Samapatt Toschi: Velký horoskop na rok 2021

„To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci". Herm Trismegisto “Smaragdová deska”

Drazí přátelé a příznivci hvězd, hodně jsem přemýšlela nad tím, jestli napsat roční horoskop má pro mne ještě smysl, když se podívám na kolektivní a planetární situaci, která samozřejmě velmi silně působí i na individuální úroveň....na jedné straně to vypadá, že se kolektivní vědomí rozvinulo ve své fantazie, strachy, negativitu, extrémy, atd., ale na druhé straně cítím, že je důležité v tomto ovzduší nejistoty podtrhnout individuální vůli, obraz a cíle… myslím, že malé světlo v této narůstající temnotě může být užitečné jak pro mě, tak i pro vás.

Ale chtěla bych začít tento horoskop tím, že budu mluvit o velké konjunkci Saturn-Jupiter ve Vodnáři, protože je to aspekt, který bude charakterizovat celý rok 2021.

Saturn a Jupiter budou v konjunkci na 0° ve Vodnáři od 20. prosince 2020.

Viděla jsem, že někteří astrologové dávají jako aktivní tuto konjunkci od 21. prosince, i když i vědecké časopisy přesný přechod ze znamení Kozoroha do Vodnáře, tedy ze zemského elementu do vzdušného, uvádí 20. prosinec.

Tak tedy mezi 20. a 21. prosincem dojde k této změně, souběžně se zimním slunovratem…říká se jí velká konjunkce proměny, protože dva obři, Jupiter a Saturn, se přesunou z Kozoroha do Vodnáře… velká změna z důvodu přechodu z elementu Země do elementu Vzduchu, dvě naprosto odlišné energie.

Někdo tvrdí, že s tímto přechodem se vstupuje do éry Vodnáře… já jsem to také předpokládala v některém z mých článků…ale nemám v kapse pravdu, takže to zůstane jen jako předpoklad...
Berme tedy v úvahu, že jsme skutečně na prahu nové Vodnářské éry... co můžeme očekávat? Jaké jsou astrologické ukazatele, které jsou podle mne nejrozumnější?

Jedna věc je mi naprosto jasná: žijeme v duální dimenzi, kde je všechno energie, a tato energie může být vyjádřena pozitivně, nebo negativně…tak jak jsem už mnohokrát řekla, planety a znamení jsou energie uvnitř nás a mimo nás… takže mohou být vyjádřeny kreativním způsobem, nebo destrukčním…záleží na úrovni individuální a kolektivní evoluce.

Podívejme se tedy na to, jaké jsou kvality rozvinutého Vodnáře:

Mentální otevřenost, antikonformismus, originalita, láska ke svobodě, pečování o druhého, humanitární cit, kritické myšlení, objektivnost, vědecké schopnosti, inteligence, individualita, respekt vůči odlišnému, schopnost začlenění a přijetí toho druhého, přátelství.

Zatímco když se vyjádří nerozvinutou energií, stane se:

egoista, iracionální, přisluhovač – tedy následuje stádo -, oportunista, také vychytralý, potlačující svobodu, domýšlivý, arogantní vůči těm, kteří nesmýšlí jako on, sektářský, tyranský.

Velké konjunkce mezi Jupiterem a Saturnem se objevují přibližně každých 20 let.

Často bylo pozorováno, že velké společenské změny na světové úrovni, jsou předznamenány konjunkcí Jupitera a Saturnu.

Věří se, že je nositelem změn v církevních institucích, stejně jako v politických, takže v duchovním kolektivním nasměrování a kde se uplatňuje důležitá moc ve struktuře společnosti.

Jelikož je tato konjunkce Jupiter-Saturn mutační, konjunkce, která mění elementy může být ukazatelem možné změny paradigmatu společnosti, v jejich základních vlastnostech, globální změna, která se bude týkat politicko-nábožensko-společenských témat, celého lidstva, Velká Mutace.

Mohlo by to skutečně ukazovat na konec jedné éry, éry Ryb, která byla předpovídána fenoménem Betlémské hvězdy… ve skutečnosti to nebyla kometa, jak předpokládali mnozí učenci, ale trojitá konjunkce Jupiter-Saturn-Mars v 6 roce před Kristem, po němž následovalo zrození Krista.

Tento fenomén je zdůrazňován i moderními astronomy, kteří upozorňují na to, že tento prosinec bude konjunkce Saturn-Jupiter obzvlášť velkolepou událostí, protože tito dva hvězdní obři k nám budou nejblíž, jak nebyly už od roku 1623.

Ta stejná konjunkce Saturn, Jupiter a Mars ve Vodnáři se objevila i v průběhu velkého moru v roce 1345.

Mars se bude v prosinci nacházet ve znamení Berana, ale nebude vytvářet žádný pozitivní, ani negativní aspekt na planety ve Vodnáři.

Předchozí velká konjunkce ve vzdušném znamení, ale ve znamení Vah se uskutečnila v letech 1980-81 a shodovala se se silným světovým nárazem AIDS...takže tyto velké konjunkce mohou mít taky velmi negativní konotace....

Já se více přikloňuji k předpokladu, že tato velká konjunkce se svými pravděpodobnými účinky v průběhu celého roku 2021, by mohla být ukazatelem začátku nové éry Vodnáře.

Energie se tedy posune z Kozoroha, elementu Země (materiální hodnoty, konzervatismus, láska k moci, ambice, samota, konkrétnost, zodpovědnost) do elementu Vzduchu (inteligence, komunikace, spolupráce, vize, utopie, svoboda, prostor) a mola by skutečně obrátit naši společnost vzhůru nohama.

Ti, kteří mají vodnářské energie ve svém datu narození, jsou především anti konformní, žijí mimo schémata, jsou originální, silně milující svobodu, rebelové se zájmem o reformační revoluci nasměrovanou na záchranu a ochranu životního prostředí na Zemi a všech jejích obyvatel.

Se znamením Vodnáře jsou spojeny různé mýty, všechny stejně významné, ale tady poukážu na dva, které se mi zdají nejvíce relevantní k argumentu, o kterém zde pojednávám.

První je mýtus o Dekauliónovi, Králi Tesálie a jeho manželky Pirry, který přesně opisuje příběh Noeho.
Jupiter, podrážděný bezbožnosti lidstva se rozhodne, že jej zničí potopou.
Ale Prometheus, otec Dekaulióna si postaví loď, aby zachránil sebe e svou nevěstu.

Když apokalypsa skončila, loď byla umístěna na horu Parnaso; po všech rituálech poděkování Jupiteru, se obrátili na Věštírnu s dotazem, jak znovu zalidnit planetu. Těmto dvěma milencům bylo napovězeno, aby kráčeli a házeli za sebe kameny; z kamenů hozených Dekauliónem se zrodili noví muži a z těch zahozených Pirrou nové ženy, nové lidstvo, vykoupené, protože se zrodilo z oběti a z prosby o odpuštění.

Vodnář je tedy v první řadě „Nový člověk“, který vynuluje minulost se svými chybami a vykročí směrem k buducnosti úplně nový a jiný.

Druhý mýtus je o Saturnu, ale ne o Saturnu pánu Kozoroha, který je krutý, tvrdý a vykastruje svého otce Urana a pozře své děti. Tady je jiná postava, je to Bůh se srpem, který je sesazen z trůnu synem Jupiterem a poslán do exilu do vzdálené země. Stal se moudrým a lidským díky utrpení a samotě, vodnářský Saturn učí obyvatele ostrova zemědělství a díky inteligentní práci se stanou bohatí a šťastní. Tento nový Saturn umí mimo jiné kralovat s velkou moudrostí a obezřetností, takže doba jeho vlády se nazývá „Zlatá éra“. Také v tomto mýtu jsou zdůrazněny moudrost, altruismus a znovuzrození po odčinění.

Mezi 1.a 25. lednem 2021 budou jak Saturn, tak Jupiter ve Vodnáři nadměrně stimulováni dynamickým aspektem kvadrantu, který budou tvořit s revolučním Uranem, který je v současné době v Býku – kde bude také Mars – s následnými vlivy na planetární úrovni, aktivují řadu změn, které budou charakterizovány novým způsobem vidění a zvažováním věcí, kromě nečekaných a nenadálých událostí, tak jako je to pro Uran přirozené.
Saturn zůstane v kvadrantu s Uranem až do začátku dubna, a bude vytvářet atmosféru napětí mezi těmito silnými energiemi, které budou mít zcela jistě odraz na kolektivní a individuální úroveň.

Nacházíme se skutečně naproti zásadnímu rozhodnutí, před epochální změnou, která může jít směrem k NOVÉMU LIDSTVU, jako je nová renesance, nebo směrem k autoritářské přeměně, které již mnozí říkají transhumanismus.

Skutečně prožíváme úžasnou epochu jak pozitivní, tak negativní, uvědomme si to, otevřeme oči a podívejme se beze strachu a předsudků na to, co se děje…budoucnost lidstva je v našich rukou…a to nepřeháním…

Všechno skutečně záleží na nás, na úrovni vědomí, kterého jsme dosáhli, na pochopení toho, že starý svět takový, jaký je, nemůže existovat, a že nový svět záleží na našich rozhodnutích, ať už jsme si toho vědomi, nebo ne…ne na rozhodnutí stran a vlád, na finanční globalizaci, nebo na náboženství…politicko-sociálně-náboženské zemětřesení se děje před našima očima a my jsme toho svědky.

TRANZITY 2021

Nyní ale přejdeme na tranzity pomalých planet, pro rok 2021, které jsou bezpochyby ukazatelem změn, krizí, přijetí povědomí, novinek a příležitostí, jak na individuální úrovni, tak na té kolektivní.
Planety zastupují modely energií, které se aktivují uvnitř nás, v naší psyché, v součinnosti a důležitými tranzity.
Podle karmické a evoluční astrologie si Duše vybírá reinkarnovat se v ten přesný okamžik času, aby mohla prožít určitou pozemskou zkušenost, která jí slouží pro rozvoj. To je to, čemu se říká „karmická vymezenost“, nebo „osud“.

Ve skutečnosti jsme vždy svobodni vybrat si svůj osud, i uvnitř karmické vize.

Já se můžu svobodně rozhodnout, jestli rozvíjet, nebo ne potenciál, který je ve mně, původní obraz, který je zapsán v mém datu narození. Planety jsou naše vnitřní hlasy, jsou to herci našeho existenčního divadla, naši vnitřní Bohové. Vyšší já řídí a usměrňuje naši evoluci, i když si toho nejsme vědomi a tranzity odkrývají to, co má být vyneseno do našeho vědomí.

Půjdeme se tedy podívat na to, jak se budou Vnitřní Bohové pohybovat v průběhu tohoto roku 2021!

Jupiter tranzituje znamením Vodnáře až do 29. prosince 2021 (mimo krátkého přechodu do Ryb od 13. května do 28. července). Definitivně se přesune do znamení Ryb 30. prosince 2021. Archetyp Jupitera je spojen s růstem, expanzí (někdy nekontrolovaným, jak v aspektech harmonických, tak disharmonických), s hojností, bohatstvím, velkorysostí, optimismem, ale také se světem ducha a náboženstvím.
Jupiter zastupuje tu část uvnitř nás, která aspiruje ke zlepšení jak materiálnímu, tak duchovnímu a intelektuálnímu. Je to ten hlas uvnitř nás, který nám nedovolí fosilizovat, ale postrkuje nás směrem k novým cílům k dosažení, k objevení nových světů, nových vizí a perspektiv života, postrkujíc nás dělat nerozvážná rozhodnutí, někdy přehnaná.
Jupiter vstoupí do Vodnáře 19. prosince 2020.

Saturn tranzituje znamením Vodnáře až do 7. března 2023 (naposledy byl Saturn ve Vodnáři mezi lety 1991 a 1994).

V roce 2021 pouze narození v první a druhé dekádě znamení budou přímo dotčeni pánem Karmy.

Archetypy, které Saturn přináší sebou jsou závazek, zodpovědnost, disciplína a sebe disciplína, schopnost sebeurčení, umění být sami, prozíravost, houževnatost, rozhodnost a trpělivost.

Tento přechod bude obzvlášť důležitý pro Vzdušná znamení, ale zapíše důležitou kapitolu do života pevných znamení; kromě Vodnáře jsou to Býk, Lev a Štír, která jsou již tak silně stimulována jak Jupiterem ve znamení, tak Uranem v kvadrantu z Býka.

Saturn vstoupí definitivně do Vodnáře 17. prosince 2020.
Uran tranzituje znamením Býka až do 26. dubna 2026.

Po celý rok 2021 bude nejsilněji působit tento revoluční tranzit pouze narozené v první a druhé dekádě Býka.
Naposledy se tento tranzit objevil mezi lety 1934 a 1941, byly to roky charakterizované velkou ekonomickou krizí, příchodem totalitních ideologií s následky, které všichni známe.

Při Uranu se vždy mluví o radikálních změnách: v jeho symbolice najdeme revoluce, zemětřesení, tsunami, to jen abychom si uvědomili, jako sílu má tato energie.

“Změna” kterou Uran symbolizuje se bude nyní dotýkat témat neodmyslitelně spjatých se znamením Býka, jako jsou ekonomické zdroje a jejich distribuce, nebo rozdělení. Mohou se předpokládat revoluce na ekonomické úrovni, jako je rozšíření elektronických měn, nebo změna týkající se tradičních ekonomických organizací, jako jsou banky, nebo jiné regulační orgány; novinky v green technologiích a oblasti zdraví prostřednictvím alternativních terapií; nová sexuální revoluce se zbouráním rozdělení mezi pohlavím. Zkrátka Uran předznamenává skutečně novou éru pro lidstvo a pro evoluci vědomí.

Uran otevře skulinky světla lidského vědomí…. Ve skutečnosti to jsou skutečné blesky a záblesky světla, které rozbijí strukturu, přetransformují ji a vytvoří psychologické efekty, jako například nenadálé pochopení, vhled, osvícení….

Neptun tranzituje znamením Ryb až do 26. ledna 2026.
Neptun pokračuje na své pomalé cestě znamením Ryb, ve svém primární domovském znamení a přechází ze druhé do třetí dekády, kde se jeho energie projeví na maximum svého potenciálu.
Neptun je planeta mystiků a umělců. Neptun v Rybách sebou přináší archetypy soucitu, bezpodmínečné lásky a empatie. Na druhé straně se stává symbolem zmatku, iluzí, zrady a podvodů.

Je to také planeta intuice a v průběhu svých tranzitů můžeme zažívat duchovní zkušenosti v průběhu kterých překračujeme obvyklou realitu založenou na dvojčlennosti: já a ty, vnímání té části nás, která je vesmírná a je bez omezení.

V průběhu tranzitů Neptuna může být aktivován mystický, nebo náboženský popud, může být aktivována nespokojenost a pocit neštěstí, spojené s naším současným životem a s tím, co jsme dosud získali: co že…to je jako všechno???

Pluto tranzituje znamením Kozoroha až do 19. listopadu 2024.Pluto je archetypem smrti a znovuzrození, alchymické transformace; jeho symboly jsou had, jehož každoroční změna vyjadřuje hlubokou transformaci, která se projeví novou kůží a novým tělem; další je orel letící nad nesmírností zeměkoule, symbol nekonečna, obraz Duše vytržený z její pozemské existence a z těžkého ovlivnění hmotou.

Pluto je bůh skrytých věcí, všeho toho, co ještě nebylo přineseno na světlo slunečního vědomí z podsvětí. Ale je to také bůh podzemního bohatství, což jsou talenty a zdroje, které vyplují ze tmy nevědomí po hluboké transformaci, působením Pluta na lidskou psyché.

V roce 2021 bude Pluto nejsilněji působit pouze na narozené ve třetí dekádě znamení.

Cheiron tranzituje znamením Berana až do 14. dubna 2027.
Cheiron ve hvězdné mapě narození zastupuje karmické zranění, které nás přivedlo sem na Zem, k jehož vyléčení dojde v okamžiku, kdy vstoupíme do kontaktu se svými talenty a svými skutečnými zdroji. Symbolizuje vědomí Nového člověka, který si je vědom, že svět je pouze odrazem naší vnitřní reality.
Cheiron v Beranu přináší na povrch zranění z neuznání, stejně jako Uran v Býku nás přivádí do kontaktu s nejistotou našeho žití a křehkostí prostředí, které nás hostí.

Oproti minulosti tyto tranzity ukazují na možnost vzniku nového povědomí a nové éry, která se lidstvu otevírá.

Tranzit Cheirona v roce 2021 se dotýká pouze narozených mezi první a druhou dekádou.

Co se týká elementův roce 2021, je situace oproti loňskému roku neutrálnější, je zde rovnováha mezi elementem Země, díky přítomnosti Pluta v Kozorohu a Uranu v Býku a elementu Vzduchu s Jupiterem a Saturnem ve Vodnáři.

Přítomnost elementu Země ukazuje na větší kontakt s fyzickými smysly a s každodenní realitou materiálního světa. Ale připoutanost ke světu hmoty může často omezovat představivost, nebo citlivost, s následným omezením vidění a jednoznačnému myšlení, zkrátka když si pak někdo nevidí dál, jak na špičku nosu.

Přítomnost planet v elementu Vzduchu otevírá dveře směrem k novému a jinému vnímání, vidění pozemských věcí rozšířené o duchovní svět s inovativními a originálními myšlenkami, možná i novinky futuristické, spojené se symbolikou znamení Vodnáře, a tím vyváží konkrétnost a jednostranné vidění, které jsou pro Zemi typické.

Ale v tomto roce 2021 také další dva elementy nám dají pocítit svoji přítomnost díky Cheironu v Beranu a Neptunu v Rybách.

Element Oheň se vztahuje k extrovertní energii, která vyzařuje světlo a teplo, energii, která je vzrušující, neodolatelná, nezastavitelná, plná vřelosti, nadšení, vitality, vášně, síly ducha, odvahy, optimismu, velké důvěry v sebe samé, je upřímná, čestná, nevinná, energie, která usiluje o materiální a duchovní pozvednutí.

Element Voda zastupuje svět hlubokých citů a emocí.

Je zde povědomí, že nehmotné faktory hrají v životě méně důležitou roli, než se běžně věří. Element Voda si je vědoma moci nevědomí.

Přeji vám všem, kteří to čtete, nádherný rok 2021!

Samapatt


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2369
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1468
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3143
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2428
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1500
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1300
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1857
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2712
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1355
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1438
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2075
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5849
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1795698
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512774
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444152
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352734
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285465
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274638
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269449
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251830
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239437
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238423
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235206
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234148
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212531
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202548
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182575
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181574
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174345
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164163
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161660
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159459
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140852
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126581
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122973
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...