o kontrolu a mít potřebu vše řídit, ale vědomě, s nadhledem a v klidu, jen jako pozorovatelé, se s odvahou oddejme proudu přicházejících změn.


2. Laskavá a kreativní Venuše vstoupí do znamení Ryb, kde je v povýšení a pobude zde až do 21.3.2021. Tvoření, stejně jako láska, je dar, který dostáváme od Stvořitele. Stačí se jen uvolnit, otevřít své srdce, napojit se na Vesmír a nechat energii volně proudit. Kdo má naplněné srdce, šíří lásku a skrze sebe realizuje vesmírné dary a tvoří krásu kolem sebe.


3. Akční Mars v pohodovém znamení Býka vytvoří harmonický aspekt s mocným Plutem v Kozorohu. Toto spojení v nás probouzí nadlidskou sílu, kterou můžeme dát do pohybu nehybné záležitosti, posunout hmotou a zaktivovat zdánlivě nemožné. 4.3.2021 Mars vstoupí do znamení Blíženců a bude se chtít aktivně propojovat, být v blízkosti, komunikovat, vyměňovat si informace, setkávat se a posouvat se. Nečinnost se mu nebude líbit.


4. Čtvrtou událostí 25.2.2021 je harmonické propojení věrozvěsta Jupitera s karmickým Severním Lunárním uzlem v Blížencích. Uzel ukazuje, jakým směrem se má lidstvo posunout. Je-li v Blížencích (do poloviny ledna 2022), jsou pro nás důležité kontakty, naše blízké okolí, kamarádi, sousedé, sourozenci, ale také komunikace a informace. Jsme-li ve spojení, můžeme se vzájemně informovat, sdílet, vysvětlovat, názorně ukazovat, naciťovat stejné vibrace a učit se vzájemným kontaktem. Jeho propojení s Jupiterem nám otvírá cestu, dává možnosti, jak se spojit, vyměnit si energie a posdílet své moudrosti. Čím více lidí chápe stejné věci stejně, energie „pravdy“ se zesiluje a na co se koncentrujeme, o čem si povídáme, čemu věnujeme pozornost, to vytváříme.


Slunce v Rybách horoskop astrologie- 5.3. Slunce v Rybách vytvoří harmonický aspekt se strážkyní rovnováhy Černou Lunou, která se v zemitém Býku pohybuje již 4 měsíce a bude zde až do 18.7.2021. Dotýká se našich strachů a bolestí, které máme v oblasti základních materiálních a duchovních jistot, všeho, co nám dělá dobře a naplňuje naše smysly. Černá Luna má smysl pro rovnováhu a „černý humor“ je jí vlastní. Umí nám sebrat to, na čem lpíme, k čemu se fixujeme, čemu dáváme důležitost, nadměrnou péči a co přeceňujeme a zároveň nám umí nachystat překvapení a postavit do cesty to, co podceňujeme, před čím odvracíme zraky, snažíme se tomu vyhnout, co nechceme a odmítáme. Tím nás učí soucitu, pochopení a porozumění lidských bolestí a strastí. Máme-li soucit s bolestmi druhých, nemusíme se do rovnováhy dostávat přes vlastní bolest.

Slunce v Rybách horoskop astrologie- 11.3. se král Slunce spojí s Božským Neptunem, který je ve znamení Ryb od dubna 2011 do března 2025 a dokončuje zde svůj 164letý cyklu. Tak dlouho mu trvalo, než prošel jednotlivými znameními zvěrokruhu, aby poléčil a napojil všechna znamení svojí bezpodmínečnou láskou. Neptun v Rybách rozpouští formu, která nás zotročuje, abychom se mohli posunout na novou úroveň. Jeho energii pocítíme, když se uvolníme, odevzdáme se a necháme se prostoupit božskou láskou. Využijme tento den, buďme v klidu, napojme se na to, co nás přesahuje, meditujme, užijme si procházku v přírodě, vykoupejme se (nejlépe ve slané vodě), očistěme svůj prostor svícemi, vykuřovadly a odevzdejme své starosti a vše, co nás zatěžuje, do rukou Vesmíru. Buďme ve-smíru se sebou a s životem.

Slunce v Rybách horoskop astrologie- 16.3. Slunce vytvoří harmonický aspekt s mocným Plutem. Každý máme v sobě ohromnou sílu, sílu zrození a umírání, díky které jsme přišli na tento svět a díky které z něho odejdeme. Touto silou dokážeme léčit a ničit. Jakým způsobem tuto energii využíváme a jak ji umíme směrovat, záleží na čistotě našich srdcí. Z lásky jsme byli zplozeni a lásku můžeme plodit. Ten, kdo plodí pravý opak, pociťuje nedostatek lásky, sytí se hmotou, vše je mu málo, chce víc a víc, protože potřebuje zaplnit svoji vnitřní prázdnotu. Touha po hmotě, majetku a vlastnictví je jen zoufalou snahou, jak získat lásku, po které všichni toužíme. Láska je energie, která je všude kolem nás, jen musíme otevřít své srdce, abychom ji mohli cítit a mohla volně proudit. Obraťme svou pozornost od hmoty k duchu a napojme se na zdroj lásky.

Slunce v Rybách horoskop astrologie- od 15.3. do 4.4. pobude ve znamení Ryb i zištný Merkur. Můžeme nechat rozplynout myšlenky, uvést v zapomnění minulost a nechat rozpít formu. Tím se mysl osvobodí od zátěže minulosti a zaměří pozornost na budoucnost. Zklidňujme mysl meditacemi, vyvětrejme si hlavu pobytem venku, vyjádřeme své myšlenky tancem, mluvme, pišme, plakejme, křičme (nejlépe někde v ústraní a hlavně ne na někoho), ať se nám uleví. K rozpuštění negativních myšlenek využijme zejména 30.3., kdy se Merkur spojí s božským Neptunem. Můžeme si uvědomit, že Vesmír nás miluje, stará se o nás a jsme v bezpečí, i když se můžeme cítit absolutně ztraceni a mít pocit, že jsme opilí anebo omámení. Pozor na alkohol, který poskytuje stejnou službu, ale falešným způsobem. Máme příležitost dostat se za mysl, odpojit se od venkovního světa a napojit se na sebe.

Čas Ryb nám dává možnost ukončit záležitosti, které nejen před rokem začaly. Chceme-li ukončit hru, kterou již nechceme hrát, musíme z ní vystoupit. Podobně jako když hrajeme na honěnou a už před někým nechceme utíkat, musíme se zastavit, postavit se do své síly a říct dotyčnému, že už nehrajeme. Tím hru ukončíme, přestaneme se jí účastnit, zajímat se o ni, ani se nenecháme do ní vtáhnout, přestože jí můžeme být fascinování a stále do ní vtahováni. Je potřeba zůstat ve své síle, hlídat si své hranice a trvat si na nich, což je přesně energie Saturna, vládce roku 2021.

Slunce v Rybách horoskop astrologie

Přistupujme k sobě zodpovědně, zpomalme, pošetřeme si zbytky energie než se začne příroda probouzet, odpočívejme, abychom zůstali imunní. Otevřme své srdce, nechme se prostoupit božskou láskou a z naplněného srdce šiřme lásku dál do světa. Milujme a plujme na vlnách života s lehkostí.
A na závěr si můžeme prozpěvovat, a tím aktivovat svoje srdce, se skupinou Mirai: „Chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, počítat hvězdy, dokud nezačne svítat. Dokud budu dýchat."


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 49
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 177
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 372
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 436
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 699
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 640
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1030
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 895
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1114
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1154
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1677
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1168
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1983402
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514878
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 455993
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291760
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281061
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272214
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258377
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248457
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247288
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242216
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239617
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214664
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205845
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187037
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186217
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184021
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176238
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166258
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162981
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160641
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142326
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127871
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124189
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122040
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...