Hanna Lapacho: Chybovat je lidské – Slunce v Panně

Slunce 23. 8. 2019 ve 12:02 přechází do znamení Panny, která nás učí čistotě, pořádku a pracovitosti. Přichází po období, ve kterém jsme si užívali hřejivé paprsky, radovali se ze svého bytí a hráli si, zatímco plody přírody dozrávaly. Teď nás čeká sklizeň toho, co v létě uzrálo. Plody přírody je potřeba očistit a roztřídit – co je určené k rychlé spotřebě, co je možné uskladnit a čeho máme nadbytek (i s tím je potřeba se vypořádat).

Můžeme čistit, třídit a uklízet ve vnějším světě, ale stejně tak můžeme čistit, třídit a uklízet v sobě, zejména ve své mysli. V naší hlavě leží celý náš svět. Pokud si myslíme, že něco nejde, pak to nepůjde, protože najdeme důvody pro to, aby to nešlo. Chceme-li k něčemu dospět, něco získat, je to náročnější, to vyžaduje práci, musíme najít způsoby, jak toho docílit a následně svojí pílí na tom každodenně pracovat. Tak teorii, o které mluvíme, můžeme převést do praxe.

V místě, kde se právě teď nacházíme, jsme se ocitli díky tomu, jak přemýšlíme. Naše tělo je nástrojem naší mysli, proto bylo dovedeno na toto místo, do této situace. Pokud nejsme spokojení, jsme to my, kdo to může změnit. Je však zapotřebí analyzovat svoje myšlenkové pochody a své představy o sobě, které nás sem dovedly. Díky tomu můžeme udělat očistu a najít cestu, která nás přivede na místo, které chceme. Neznamená to, že jsme udělali chybu. Je to zkušenost, kterou jsme potřebovali získat. Pokud zažijeme něco, co nechceme, víme již, co chceme.

Naše ego se bojí dělat „chyby“, abychom nebyli zesměšněni nebo odsouzeni. Kdo chce být dokonalý a bojí se chybovat, ten své chyby popírá nebo různými způsoby maskuje, ten raději nic nového nezkouší a setrvává při starém a neprovádí opravy, změny, ve svém životě. Pokud nic nezkusíme, nemůžeme nic zkazit, ale právě „zkažení“ může vést k velkému objevu a obrovskému pokroku. Třeba objev penicilinu byl „zkaženým“ pokusem, když Alexandr Fleming chyboval a ponechal odkrytou Petriho misku.

Naše tělo je úžasná kniha, pokud v ní umíme číst. Zdravotní problémy nás upozorňují, co není v pořádku, protože naše psychika se somatizuje. Často však nevěnujeme signálům těla patřičnou pozornost, přehlížíme a neřešíme konkrétně, co bychom měli řešit. Problém se tak stupňuje, narůstá do větších rozměrů, za pár let již nevíme, kde a čím to začalo a odstranění velkého problému nám zabere mnohem více času. Starost o naše zdraví by měla patřit mezi každodenní povinnosti. Chceme-li být zdraví, musíme zdravě žít, zdravě se stravovat, žít ve zdravém prostředí a dbát na to, aby bylo tělo zdravé, pružné a nezatuhlo. Pokud máme problém, je nutné změnit styl života, myšlení a případně i prostředí, protože v nezdravém prostředí se cítíme nezdravě. Jsme-li zdraví, jsme plodní stejně, jako zdravý strom dává zdravé plody.

Každodenní povinnosti jsou však ubíjející. Dělat tu samou věc pořád dokola dokáže umořit i osla. A tak se můžeme zamyslet, které povinnosti by se daly dělat jinak nebo zda je opravdu nutné je dělat, případně najít způsob, kterým si tyto povinnosti lze zpříjemnit. Někdy stačí nahradit slovo „musím“ slovem „mohu“ a tlak, který na sebe vyvíjíme, se zmírní. A dovolit si něco nedělat, a hlavně se za to neobviňovat, nebo každodenní rutinu narušit něčím neobvyklým, nezvyklým. Někdy stačí maličkost, drobná věc, která dodá každodennosti punc výjimečnosti. Čím více povinností vykonáváme z lásky, a ne z povinnosti, tím naše práce bude užitečnější.

Představme si sami sebe jako žárovku. Pokud je zaprášená, její světlo je nejasné. Když ji očistíme, bude vyzařovat jasné světlo. Využijme proto období Panny k očistě, k úklidu, letos přímo ke generálnímu, protože do Panny vstoupí postupně všechny osobní planety. Od 18.8. do 4.10. je tam Mars (naše vůle, aktivita – Co děláme anebo neděláme?), od 21.8. do 14.9. Venuše (hodnoty, sebehodnota, láska, krása, tvořivost – Jakou máme sebehodnotu? Jak se oceňujeme? Co si necháme líbit?), od 23.8. do 23.9. Slunce (král, naše vyzařování – Jak se realizujeme? Jak jsme naplněni láskou? Jsme zdravě sebevědomí?), od 29.8. do 14.9. Merkur (mysl, komunikace – Jak o sobě smýšlíme? Jak mluvíme o sobě a o druhých? Dokážeme vyjádřit svoje potřeby? Co vysíláme a co se nám vrací?). Tyto planety budou podporovány příznivými aspekty společenských planet, nejdříve Uranem z Býka (vyšší vědomí, pochopení, změny) a následně Saturnem z Kozoroha (autorita, pravidla, řád, struktura) a nakonec Plutem z Kozoroha (moc, proměna). Většina planet bude v zemských znameních, proto se můžeme uzemnit a tvořit si realitu, dělat věci konkrétně.

Čas Panny tedy můžeme využít ke generálnímu úklidu. Zameťme si každý před svým vlastním prahem. Očistěme, roztřiďme, co si chceme ponechat a co ne, co budeme dělat a zvolme způsoby, jak docílit změn, které chceme do svého života zapracovat. Přestaňme o sobě pochybovat. Pochyby jsou jen chybná myšlenka, která nás oslabuje a ochromuje. A při novoluní 30.8. 2019 ve 12:37 zklidněme svoji mysl, užijme si klid a vymeťme mentální vzorce, které nám v životě nepomáhají, ale ubližují.

A na závěr jeden citát: „Čistota a klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem.“ — Lao-c'


Hanna Lapacho

Astrologie Hanna Lapacho


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč