Hanna Lapacho: Přelom – Slunce v Kozorohu

21.12.2020 v 11:03 vchází Slunce do znamení Kozoroha, nastává zimní slunovrat a bod zlomu. Od tohoto okamžiku se Slunce začne vracet, světla bude přibývat a dny se budou prodlužovat.

Zatímco předchozí znamení Střelce nás učilo optimismu, důvěře, a víře, že světlo přijde, protože nic netrvá věčně, jen je potřeba vyčkat na správný okamžik, zimním slunovratem jsme se přehoupli k realizaci toho, v co věříme, doufáme a přejeme si. Čeká nás práce na zhmotňování svého nadšení a zápalu, který nosíme uvnitř sebe a je naším posláním. Je nutné jít za svým cílem, nepochybovat o něm, pracovat na jeho dosažení a postupovat krok za krokem. Nesmíme se vzdávat, když se nám zrovna nedaří a dostaneme se na kolena. Nenechávejme vyprchat a pohasnout svůj vnitřní oheň, nadšení a víru, které nám pomáhají najít v sobě sílu zvednout se, jít dál a svého cíle dosáhnout.

Vládnoucí planetou Kozoroha je Saturn, náš přísný učitel, který nás nutí opakovat lekce, dokud se je nenaučíme samostatně zvládat. Učí nás zodpovědnosti, trpělivosti, pracovitosti, abychom se stali dospělými a spoléhali se na sebe. V horoskopu ukazuje na naši karmu, místo, kde se musíme zdokonalovat a pracovat, abychom zabezpečili svoji duši, své vnitřní dítě. Zákon karmy je neúprosný. Ve Vesmíru má vše naprosto přesný řád a pořádek. Vše někde v minulosti vzniklo, všechno má svůj počátek, a tak sklízíme to, co jsme kdysi někde zaseli.

Hanna Lapacho Astrologie

Saturn se 17.12.2020 přesunul do znamení Vodnáře a bude zde až do 7.3.2023. Po celou dobu budeme vyučování a zkoušeni ze samostatnosti a zodpovědnosti, budeme hledat a vyvažovat hranice mezi svobodou a omezením. Kdo je samostatný a chová se zodpovědně, vyžaduje svobodu a nepotřebuje autority, které by mu přikazovali, co má dělat a omezovali ho v tom, co smí a nesmí. Podobně jako dítě, které nechce, aby jej rodič, autorita, doprovázel do školy, protože ví, že to zvládne sám. Nepotřebuje vodit za ruku ani čekat na rodiče, až dá povel k odchodu. Rodič pustí dítě do školy samotné, když ví, že školák je zodpovědný a dodržuje pravidla bezpečnosti. Tímto krokem se nastavují hranice, kdy se na dítě přenese zodpovědnost, získá svobodu a samostatnost a rodič se osvobodí od povinností. Se Saturnem ve Vodnáři si budeme nastavovat hranice, aby zodpovědnost za jednotlivce neležela na bedrech autorit, vůdců, aby se jedinec mohl svobodně rozhodnout, nebyla omezována jeho svoboda a vůdci nezískali absolutní moc. 

Rok 2021 je zároveň rokem Saturna. Proto bude po celý rok kladen důraz na naši samostatnost, zodpovědnost a sebedisciplínu. Budeme hledat odpovědi na otázky týkající se hranic a svobody. Kde jsou naše hranice? Co si dovolíme a co dovolíme druhým? Kde se necháme omezovat a proč se zbavujeme svobody? Potřebujeme autority, aby nás chránili a rozhodovali za nás? Pro koho pracují vůdci? Proč přenášíme zodpovědnost za svůj život na druhé? Na co mám jako jedinec svobodné právo? Kde končí svoboda jednotlivce?

Saturn také ukazuje na autority a rodiče a na místo, kde máme dospět a převzít zodpovědnost, postavit se autoritám a sami se stát autoritou. Rok 2020 byl rokem Luny, která ukazuje na paměť duše, co si neseme ve svém karmickém otisku, a také na naše vnitřní dítě. Proto jsme se v roce 2020 vraceli do svých domovů, hledali, kde se cítíme v bezpečí, jaké jsou naše citové potřeby, co nás naplňuje a kde jsou naše kořeny. Navazovali jsme spojení se svým vnitřním dítětem, se svojí duší a mohli jsme jí poskytnout bezpodmínečnou lásku, to, co potřebuje a co se nám v dětství nedostávalo a přijmout se celí bez podmínek. Díky tomu jsme si mohli poléčit svá citová zranění z dětství, kdy jsme se cítili odmítnutí a nemilovaní, aby naše vnitřní dítě mohlo dospět a v roce 2021, v roce Saturna, jsme mohli převzít zodpovědnost za sebe, dokázali se postavit autoritám, sami se stali autoritami, vymezili se a určili si hranice, co si necháme líbit, co dovolíme sobě a co druhým, co do svého života pustíme, co si pustíme k tělu a do těla, a tak ochránili svoje vnitřní dítě. Je důležité naučit se říkat ne beze strachu, že nás druzí nebudou mít rádi a že budeme černou ovcí, druhými odmítnuti a odvrženi. Ne nás vymezuje a ukazuje, co ve svém životě nechceme. Tím si stanovujeme svoje hranice a ukazujeme svoji hodnotu. Hodní lidé, kteří se bojí říkat ne, se nechávají druhými zneužívat a svoji hodnotu snižují.

21.12.2020 v 19:20 dochází ke spojení Saturna, našeho přísného učitele, který vládne v Kozorohu, a Jupitera, našeho hodného učitele, který vládne ve Střelci a učí nás víře, na začátku znamení Vodnáře. Toto spojení trvá až do 28.2.2021. I když se Saturn a Jupiter potkávají každých přibližně 20 let, tohle setkání je významné, protože se děje právě v období slunovratu, kdy se rodí světlo, a na začátku svobodomyslného znamení Vodnáře. Podobná konjunkce se na obloze objevila v roce 1226.

Podle J. Keplera právě narození Ježíše, které oslavujeme o půlnoci z 24.12. na 25.12., který přinesl světlo do našeho života, vidinu toho, co je běžným zrakům neviditelné, jež nám osvětlil boží zákony, bylo provázeno konjunkcí Jupitera se Saturnem, které bylo na obloze viditelné jako Betlémská hvězda, podle které mudrcové věděli, že se narodil Boží syn. K tomuto spojení tenkrát došlo ve znamení Ryb, které je symbolem prvních křesťanů. Ježíš, jako autorita Saturn a zároveň věrozvěst Jupiter, přišel na svět, aby přinesl poslání, ukázal lidstvu zázraky, které je možné konat.

Narozením Ježíše začala doba po Kristu, od té chvíle se počítá náš letopočet, běží éra Ryb, která odpovídá platonskému měsíci Ryb, jež trvá přibližně 2150 let. Jako konec platonského měsíce Ryb a začátek éry Vodnáře se někde uvádí rok 2012, kdy zároveň končí mayský kalendář. Mayové možná předpokládali, že lidstvo nepřežije rok 2000, kdy nové technologie, které jsou spojené se znamením Vodnáře, a na přelomu tisíciletí se začaly prudce rozvíjet, převezmou řízení a zničí lidstvo. Záleží na vyspělosti a vědomí civilizace, jak použije svoje vynálezy. Sami se můžeme zlikvidovat, pokud použijeme k ničení to, co jsme stvořili. Podobně jako vynález dynamitu, který byl velkým pomocníkem a ulehčil náročnou práci lidem v dolech a kamenolomech, ale ve válkách byl použit k zabíjení lidí ve velkém.

Nečekejme narození Mesiáše a Spasitele, jak tomu bylo, když se Saturn s Jupiterem spojili ve znamení Ryb. Dnes už není potřeba, aby se musel někdo obětovat, byl obětním beránkem a zemřel jako Ježíš anebo Jan Hus, Jeroným Pražský a podobní proroci za to, že ukáží lidem cestu, rozšíří jejich obzory, otevřou jejich oči a mysl. Toto spojení ve znamení Vodnáře symbolizuje zrození vyššího vědomí, rozšíření vědomí, pochopení, revoluci, evoluci, vývoj něčeho nového, převratného, kvantový skok. Hledejme vizionáře, inovátory, podobně laděné lidi, kteří nás mohou inspirovat a dát nám nadhled a pochopení, abychom se nebáli jít svobodně svou cestou, která je každého jedinečná. Díky nim můžeme zažít aha momenty, napojit se na něco vyššího, co nás přesahuje a vidět, jak je ve Vesmíru vše propojené, že všichni jsme součástí jednoho celku, že jsme bratři a sestry, proto je potřeba se propojovat a spolupracovat, protože každý jsme originál, každý přispívá svojí trochou do mlýna a jeden druhému můžeme pomoc podle svého vědomí, znalostí a zkušeností a společně vytvořit něco velkého, úžasného a originálního.

14.1.2021 se spojí král Slunce s mocným Plutem ve znamení Kozoroha. Bůh podsvětí Pluto má vždy eso v rukávu, hraje zásadně vysokou hru, moc dobře ví, co na nás platí a jak nás dostat tam, kam potřebuje. Dokáže ukrýt a schovat s kamennou tváří vše, co nechceme vidět a pokud máme podezření, bez hnutí brvy to zapře a bude to dělat tak dlouho, dokud jeho hru neodhalíme nebo s ním tuto hru budeme hrát. Těmito manipulacemi nás dokáže zničit, pokud se mu bojíme postavit, nebo naopak posílit, když nepřistoupíme na jeho hru, postavíme se do své sily a vezmeme mu jeho eso. Pluto se pohybuje znamením Kozoroha od roku 2008 až do roku 2023, kde se po nás chce, abychom odhalili skryté hry a manipulace v systémech, společenském řádu a strukturách, které jsme si jako společnost vybudovali.

V lednu 2020 se mocné Pluto setkalo společně s králem Sluncem, autoritou Saturnem a zprostředkovatelem Merkurem. Všichni čtyři hráči rozehráli hru o společenský systém. Dnes je nám jasné, že po jejich setkání, ke kterému došlo před rokem, už nikdy nebude svět takový, jaký býval, podobně jako se svět proměnil v roce 2001 po 11.9., kdy Pluto ve Střelci vytvořilo opozici k autoritě Saturnu v Blížencích. Saturn je v současnosti už ve Vodnáři, proto bude hledat nový funkční systém a společenský řád, který může upevnit a technologie, které mu pomohou jej budovat. 14.1.2021 se s Plutem spojí Slunce a tak záleží na nás, zda uvěříme, že před námi Pluto něco netají a neschovává, že to, co vidíme, je pravda a víme, jakou hru hrajeme. Zároveň se v tento den otáčí do přímého směru inovátor Uran, který může vnést jasno a pochopení do celé hry a nastartovat změny, abychom opustili to, co nás stahuje a svazuje.

Astrologie horoskop

Nemůžeme ovlivnit a změnit všechny vnější vlivy, ale můžeme ovlivnit a změnit, jak na ně reagujeme. Proto je důležité udržet si vnitřní klid a mír, který udržuje naši mysl jasnou, jež vidí dál do budoucnosti. Svůj klid můžeme přenášet na druhé lidi a tím ovlivňovat prostředí kolem sebe. Učme se spolupracovat, propojovat a přenášet energii a pochopení v duchu vodnářské dovednosti: „jeden za všechny, všichni za jednoho“, protože všichni jsme jedna rodina a společně to zvládneme. 

Užijme si pohodové vánoční svátky v kruhu rodinném, šiřme světlo a lásku kolem sebe. Radujme se ze svého bytí, jen proto, že jsme, z maličkostí jako děti. Radost posiluje srdce, ze kterého vychází láska, která je nejmocnější energií na světě, jež léčí a uzdravuje. Radujme se, ať jsme zdraví. Přejme si lásku, zdraví a pohodu v novém roce. Vizualizujme si svůj nový rok a budoucí svět, jaký chceme mít. Nenechme tvořit za nás jiné, ale tvořme si jej sami, podle svých představ. Bude to takové, jaké si to uděláme.

A na závěr jeden citát od italského fyzika a astronoma Galilea Galileiho, jednoho z těch, kteří byli za svoji pravdu perzekuováni, naštěstí neskončil na hranici, ale až do konce svého života byl držen v domácím vězení: „Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.

Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku. Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2165
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2253
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1783
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2658
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2051
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5776
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791343
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444085
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285402
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274554
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269415
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239393
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234868
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234035
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212485
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202471
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184691
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181466
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174302
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164123
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126550
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...