Hanna Lapacho: Svoboda - Slunce ve Vodnáři

19. 1. 2021 ve 21:40 vstoupí Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. V tomto období je země promrzlá, ideálně přikrytá sněhová peřinou, venkovní práce jsou omezeny, proto se můžeme zastavit, dovolit si „hibernovat“ pod peřinou, přestat zbytečně plýtvat energií a naopak kumulovat její zbytky do doby, než se příroda začne probouzet a my s ní. Dovolme si vyšetřit čas pro sebe, zastavme se a podívejme se na věci s odstupem, abychom viděli souvislosti, přemýšlejme o svých, i společných vizích.

Pokud jsme ve shonu, spěcháme za výsledkem, vnímáme jen úzký fokus, přehlížíme signály a v chaosu se dopouštíme zbytečných přešlapů. Dokážeme-li se zastavit, podívat se s nadhledem na celou situaci, probrat a promyslet jednotlivé části, které vedou k vytvoření celku, pak vědomě a samostatně nalézáme řešení a přestáváme na povel následovat druhé nevědouce kam.

Zastavme se a zamysleme se, co děláme, jak pracujeme, proč a pro koho. Je tím důvodem možnost realizovat se a vyjádřit svoji jedinečnost? Práce, která vychází z naší vnitřní touhy tvořit, nám přináší radost, uspokojení a užitek všem. V opačném, případě vkládáme energii na potlačení své nechuti, vyčerpáváme se, když se nutíme do práce, která nás nebaví. Na výsledku je znát, zda naše konání vychází z vnitřní či vnější motivace. Jelikož každá práce se po čase stává rutinou, je potřeba hledat nové možnosti, jak rutinu čas od času oživit a vyjet ze stereotypu. Právě vodnářská energie nám přináší možnost inovace, nacházet originální způsoby, jak reformovat staré formy. Přicházíme-li na nové způsoby, měníme zaběhlou rutinu a dochází k vývoji.

Ve Vodnáři vládne revoluční planeta Uran, která byla objevena v roce 1781, v době vrcholícího osvícenectví, které přineslo změnu myšlení lidí díky vědeckým poznatkům, a lidé začali věřit v lepší budoucnost. Revoluce v myšlení nastartovala změny, které posunuly společnost k větší svobodě, rovnosti, bratrství a spolupráci. S touto dobou jsou spojené Josefínské reformy, mezi které patřilo zrušení nevolnictví pro české země v roce 1781, tzv. patent „tělesného poddanství neboli člověčenství". Ve Franci si lidé posvítili na lidskost společnosti, kde obyčejný lid neměl co jíst, zatímco Marie Antoinette tzv. „Madam Deficit“ si žila okázale a tak začala Velká francouzská revoluce, jejímž heslem bylo svoboda, rovnost a bratrství, aby narovnala společenské rozdíly. Nové vědecké a technologické objevy té doby nastartovaly průmyslovou revoluci, kdy se začalo přecházet ke strojové výrobě, těžkou práci začaly vykonávat stroje, výroba se zrychlila a vznikla nová průmyslová odvětví. Revoluce měly za následek proměnu společnosti, narovnání společenských rozdílů a evoluci lidstva. 

Uran, který vládne ve Vodnáři, se od května 2018 do července 2025 nachází ve znamení Býka, kde dělá změny v oblasti hmoty, financí, ekonomiky, ekologie, stravování a přístupu k tělu. Býk nemá rád změny, potřebuje materiální a citové jistoty, aby věděl, s čím může počítat, s jakou hmotou může zacházet a tvořit, aby se realizoval a cítil dobře. Každá reforma nejdříve něco boří, aby mohlo být vytvořeno něco nového. Býk se však nechce vzdát svého pohodlí, raději zůstane ve zlaté kleci než by opustil své jistoty. K revoluci ho vyburcuje naštvání, bezpráví a zlovůle či nové poznatky, které vedou ke zlepšení životní úrovně. Od 21.10.2020 do 18.7.2021 je v Býku i strážkyně rovnováhy, svůdná žena Lilith, která pokouší, provokuje a zkouší, co podceňujeme, co přeceňujeme, jakou dáváme váhu penězům a tělu a za co nabídneme své tělo. 6.1.2021 do Býka vstoupil i aktivista Mars, který zde pobude do 4.3.2021. 20.1. se spojí s revolucionářem Uranem, kterému dodá energii a může odstartovat rozsáhlé změny. 29.1. se spojí s Černou Lunou, kde může zaktivovat sexuální a finanční aféry, které jsme odmítali a nechtěli vidět.

24. 1. 2021 se král Slunce spojí s autoritou Saturnem ve Vodnáři a zdůrazní potřebu revize pravidel a zákonů, jaké jsme si jako společnost nastavili, zda jsou určena pro všechny stejně, zda trváním na jejich dodržování si nekomplikujeme život a neměly by být zjednodušeny. Můžeme se tak osvobodit od starých a nefunkčních pravidel a nařízení, které nás omezují, ponechat větší zodpovědnost na každém z nás a tím každému ponechat větší svobodnou volbu.

29.1. 2021 se král Slunce spojí s věrozvěstem Jupiterem, aby nám ukázali cestu ke svobodě, která spočívá ve víře v sebe, překročit svá omezení a strachy, osvobodit se od předsudků a odsudků společnosti, mít odvahu být sám sebou, autentický, originální a ukázat svoji jedinečnost, kterou můžeme inspirovat druhé a také najít své druhy a společníky, kteří nám rozumí.

Od 8.1.2021 až do 15.3.2021 se ve Vodnáři zdrží prostředník Merkur, který bude od 30.1. až do 20.2.2021 retrográdní. Otevřme svoji mysl komplexnímu myšlení, posbírejme informace, dejme si do souvislosti ty, které se k nám dostávají jako střípky, pospojujme je a přemýšlejme o tom, co je nám předkládáno v hlavním proudu a co se k nám dostává mimo něj. Díky internetu si sami můžeme vyhledat informace a propojit se s přáteli, kteří mají podobné názory, vize a mohou nás inspirovat.

Od 1.2. až do 25.2. 2021 bude Venuše ve znamení Vodnáře a bude tak pátou planetou, která se připojí do tohoto znamení, čímž svobodomyslnou a inovátorskou vodnářskou energii ještě zdůrazní. V době novoluní od 10.2 až do 12.2. se k nim přidá Luna a pocit svobody, rovnosti, svornosti a bratrství ještě zesílí. Budoucí společnost tvoříme všichni společně, sami si ji vytvoříme svými vizemi, vizualizací, myšlenkami a konkrétními kroky.

Planety, které procházejí znamením Vodnáře (Saturn a Jupiter po celý rok 2021), budou postupně vytvářet neharmonické aspekty na planety v Býku, kterými jsou Uran, Černá Luna a Mars. Slunce ve Vodnáři bude s nimi v napětí 26.1., 31.1. a 1.2., čímž rozsvítí a zaktivizuje jejich nahromaděnou energii, zviditelní se naštvání a bojovnost.

Autorita Saturn vytvoří tento neharmonický aspekt na Uran v Býku 17.2. Během roku se zopakuje celkem 3x, ještě 14.6. a 24.12.2021 a ovlivní celý letošní rok. Pod tímto aspektem se budou hledat nové formy, reformovat systémy, které povedou buď k větší svobodě anebo k omezení svobody. K tomu se budou zavádět nové vědecké objevy a technologie, bude se měnit způsob práce, přichází digitalizace, automatizace, robotizace, což je konceptem průmyslu 4.0 a 5.0, mohou přicházet nové vědecké poznatky s klonováním, jakým byla ovce Dolly a vznikat humanoidní roboti jako Sofie, která získala v roce 2017 saudskoarabské občanství. Již dnes se dají „osévat mraky“, čímž lze měnit počasí, a přijde celá řada nových vědeckých poznatků.

Rok 2021 nastavuje budoucí směr, nový řád. Nechme stroje a technologie vykonávat náročné a rutinní práce, ale nenechme si vzít svobodu, aby nad námi převzaly kontrolu a řízení. Ať jsou dobrým sluhou, ale ne naším pánem. Zajímejme se, propojujme se, abychom se informovali, chápali souvislosti a otvírali mysl novým poznatkům. Nezapomínejme na „člověčenství“ a nechme vítězit zdravý selský rozum.

A na závěr jeden citát od britského herce Charlieho Chaplina „Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.

Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku. Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2285
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1417
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3124
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2362
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1493
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1278
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1826
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2686
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1346
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1431
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2062
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5809
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1793486
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512752
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444130
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352703
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285431
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274609
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269428
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251755
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239424
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238390
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235064
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234109
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212500
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202518
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184711
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182558
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181522
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174327
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164138
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161653
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159446
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140835
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126566
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122965
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...