Znamení ohně - Beran, Lev, Střelec ♈ ♌ ♐

Ohnivá znamení překypují energií. Jsou vznětlivá, impulzivní, ale také inspirují druhé. Jsou plná ideálů a dovedou druhé zapálit pro své cíle, a proto bývají dost často následována. Oslňují svou osobností, optimismem i myšlenkami, často velmi neotřelými a novátorskými. Dávají do pohybu vše ve svém okolí. Nenechají nikoho bez názoru na sebe, buď mají nadšené zastánce, nebo nesmiřitelné odpůrce. Nic mezi tím pro ně neexistuje. Jsou vedeni k úspěchům. Jejich nakažlivé nadšení vede k úspěchům i druhé. Dovedou zapalovat k nadšení i ty druhé. Sami ale tito lidé nebývají vykonavateli. Neradi dotahují své myšlenky do konce. Umějí vzbudit zájem ve druhých a ti jim rádi poslouží, a stanou se součástí jejich úspěchu. Nemají ale šanci vyjít ze stínu ohnivého zrozence. Ten totiž potřebuje za každou cenu vyniknout a zažít úspěch. Jeho ambice bývají nekonečné, a i když se mohou zdát skryté, ve správnou chvíli vyšlehnou na povrch. Pěstují si solitérní postavení téměř neohroženého specialisty. Ve vztazích jsou spontánní, potřebují milovat vášnivě. Rádi přehrávají a mají sklony k žárlivým a hysterickým výstupům. Jejich oheň je žene za zážitky a bohužel někdy spaluje i je samotné. Proto bývají jen konzumenty prožitků. Někdy mohou i zjistit, že milují jen sebe samotné. Tam, kde necítí dostatek obdivu a podpory se necítí naplněni, a proto jdou zažehnout svůj žár jinam.


Horoskop Beran 2016Beran
Řídící planetou Beranů je Mars.
Kartou Beranů pro měsíc květen je upřímná láska a vše, co budete dělat s upřímností srdce, se vám vydaří. Dojdete tak k naplnění své vnitřní podstaty. Měsíc bude přát dobrým kontaktům. Očekávejte novinky ve vašem životě, že se s nimi v květnu roztrhne pytel. Nouze nebude ani o radostné události pokud si zachováte již zmiňovanou upřímnost. Štěstí bude přát vynalézavým a zodpovědným Beranům. Vztahy budou procházet změnami. Možné nové příjemné vztahy, těhotenství, zamilovanost, které však musí vycházet z čistoty podstaty vašeho srdce. Vyloučena nejsou ani dobrá pracovní spojení, nové pracovní příležitosti a nečekaný menší zisk navíc. V oblasti zdravotní hrozí potíže s pokožkou. Problémy s pokožkou souvisí s tím, že nedokážete chránit nebo být chráněný. Jste podráždění, nahněvaní, frustrovaní, jako by se vám někdo snažil dostat pod kůži. Vyjadřujete nesouhlas, kritizujete, znevažujete nebo dokonce pociťujete vůči sobě nenávist. Jste nesmělí, stažení, nejistí, cítíte se být druhořadí, znevážení a ne ve své kůži. Máte pocit, že nepatříte tam, kde jste, a stavíte si okolo sebe zábrany, abyste se ochránili. Ženy by si měly hlídat gynekologické záležitosti. Zdraví máte jenom jedno, a pokud něco přehlížíte anebo zanedbáte, o to delší bude doba léčení později. Nyní je vše ohledně zdraví ještě řešitelné. Trápení v lásce zaznamenají vztahy, které udržují spolužití za každou cenu. Přestaňte se strachovat o to, že vám klesne životní úroveň a vy nevystačíte z jednoho příjmu. Opak je pravdou. Zaznamenáte osamostatnění a nebudete mít takovou spotřebu a především si uvědomte, že nejste na nikom závislí. Po vašem rozhodnutí ukončit tyto vztahy s nezdravými emocionálními závislostmi v ovzduší plném napětí, uvolní se vám i tok financí směrem k vám. Tento měsíc máte velkou šanci při troše štěstí vyhrát menší sumu peněz. Hned na to máte další příležitost k výhře mnohem větší, proto si vsaďte anebo kupte los, protože paní štěstěna bude velmi příznivá. Někteří z vás mohou i vyhrát a zrealizovat vytouženou zahraniční dovolenou. Mnozí z vás budou plánovat zahraniční cestu a někteří i vycestují. Podnikatelům ale i podnikavým lidem se rýsuje obchodní zisk z podnikání nebo jiné činnosti. Kdo očekává rozhodnutí soudu ohledně financí, pak se dočká. Úřední spory povedou k překvapivým změnám. Pohnou se i již dávno „ztracené“ případy. Nezoufejte, když vám nevyjde nějaká pracovní nabídka, protože nabídek bude dost, jen je zapotřebí dobře vybírat, všechny nabídky totiž nebudou férové. Pozor na nelegální práci. Nezadané ženy by se měly dobře dívat okolo sebe, protože jim do života může vstoupit osudový muž se smyslem pro rodinu. Dostaví se pohoda v citových záležitostech a vyloučeno není ani těhotenství. Tam, kde je potomek dlouho vytoužený a očekávaný, bude partner nosit svou ženu na rukou a splní jí, co jí na očích uvidí. Ostatní ženy mohou také zatoužit po větší náklonnosti a pozornosti svých protějšků a bude to mezi nimi pěkně jiskřit. Nezadaní by neměli odmítat žádnou příležitost k seznámení ani pozvánku na setkání. Starší či dlouho osaměle žijící nespokojené ženy mohou naopak pocítit hluboký propad smutku a kolísání nálad. Nepřehánějte to s antidepresivními léky, a pokud nezvládáte stresové situace dlouhodobě, pak zajděte k odbornému lékaři. Nezatracujte ani alternativní léčbu, homeopatika či bylinky. Choďte více mezi lidi. Bavte se s přáteli a kamarády. Zajděte třeba jen na krátké posezení. Pokud nemůžete, tak alespoň promluvte s někým, komu můžete věřit a svěřit se, třeba i po telefonu.


Horoskop Lev 2016Lev
Řídící planetou Lvů je Slunce.
Květen přináší Lvům popularitu a konečně úspěch. Pozor si dejte na pocity osamělosti, takže hůře mohou snášet tyto citlivé energie osamoceně žijící jedinci. Porozumění je to správné slovo pro znamení Lva. Buďte empatičtí, ale ne přecitlivělí, chápejte druhé, ale neberte na sebe jejich břímě. Vyhledávejte i chvíle odpočinku o samotě sami se sebou, neznamená to ovšem, že půjdete do ústraní a izolujete se od okolního dění. Pěstujte si bystrost, optimismus, dodržujte zásadovost, trénujte paměť. Hůře můžete snášet dominanci od druhých lidí. Po zdravotní stránce můžete zaznamenat větší náchylnost k nemocem dýchacího a vylučovacího systému. Pozor na úpadek vztahu díky vysokému pracovnímu nasazeni a povinnostem. Vztahy se mohou pomaleji rozvíjet a také mohou vznikat vztahy díky sexuální lásce, hledáte-li skutečnou čistou a upřímnou lásku, pak se nenecháte jistě ošálit. Sexuální náboj bude ze Lvů i Lvic jen sršet na míle daleko. Změny zaznamenáte nejen v lásce, ale příznivý obrat očekávejte i ve finanční sféře. Mnohé Lvy a Lvice čeká náhlý finanční úspěch. Finance k vám proudí přes práci, pracovní oblast, podnikání, jako důsledek spojení s vlivným a pracovitým člověkem, přes pracovní nasazení, odvedenou práci, pracovní povýšení nebo novou práci, ale také díky vašemu vztahu. Jen je třeba vybrat ten správný zdroj proudění financí směrem k vám. Nepodepisujte žádné dokumenty bez toho, že byste měli možnost si je dobře prostudovat i kdyby to byla dohoda s člověkem, kterého znáte velmi dobře. Myšlenky a city osoby, na které nám hodně záleží, mohou být zlé, falešné, mstivé až zákeřné, proto je třeba si dát pozor a více než kdy jindy se rozhodovat na základě intuice, jinak nám zatemní mozek žárlivost a faleš a můžeme učinit špatná rozhodnutí. Pokud to nedopustíme, můžeme mít štěstí a prospěch z finančního ohodnocení. Je zapotřebí si udržet pozitivní myšlenky a především být čestní a upřímní k sobě i k ostatním. Neupřímným lidem se bude vracet jejich neupřímnost a více než kdy jindy můžete zápasit se zrcadlením vás samotných prostřednictvím okolního světa a lidí. Zpracujte vlastní strach závist i žárlivost a nedopusťte, aby vás ovládaly tyto negativní emoce. Nemusíte je ze svých životů vytěsnit, ale naučte se s nimi žít a přijměte je jako součást sebe samotných. Dostane se vám po právu spravedlnosti a ke změnám dospějí i různé neurovnané úřední spory, které mají šanci na příznivý obrat a změny i pozitivní vyústění ve váš prospěch. Buďte opatrní na přílišnou spořivost, která může hraničit až s lakotou, protože ta by vám mohla znemožnit užít si po zásluze vašich peněz. Koncem měsíce bude úřadovat spravedlnost v podobě zákonů ale i karmy v rámci vyšší spravedlnosti. Lze očekávat zprávu od úřední osoby případně v zájmu vyšší pravdy a zákonů vesmíru. Přestože žijeme v materiálním světě, pak je třeba za žádných okolností neztratit víru v sebe, v dobro a nezatratit víru a naději ve spravedlnost. V našem pozemském světě by měli Lvi používat chytrost a moudrost a měli by umět správně nakládat a využívat se svou silou, kterou disponují.


Horoskopy střelec 2016Střelec
Řídící planetou Střelců je Jupiter.
Kartou Střelců pro tento májový měsíc jsou splněná přání, urovnání osobních či jiných sporů a nedorozumění. Řešit můžete i nějaký dokument, doklad nebo nepříjemné překvapení avšak s dobrým koncem. Prosadit se můžete, pokud si budete pěstovat nezávislost a stejné nároky budete mít k sobě i na druhé lidi. Ve složitějších vztazích bude zapotřebí lepší komunikace. Můžete obdržet nějaké písemné oznámení. Zároveň je zde varování před zlými lidmi. Nejsou vyloučena ani těhotenství u vás anebo ve vaší blízkosti. Tento čas bude přát zvýšeným možnostem počít dítě i tam, kde se to dlouhodobě nedařilo. Naopak na pozoru by měli být ti, kteří s přírůstkem do rodiny nepočítají, neplánují a také by se podle toho měli zařídit. Dávejte si pozor na peněžní zásilky, hrozí problémy s fakturami a podařit se vám může i nějaká zkouška. Po zdravotní stránce budou oslabeny uši, nos a mohou se vyskytnout alergie. Problémy s ušima souvisí s něčím, co nechcete ve svém životě slyšet. Neposloucháte svého vnitřního rádce a svoji moudrost. Držíte v sobě hněv, frustraci, obviňování, vinu a zlost. Špatně posloucháte anebo špatně rozumíte lidem, odmítáte změnit svá rozhodnutí nebo si rozšířit své obzory. Pociťujete nerovnováhu, míváte závratě, některé věci si neuvědomujete nebo vás vyvádějí z míry. Problémy s nosem znamenají, že toužíte po lásce a pozornosti. Neposloucháte svoji intuici. Cítíte se nepovšimnutí, neviditelní, nedůležití a neschopní. Cítíte se unavení, vyčerpaní, přetížení. Strkáte nos do cizích záležitostí, klevetíte, soudíte lidi a ubližujete jim. Příčinami alergií může být to, že vás obtěžují ostatní lidé. Sami se vzdáváte své moci. Za své negativní reakce obviňujete lidi a události. Jste posedlí lidmi, kteří vám ublížili. Nedokážete odpouštět a vidět v křivdách požehnání. Dovolíte, aby vás jiní ovládali a manipulovali vámi, a potom je trestáte tak, že jim neprojevujete lásku a přívětivost. Neumíte si s lidmi vymezit hranice. Pozor si dejte na vysoké nároky na sebe ale i ostatní. Úspěšný obchod s většími výdaji. Střelci mohou řešit kariéru, vzdělání, zprávu, dokument nebo i nějakou kupní anebo pracovní smlouvu. Dlouho se chystající rozhodnutí mohou padnout na úrodnou půdu právě v květnu. Mnozí Střelci si dokážou sundat z očí růžové brýle a vymanit se konečně z neupřímných vztahů, lásky, zastírání a klamaní druhého, ale především sami sebe. Chystá se setkání s dobrou osobou. Máte na dosah vnitřní klid, harmonii a radost. Osamělí lidé však mohou své trápení ještě více prožívat, prohlubovat a dostat se tak až do neřešitelné situace. Pozor si dejte na propady a zoufalství. Jde však o lidi, kteří se dlouhodobě nacházeli v psychické nevyrovnanosti. U takových psychicky labilních lidí se vše může projevit na jejich chatrném zdraví. Nemoci pocházejí z emocí. Klasická medicína neléčí duši. Lidé s takovými problémy by měli vyhledat pomoc anebo nějaké odborné poradenství. Obezřetní by měli být všichni, kteří užívají nějaká psychofarmaka anebo prošli nedávno nějakým traumatem, těžkým rozchodem, ztrátou někoho blízkého. Nepodceňujte vnitřní stres, který je plíživě nenápadný. Nesoustřeďujte své myšlenky jen na peníze, jak a co kde a kdy zaplatit, protože si tím neustále vytváříte nedostatek. Někdy stačí člověku k životu málo, aby byl skutečně šťastný. Většinou nám bývá to, na co se příliš soustřeďujeme odejmuto, abychom si právě uvědomili, že zase až tak špatně jste se neměli, že někdy může být situace mnohem horší. Prožívejte život více naplno a v přítomnosti, jinak si zablokujete energetický tok peněz. Pokud se vám podaří i v materiálním světě tyto energie vyrovnávat a nevytvářet si neustálý strach o finance, nedostatek a pocit být zabezpečen, pak k vám peníze začnou zase proudit a vyřešíte do půl roku případné finanční resty a nedostatky. Týká se to opět Střelců a jejich minulosti, kteří byli lehkovážní a svoji finanční situaci podcenili. Buďte více pokorní a užívejte si života.


Znamení vzduchu - Blíženci, Váhy, Vodnář ♊ ♎ ♒

Vzduch se snaží vyplnit všechny mezery, a dá se tedy o něm říct, že prozkoumá každou skulinu. Stejně tak i rozum vzdušných lidí jde zvědavě za vším, kam se dostane. Proto je vzdušného člověka všude plno a je značně nestálý. Jeho doménou jsou pohyb, komunikace a poznání. Všem vzdušným znamením je společný jasný rozum, schopnost abstrakce, nápaditost a vynalézavost. Chtějí být všude a u všeho. Vše analyzují a rádi plánují. Díky své intuici se skvěle orientují v životě. Dovedou být plni vřelosti, citu a kamarádství. Nicméně jejich znalosti bývají spíše povrchní. Vše je zajímá jen tak dlouho, dokud nepochopí podstatu. Pak už zase pádí za něčím novým. Nedělají si starosti s přízemními věcmi, strachují se pouze o ztrátu idejí a hodnot, jako jsou čest a pravda. Nemívají příliš pevné ukotvení a občas obtížně chápou co je domov. Jejich kotvou bývají pevné vztahy, a tedy i rodinná pouta. Vše, co jim skutečně jde, si nosí s sebou ve své hlavě. Zajímají je nosné myšlenky a vzorce jednání a podle toho si utřiďují svět. Nesnášejí námahu, vše chtějí mít hned, jinak je to nudí a unavuje. Proto občas mohou být přelétaví i povrchní, nezodpovědní a nestálí. Musí si dát pozor na „stavění vzdušných zámků“. Nebývají rozhodní, protože hloubavě zvažují všechny možnosti a poznatky, o nichž neustále pochybují. Nesnášejí nespravedlnost, a proto se stavějí na stranu utlačovaných.


Horoskop Blíženci 2016Blíženci
Řídící planetou je Merkur.
Kartou Blíženců pro měsíc květen jsou setkání, kterým bude více vládnout rozum než cit, ale mohou být velmi citlivá. Dominovat budou mužské energie. Do popředí se dostanou setkání a komunikace se staršími ženami, matkou, babičkou, sestrou. Pozor i na střety se sokyněmi. Komplikovaná partnerství, ale i pomoc díky lásce anebo vztahu. V pracovní sféře si hlídejte své těžce vydělané peníze, protože hrozí nepozornost ve finančních záležitostech a ještě mnoho práce a učení se vlastními chybami. Po zdravotní stránce si hlídejte močové cesty, ledviny a pozor na prochladnutí. Příčiny onemocnění ledvin souvisí s tím, že žijete pocitem viny, lítosti, zlosti, obviňování, anebo prastarého smutku. Držíte se negativních přesvědčení a vzpomínek z minulosti. Trpíte omezenou, krátkodobou pamětí, protože všechna pozornost se zaměřuje na minulost. Vyčerpání, otupělost, deprese, paralyzující strach. Soustřeďujete se na negativní aspekty života. Nejste schopni důvěřovat. Nedokážete řešit problémové situace. Pak se můžete pod nátlakem zlomit a vše vzdát. Očekávejte po právu nějaký zisk. Úřední jednání anebo záležitosti se mohou týkat především financí. Pozor si dejte na to, kam investujete a také na splnění očekávání díky velkému úvěru. Znamená to také, abyste se nehonili jen za vidinou nějakého zisku. Aby vám honba za ziskem či posedlost po něčem nezatemnila zdravý rozum a nezastínila intuici. Veškeré větší finanční operace zvažujte a nespěchejte. Rozhodně si dávejte pozor na sobectví a vypočítavost u druhých, ale i u sebe. Je možné naplánovat nějakou rodinnou sešlost anebo oslavu. Spolu s tím, jak pokvete příroda, tak se začnou probouzet i lidská srdce. Budete se chtít více setkávat s lidmi, ale setkání budou mít hlubší podtext. Budou vás přitahovat lidé podobných zájmů. Také se vám začnou zapalovat lýtka a můžete mít „hříšné“ myšlenky. Zvýší se vzájemná erotická přitažlivost. Nepůjde však jen o erotický podtext, ale o to, aby se spolu setkaly skutečně spřízněné duše. Můžete pociťovat zvýšenou touhu po komunikaci. Mnozí Blíženci mohou být obdarováni anebo sami udělají dárkem radost někomu jinému. Půjde o příjemné pozitivní změny. Pozor si dejte na neplánovaná těhotenství a flirtování. Hodně firem se pozvedne. Poradit anebo pomoci vám může rada přítele nebo vám někdo velmi energický spravedlivý pomůže ve zlepšení vaší situace. Můžete být také velmi aktivní v nějaké činnosti, která souvisí s charitou. Někteří se mohou rozhodnout pro výhodný sňatek. Dají však tak přednost nějaké výhodě před city a to může být nejen ve sňatku, ale i výhodách v nějaké činnosti, práci či podnikání karmické důsledky. Může vám to v budoucnu pěkně zkomplikovat život. Pokud se tak stane, tak karta osudovosti ukazuje, že si tím má vaše duše projít, že něco podobného nezvládla v minulosti anebo minulých životech a teď dostane příležitost to udělat správně, i když to budou problémy, překážky a boj se sebou samými, ale i s okolím. Časem budete mít i příležitost to pochopit, proč se vám jistá přání a sny nenaplnily tehdy, když jste to nejvíce očekávali. Pozor si dejte na hádky v příbuzenstvu. Možná budete zažívat pocity beznaděje a zoufalství nejen v lásce a nepodařených vztazích, ale i neporozumění s potomky. V tomto měsíci více, než kdy jindy, je třeba zachovávat klid, rozvahu a zbytečně si život nekomplikovat tím, že nezvládnete své emoce.


Horoskop Váhy 2016Váhy
Řídící planetou Vah je Venuše.
I když mohou některé potíže předcházejících dnů pokračovat, pak jde jen o jakési doznívání a bude nad vámi bdít váš anděl strážný. Konečně se karta otáčí, ani nevíte, jak jsem vám to milé Váhy již přála. Ovlivňovat však čtení z akášických záznamů nemohu. Po peripetiích se i na vás konečně usměje štěstí. Lepší peníze do budoucna, ale ne hned, budete muset přiložit ruku k dílu. Někteří se mohou odhodlat k soužití na hromádce, ale i přesto by měli být opatrní na divoký partnerský vztah plný hádek i sexu. Takže dobře zvažujte, odhodláváte-li se ke společnému bydlení se svojí drahou polovičkou, zda je to ta správná volba. Vyústit by to mohlo i nějakým zásahem do vztahu a odložením svatby. Někdy je však lépe se neunáhlit, než vkročit do závazku s jistými pochybnostmi a později litovat. Osud vám nezadaným ještě může ukázat nejedno překvapení. Pevné svazky a partnerství ustojí vše a dokonce mohou zažívat druhé líbánky a vzkříšení vztahu, vaše drahá polovička může sršet přímo erotickým nábojem, jako kdyby se probral váš protějšek ze zimního spánku. Problémové vztahy však mohou zažívat doslova peklo. Možné nepříjemnosti v rodině a pravděpodobný problém je na obzoru. Pozor na finanční ztrátu či potíže, které nejsou vyloučeny ani v souvislosti s nějakou cestou anebo služební či pracovní cestou. Úřední jednání ohledně větší sumy peněz nedopadne podle vašich představ. Pro mnohé Váhy končím smutným a nenaplněným přáním. Nezoufejte a raději své záměry ohledně financí přehodnoťte a ponechejte na příhodnější období. Jiní mohou obdržet úřední zprávu nebo přímo zprávu od úřední osoby. Rozhodně však nedojde ke splněnému přání anebo k urovnání osobních či jiných nedorozumění, která se mohou týkat i vašich potomků. Skutečné štěstí můžete nalézt v podobě vhodné práce zaměstnání anebo podnikání. Zažít můžete i radostnou událost v podobě skutečně čisté a upřímné lásky. Více si hlídejte to, jak hospodaříte s penězi a zbytečně nekupujte věci, které skutečně nepotřebujete. Taková radost je velmi pomíjivá a pomáhá vám zakrýt nějaký mnohem hlubší problém, nad kterým byste se měli sami zamyslet, co tímto jednáním zalepujete ve svém srdci. Skutečně vás mohou trápit vaše nejtajnější sny a přání, která stagnují a nějakým způsobem souvisí s vaším potomkem. Rádi byste urovnali spory, ale nejdříve je zapotřebí hledat vnitřní klid a spokojenost ve svém nitru a řídit se tím, co po vás chce vaše duše. Máte šanci k takové spokojenosti dospět především prostřednictvím vašeho pozitivního myšlení a používáním afirmací, které fungují pouze tehdy, máte-li své emoce pod kontrolou a nebudete-li se neustále přehrabovat v minulosti. Ano, tam někde sice váš vnitřní konflikt začal a je tam i prapůvod všeho, co momentálně prožíváte, nicméně je třeba žít v přítomnosti a tím si vlastně sami vytváříte budoucnost, která bude taková, jakou si ji teď vytváříte, takže jestli chcete, aby se věci pohnuly správným směrem, pak překonejte vlastní pýchu a ego a udělejte vstřícný krok, neřešte, kolik kroků jste již v minulosti udělali a nic se nestalo, nepohnulo ani nezměnilo. Teď si vychutnejte moc přítomného okamžiku, protože dostanete skvělý nápad, jak z toho dlouhodobého kolotoče bludného kruhu ven. Bude to velmi pozitivní změna nesmírně důležitá a velmi stěžejní k uspořádání záležitostí, které vás mohly trápit.


Horoskop Vodnář 2016Vodnář
Řídící planetou Vodnářů je Uran a Saturn.
Květen bude pro Vodnáře o tom, zda zvolí správný tip a dají na intuici. Pak se dostaví i úspěch. Dominovat budou ženské energie a především intuice a takzvaný šestý smysl. Řešit se budou především partnerky anebo matky. V lásce se může objevit nestálost a nespokojenost. Klíčová slova jsou důvěřivost, citlivost a náladovost. Pozor si dávejte na jednostrannou zamilovanost. Bude zapotřebí se vztahu otevřít. V práci nastává období dobré na finance. Dařit se bude zábavě a dobročinným účelům. Po zdravotní stránce se mohou vyskytnout problémy s trávením anebo se spánkem. Poruchy trávení souvisí s tím, že nedokážete uplatnit zkušenosti. Pocity posuzování, hněvu a nerealistických očekávání. Zklamání a obavy ze selhání. Odmítáte se změnit. Máte neshody s ostatními. Jste perfekcionističtí. Možná tvrdohlavě prosazujete své názory. Cítíte se nejistí a chcete mít vždy pravdu. Dobrá možnost anebo příležitost, či nápad, možná dostanete tip od blízkého člověka. Tento měsíc můžete obdržet překvapivou osudovou zprávu. Udát se může ve vašem životě taktéž dobrá osudová změna. V problematických vztazích si dejte pozor na nevěru či jiný problém ve vztahu. Funkční vztahy postavené na pevných základech vydrží. Není však vyloučeno, že se okolo vašeho protějšku může ochomýtat jiná atraktivní žena nebo bývalá partnerka, pokud však půjde za hlasem svého srdce, zvolí tu správnou cestu a vy s ním. V práci anebo ve studiu se vám bude dařit. Jste-li zaměstnaní a spokojení na svých pozicích a místech, pak vám půjde nadřízený anebo šéfka na ruku a splní se vám v této oblasti nějaké přání. V tuto dobu můžete prorazit nějaký svůj nápad, tak pokud něco takového máte, neváhejte to vytáhnout z šuplíku na světlo Boží. Nejsou vyloučeny ani cesty na větší vzdálenost v rámci republiky s přespáním, výlety a různá setkání s lidmi. Setkat se můžete i s bývalým partnerem, který se neustále trápí pro lásku, není šťastný a nerozumí či stále nepochopil „proč“. Vy se tím již nezatěžujte, pokud máte ve vašem životě jasno a jste ve spokojeném vztahu, pak je to jen jeho cesta, jak z tohoto trápení ven, měl možnost to pochopit po vašem boku. Zažijete nějakou radostnou událost v oblasti financí, příjmu, povýšení v práci. Může jít i nějaké jmenování anebo dokonce povýšení, kdy půjde o podepisování nějaké pracovní smlouvy anebo dokumentu. Takže velké štěstí vás v této oblasti nemine. Dojde k oboustrannému porozumění a shodě. Pro ty, kteří hledali práci, je nějaká smlouva v květnu na spadnutí. Některé Vodnářky a Vodnáři se mohou dočkat žádosti o ruku anebo sami požádají svůj partnerský protějšek. Není vyloučeno, že vložíte nějaké investice, pokud je máte, do smlouvy anebo vyřizování hypotéky a vlastního bydlení. Obrňte se trpělivostí, protože úřední záležitosti mohou trvat až tři měsíce. Vaše úvahy o stěhování se mohou reálně naplnit již v létě, pokud k tomu podniknete příslušné kroky již v květnu. Jestliže řídíte auto, pak jezděte dle předpisů, protože vám hrozí pokuty za přestupky za volantem při nedodržení pravidel. Koncem měsíce by měli zbystřit všichni, kteří podcenili nějakou situaci, jež jim ovšem není neznámá a měli byste se připravit na možné problémy se stěhováním či přesídlením firmy, ale také na potíže s úřady. Budete nuceni si své záležitosti dát do pořádku. Některým se Bohužel nevyhne ani soudní proces. Nepůjde však o nic, co by vás překvapilo, ale o záležitosti, které jste podcenili a v minulosti neřešili. Ostatní zrozenci tohoto znamení, co mají své náležitosti v pořádku, se nemají čeho obávat.


Znamení země - Býk, Panna, Kozoroh ♉ ♍ ♑

Zemský živel symbolizuje pevnost, jistotu a stabilitu. Ctí tradiční hodnoty, které promítá do své poctivé práce a dodržování řádu. Tito lidé jsou založením materialisté, kteří neradi riskují a budují skutečné přetrvávající hodnoty. Ke svému klidu potřebují hluboké a upřímné vztahy. Zemská znamení za každé situace lpí na kvalitě a hodnotě. Nesnášejí zbrklé chování a neuvážené jednání. Dávají přednost pomalému a postupnému budování, vyžadují tradiční postupy, jasný řád a plán. Zemití lidé proto bývají pomalí, přemýšliví a je třeba s nimi mít trpělivost. Okolí mohou připadat jako flegmatičtí a apatičtí. Chtějí jistotu a vše si musí prověřit. Neslibují nikdy plané věci, jen to, co skutečně dokážou. Jejich rozvážný přístup k životu nese své ovoce. Co si vezmou do hlavy, to se jim i většinou podaří zrealizovat. Nic nebudují jen pro sebe, ale pro všechny své blízké, které z hloubi duše milují. Dovedou přinést velké oběti pro druhé. Často je žene strach z nejistoty, selhání a nedokonalosti. Jejich mozek vše analyzuje, propočítává a hledá cesty k nápravě. Mívají organizační schopnosti. Jasně si uvědomují hodnotu nejen peněz, majetku, ale i nehmotných statků. Mohou druhým připadat příliš pragmatičtí, chtiví, mnohdy až vypočítaví a lakomí. Ale oni jen ctí hodnoty, které vybudovali, a váží si práce své i druhých. Na sebe bývají často přísnější, než k druhým. Přitom se dovedou radovat z maličkostí. Milují jednoduchost a prostotu.


Horoskopy Býk 2016Býk
Řídící planetou Býků je Venuše.
V květnu mají Býci Boží požehnání. Ústřední kartou pro vaše znamení je Boží oko, ochrana vyšších sil, nejkrásnější karta ze všech mariášových karet, Boží oko, které nad vámi bude držet ochrannou ruku, ať se již děje ve vašem životě cokoliv, věřte, že je reálná šance na to, že se vše v dobré obrátí. Uchovávejte si víru. Chystá se rodinná oslava anebo nějaké setkání, které vám i všem ostatním přinese radost. Počítejte s vydáním peněz, ale není nenadálé, z vaší strany jde o plánované vydání, buď si něco koupíte anebo uděláte nějaké setkání či oslavu. Pracujícím Býkům může přijít nabídka na velmi výnosné místo. Jste-li v soudním sporu, pak vysoudíte, co chcete. Udržujte si pozitivní laskavé a šťastné myšlenky. Pozor si dejte na někoho, kdo bude mít zištné myšlenky. Koncem měsíce budete rozplétat klubko nití ohledně nějaké závisti, lží, pomluv a intrik. Tento měsíc bude plný kontaktů s lidmi a může být pro vás hodně inspirativní. Je možná nějaká dohoda, slib, zpráva, dopis, návštěva ale i právní záležitosti. Klíčovým slovem je velkorysost a optimismus. Vztahy budou mít dobré příležitosti k urovnání nejasností. V úvahu budou také připadat různé smlouvy a dohody nejen na poli partnerském, ale i pracovním a finančním. Po zdravotní stránce mohou být oslabeny ledviny a více se můžete cítit unavení, proto posilněte své tělo vitamíny minerály a stopovými prvky buď ve formě potravy anebo jako doplněk stravy. Příčiny onemocnění ledvin souvisí s tím, že žijete pocitem viny, lítosti, zlosti, obviňování, anebo prastarého smutku. Držíte se negativních přesvědčení a vzpomínek z minulosti. Trpíte omezenou, krátkodobou pamětí, protože všechna pozornost se zaměřuje na minulost. Vyčerpání, otupělost, deprese, paralyzující strach. Soustřeďujete se na negativní aspekty života. Nejste schopni důvěřovat. Nedokážete řešit problémové situace. Pak se můžete pod nátlakem zlomit a vše vzdát. Bohužel nespokojení přežívající jedinci na pracovních pozicích, kde již dávno nemají být, nebudou mít na růžích ustláno. Mohou zaznamenat pracovní potíže i práci ztratit anebo z ní odejít sami na základě svého rozhodnutí, pokud ještě neztratili zdravý selský rozum a nadhled na věci, které se okolo nich dějí. Může vám přijít ale i překvapivě dobrá zpráva, anebo uzavřete obchod svého života. Zažijete i velmi příjemné překvapení. Dočkáte se i radostné zprávy a někteří Býci dokonce i zprávy milostné. Další se zase mohou sblížit s někým formou polibku. A nejen to. V úvahu připadá i možné těhotenství nejen u vás, ale z případné sexuální záležitosti s erotickým nábojem ovšem mimo domov a rodinné hnízdo, ale to budou skutečně výjimky. Vše bude o vašem rozhodnutí, dle toho, zda bylo těhotenství plánované, či nikoliv. Nikdy nikoho za jeho rozhodnutí neodsuzujte, protože nejste v jeho situaci a nepřísluší vám to, protože každý člověk je individualita a reagujeme různě na takové životní události. Dlouho očekávaná změna zaměstnání se u některých Býků blíží, proto by se na ni měli připravit ti, co jsou již v práci nespokojeni a delší dobu pod tlakem špatného pracovního ovzduší anebo pracovních vztahů nejen s nadřízenými, ale i kolegy. Uvědomění trvá každému jinak dlouho, jestli vám to za ty nervy v podstatě stojí, protože je to začarovaný kruh dnešní doby a tohoto systému, jak je nastaven společností. Pokud rozhodnutí uděláte, tak se vám nejen uleví, ale doslova se vám převrátí život vzhůru nohama v tom správném slova smyslu, pak jen budete litovat, případně nadávat sami sobě, že jste toto rozhodnutí neudělali již dávno. Jistá výhra vám může pomoci překonat problémy a nemusí jít o výhru finanční, protože pro každého z vás může být výhrou života něco jiného, od nabytého zdraví až po získání toužebné lásky anebo vysněné práce. Důvodem nějaké delší cesty co do vzdálenosti může být úřední záležitost, právní spor, či konzultace s nějakým odborníkem anebo lékařem, vzdělaným člověkem s vyšším postavením. Vše ukáže čas. Situace však dopadne ve váš prospěch. Přijde dobrá změna. Obezřetní buďte na flirt a neplánované těhotenství, což by vám nebo někomu ve vaší blízkosti mohlo zamíchat kartami osudu vašeho života. Rýsuje se změna osudové práce. To znamená, že na jistém místě máte být a ke změně se odhodlat, protože tam máte nabýt jistých vědomostí a získat nějaké zkušenosti ke svému osobnímu růstu i finančnímu prospěchu do budoucna. Koncem měsíce k vám do rodiny může přijít posel dobrých zpráv, který vám přinese novinu. Některým Býkům bude přána dlouhověkost, jiní mohou za nějaký čas podepisovat nějakou smlouvu například i kupní ohledně nějaké nemovitosti anebo hmotných statků.


Horoskopy panna 2016Panna
Řídící planetou Panenek je Merkur.
Ústřední kartou pro Panny na tento měsíc je úmysl, tajemno, faleš, klam a iluze. Nemusí to být jen prostřednictvím vás samotných, ale i okolo vás. Klíčová slova jsou sobectví, odvážnost, idealismus a optimismus. Popřemýšlejte, jak na tom s těmito vlastnostmi jste, a zda by se dalo něco vylepšit, abyste energie tohoto měsíce zvládli. Podívat se pravdě do očí vyžaduje velkou dávku odvahy, být sám k sobě upřímný a nic si nenalhávat přikrášlovat či naopak. Období učení se pracovat správně s penězi. Přijít mohou nečekaně složité události, ale nakonec objevíte dobrou cestu k vyřešení svých problémů. Předcházet vašim potížím může nějaká zrada z dřívějška. Sami si dávejte pozor, aby vás neovládly zištné majetnické závistivé a prospěchářské myšlenky i přesto, že vám mohl někdo ublížit. Není dobré vracet někomu stejnou mincí. Zdraví bude vyrovnanější. Na začátku měsíce hrozí neshody v partnerství. Vyskytnout se může zpráva jen na oko výmluva ohledně nějakého setkání s někým, kdo se s vámi setkat nechce a ani to neumí říct na rovinu. Z toho plynoucí slzy žárlivosti a bolesti. Předstíraná náklonnost. Bujet může podplácení, úplatky a korupce. Osudová výhra anebo zisk v podobě peněz, smlouvy dohody finančního stálého zajištění nebo i splnění nějakého vašeho tajného přání. Řešit můžete i nemanželské dítě. Někteří z vás se zřejmě nevyhnou lehčímu krátkému onemocnění. Očekávat můžete i milý dárek anebo navrácení dluhů, pokud jste někdy někomu půjčili ať již finance anebo nějakou věc či protislužbu. Úspěch vám může přinést kariéra, kupní smlouva nebo nějaký dokument, případně vzdělání. Překvapivá zpráva do rodiny se může týkat nějakých mladých lidí, co spolu žijí na hromádce anebo jsou manželé, případně se taková zpráva bude týkat těchto lidí. Vyloučeno není stěhování anebo daleká cesta. Překvapit vás může i strastiplná cesta, na kterou nepojedete rádi. Může se týkat starších lidí rodičů pobytu v nemocnici i problémů úředního anebo lékařského charakteru. Rozhodně půjde o cestu s překážkou, která bude vyžadovat přizpůsobení vašeho času. Úspěch zaznamenáte v podnikání nebo na nějaké služební pracovní cestě. Vyloučena není ani nějaká obchodní smlouva. Naleznete uspokojení z malé odměny. Bude to pro vás východisko z nouze. Věrné lásky a vztahy vydrží vše. Takoví lidé spolu sdílejí vše dobré i špatné. Ztráta práce vás nesmí položit na lopatky. Dost pravděpodobné bude i to, že se naštvete a odejdete sami. Pokud projevíte odvahu, pak vám to přinese štěstí a úspěch. Poddáte-li se strachu, pak to pro vás může být finanční utrpení. Záleží na vás, jakou cestou se vydáte. Člověk má vždycky minimálně dvě možnosti na výběr. Některé Panny to budou zvládat jen velmi těžce. Definitivně se rozpadnou partnerské nefungující vztahy. Tento měsíc budete prověřován žárlivostí a nevěrami.


Horoskop Kozoroh 2016Kozoroh
Řídící planetou Kozorohů je Saturn.
Květen bude o projevování těch nejsilnějších citů lásky, citlivosti, laskavosti, ale i přecitlivělosti. Bude zapotřebí hlídat si své myšlenky, aby byly laskavé harmonické a optimistické. Láska jde ruku v ruce s nenávistí, takže někteří jedinci ve zrození Kozoroha anebo lidé ve vašem okolí mohu být negativní s projevy zloby a nenávisti. Sami si na toto dejte pozor a vyvarujte se blízkosti těchto lidí. Klíčovými slovy jsou bystrý rozum, intelekt, silná intuice. Pozor si dávejte na neklid a učte se být trpělivými. Dobrá rodinná atmosféra, oddaná láska ve stávajících pohodových vztazích anebo příchod lásky nové. Dobré zacházení s penězi a využití výhodných možností i nabídek v oblasti financování. Po zdravotní stránce si hlídejte možnost vzniku dědičných chorob, jejichž dispozice jsou vepsány ve vašem datu narození, jako genetický kód. Dispozice mohou a nemusí vzniknout, pokud jim nedáváte živnou půdu pro vznik, nezanedbáváte své zdraví, chodíte pravidelně k lékaři, dodržujete správnou životosprávu a denní režim s dostatkem spánku odpočinku i pohybu. Pokud chřadne vaše fyzické tělo, tak to znamená, že strádá a trápí se vaše duše. Boží oko a ochranu budou mít nad sebou muži a manželé partneři zrozenců Kozoroha. Tito vám blízcí lidé mohou zaznamenat zdravotní problémy. Mohou se dostat až do velkých zdravotních komplikací, pokud neustále odkládají řešení svého zdraví s návštěvou nějakého lékaře anebo odborného vyšetření. Tito lidé vysloveně hazardují se svým zdravím a již déle by neměli odkládat při obtížích s lékařským vyšetřením ve vlastním zájmu, později mohou mít vleklé problémy, nebo se nemoc může již projevit jako chronická, ba co víc v některých případech až nevyléčitelná anebo životu nebezpečná. Zdraví je to nejcennější, co člověk má, tak byste podle toho měli postupovat a nečekat, až vás vyšší síly zastaví. Někteří lidé mají štěstí a dostávají upozornění a varování, jiní bohužel ne, dostanou infarkt anebo se stanou ani ne vlastní vinou obětí nějakého neštěstí, protože jsou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě a již další příležitost v tomto životě k nápravě nemají. Každý by měl jednat dle svého uvážení. Dlouhodobé vztahy budou potřebovat změnu, rozproudit lásku a říkat si navzájem, co skutečně cítíte, i když to nemusí být jen samá superlativa. Jinak se nevyhnete zklamání. Vaše láska ve vztahu s partnerem má mnoho podob a jeden celý lidský život nestačí k tomu, abyste poznali všechny její formy a způsoby vyjádření, proto si s partnerem říkejte a sdělujte vše nejen slovy, ale i dotyky a všemi smysly si vychutnávejte ten vodopád různorodosti citů a prožitků. Živte svou lásku, pěstujte ji jako květinu, zalévejte ji, aby vám neuvadla. Žaludské eso vám zvěstuje zprávu anebo oznámení o nemoci blízkého člověka, což může otřást základy vašeho rodinného krbu. V rodině můžete řešit nějaké nemanželské dítě a z toho plynoucí trápení neklid a nějaká nejistota ohledně rodinného domu. Problémy budou ve většině případů překonány. Nefunkční a problematické vztahy bude sužovat neopětovaná láska. Boží oko a ochrana andělů bude zvýšená nejen nad vašimi potomky, ale i nad celou vaší rodinou, bude tak zmírňovat dopad všech událostí a osudových záležitostí v mnohých případech i karmických zatížení, takže byste se měli zamyslet sami nad sebou. V mnohých rodinách budou probíhat karmické záležitosti, kdy bude účtovat jak karma, tak i dharma, tedy i dary z nebes.  Do rodiny míří zpráva od úřední osoby. Vyloučen není ani nějaký soudní proces, úřední jednání anebo lékařské vyšetření, možná je i operace, ve výjimečných případech i exekuce a nepříjemné věci mohou vyplavat na povrch, ovšem nic o čem by dotyčný člověk nevěděl, protože to před vámi tajil. Někomu však přijde i osudová šance a veliké štěstí ve hře, takže můžete mít takovou kliku, jaká přichází snad jednou za život. Vyloučena není ani cesta ohledně financí anebo obchodního charakteru. Takže velmi pestrý měsíc lásky květen.


Znamení vody - Rak, Štír, Ryby ♋ ♏ ♓

Voda je stále proudící element, který se mění a přejímá tvar a impulzy ze svého okolí. Takoví jsou i lidé narození v tomto živlu. Jsou citliví, někteří až přecitlivělí a jsou stvořeni k tomu, aby pomáhali druhým. Sami sobě však mnohdy nedokážou určit směr, kterým mají téct. Voda je na povrchu jiná než u dna, kde často skrývá vzácné poklady a mnohá neobjevená tajemství. Stejně tak je to i s lidmi narozenými ve vodních znameních. Dovedou být prudcí, jiskřiví a draví jako horská bystřina, zároveň však i tak tajemní jako hluboká tůň, nebo nekonečně se rozpínající oceán. Vládnou neskonalou trpělivostí a dovedou čekat na vhodnou příležitost. Stejně jako voda se umí přizpůsobit podle svého okolí a situace. Jsou však i životodární jako voda, přestože se dokážou rozohnit jako vroucí voda nebo zase zatvrdit jako led. V jejich přítomnosti cítíme souznění, porozumění, pochopení a vnímavost. Vodní znamení prožívají hluboké city, bezmezný soucit a mají obrovskou tvůrčí fantazii. Díky tomu jsou vodní lidé vnímavější, citlivější než druzí a taky se více strachují. Skrývají se proto za postoje a strategie, které je mají chránit proti nebezpečím vnějšího světa. Rak má klepeta a krunýř. Štír jedovatý ocásek a Ryba mrštnost, šupiny a někdy i ostré zuby. Navenek nebývají čitelní a otevřou se druhým jen v případě maximálního pocitu bezpečí. Jejich přístavem je pevná rodina. Mají také sklony k závislostem a je jedno, jestli je to práce, partner nebo alkohol. Tady by měli být obezřetní a nesklouznout na šikmou plochu.


Horoskop rak 2016Rak
Řídící planetou Raků je Luna.
Očekávejte velmi šťastné období. Kartou Raků pro měsíc květen je prosperita, dobrá volba, vítězství, úspěšné cesty. Řešit můžete nějaký dokument, úspěch v kariéře, vzdělání nebo i velmi příznivou finanční zprávu. Klíčová slova jsou samostatnost, zdatnost, a úspěšnost. Jen si dejte pozor na vypočítavost. Pro mnohé Raky předzvěst dobrého vztahu, ideální partnerství, stabilita v lásce, možná je i druhá šance ve vztahu. V pracovní rovině můžete řešit zisky, přepych, pomoci vám může šťastná náhoda, podnikání či výhodná pracovní nabídka. Vyloučena není ani milostná zpráva, vrácení financí anebo dobrá úřední zpráva. Po zdravotní stránce může být oslabeno srdce. Zpráva od milované osoby anebo dárek, také možný láskyplný manželský či partnerský život. Dostat můžete dokonce velký peněžitý dar, a to vítaný, který vás velmi překvapí. Dostaví se úspěch v podnikání. V některých případech můžete řešit dědictví, třeba i po vzdáleném člověku nebo dořešovat nějaké dědictví, které ještě nebylo vyrovnáno fyzicky. Mnohé vztahy mohou být upevněny. Obezřetní buďte na ztrátu peněz anebo nějaký úplatek. Může také dojít k setkání s někým, kdo váš život velmi ovlivní tím správným směrem v oblasti práce anebo podnikání, možná i výhodná pracovní spolupráce či nabídka k práci. Všechna nešťastná a problematická partnerství budou ukončena, mnohdy i manželství letitá, protože již nebude možná vaše společná cesta životem anebo soužití. Odkryty budou všechny masky a falešné tváře, falešné vztahy postavené na postranních úmyslech anebo vztahy, kde jeden s druhým manipuluje, ovládá či druhého uzurpuje. Podepsat můžete důležitou smlouvu anebo dokument. Zaplavit vás mohou skutečné slzy štěstí a radosti. Pozor si dejte na přehnanou spořivost hraničící s lakotou, které by vám mohly znemožnit užít si peněz. Vyloučena není ani cesta do zahraničí. Pokud ne, tak se budete přinejmenším v tuto dobu plánovat zahraniční dovolenou. Štěstí vám přinese práce a menší výhra peněz, proto si neváhejte vsadit anebo i koupit los. Pro jiné Raky bude výhrou doslova splnění si vlastního snu ohledně bydlení. Mohou to řešit všichni, kteří jsou se současným stavem bydlení nespokojeni, učinit můžete i velmi rychlá a zásadní rozhodnutí. Trápení a hádky hrozí s vlastními dětmi, vnoučaty případně mladšími členy anebo lidmi. Nenechte se odradit prvním neúspěšným jednáním a jděte si za tím, co skutečně chcete, ať se vaše sny začnou naplňovat. Pokud jste v pronájmu, pak si dobře ohlídejte nájemní smlouvu, možná budete muset opět za něco bojovat anebo si prosazovat a pokud toho budete mít plné zuby, pak se rozhodnete velmi rychle, jako kdyby přetekla pomyslná kapka plného poháru vaší trpělivosti. Osudová překvapující až šokující zpráva o zasnoubení. Zamilované ženy Rakyně i muži by měli zpozornět, není vyloučeno nějaké zásadní životní rozhodnutí, které můžete v tyto dny uskutečnit, anebo dostat jen jako nabídku. Dlouhodobě budete spokojení ve své pracovní pozici, profesi anebo vlastní firmě, pokud ji tedy máte dobře fungující a postavenou na pevných základech. Také můžete podniknout delší cestu co do vzdálenosti, možná i s přespáním například na nějakou oslavu.


Horoskop štíř 2016Štír
Posel štěstí je ústřední kartou Štírů pro měsíc květen. Tato karta vás vyvede z nesnází, odvrací negace a předpovídá dobrý konec. Vše dopadne dobře, i když s menšími obtížemi. Štěstí bude přát lásce. Zrazovat vás mohou vlastní negativní myšlenky a panický strach. Klíčovými slovy jsou vytrvalost, racionální uvažování a společenskost. Možné je příjemné setkání, rychlý vztah, který však může být chladný. Pozor si dávejte na sklon k utrácení peněz. Po pracovní stránce můžete mít štěstí na nějaké brigády či přivýdělky. Dařit se bude studiu a vzdělávání. Pro některé z vás bude vzdělávání, rekvalifikace anebo nějaké kurzy velmi vhodné. Po zdravotní stránce se bude regenerovat organismus. Obdržet můžete smutnou zprávu. Něco vám zřejmě nevyjde tak, jak jste si představovali. Neztrácejte víru, ne vždy nám vyjde vše tak, jak chceme anebo si přejeme. Vždy je to však pro naše dobro. Dostane se vám podpory a rychle se zotavíte. Osud vám bude příznivě nakloněn. Rozjedou se zisky a dobré obchody v podnikání a v práci můžete dosáhnout lepšího ocenění někteří až vysokého. Rýsuje se velmi dobrý obchod v rodině. Půjde o nějaké krásné bydlení a možná i luxusní. V neharmonických vztazích má neporozumění v lásce naději na zlepšení, pokud o to budou usilovat obě strany. Láska musí být uzdravena. Čeká vás dlouhodobý úspěch postavený na pevných základech. Máte velkou naději na vyřešení všech složitých potíží. Proto nic nevzdávejte. Jen se vyvarujte žárlivosti. Kolo osudu se rychle otočí tím správným směrem a na smutek zapomenete. Rychlá překvapivá zpráva o finančním prospěchu vám zvedne náladu. Bude to zpráva velmi dobrá a najednou se budete cítit, jako kdyby vám někdo nalil energii do žil. Sami si však dávejte pozor na příliš zištné myšlenky. Děkujte za vše dobré i špatné, co vás potkalo, protože právě ty těžké zkoušky vás posunou kvantovým skokem kupředu. Buď povýšíte v současné práci, anebo vám přijde do cesty velmi dobře placená práce. O tom, zda ukončíte současnou práci a přejdete jinam, si rozhodnete sami. Možné je i navrácení dluhů nebo něčeho, co jste někomu, možná i z rodiny kdysi půjčili. Také můžete mít velké štěstí ohledně nějakých menších financí, které vám měly chodit pravidelně, dozvíte se o tom z nějaké úřední zprávy. Může však jít o přítele, jen je třeba se neustále připomínat. Dorazí vám také dlouho putující zpráva. Vyvarujte se hádky se starší ženou v domě nebo v rodině. Koncem měsíce pozor na neshody v partnerství, výčitky a neopodstatněné až zbytečné trápení. K překonání problémů by vám mohla pomoct výhra, ale pozor na nereálné sny. Vzpružit vás může nová akce, ze které budete mít velkou radost. Příjemná cesta s potomky či s kamarádkou anebo kamarádem, na které se velmi dobře pobavíte, vám zvedne náladu a zažene chmurné myšlenky.


Horoskop Ryby 2016Ryby
Řídící planetou Ryb je Neptun.
Ústřední kartou Ryb pro měsíc květen je nádherná srdcová karta spojená s vítězstvím a pokrokem. Znamená dosažení cíle, spokojenosti a harmonie domova a zosobňuje pro vás prožívání šťastné lásky. Energie budou přát početí potomstva nebo pracovním aktivitám, začít můžete nějaké své dílo, prostě budete s láskou tvořit a milovat. Muži se proberou z útlumu a najednou ožijí, zejména co se týká lásky. Dostaví se pohoda v citových záležitostech. Klíčovými slovy jsou přátelskost, společenskost a síla vůle. Nastává dobré období ve vztazích, plné lásky, něhy a harmonie, zamilovanosti, přátelských aktivit a vztahů i plodnosti. Rozkvete nejen příroda, ale i všechny Ryby budou oživlé tak, jako kdyby je někdo pokropil živou vodou. Budete mít štěstí v úředních záležitostech. Zvítězit můžete nad konkurencí v práci či podnikání. Dostaví se spokojenost i v práci a navíc jako bonus můžete mít i dostatek peněz. Po zdravotní stránce dojde k vyléčení všech neduhů a nemocí, které léčitelné jsou a u ostatních se zlepší zdraví v rámci možností tak, že se jim alespoň sníží bolestivé příznaky onemocnění. Krátkodobé neúspěchy čekají jen děti a dospívající mládež. Vaše veškerá očekávání se splní. Dostaví se úspěch v lásce a dojde ke smíření. Bohužel vás zastihne i smutná zpráva od nějaké vdovy anebo od ženy, možná i příbuzné, která ovdověla, případně žije velmi osaměle. I takové věci k životu patří. Pro některé to může být i východ z nouze. Spokojenost vám přinese nějaké setkání. Očekávejte i dobře provedené změny a zkoušky, které se mohou týkat nějakého vzdělání anebo zvyšování si kvalifikace. Vyskytnout se může i překvapující podaná ruka ke smíru od kamarádky anebo v příbuzenstvu. Žárlivost bude překonána. Cesta, kterou naplánujete nebo uskutečníte, nebude levná, ale za to úspěšná. Opět možnost vrácení dluhů směrem k vám. Jako bonus můžete dostat ještě nějaký dárek. Úspěšní můžete být při jednání na úřadech. Štěstí vám bude přát i v práci. Buď povýšíte, nebo dostanete nějaké ocenění či nabídku k výnosnému místu, což se může týkat většiny úspěšných žen. Špatnou psychikou mohou trpět osamělí starší lidé. Jejich samoty a důvěřivosti mohou zneužít různí podomní prodejci. Neinvestujte do těchto pofiderních lákavých nabídek ani korunu a nikoho takového cizího si do domu ani bytu nepouštějte. Rozumní jedinci si dovolí investovat do dovolené. Pozor si dejte na různá pochybná dědictví, neověřené dluhy, zjistěte si v takových případech aktiva i pasiva, abyste neprodělali kalhoty. Rozhodnutí v lásce mohou dělat muži, ale pozor, ať nepřeberete. Také hodně mužů orientovaných na stejné pohlaví může vystoupit ze své ulity a dát najevo okolí, že i oni si zaslouží žít ve spokojeném partnerství. Mnozí z okolí zejména starší ženy tyto vztahy odsoudí. Přijít mohou i změny o nemanželských dětech. Ke konci měsíce se mohou dostavit nápady a myšlenky vypovídající o nových událostech, které však ještě budou v zárodku a mohou vykazovat dost váhavosti. Počkejte si na rozhodnutí, až si budete jisti svým cílem a tím, co vlastně chcete, protože představa a realita bývají při nedokonalosti plánování dost rozdílné, to se pak můžete vznášet v oblacích a stavět si vzdušné zámky.


S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi – Sonja Výklad Karet

http://www.vestirna-u-sonjy.cz 

Kniha horoskopu 2016Výše uvedený text je ukázkou z knihy horoskopů z mariášových karet pro rok 2016 autorky Sonjy Sofi, kterou si můžete zakoupit zde nebo na telefonu +420 605 78 76 76

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

 • Simple Item 37
 • Simple Item 42
 • Simple Item 43
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Antalii: Předej štafetu, odpočiň si...

  Antalii: Předej štafetu, odpočiň si... Jsi unavený, smutný, bolavý?Odpočiň si...Není třeba jet stále na plný plyn.Předej štafetový kolík dalšímu běžci a vydechni si.Nyní běží někdo jiný...Až to půjde poběžíš Ty a kolega si odpočine.Život plyne někdy ve vlnách či spirálách. Všichni nejsou ve stejnou dobu "dole" či "nahoře". Někdo zrovna Číst dál
 • Katka Kramolišová: KDO A CO JE BOHYNĚ? 

  Katka Kramolišová: KDO A CO JE BOHYNĚ? Bohyně není pouhá soška z archeologických vykopávek dávno zapomenutých kmenů. Není také jen neuchopitelným závanem naší duše, který existuje pouze v mýtech. Bohyně žije v nás, žije v zemi, v našich činech a našich životech. Jako Bohyně matka je dárkyní života, stvořitelkou všeho živého a Číst dál
 • Fluorid je oficiálně zařazen jako neurotoxin

  Fluorid je oficiálně zařazen jako neurotoxin Důkazů o tom, jaký negativní vliv má fluorid na naše zdraví posledních pár let rapidně přibývá. Lidé doufají, že když se zvýší povědomí o těchto účincích, může fluorid sodný zmizet ze světových zásob vody. Nedávno byl učiněn velký krok v jednom z nejprestižnějších lékařských časopisů Číst dál
 • Ľubomíra Bartošová: Matka může svým myšlením zachránit život dítěte

  Síla myšlenky matka dítě nemoc Když se dítě narodí i po odstranění pupeční šňůry je matčina energie propojena s dítětem. Dítě je od energie matky závislé. Takto to funguje prvních 8 let. V praxi to znamená, že matka může svým myšlením zachránit život dítěte. Bohužel málokdo o tom ví a Číst dál
 • Rozdíl mezi Světelnou bytostí a Pozemským Andělem

  Rozdíl mezi Světelnou bytostí a Pozemským Andělem Rozdíl mezi Světelnou bytosti a Pozemským Andělem. Světelné bytosti (Lightworker) a Pozemští Andělé jsou zde proto, aby přinesli světlo, lásku a zaléčili planetu. Představte si Lightworkera, jako žijícího duchovního průvodce a Pozemského Anděla jako žijícího Anděla. To však neznamená, že jsou osvobozeni od ega, bolestí Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

22 zář
Hlubinná abreaktivní psychoterapie je formou regresní terapie, která používá princip vybavení si, zpřítomnění (zvědomění) a odreagování traumatické události v minulosti. Daná „nechtěná událost“ mohla vést k určité psychosomatické poruše či výchylce, k určitému druhu poranění či poškození. Výsledkem je zažívání bolestivých či tíživých psychických nebo somatických stavů. Odreagování takových traumatizujících stavů a prožitků pak po jejich zvědomění ukazuje na celý kontext příčiny, následku a na důvod (např. zúžení pole pozornosti a vnímavosti v dané chvíli následkem prožívané bolestivosti celé události) a na to proč k dané události vůbec došlo.Tak se z dané terapie stává opravdu to, k čemu by měla být nápomocna: léčba těla, psychiky a duše na principu poznání a pochopení příčiny a následku. Sami dokážeme (za laskavé pomoci terapeuta) „nechat odeznít, emočně vyčistit, vyléčit“ svá traumata a psychosomatický stav, který má svoji příčinu v minulosti. A to díky schopnosti naší duše, která dokáže vidět a prožívat dřívější událost v kontextu vybavení „tady a teď“.">
24 zář
  Povidani o harmonickém domově podle prastarých technik. Nejčastější chyby co děláme pro zařizování bytu či domu a pár triků jak energii bydlení pročistit. ">
25 zář
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií úplňku v Beranu. ">
26 zář
Sledujte ZDE: https://youtu.be/qSsj5BJ18YA Jak řešit poruchy učení, nízkou sebedůvěru, strachy ze školy a autorit. Mnohé děti mají s tímto školním systemem potíže, tak zvaně indigove děti, které se dělí na 12 typu podle různých genomu v krevním řečišti. O tom a o mnohém dalším si budeme povídat s Ivou a Miloslavem Bauerovými.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association